Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок-узагальнення за темою «Основи роботи з текстовою інформацією» Урок-проект «Маяк успіху»

Скачати 72.31 Kb.

Урок-узагальнення за темою «Основи роботи з текстовою інформацією» Урок-проект «Маяк успіху»
Скачати 72.31 Kb.
Дата конвертації 28.05.2017
Розмір 72.31 Kb.
Тип Урок

Урок-узагальнення за темою «Основи роботи з текстовою інформацією»

Урок-проект «Маяк успіху»

Квадріціус Людмила Валеріївна,
учитель інформатики Станіславської ЗОШ
І-ІІІ ступенів ім. К.Й. Голобородька


Мета уроку:

Навчальна: Виявити якість і рівень оволодіння знаннями й уміннями з даної теми. Узагальнити матеріал, як систему знань. Відкоригувати знання.

Розвиваюча: Розвиток логічного мислення учнів - уміння виділити головне, узагальнювати наявну інформацію.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.Виховна: Розвивати пізнавальний інтерес до інформатики, співробітництво і взаємоповагу. Виховувати інформаційну культуру учнів.

Ціль роботи: ефективне використання отриманих навичок роботи з текстовим процесором MS Word:

 • Уведення тексту з клавіатури, редагування, виправлення помилок, копіювання і перенесення фрагментів тексту.

 • Форматування символів і абзаців.

 • Вставка і форматування таблиць, створення стовпчиків.

 • Вставка графічних об'єктів у текст документа.

 • Перегляд документа перед друком.

Програмне забезпечення:

Текстовий процесор Mіcrosoft Word.

Ресурси глобальної мережу Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Вступне слово вчителя.

Епіграф до уроку: «Той, хто любить учитися, уже близький до знання». (Конфуцій).

Ви живете у незвичайному місті Херсон, яке розташоване на березі Дніпра. Серед берегів Херсону виринає школа №30 замріяною бригантиною, що несе кожного у шалений вир життєвого океану. Чому бригантина? Бригантина – це символ мрій та бажань. А щоб плавання бригантини було успішним, нам з вами потрібно побудувати маяк успіху, який світитиме своїми проміннями у ваше майбутнє. Штурманом бригантини буду я – вчитель інформатики Квадріціус Людмила Валеріївна.

Як мені відомо ви, учні 8 класу, знайомі з текстовий процесор Mіcrosoft Word.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

Сьогодні ми будемо застосовувати теоретичні знання, отримані на цих уроках, а також відпрацьовувати практичні навички і прийоми. Це і форматування тексту, і використання векторної графіки, а також вставка різних об'єктів у текстовий документ.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.

Одним словом будемо готувати документи для друку. Для початку небагато історії.3. Демонстрація слайд-фільму «Історія розвитку письменництва та друкарства».

Учитель. Давайте уявимо, що зараз ми з вами знаходимося у видавничому домі, яке називається «Маяк успіху». У нашому видавництві працює кілька відділів. Деякі з них уже отримали ліцензії на право займатися цією діяльністю. І в нашому видавництві створюється рекламна, просвітницька продукція «Шлях до успіху». Ви є працівниками даного видавництва і вам необхідно пройти ліцензування.

Сьогодні ліцензування пройдуть відділи, назви яких ми дізнаємося з ребусів.І. Ребус «Інформація». Інформація збирається у відділі «Інформаційному»

«Роздумливість зміцнює успіх» (С.Сегюр) • Для чого потрібний текстовий процесор?

 • Який текстовий процесор ви вивчали?

 • Що ми створюємо за допомогою текстового процесора? (Документ)

 • Перелічіть відомі вам пристрої введення інформації, які ви використовуєте при роботі в текстовому процесорі.

  Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій. • Що таке редагування тексту? (Це перевірка і виправлення тексту.)

 • Що таке форматування? (Це процес оформлення елементів документа)

ІІ. Ребус «Відпочинок»

«Своїм успіхом кожна людина значною мірою зобов'язана дум­кам, які вона сама про себе створила» Берк

Учні, я попрошу вас зайняти свої робочі місця.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Настроїтися на цю роботу нам допоможе проста вправа.

- Сядьте зручніше в крісло, прийміть зручну позу, розслабтеся, закрийте очі. Уявіть собі знак нескінченності – витягнута горизонтальна вісімка. Вона знаходиться над вашою головою, плавно коливається над вами. Ви її яскраво уявили. Постарайтеся утримати це зображення у вашій уяві протягом декількох секунд. Дякую! Відкрийте очі. Коли людина зіштовхується з нескінченністю, вона мимоволі задумується про своє здоров'я.

- Комп'ютер для нас – це не тільки розвага, але й інструмент для серйозної роботи. Тому ми повинні пам'ятати і дотримуватися правил поведінки і техніки безпеки при роботі з ним.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

- Починати роботу з комп'ютером можна тільки з дозволу вчителя.

