Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроку: Технології обробки інформації Підтема уроку: Додавання ефектів анімації до об'єктів у слайді. Мета уроку

Уроку: Технології обробки інформації Підтема уроку: Додавання ефектів анімації до об'єктів у слайді. Мета уроку
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.68 Mb.
ТипУрок

Тема уроку: Технології обробки інформації

Підтема уроку: Додавання ефектів анімації до об'єктів у слайді.

Мета уроку:

 • навчальна:

 • вивчити основні способи та можливості анімаційних ефектів до об’єктів та слайдів;

 • навчити використовувати на об'єкти складну анімацію - шляхи переміщення і зміна розміру, застосовувати кілька видів анімації на один об'єкт;

 • розвивальна:

 • розвивати навички швидкого реагування; логічне мислення, практичні вміння;
  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


 • розвивати самостійність та самоконтроль;

 • розвивати інтерес до навчання (застосовуючи комп’ютерну техніку);

 • виховна:

 • виховати в учнів любов до праці та повагу до обраної професії.

Обладнання і дидактичне забезпечення уроку: ІВМ – сумісний ПК, інструкційні карти, електронні тести, мультимедійний пристрій, мультимедійна презентація з охорони праці, опорні конспекти, відеофільм, завдання «Так-ні».
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

І. Організація уроку.

а) перевірка наявності учнів

б) перевірка зовнішнього вигляду учнів.

ІІ. Вступний інструктаж.

а) оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Майстер в/н:

На сьогоднішньому уроці виробничого навчання ми продовжимо практично застосовувати ті знання, які ви здобули на уроках теоретичного навчання. Зверніть увагу на екран і після перегляду скажіть чого не вистачає на цьому малюнку, щоб він став яскравим і живим? /Кольорів (фарб). Фону. Звуку.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття тварин і людини.
Руху./


Учням пропонується для перегляду чорно-біла картинка.Слайд 1

Подивіться, якою яскравою стала наша картинка. Як вона ожила. Де ви зустрічаєте такі «живі» картинки? /У мультфільмах. В презентаціях./Учням пропонується для перегляду кольорова картинка.Слайд 2

Хто знає, яким словом можна замінити поняття «мультиплікація»? /Анімація./

Впродовж всієї історії людина завжди намагалася прикрасити та виділити найголовніше в інформаційному повідомленні за допомогою будь-яких засобів. Існує ряд прикладних програм, створених з цією метою.

Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Ми ж з вами сьогодні спробуємо засобами програми MS Power Point зробити наші презентації яскравішими, динамічними, підкреслити важливі елементи на слайдах, застосовуючи анімаційні ефекти.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Тому тема нашого сьогоднішнього уроку «Додавання ефектів анімації до об'єктів у слайді» (учні записують у зошит). А девізом нашого уроку я пропоную вислів «Зробимо світ яскравішим».

Тому, з огляду на тему уроку, пропоную продовжити речення.
На сьогоднішньому уроці я хочу дізнатися...
g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд3.jpg g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд4.jpg

Слайд 3 Слайд 4

Отже, після закінчення сьогоднішнього заняття ви повинні знати основні способи та можливості анімаційних ефектів до об’єктів та слайдів презентації та навчитися використовувати на об'єкти складну анімацію - шляхи переміщення і зміна розміру, застосовувати кілька видів анімації на один об'єкт.g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд5.jpg

Слайд 5

Отже, тема, яку ми будемо розглядати, дуже важлива. Отримані навички знадобляться вам у подальшій роботі, тому що створення презентацій – необхідна умова успіху. Якщо у майбутньому Ви успішно розпочнете власну справу – Вам потрібно презентувати себе!

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Як Ви себе презентуєте, з таким обличчям Вас зустріне майбутнє.


б) Перевірка теоретичних знань учнів.

1 етап. Бліц-опитування

Майстер в/н:

А розпочати роботу, я пропоную з бліцопитування (відповідати можна навіть одним словом). Отже,g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд6.jpg

Слайд 6

Молодці, пригадали основні поняття комп’ютерних презентацій, а тепер приступимо до виконання тестових завдань.

Оцінка, одержана за виконання тестових завдань, буде врахована при виставленні комплексної оцінки за виробниче заняття. На виконання тестових завдань вам відводиться 7 хв.

2 етап. Виконання тестових завдань.


 1. Додавання до тексту графічного або іншого об'єкта спеціального відео- чи звукового ефекту називається...
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


а) анімацією;*

б) презентацією;

в) відеопереглядом.


 1. Додавання до тексту на слайдах готових відеоефектів називається...

а) схемою анімації;*

б) схемою відео ефектів;

в) схемою перегляду.


 1. У кожній схемі звичайно містяться ефект для ...

