Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроки трудового навчання клас Посібник для вчителя 2016 уроки трудового навчання клас

Уроки трудового навчання клас Посібник для вчителя 2016 уроки трудового навчання клас
Сторінка1/17
Дата конвертації12.02.2020
Розмір4.13 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Відділ освіти молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації.

Районний методичний кабінет

Міщук В. Р.

УРОКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

7 клас

Посібник для вчителя
2016


УРОКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

7 клас

Посібник для вчителя


Білогір’я 2016

Рецензенти: Пацалюк Валентина Захарівна, методист трудового навчання Білогірського райметодкабінету

Гуменюк Олег Ростиславович, старший вчитель, вчитель трудового навчання Білогірського НВК


Схвалено радою білогірського районного методичного кабінету, протокол №3 від 14.03.2016
Авторський колектив:

Міщук В. Р.– керівник динамічної групи, вчитель трудового навчання Воробіївської ЗОШ I-II ступенів

У посібнику містяться розробки уроків, календарне планування обов’язкової для вивчення складової нової навчальної програми з трудового навчання для 7 класу. (блок №1) Розроблені зразки практичних робіт до уроків, а також технологічні картки для виготовлення виробів із деревини. Посібник може бути використаний вчителями трудового навчання загальноосвітніх шкіл

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Завданнями трудового навчання є:


 1. формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;

 2. набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;

 3. формування технологічних умінь і навичок учнів;

 4. ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;

 5. формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;

 6. сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань;

 7. реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості;

 8. прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва;

 9. створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня;

 10. оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, відповідно до яких на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відводиться у 7 класі 1 год на тиждень.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.

Навчальна програма забезпечує: • безперервність, єдність і наступність між початковою та старшою школою;

 • розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального процесу;

 • формування технічно та технологічно грамотної особистості.

Трудове навчання у 7 класі базується на практичній діяльності учнів.

На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Навчальна програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект. Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.

Обов’язкова для вивчення складова

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.
7 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини

Блок 2. Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком

Кожен блок обов’язкової для вивчення складової містить чотири розділи:

 Основи матеріалознавства.

 Технологія виготовлення виробів.

 Основи техніки, технологій і проектування.

 Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами.

В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: 1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів; 2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.


Варіативна складова

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі розроблено 7  класу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. У 7 класі вивчається по 1 варіативному модулю, кожен в обсязі 16 год.

Так само, будь-який варіативний модуль для 7 класі можна обрати лише один раз у 7, 8 чи 9 класі.

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 7 класу виконується в робочих зошитах.Перелік варіативних модулів для 7класу

Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

Технологія оздоблення одягу.
Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».
Технологія оздоблення виробів мережками.
Технологія оздоблення виробів гладьовими швами.

Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.

Технологія виготовлення виробів, вишитих бісером.

Технологія вирощування рослин та догляд за ними.


Технологія природного землеробства.
Технологія заготівлі та зберігання продуктів.

Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

Технологія плетіння виробів із лози.

Технологія плетіння виробів із соломи.

Технологія виготовлення виробів із шкіри.

Технологія виконання електротехнічних робіт.


Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням.
Технологія оздоблення виробів інтарсією, інкрустацією.
Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.
Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки).
Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки).


Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).

СХЕМА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
7 класОбов’язкова для вивчення складова. (16 год)

 1. Технологія виготовлення виробів із деревини (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)Варіативний модуль (16 год)Резерв часу (3 год)7 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини

Тематичний план

№ п/п

Розділ і тема

Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова

16

1

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(2)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина

1

Тема 1.2. Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу

1

2

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини

(10)
Тема 2.1. Елементи графічної грамоти

2

Тема 2.2. Технологія розмічання заготовки

1

Тема 2.3. Технологія пиляння деревини

1
Тема 2.4. Технологія стругання деревини

2

Тема 2.5. Технологія розмічання шипового з’єднання

1

Тема 2.6. Технологія виготовлення шипового з’єднання

2

Тема 2.7. Підготовка до оздоблення та оздоблення виробу

1

3

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(2)
Тема 3.1. Сучасні методи обробки деревини

1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності

1

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(2)
Тема 4.1. Основи технології малярних робіт

1

Тема 4.2. Технологія кріплення настінних предметів Практична робота.

1
Варіативна складова

16

5

Варіативний модуль

16

6

Резерв часу

3
Разом

35


Календано-поурочне планування

п/п

Дата

К-сть год

Тема уроку.

Практична робота.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1
2


Розділ 1. Основи матеріалознавства1

Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина


Види та призначення пломатералів. (Додаток 1)

 1. Деревина як конструкційний матеріал.

 2. Пиломатеріали, способи отримання. Їх види та призначення

Учень:

характеризує деревину як конструкційний матеріал;

називає види пиломатеріалів1

Тема 1.2. Властивості деревини. Вибір матеріалу для виготовлення виробу.


Вибір деревини для виготовлення виробу. (Додаток 2)


 1. Вплив вологості, механічних і технологічних властивостей на вибір деревини для виготовлення виробів.

 2. Дефекти деревини.

 3. Вибір деревини для виготовлення виробу
Учень:

характеризує властивості деревини;

називає дефекти деревини;

вибирає деревину для виготовлення виробу з урахуванням вимог до деревних матеріалів
2
10

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини


1

Тема 2.1. Елементи графічної грамоти


Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці. (Додаток 3)

 1. Поняття про проекціювання.

 2. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці
Учень:

пояснює поняття проекціювання; обґрунтовує необхідність та достатність виглядів виробу на кресленні;

виконує графічне зображення виробу1


Тема 2.1. Елементи графічної грамоти

Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці (Додаток 4)


 1. Вигляди виробів на кресленні.

 2. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці1Тема 2.2. Технологія розмічання заготовки


Розмічання заготовок із деревини.

(Додаток 5) 1. Послідовність виготовлення виробу. Інструменти для розмічання.

 2. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання.

 3. Припуски на обробку пиломатеріалів.

 4. Економне використання матеріалів
Учень:

здійснює підготовку заготовки до роботи;

називає інструменти для розмічання;

виконує розмічання заготовок із деревини


1


Тема 2.3. Технологія пиляння деревини


Пиляння деревини. (Додаток 6)

 1. Інструменти для пиляння деревини.

 2. Будова ножівки. Форма зубців ножівки.

 3. Розведення та заточування зубців.

 4. Пиляння вздовж і впоперек волокон.

 5. Припуски на пиляння.

 6. Прийоми запилювання.

 7. Стусло та його застосування


Учень:

підбирає ножівки для різних видів пиляння;

виконує запилювання та пиляння;

дотримується припусків для пиляння
1

Тема 2.4. Технологія стругання деревини


Підготовка рубанка до роботи. Чорнове стругання деревини. (Додаток 7)

 1. Технологічний процес стругання деревини.

 2. Підготовка рубанка до роботи.

 3. Поняття про утворення стружки.

 4. Інструмент для стругання (рубанок, шерхебель).
Учень:

розрізняє та називає інструменти для стругання;

готує рубанок до роботи;

виконує і дотримується прийомів стругання;

перевіряє якість стругання
1

Тема 2.4. Технологія стругання деревини

Підготовка рубанка до роботи. Чистове стругання деревини. Додаток 8)

 1. Прийоми стругання фаски, крайки, пласті.

 2. Перевірка якості стругання (на просвіт)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17