- За комп'ютером треба сидіти прямо, щоб очі знаходилися навпроти екрана.

- За комп'ютером треба сидіти на відстані витягнутої руки, щоб не зіпсувати зір.


ІІІ. Ребус «Редактор». А редактори працюють у відділі «Редакційний»

«Успіх вимірюється не тим, на­скільки високо ви піднялися, а тим, скільки ви з собою принес­ли» А.Роуз

«Помилки, що не виправляються – ото дійсні помилки» (Конфуцій)

Виправте помилки в наступному тексті та відформатуйте відповідно до зразка.

Право вибирати необхідні поля та орієнтацію листа залишається за вами!

Правильний текст:


Словник української мови

Академічний тлумачний словник (1970—1980)УСПІХ, чол.

Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.

Позитивний наслідок роботи, справи і т. ін.; значні досягнення, удача. Недавно тому у вінчалася праця філологів величавим успіхом: винайдено древній римський рукопис, котрий розповідав про наш край... (Лесь Мартович, Тв., 1954, 52). Ми ж про тебе знаємо, як ти по охоті успіху великого досягла в роботі! (Павло Тичина, II, 1957, 262). Успіхи синтетичної хімії лікарських речовин дали величезний поштовх фармакології та фізіології. («Наука і життя», 11, 1965, 25).


Але перш, ніж почати працювати, давайте згадаємо:

 • Як вставити символ у заданий текст?

 • Як видалити символ?

 • Як замінити в тексті одне слово іншим?


ІV. Ребус «Дизайн». Відділ «Дизайну»

«Навчання без міркування даремне, але і міркування без навчання небезпечне» (Конфуцій) 1. Оформлення таблиці з використанням копіювання та вставлення тексту «Видатні люди про успіх».

Зістав афоризм і автора.

Афоризм

Автор

Найголовніша формула успіху — знання «як поводитися з людьми»

У.Братан


Численність дрібних успіхів не гарантує великої перемоги


Т.Рузвельт


Успіх не шукатиме тебе, ти сам мусиш його шукати.

Наполеон І


Успіх — ось що створює великих людей.


П.Буаст


Успіх — дитина наполегливості.

В.Швебель
Афоризм

Автор

Найголовніша формула успіху — знання «як поводитися з людьми»

Т.Рузвельт

Численність дрібних успіхів не гарантує великої перемоги


В.Швебель

Успіх не шукатиме тебе, ти сам мусиш його шукати.

У.Братан

Успіх — ось що створює великих людей.


Наполеон І


Успіх — дитина наполегливості.

П.Буаст
 1. Створення формули успіху за допомогою редактора формул.


V. Відділ «Верстка друкованого видання» (Практична робота. 15 хв.)

«Час не чекає» – практична робота із захистом «Створення листівки «Правила конструктивної взаємодії» відповідно прикладу.

Приклад листівки

На робочому столі в папці КОНКУРС є необхідні документи (підготовлені заздалегідь статті) і файли з фотографіями, які ви можете використовувати у своїй роботі. Також за необхідністю можете скористатися мережею Інтернет і знайти необхідну Вам графічну і текстову інформацію.

Заголовок листівки і деякі заголовки статей оформити за допомогою об'єктів WordArt.

Вставити фотографії або малюнки з колекції.

Свої роботи вам неохідно зберегти на робочому столі у папці КОНКУРС, з ім’ям файлу КОМП номер комп’ютера.

Сбереження та захист роботи.

Тепер підготуйте, будь ласка, свої листівки для перегляду.


НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ГІМНАСТИКУ ДЛЯ ОЧЕЙ!

VІ. Рефлексія і підведення підсумків (5-7 хв.)

Отже, підведемо підсумки! Всі учні показали гарні знання текстового редактора, гарні навички використання інформаційних технологій.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Чому ви сьогодні навчилися?

Чи стануть в потребі вам ці знання в майбутньому?

У чому полягала складність роботи?

На якому етапі роботи ви почували себе більш упевнено?

Які несподіванки вас підстерігали і як ви з цим справлялися?

Які якості необхідно розвивати для успішної реалізації на сучасному ринку праці?


Особливо хочеться відзначити роботу _____________________. Цей учень одержує приз "Золоте перо" (авторучка). Notebook (блокнот) за перемогу в номінації "Уміле використання ІКТ" одержує _________________.

Усі учні класу зображення Александрійського маяка і вислови видатних людей про успіх.

Александрійський маяк або Фароський маяк - одне з Семи чудес стародавнього світу несло в собі не тільки архітектурну елегантність, але й практичну функцію. Маяк знаходився на острові Фарос (сьогодні це мис в межах міста Александрія у Єгипті).Не всі думки сьогодні були висловлені, оскільки для такої теми часу завжди замало. Тому я пропоную їх викласти у творі-роздумі «Лист до себе успішного» — це домашнє завдання.
Усім велике спасибі.Скачати 72.31 Kb.

2021