Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок

Скачати 86.22 Kb.

Урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок
Скачати 86.22 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір86.22 Kb.

Тема уроку. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінювання слайдів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок

Мета:

 • дидактична:

 • вивчити основні способи та можливості анімаційних ефектів до об’єктів та слайдів;
  Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 • навчити використовувати на об'єкти складну анімацію - шляхи переміщення і зміна розміру, застосовувати кілька видів анімації на один об'єкт

 • виховна:

 • розвивальна:

 • розвивати навички швидкого реагування; логічне мислення, практичні вміння;
  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
  Колективізм - етична, політична чи соціальна система поглядів, що підкреслює взаємозалежність людей й ставить інтереси колективу вище, ніж інтереси окремої особистості. Колективізм висуває на перший план громаду й суспільство, ставлячи групову мету над особистою.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


 • розвивати самостійність та самоконтроль.

 • розвивати інтерес до навчання (застосовуючи комп’ютерну техніку).

Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, парна.

Методи: наочний, словесний, практичний.
Сло́во - найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.)


Дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал – опорні конспекти, інструкції з виконання практичної роботи, електронне завдання «Знайди відповідність», папка з презентаціями.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.


Обладнання: комп'ютерний клас, проектор, екран

План уроку:

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Оголошення теми та завдань уроку.

 5. Пояснення нового матеріалу.

  • Поняття анімації.

  • Класифікація анімації(види).

  • Типи анімаційних ефектів.

  • Алгоритм анімації об’єктів (презентації Start.ppt, Ship.ppt).

  • Алгоритм анімації слайдів (презентація Newyear.ppt).

 1. Гімнастика для очей.

 2. Практична робота(презентація Пригода.ppt)

 3. Оцінювання виконання практичної роботи.

 4. Рефлексія. (Вправи «Знайди відповідність», «Продовж речення»)

 5. Оголошення домашнього завдання.

Хід уроку

 1. Організаційний момент

Шановні друзі, доброго дня. Звуть мене Людмила Валентинівна. Я надзвичайно рада нашій зустрічі. І як на мене, вона справді є історичною.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Хоча б по тій причині, що відбувається вона 12.12.12 року. Я щиро вірю, що це магічне число посприяє нашій успішній праці.


 1. Актуалізація опорних знань.

А розпочати роботу, я пропоную з бліцопитування (відповідати можна навіть одним словом). Отже,

    1. З чого складається комп’ютерна презентація?
     (із слайдів)

    2. Які об'єкти можуть бути на слайдах?
     (Напис, малюнок, таблиця, діаграма, відеофільм, аудіо запис, гіперпосилання)

    3. Як можна додавати нові слайди до створеної презентації?
     (Натиснути ┘, Вставка→ созд. нов. сл., Ctrl M)

    4. Як розпочати показ презентації? (F5, Показ сл. → Начать показ.)

Молодці, пригадали основні поняття комп’ютерних презентацій

3 Мотивація навчальної діяльності.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

(на екрані відкривається ч/б картинка)

Учитель: Чого не вистачає на цьому малюнку, щоб він став яскравим і живим?
Учні: Кольорів (фарб). Фону. Звуку. Руху.
Учитель: Подивіться, якою яскравою стала наша картинка. Як вона ожила. Де ви зустрічаєте такі «живі» картинки?

(на екрані відкривається кольорова картинка)


Учні: У мультфільмах. В презентаціях.

Учитель: Хто знає, яким словом можна замінити поняття «мультиплікація»?

Учні: Анімація.

Учитель: Впродовж всієї історії людина завжди намагалася прикрасити та виділити найголовніше в інформаційному повідомленні за допомогою будь-яких засобів. Існує ряд прикладних програм, створених з цією метою.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Ми ж з вами сьогодні спробуємо засобами програми MS Power Point зробити наші презентації яскравішими, динамічними, підкреслити важливі елементи на слайдах, застосовуючи анімаційні ефекти.

4. Оголошення теми та завдань уроку.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Тому тема нашого сьогоднішнього уроку. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінювання слайдів. А девізом нашого уроку я пропоную вислів «Зробимо світ яскравішим».

Тому, з огляду на тему уроку, пропоную продовжити речення.
На сьогоднішньому уроці я хочу дізнатися...


 1. Пояснення нового матеріалу.
  Учні користуються опорними конспектами(види анімації, види ефектів, алгоритми)

Я думаю, що ви вже звернули увагу, що у вас на столах лежать опорні конспекти до яких ми будемо звертатись.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Отож,


Анімація (франц. animation – оживлення) – вид кіномистецтва, в якому рух об’єктів моделюється з використанням мальованих (графічна анімація), об’ємних (об’ємна анімація) або створених з використанням комп’ютерних програм (комп’ютерна анімація) об’єктів.
Кіномисте́цтво - вид мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінознімання реальних, спеціально інсценованих, або відтворених засобами анімації подій.

Особливістю комп’ютерної презентації є можливість додавання анімаційних ефектів до об’єктів, що розміщуються на слайдах. Анімацію можна накладати на зміну слайдів та на кожен елемент слайду, але при цьому слід пам’ятати важливе правило – АНІМАЦІЄЮ НЕ СЛІД ЗЛОВЖИВАТИ!, адже головним є зміст презентації, а форма її подання повинна лише допомагати глядачеві зрозуміти сутність висвітлюваного питання.

Отже, анімацію в презентації можна поділити на два види: слайдів і об’єктів.

Ефекти анімації можна застосовувати до малюнків, тексту, таблиці, фільму, звуку. Ми розглянемо з вами анімацію тексту і малюнків.

