Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок: «Закономірності поширення фауністичних комплексів»

Скачати 47.29 Kb.

Урок: «Закономірності поширення фауністичних комплексів»
Скачати 47.29 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір47.29 Kb.
ТипУрок

Урок: «Закономірності поширення фауністичних комплексів»

Цілі уроку:

 • ознайомити з учнів з фауністичним складом лісів, степів, гір, прісноводних водоймищ та морів.

 • Навчити розрізняти види тварин, занесених до Червоної книги України, наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин.
  Реакліматиза́ція - штучне повернення в якусь місцевість раніше існуючого там виду живих організмів; процес пристосування (адаптації) організму до умов середовища, які стали для нього незвичними, але раніше були звичайними.
  Акліматиза́ція - процес пристосування організму до змін в навколишньому середовищі, часто залучаючи температуру або клімат. Акліматизація звичайно відбувається за короткий час в межах тривалості життя одного організму (порівняйте з адаптація).
  Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.


 • Виховувати дбайливе ставлення до природи.

 • Вдосконалювати навички групової роботи

 • Формувати комунікативні та географічні компетентності учнів

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: засідання екологічного клубу

Методи: розповідь, бесіда, практична робота з картою, захист учнівських проектів, робота з біологічними експонатами (опудала тварин та птахів)

Обладнання: комп’ютер, мультимедійне устаткування, фізична карта України, біологічні експонати (опудала тварин та рослин)

Хід уроку:

І.

Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Географія Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знаньВідеодиктант:

Учитель зачитує твердження, які супроводжуються ілюстраціями на мультимедійному устаткуванні, а учні визначають, яким типам рослинності та рослин вони відповідають: Лісовий (1), степовий (2), лучний (3), болотяний (4).

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. 1. Серед рослин, що належать до цього типу виокремлюють очерет та осока

 2. Зовні цей тип рослинності являє собою території, які вкриті ковилою та типчаком

 3. Цей тип рослинності притаманний Поліській низовині

 4. Залежно від місця розташування розрізняють заплавні, материкові, низинні та гірські різновиди цього типу рослинності

 5. Жодний інший тип рослинності не відбиває настільки чітко сезонних змін

 6. Цей тип рослинності являє собою природні косовиці й пасовища

Відповіді: 4, 2, 1, 3, 1, 3.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.
Полісся - історико-етнографічна область, природно-географічний край, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, давня етноконтактна зона. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії.
Материки, застар. цілеччини, або континенти (від лат. continens terra, родовий відмінок continentis, що означає неперервна земля) - найбільші масиви суші Землі, більша частина поверхні яких виступає над рівнем моря, а периферійна частина лежить під водою.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності:

Відеофрагмент.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Вступне слово вчителя. Представлення теми, формулювання мети уроку.Ліна Костенко

Усе моє, все зветься Україна

Вірш


Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.ІV. Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Робота учнів за опорною схемою.Основні поняття:

Фауністичні комплекси – це сукупність певних видів тварин, пов’язаних між собою, та типами рослин.

Акліматизація – здатність тварин до пристосування в нових умовах існування.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
(Наприклад, ондатра, фазан, плямистий олень, єнотовидний собака)

Реакліматизація – відновлення на певній території видів місцевих тварин, що зникають, або вже зникли. (Наприклад, зубр, бобер, байбак, лось, дикий кабан)

Презентація учнівських проектів за планом:

 1. Група «Ліс»

 2. Група «Степ»

 3. Група «Прісноводні водойми»

 4. Група «Гори»

 5. Група «Моря»

V.
Єнот уссурійський або єнотовидний собака (Nyctereutes procyonoides; яп. 狸, タヌキ, МФА: [tanukʲi̥]) - вид ссавців родини псових (Canidae), що походить зі Східної Азії.
Свиня дика, або кабан дикий, дик, вепр (Sus scrofa) - один з 10 видів роду свиня (Sus) родини свиневих (Suidae) ряду Парнокопитих (Cerviformes). Є предком більшості (але не всіх) стародавніх і сучасних порід свиней, і є підстави вважати, що відбувалося незалежне одомашнення в різних частинах ареалу, в тому числі у Південно-Східній Азії, на Далекому Сході і в Малій Азії.
Закріплення знань


Робота з біологічними експонатами та фотоматеріалами.

Кожна група отримає завдання: сформувати з наявних біологічних експонатів та фотоматеріалів запропонований фауністичний комплекс (жеребкування)

(Групова робота з картою)

VІ.

Фотогра́фія, фото, також світли́на та світло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.
Підбиття підсумків уроку: Метод мікрофон: сьогодні я дізнався…

VІІ. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

Повторити § 27-30

Творче завдання: дослідити умови проживання тварин з Червоної книги України у формі презентації (1 тварина на вибір)

Звіт групи ____________________

1.Дайте відповідь, до якого типу рослинності належать (варіанти відповіді) :

Лісовий (1), степовий (2), лучний (3), болотяний (4)

(Кожна відповідь – 0,5 балів)Питання

1

2

3

4

5

6

ВідповідіБали:___________

2.Склад фауністичного комплексу: «__________________________________» 1. _______________________________________________________________

 2. _______________________________________________________________

 3. _______________________________________________________________

 4. _______________________________________________________________

 5. _______________________________________________________________

(Кожна відповідь – 0,5 балів)

Бали:____________

Бали за презентацію проекту:_________________________

Загальна оцінка:____________________________________Таблиця: «Фауністичні комплекси України»

Фауністичний комплекс

Тварини

Акліматизовані / реакліматизовані

Червона / зелена книги України

 1. Ліс

 1. Степ

 1. Прісні водойми

 1. Гори

 1. Моря

Фауністичний комплекс

Тварини

Акліматизовані / реакліматизовані

Червона / зелена книги України

Основні поняття:

Фауністичні комплекси – це сукупність певних видів тварин, пов’язаних між собою, та типами рослин.

Акліматизація – здатність тварин до пристосування в нових умовах існування. (Наприклад, ондатра, фазан, плямистий олень, єнотовидний собака)

Реакліматизація – відновлення на певній території видів місцевих тварин, що зникають, або вже зникли. (Наприклад, зубр, бобер, байбак, лось, дикий кабан)


Скачати 47.29 Kb.

 • Червоної книги України
 • Методи: розповідь
 • Актуалізація
 • Поліській
 • ІІІ. Мотивація
 • Ліна Костенко Усе моє, все зветься Україна
 • І V . Вивчення нового матеріалу
 • Акліматизація
 • Робота з біологічними експонатами та фотоматеріалами .
 • Метод мікрофон
 • Питання 1 2 3 4
 • Таблиця: «Фауністичні комплекси України»
 • Червона / зелена книги України Ліс
 • Фауністичний комплекс Тварини Акліматизовані / реакліматизовані