Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроків з теми «Комп’ютерні презентації»

Скачати 254.24 Kb.

Уроків з теми «Комп’ютерні презентації»
Скачати 254.24 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір254.24 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4

Цикл уроків з теми «Комп’ютерні презентації»image_03.jpg

10 клас

академічний профіль
Вимоги до знань та навичок учнів:

Учень

пояснює:

 1. поняття та призначення презентацій та комп’ютерних презентацій;

 2. правила добору стильового оформлення слайдів презентації;

 3. принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 1. властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 1. призначення й можливості використання програмних засобів, призначених для створення презентацій;
  Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 2. спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 3. способи показу презентацій;

вміє:

 1. створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з порожніх слайдів;

 2. розробляти структуру презентації;

 3. добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 4. застосовувати основні принципи дизайну слайдів при створенні презентації;

 5. додавати до слайдів текст і зображення та налаштовувати їх параметри;

 6. додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 7. налаштовувати анімаційні ефекти змінювання слайдів;

 8. зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів

Кількість уроків – 5 годин

Кількість практичних робіт – 2

Урок 1

Тема: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Поняття про слайдові та потокові презентації. Мета:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призначенням, слайдові та потокові презентації; розглянути інтерфейс Power Point;

розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера;

виховна: виховувати інформаційно – освічену, творчу людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.

Обладнання: презентація, програма Power Point, картки самоперевірки та інструкції, кошик, картки з висловами, підручник.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Тип уроку: комбінований

Очікувані результати 

Учні повинні:

пояснювати:

• поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

порівнювати:

• властивості слайдових та потокових презентацій;

навички:


 • Завантажити програму, створити слайди.

Структура уроку:

1.       Організаційний момент.(4хв.)

2.       Актуалізація опорних знань.(7хв.)

3.       Мотивація вивчення нового матеріалу.(3хв.)

4.       Вивчення нового матеріалу.(15хв.)

5.       Закріплення нового матеріалу, практичні завдання на ПК.(10хв.)

6.       Підсумки уроку.(5 хв.)
1.       Організаційний момент.

Привітання. Перевірка наявності учнів.

2.       Актуалізація опорних знань.

«Райдуга»

Сьогодні ми продовжуємо вивчати програми прикладного характеру.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Пригадайте, які програми ми вже з вами вивчили? (варіанти відповідей: MS Word , Paint). Оберіть одну з запропонованих карток, таким чином ви об’єдналися в 2 групи.

На дошці вивішується позначення цих програм. Прочитайте вислів на картці.

В любой работе есть место творчеству. Сергей Довлатов

Всякий вправе творить по-своему…. Гораций

В кінці уроку ваша група матиме можливість згодитися або не згодитися з висловом, спираючись на матеріал уроку.

Питання групам: 1. Назвіть основну функцію вашої програми.

 2. Як можна завантажити вашу програму?

 3. Як можна вийти з програми ?

 4. Вікно програми містить........

Який можна зробити висновок?

 1. Операції, які виконуються ....

Який можна зробити висновок?

Отже, будь – ласка, ваші відповіді. Діти оцініть свою роботу 1 балом, якщо ви працювали добре. Всі дії, які ми щойно повторили, для роботи з текстовим та графічними редакторами, будемо використовувати і в наступній прикладній програмі.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

3.       Мотивація вивчення нового матеріалу, оголошення теми та мети уроку.

Давайте проведемо експеримент.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Ви прослухаєте, прочитаєте та побачите один і той самий фрагмент казки. (вчитель читає фрагмент казки «Лускунчик», музичний фрагмент, фрагмент мультфільму)

Які типи інформації використовувалися?

Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.

Як ви гадаєте, а чи можна ці способи представлення інформації поєднати?

Мультимедія – це можливість зберігати в певній послідовності різні види інформації. Пристрої комп’ютера, що призначені для роботи зі звуковою та відеоінформацією, мають назву мультимедійними. Наведіть приклади. Спеціальні програми, які обробляють мультимедійну інформацією, називаються мультимедійними програмними засобами.

Сьогодні ми розглянемо приклад такої програми і зробимо перші кроки в світ мультимедії. Уміння створювати та використовувати мультимедійні технології демонструє вашу комп'ютерно – інформаційну грамотність і творчий потенціал.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Гра́мотність (значною мірою рівноправний термін письме́нність) - традиційно визначається як вміння читати й писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти.

4.       Вивчення нового матеріалу.

4.1. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.

Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, наукових товариств, демонструвати колекції та спортивні досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Акціонер (Shareholder) - Власник частки в акціонерному капіталі корпорації чи взаємного фонду / інвестиційної компанії відкритого типу / фонду взаємного інвестування. У корпораціях разом із правом власності акціонеру надається право одержання дивідендів і право голосу при прийнятті рішень, що впливають на діяльність корпорації, у тому числі при виборі правління директорів.
Журналіст (новинар) - людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, - або займається такою діяльністю за власною ініціативою.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.

4.2. Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо.

У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.

Сценарист - автор сценарію фільмів (у тому числі мультиплікаційних) чи телепередач (сюжетів або програм), кінодраматург. Останнім часом професія сценариста має дедалі більший попит. Спеціальність «Сценарист телесеріалів та кіно» включається до програм навчальних закладів.

4.3. Поняття про слайдові та потокові презентації.

Мультимедіа може бути грубо класифікована як лінійна й нелінійна. Аналогом лінійного способу подання може бути кіно. Людина, що переглядає даний документ жодним чином не може вплинути на його зміст. Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні інформації, взаємодіючи якимось чином зі засобом відображення мультимедійних даних. Участь людини в даному процесі також називається «інтерактивністю». Такий спосіб взаємодії людини й комп'ютера найбільш повно представлений у категоріях комп'ютерних ігор. Також, нелінійний спосіб подання даних називається «гіпермедіа».

Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то цей спосіб повідомлення інформації може бути названий лінійним (потоковим), тому що глядачі не мають можливості впливати на доповідача.

Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
У випадку ж живої (слайдової) презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний(інтерактивний) спосіб подачі інформації…

Для роботи з презентаціями призначена програма пакету MS Power Point – електронна програма для підготовки і демонстрації. Відомі інші аналогічні програми – Ashampoo Office, Movie Maker, ProShow Producer та інші.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.


4.4. Інтерфейс програми

Давайте розглянемо інтерфейс програми, пропоную вам заповнити таблицю (приклад таблиці на екрані монітора) та порівняти Power Point та Word.Word

Power Point

Рядок заголовку

Головне менюнові команди

Робоче поле

аркуш

слайд

Панель інструментівнові команди

Вставлення сторінки \ слайду

Фон

Вставлення об’єктів


 • Структура вікна Power Point:

  • Рядок заголовку

  • Рядок меню

  • Панель інструментів «Форматування»

  • Панель «Структура презентації»

  • Панель слайдів

  • Панель приміток

  • Кнопки показу слайдів


Взаємоперевірка: перевірте один з зошитів групи ( група сама обирає ).

4.5. Релаксація. (фрагмент музичного твору «Мир который нужен мне»)
  1   2   3   4


Скачати 254.24 Kb.

 • Цикл уроків з теми «Комп’ютерні презентації»
 • Мотивація
 • 4.1. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.
 • 4.5. Релаксація