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні типи анімаційних ефектів.


    • Вхід – визначає спосіб появи об'єкта на слайді.

 • Виділення – дає можливість виділити певний об’єкт серед решти розташованих на слайді об'єктів.

 • Вихід – визначає, яким чином об'єкт буде зникати зі слайда.

 • Шляхи переміщення. Найцікавіший тип анімації об'єктів. Він дає можливість створити шлях, уздовж якого буде рухатись об'єкт.

Ефекти входу і виходу (Сл.12-13 Демонструю результат) Відкрийте презентацію Start.ppt, яка знаходиться на робочому столі у папці 3урок.

1.Алгоритм налаштування анімації об’єктів

 • На 1 слайді: Тема уроку та девіз. До кожного з об’єктів застосуємо анімацію входу

Дії учителя і учнів виділити об’єкт тему уроку-ПКМ- Настройка анімації. На панелі налаштування анімації, що появилася з правого боку натиснути кнопку Добавити ефект-Вход-обираємо ефект використовуючи область Зміна, визначити властивості анімаційного ефекту, вказавши, коли він має починатися, у якому напрямі рухатися та швидкість відтворення

Аналогічно накладаємо ефект на девіз уроку Якщо початок ефекту с предыдущим об’єкти будуть з’являтися одночасно, якщо после предыдущего – то по черзі

переглянути призначений анімаційний ефект – кнопка Перегляд (Просмотр) • На 2 слайді слово Кінець налаштуємо з ефектом виходу(жалюзі).
  Аніме (яп. アニメ МФА: [an̠ʲime]( слухатиді), від англ. animation [анімейшн] - анімація) - японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторії.


виділити об’єкт Кінець –Показ слайдів- Настройка анімації.

Для налаштування додаткових параметрів анімації необхідно викликати контекстне меню анімаційного ефекту / Параметри ефектів… • Для зміни порядку появи анімованих об’єктів на слайд необхідно виділити необхідну анімацію і за допомогою стрілочок, що знаходяться під полем Порядок об’єктів перемістити анімацію на необхідне місце.
  Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.


 • Якщо анімація не підходить для даного слайду, то її можна видалити – виділити необхідну анімацію і натиснути кнопку Удалить.

Збережіть дану презентацію.

Ефекти шляхи переміщення та виділення (Сл.15 демонструється рух корабля) Відкрийте файл Ship.ppt на цьому прикладі застосуємо ефекти шляхи переміщення і виділення(учні роблять покроково разом з учителем)

 1. Для створення більш реалістичного руху об'єкта додамо ефект Шляхи переміщення.
  Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.
  Реалі́зм (від лат. realis - «суттєвий», «дійсний») - стиль і напрям у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму.
  Налаштуємо швидкість.

 2. Для різноманітності додамо ефект Виділення-Зміна розміру. Розмір зменшуємо. Налаштуємо швидкість.

 3. Змінимо Початок на з попереднім тобто об'єднаємо 2 ефекти в один.

Відкрийте файл Newyear.ppt (Спочатку демонструється)

  1. Алгоритм налаштування анімації слайдів (учні роблять покроково разом з учителем)

Для того, щоб надати анімацію до зміни слайдів необхідно вибрати меню Показ слайдов / Смена слайдов… / (або викликати контекстне меню слайду) і праворуч у діалоговому вікні, що відкриється вибрати необхідний спосіб зміни слайдів, вказати швидкість, час переходу. Якщо необхідно, щоб даний ефект був застосований не тільки до даного слайду, то натискаємо кнопку Применить ко всем слайдам.

Зараз я вам пропоную пригадати 3 презентації Висновок.Презентація

Анімація слайдів

Анімація об’єктів

Start.ppt
об’єкт з’являється або зникаєShip.ppt
Змінюється положення об’єктуNewyear.ppt

відбувається зміна об’єкту(на ялинці змінюється колір кульок)
 1. Гімнастика для очей. А зараз трохи відпочинемо.

Вправи: 1) На всі сторони. 2) Хто там?

 1. Практична робота. А зараз я вам пропоную створити епізод мультфільму «Незвичайна пригода». Відкрийте файл презентації Пригода.ppt

Інструктаж до практичної работи по створенню анімованого сюжету ви можете побачити на останній сторінці вашого опорного конспекту.
Короткий сюжет епізоду:

Хлопчик вийшов покататись на скейті. Раптом він побачив собаку, яка бігла по дорозі. Хлопчик поїхав за собакою, але та повернула в ліс. І раптом, на галявині, з'являється НЛО.Демонструється приклад презентації.

Учні за сюжетом створюють у епізод мультфільму.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення. 1. Оцінювання виконання практичної роботи
  Пропоную взаємоперевірку та проголосувавши стікером кращу роботу

Моя думка. Якщо б не було в нашому житті анімації, то наш світ не був би таким яскравим. Ось і ваші епізоди мультфільмів зробили наш кабінет яскравішим, світлішим, радіснішим.

  1. Рефлексія. А зараз пропоную виконати невеличку вправу «Встанови відповідність», щоб перевірити як ви запам’ятали ефекти анімації в презентаціях. Відкрийте файл Вправа.

Рефлексія. На слайді. Продовжіть речення

На уроці я дізнався (-лася)…

  1. Оголошення домашнього завдання.

Д/з

 • Придумати продовження «Незвичайної пригоди» і додати кілька слайдів до вашого мультфільму (або придумати власну цікаву історію),

 • повторти алгоритми анімації слайдів і об’єктів слайду.Скачати 86.22 Kb.