а) заголовка слайда та ефект для маркерів списку або абзаців тексту на слайді;*

б) тільки заголовка слайда;

в) тільки для маркерів списку.


 1. Режимами називаються способи відображення і роботи над презентацією. Не існує таких режимів:

а) звичайний;

б) кольорова схема;*

в) сортувальник слайдів;

г) показ слайдів. 1. Щоб створити новий слайд необхідно:

а) в меню Вставка в групі Слайди натиснути пункт Створити слайд;

б) в меню Головна в групі Слайди натиснути пункт Створити слайд;*

в) в меню Дизайн в групі Слайди натиснути пункт Створити слайд;

г) в меню Рецензування в групі Слайди натиснути пункт Створити слайд;

Рецензування (від лат. recensio - розгляд) або англ. peer review - анонімний розбір і оцінка оригінального наукового, науково-популярного або художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного і т. д.) 1. Чи можна вставити відео в слайд?

а) ні;

б) так;*


в) іноді.

 1. Шаблон оформлення – це:

а) набір параметрів шрифтів, які використовуються в слайдах;
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

б) набір кольорів шрифтів, які використовуються слайдах, колір фону слайдів презентації;

в) набір параметрів шрифтів, які використовуються слайдах, колір фону слайдів презентації;*

г) колір фону слайдів презентації. 1. Що таке Power Point?

а) прикладна програма Microsoft Office, призначена для створення презентацій *

б) прикладна програма для обробки кодових таблиць

в) пристрій комп'ютера, котра управляє його ресурсами в процесі обробки даних в табличній формі

г) системна програма, що керує ресурсами комп'ютера 1. Що таке презентація PowerPoint?
  Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.


а) демонстраційний набір слайдів, підготовлених на комп'ютері *

б) прикладна програма для обробки електронних таблиць

в) пристрій комп'ютера, котра управляє демонстрацією слайдів

г) текстової документ, що містить набір малюнків, фотографій, діаграм 1. Складова частина презентації, яка містить різні об'єкти, називається ...
  Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.


а) слайд *

б) лист


в) кадр

г) малюнок 1. Сукупність слайдів, зібраних в одному файлі, утворюють ...

а) показ

б) презентацію *

в) кадри

d) малюнки 1. Power Point потрібен для створення ....

а) таблиць з метою підвищення ефективності обчислення формульних виразів

б) текстових документів, що містять графічні об'єкти

в) Інтернет-сторінок з метою забезпечення широкого доступу до наявної інформації

d) презентацій з метою підвищення ефективності сприйняття і запам'ятовування інформації *Майстер в/н:

Як показали результати тестів (високий, достатній і середній рівень) ви добре засвоїли теоретичний матеріал з даної теми.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.в) Пояснення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу проходить у формі активного діалогу майстра з учнями. Демонстрацію трудових прийомів допомагають здійснювати учні, деякі операції демонструє майстер в залежності від їх складності. Пояснення ведеться з опорою на інструкційно-технологічну карту та опорний конспект.

Майстер в/н: Я думаю, ви вже звернули увагу, що у вас на столах лежать опорні конспекти до яких ми будемо звертатись. Отож, скажіть, будь ласка, що таке анімація? (учні записують у зошит)

g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд7.jpg

Слайд 7

Особливістю комп’ютерної презентації є можливість додавання анімаційних ефектів до об’єктів, що розміщуються на слайдах.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Анімацію можна накладати на зміну слайдів та на кожен елемент слайду, але при цьому слід пам’ятати важливе правило – АНІМАЦІЄЮ НЕ СЛІД ЗЛОВЖИВАТИ!, адже головним є зміст презентації, а форма її подання повинна лише допомагати глядачеві зрозуміти сутність висвітлюваного питання.

Отже, анімацію в презентації можна поділити на два види: слайдів і об’єктів.

g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд8.jpg g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд9.jpg

Слайд 8 Слайд 9

(Учні записують у зошит)

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні типи анімаційних ефектів.g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд10.jpg

Слайд 10

Демонстрація ефекту входу

На слайді: Тема уроку та девіз. До кожного з об’єктів застосовано анімацію входу.g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд11.jpg


Слайд 11

Для створення анімації входу необхідно:

 1. виділити об’єкт;

 2. вибрати вкладку Анімація - Настройка анімації.

 3. на панелі налаштування анімації, що появилася з правого боку натиснути кнопку Додати ефект-Вхід-обираємо ефект, визначити властивості анімаційного ефекту, вказавши, коли він має починатися, у якому напрямі рухатися та швидкість відтворення.
  Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.


Аналогічно накладаємо ефект на девіз уроку

 1. переглянути призначений анімаційний ефект – кнопка Перегляд.
  Аніме (яп. アニメ МФА: [an̠ʲime]( слухатиді), від англ. animation [анімейшн] - анімація) - японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторії.


