Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроках інформатики знання та вміння з тем «рафічний редактор «Paint», «Клавіатурний тренажер

Скачати 60.16 Kb.

Уроках інформатики знання та вміння з тем «рафічний редактор «Paint», «Клавіатурний тренажер
Скачати 60.16 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір60.16 Kb.
ТипУрок

Сценарій відкритого заходу у вигляді квесту «ІКТ у світі професій»

Мета:

Освітня (навчальна):

 • закріпити здобуті на уроках інформатики знання та вміння з тем «рафічний редактор «Paint», «Клавіатурний тренажер «Stamina», створення презентацій «Microsoft Power Point»;
  Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.


 • спонукати до вивчення інформатики як прикладної дисципліни, що формує життєві ІКТ компетентності;

 • вчити учнів застосовувати інформатичні знання на практиці.

Розвиваюча:

 • розвивати креативне мислення, логіку, увагу, уяву;

 • збудити пізнавальний інтерес до інформатики.

Виховна:

 • виховувати лідерські якості;

 • виховувати почуття колективізму, обов’язку, відповідальності за доручену справу;

 • бути толерантними.

Підготовка до заходу

Актова зала прикрашена роздруківками з професіями, де потрібна інформатика.

Толера́нтність (від лат. tolerantia - терпіння) - у загальному розумінні слова, – ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий чинник внаслідок зниження чутливості до його впливу.
Колективізм - етична, політична чи соціальна система поглядів, що підкреслює взаємозалежність людей й ставить інтереси колективу вище, ніж інтереси окремої особистості. Колективізм висуває на перший план громаду й суспільство, ставлячи групову мету над особистою.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
В центрі стоять два ряди по п’ять парт (для учасників квесту) на них стоять ноутбуки і приготовлені матеріали з завданнями.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Коваль Яша (учень, який крім ігор на комп’ютері нічим не займається).

Сцена 1. Сидить Яша у навушниках і грає в стрілялки, потім ще в якусь гру.

Наву́шники - пристрій для персонального прослуховування музики або інших звукових записів, в комплекті з мікрофоном можуть використовуватись як засіб для ведення переговорів по телефону або іншому засобу голосового зв'язку.
Заходить мати (Третякова Л.)

Мати: Яша, може досить сидіти за комп’ютером і увесь час грати? Невже іншого заняття немає окрім цих стрілялок?

Яша: Хм! Звісно є! А World of tanks, Фифа, морський бій, і ще пару трійку цікавих ігор.

Мати: Я маю на увазі не ігор, а роботу за комп’ютером, невже ці комп’ютери лише для того, щоб в них грати?

Яша: А для чого вони ще потрібні?

(стукає хтось в двері, прийшов товариш Манжола Максим).

Максим: добрий день усім!

Яша і мати: добрий день!

Мати: Максим, от скажи мені, невже комп’ютери потрібні лише для того, щоб в них грали?

Максим: Хто це вам таку дурість сказав? Комп’ютери - це великі можливості і ресурси для знання. Я зараз йду на гурток з інформатики. Якщо хочеш пішли зі мною.

Мати: Хоче, хоче.

Максим: пішли, тобі сподобається.

Максим: Знайомтеся – це учні 6 класу, вони сьогодні нам покажуть свої знання і навички з інформатики. Наш захід буде проходити у формі квесту. Ви вже знайомі з квестом і знаєте, що здійснювати перехід від станції до станції ви зможете лише тоді, коли виконаєте завдання. Ви розділитеся на дві команди. Яша допоможе мені провести цей квест.Команда синіх: (зачитує Максим)

Горб Ярослав (капітан) вручає маршрутний лист.

Єрмакова Олена

Кулагін Олександр

Куленко Олена

Лаптєва Анастасія

Чукрєєв Валерій

Команда червоних: (Зачитує Яша)

Кірієнко Андрій (капітан) маршрутний лист.

Бобух Максим

Єфімова Карина

Захаренко Тетяна

Сомова Дарина

Трофімов Віталій.

Максим: Тепер слухайте уважно правила проведення квесту.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
У вас п’ять станцій. На кожній станції ви виконуєте завдання, завдання у обох командах однакові. Кожне завдання оцінюється у 5 балів. Ще 0.5 балів можна одержати розв’язавши ребус між станціями. Хто перший розв’яже ребус, той отримує 0.5 балів додатково для своєї команди.

Яша: На кожній станції вас оцінить вчитель і поставить бал у ваш маршрутний лист. Запитання є? Команди готові?

Максим: Тоді приготувалися, перший ребус на екрані. Чия перша команда відгадає, тому 0.5 балів додатково.

Максим: (Шифр) Правильно, зараховуємо команді 0.5 балів і рушаймо до першої нашої професії. І це приватний детектив. Ми отримали листа від приватного детектива з проханням допомогти в розшифровці цього таємного листа.

Яша: На столах у вас цей лист і в допомогу клавіатура.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Розшифруйте це повідомлення, запишіть і передайте свою відповідь вчителю. На виконання цього завдання у вас п’ять хвилин. Час пішов!

Максим: Стоп 5 хвилин пройшло. Здайте свої листочки з відповідями. Вчитель оцініть, будь-ласка, команди і в маршрутні листи виставіть бали.

Яша: А я пропоную вам переглянути відео-сюжет про знаменитого детектива Шерлока Холмса (відео фрагмент з фільму).

Максим: Переходимо до другої нашої зупинки і ребус на екрані (секретар).

Максим: Команді 0.5 балів зарахувати. Як ви вже зрозуміли, то наше завдання буде пов’язане із професією секретар-референт. Щоб влаштуватися на роботу секретарем, треба вміти швидко і без помилок друкувати текст.

Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Вже знайома вам програма Stamina допоможе вам впоратися із цим завданням.

Яша: Ви повинні по черзі один за одним, за п’ять хвилин надрукувати текст. Враховується і швидкість набору тексту і відсоток помилок. Тож будьте уважними. Приготувалися, почали!

Максим: Ваші результати будуть пораховані за такою схемою. Кількість знаків за хвилину – (мінус) відсоток помилок. Поки вчитель рахує і записує ваші бали в маршрутний лист, послухайте цікаву інформацію. (Читати) Слово секретар походить від латинського слова секрет. У Стародавньому Римі секретарями називалися довірені особи.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Лати́ни (лат. Latini) - народ італьської мовної групи індоєвропейської родини (італіки), мова яких (латинська) була найближчим родичем сабінської, умбрської й оскської мов. Латини стали основою формування римського народу.
Рим Рим (італ. Roma, лат. Rōma) - столиця Італії, адміністративний центр провінції Рим та області Лаціо. Населення становить понад 2,76 млн осіб, це найбільша за територією і кількістю жителів комуна країни.
Спочатку вони були чоловіками. При царських особах секретарі могли зосереджувати в своїх руках значну владу, що виразилося в появі таких посад як генеральний секретар і державний секретар.

Яша: (читати) Починаючи з 1880-х з винаходом друкарської машинки професія секретаря почала набувати жіноче обличчя і до кінця Першої світової війни практично не залишилося чоловіків секретарів-референтів.

Чолові́к (множина - чоловіки) - це доросла людина чоловічої статі, однієї з двох статей роду людей (людина іншої статі - жінка). Символ чоловіка - ♂, символ Марса. Немовлята чоловічої статі часто асоціюються у західних культурах з блакитним кольором, у той час як немовлята жіночої статі, - з рожевим.
Винахід (англ. invention, нім. Erfindung f) - технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.
Друкарська машинка Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
Але зараз знову набуває популярності ця професія як і для жінок так і для чоловіків.

Максим: А ми переходимо до наступної станції і ребус на екрані (програміст). Зараховуємо 0.5 балів команді.

Максим: Яша, а чи відомо тобі, що першим програмістом була жінка - Ада Лавлейс, донька знаменитого англійського поета Байрона. Завдяки програмістам ми можемо керуватися таким програмами як: пакет Майкрософт офіс, музичними програвачами, графічним редактором, іграми і всіма програмами, що встановлені на наших комп’ютерах.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Англи (лат. Anglii, англ. Angles, нім. Angeln) - германські племена, що населяли південь та центральний схід півострова Ютландія. У V столітті н. е. з невідомих причин (можливо, через зміну клімату, неврожаї) переселилися на Британські острови, де потіснили місцеве кельтське населення.
Графічний редактор Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Яша: Я навіть і не уявляв, яка це корисна професія. А ігри на яких я граю створюють програмісти (з подивом).

Програміст, також програмник[джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Все, хочу бути програмістом!!!

Максим: Для того, щоб бути програмістом і писати програми спочатку треба навчитися створювати алгоритми. Чим і займуться наші команди зараз. У вас на столі є роздруковані і розрізані блок-схеми, складіть алгоритм з цих блок-схем. Час обмежений 5 хвилин.

Яша: Молодці команди! Вчитель виставляє бали у маршрутні листи. Не втрачаємо час і переходимо до наступної станції. Ребус вже на екрані (художник). Добавляємо команді 0.5 балів.

Максим: Яша, а чи знаєш ти як би виглядав твій улюблений фільм без комп’ютерної графіки? Пропоную подивитися на екран. І ми бачимо кадри із улюблених фільмів тільки без комп’ютерної обробки.

Яша: Це реально круто! Ні, вже хочу бути комп’ютерним художником!

Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.

Максим: для цього треба вчити інформатику і наше наступне завдання пов’язано з графічним редактором. У комп’ютерного художника втратилась частина ескізу. Вам треба допомогти його відновити за зразком, який ви бачите на екрані. На допомогу вам прийде графічний редактор Пейнт. Час пішов у вас, як завжди 5 хвилин.

Яша: Вчитель виставляє бали у маршрутні листи.

Максим: А ми переходимо до наступної станції і допоміжний ребус вже на екрані (реклама).

Яша: Команді зараховується 0.5 балів.

Максим: І переходимо до останнього нашого відео-завдання. На екрані моя знайома, послухайте, що вона вам запропонує.

(відео від Софії, яка є власницею аква-фітнес центру, потрібно прорекламувати її заклад).

Максим: Для виконання цього завдання вам потрібна програма Microsoft Power Point, фото-ескізи, які необхідно використати, знаходяться в папці «Реклама» на робочому столі.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
Всі знайшли? І дотримуйтесь таких умов:

 • 3 слайди;

 • Використання анімації;

 • Слайд повинен містити не більше чотирьох зображень і мінімум тексту (відображається на моніторі).

На виконання цього завдання у вас 7 хвилин. Час пішов.

Яша: Поки вчитель підраховують бали за виконані завдання. Ми з вами відпочинемо і станцюємо (фізкультхвилинка).

Максим: Ну що, Яша, тепер ти знаєш, що інформатика потрібна не тільки для ігор, а й для майбутньої професії.

Яша: Так, я обов'язково буду прикладати зусилля для вивчення інформатики і як виросту стану програмістом або комп'ютерним художником, або створювачем рекламних роликів, або…Максим: та зачекай, ти ще познайомишся з величезним світом професій, в яких потрібні знання з інформатики.


Скачати 60.16 Kb.

 • Команда синіх: (зачитує Максим)
 • Команда червоних: (Зачитує Яша)
 • Кількість