Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроку №21 тема. Історія виникнення та розвиток глобальної мережі Інтернет,її можливості

Скачати 42.38 Kb.

Уроку №21 тема. Історія виникнення та розвиток глобальної мережі Інтернет,її можливості
Скачати 42.38 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір42.38 Kb.
ТипУрок
1   2


До апаратної складової Internet належать канали зв'язку, що з'єднують між собою комп'ютери у мережу, а також спеціальні комп'ютери (мости, шлюзи, маршрутизатори).

До програмної складової Internet належать операційні системи комп'ютерів і мережева операційна система (мережева ОС).

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.Служби Internet

До найбільш поширених служб Internet належать:

Електронна пошта - обмін повідомленнями, який нагадує звичайну пошту, але із значно швидшою доставкою;

Групи новин (телеконференції) - це свого роду електронна газета, на яку можна підписатися і бути її кореспондентом;

• Word Wide Web - пошук і перегляд інформації на Web-сторінках з використанням гіпертекстових зв'язків;

• Інтерактивне спілкування - в режимі реального часу, коли одразу одержуєш відповідь на своє повідомлення.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.

Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.

Струсі (пол. Strusiowie) - шляхетський рід у Польському Королівстві, згодом Речі Посполитій. Рід походить з Коморова (тоді Белзьке князівство). В документах представники роду згадуються як Струсі з Коморова (наприклад, Миколай Струсь з Коморова).

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Обмін даними через комп’ютерну мережу вимагає використання певних стандартів взаємодії комп’ютерів, так званих протоколів.Протоколце набір правил  і угод  для обміну інформацією між комп’ютерами. Є велика кількість мережевих протоколів, але серед них можна виділити комбінацію протоколів ТСР\ІР.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

На ній базується робота всієї мережі Internet.

Протокол ТСР – транспортний, визначає, як повинна проводитися передача інформації.

Протокол ІР – адресний, визначає, куди проводиться передача. Комп’ютери в Internet пересилають інформацію один одному в автоматичному режимі, використовуючи електронні адреси.

Існує два способи написання адрес: текстово-доменний і числовий, між якими є однозначна відповідність.Людині незручно працювати з числовим записом ІР-адреси, а доменне ім’я запам’ятовується легше, бо має певний зміст.

Електронна адреса має таку структуру: Назва поштової скриньки @ адреса поштового сервера.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.

Для роботи з електронною поштою потрібна спеціальна програма. Існує велика кількість різноманітних поштових програм. Наприклад, програма Outlook Express, яка входить до складу операційної системи Windows як стандартна.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Коли, де і за яких обставин з'явилася мережа Internet?
2.  Що об'єднує Internet, яким чином і для чого?
3. Який комп 'ютер у мережі називається сервером ?
4. Який комп 'ютер у мережі називається клієнтом ?
5. Які засоби і для чого входять до апаратної складової Internet?
6. Які програмні засоби потрібні для створення комп 'ютерної мережі ?
7. Які найбільш поширені служби має Internet?
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ.
На сьогоднішньому уроці ми детально познайомились із глобальною мережею Internet та принципами її роботи.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Виставлення оцінок.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Вивчити конспект і схеми. Створити презентацію по темі.

1   2


Скачати 42.38 Kb.

  • До програмної складової Internet
  • Служби Internet До найбільш поширених служб Internet належать : • Електронна пошта - обмін повідомленнями
  • Групи новин
  • Протокол
  • Протокол ТСР
  • Електронна адреса має таку структуру
  • Outlook Express