(Учні відтворюють даний ефект.)

Демонстрація ефекту виходу

g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд12.jpg

Слайд 12

На слайді: слово Кінець. До об’єкту налаштовано анімацію з ефектом виходу.

Для створення анімації виходу необхідно:

1) виділити об’єкт;

2) вибрати вкладку Анімація – Настройка анімації.

3) на панелі налаштування анімації, що появилася з правого боку натиснути кнопку Додати ефект-Вихід-обираємо ефект Жалюзі, визначити властивості анімаційного ефекту, вказавши, коли він має починатися, у якому напрямі рухатися та швидкість відтворення.

4) переглянути призначений анімаційний ефект – кнопка Перегляд.

 • Якщо анімація не підходить для даного слайду, то її можна видалити – виділити необхідну анімацію і натиснути кнопку Удалить.

(Учні відтворюють даний ефект.)

Демонстрація ефектів шляхи переміщення та виділення

g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд13.jpg

Слайд 13

На слайді: демонструється рух корабля.
Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.


Для створення ефектів шляхи переміщення і виділення необхідно:

 1. Виділити об’єкт.

 2. Додати ефект Шляхи переміщення. Налаштувати швидкість.

 3. Для різноманітності додамо ефект Виділення-Зміна розміру. Розмір зменшуємо. Налаштуємо швидкість.

 4. Змінимо Початок на з попереднім тобто об'єднаємо 2 ефекти в один.

 5. Перегляд.

(Учні відтворюють даний ефект.)
Демонстрація налаштування анімації слайдів

Для того, щоб надати анімацію до слайдів необхідно вибрати владку Анімація – Перехід до цього слайду, вибрати необхідний спосіб зміни слайдів, вказати швидкість, час переходу, також можна налаштувати звук анімації.(Учні відтворюють даний ефект.)
Майстер в/н:

Ми навчилися додавати анімації до об’єктів та слайдів, а зараз давайте повторимо алгоритм створення анімацій. На слайді показано алгоритм, але з пропусками. Потрібно заповнити дані пропуски.g:\урок\зробимо світ яскравим\зробимо світ яскравим.jpg

Слайд 14

Учні записують алгоритм в зошит.
Майстер в/н:

А зараз я вам пропоную створити епізод мультфільму «Незвичайна пригода».Короткий сюжет епізоду:

g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд15.jpg

Слайд 15

Демонструється приклад презентації.

g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд16.jpg g:\урок\зробимо світ яскравим\слайд17.jpg

Слайд 16 Слайд 17
Учні за сюжетом створюють у епізод мультфільму.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.


г) закріплення матеріалу вступного інструктажу.

Вправа Так або ні?

Учні піднімають руку, коли потрібно відповісти «Так».

Майстер в/н:

Вам потрібно відповісти яке з наведених тверджень правильне, а яке ні. Я читаю твердження, якщо воно правильне, ви піднімаєте руку.Твердження

Так або ні

1. Слайд є основним документом програми MS Power Point.

Ні, основним документом є презентація

2. Створити презентацію можна двома способами

Ні, є три способи створення презентацій

3. Щоб створити новий слайд в Power Point, треба натиснути комбінацію клавіш CTRL M

Ні

4. Щоб викликати довідкову систему, треба натиснути F1

Ні

5. Щоб закрити файл Power Point, треба натиснути комбінацію клавіш CTRL W

Так

6. Щоб перейменувати файл Power Point, треба натиснути клавішу F2

Так


д) перевірка знань учнями правил охорони праці.

Майстер в/н: Перед тим як приступити до виконання самостійного завдання, повторимо з вами правила охорони праці за допомогою мультимедійної презентації «Знайди помилку». На екрані будуть показані правила – потрібно знайти помилки і виправити їх.

слайд4слайд1


слайд8слайд5слайд6слайд7слайд3слайд2

слайд10слайд9
слайд11слайд12


слайд13

ІІ. Самостійна робота учнів.

Перед вами лежать інструкційні карти, у яких вказано завдання, які ви сьогодні будете виконувати. Релаксація – мультфільм-презентація.IІІ. Біжучий інструктаж.

Перевірка організації робочих місць.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Контроль за послідовністю виконання завдання.

Перевірка дотримання правил охорони праці.

Надання індивідуальних консультацій в разі необхідності.

ІV. Прибирання робочих місць.

Вихід із редактора Блокнот зі збереженням даних, вимкнення ПК.V. Заключний інструктаж.

Підведення підсумків роботи групи в цілому, оголошення оцінок кожному учню.VІ. Завдання додому.

Придумати продовження «Незвичайної пригоди» і додати кілька слайдів до вашого мультфільму (або придумати власну цікаву історію),
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор