Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУзагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»

Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
Сторінка4/7
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Українська мова. 3 клас

У третьому класі навчається 6 учнів, писали контрольну роботу – 4учні

Бали

Результати зрізів знань учнів станом 18.03.2016р.


Результати оцінювання у ІІ семестрі минулого навчального року

Підсумковий бал за минулий навчальний рік

12

0

0

0

11

0

0

0

10

0

2
9

0

1

3

8

0

0

0

7

2

0

0

6

0

2

2

5

0

3

1

4

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

1

2

0

0

Учням 3-го класу була запропонована контрольна робота з української мови, результати якої показали наступне: типовими помилками учнів з української мови є: пропуск букв, правопис подвоєнь приголосних, вживання слів з апострофом, правопис прийменників з іменниками, вживання ненаголошених е, и в корені слова. Враховуючи допущені помилки, вчителю Скубі Л. В. слід активніше працювати над виробленням орфографічної пильності, поєднувати фонетичний і морфологічний розбір під час виконання вправ, постійно проводити індивідуальну роботу над помилками.

Математика. 4 клас

У четвертому класі навчається 7 учнів . Писали контрольну роботу з математики 6 учнів.Бали

Результати зрізів знань учнів станом 17.03.2016р.


Результати оцінювання у ІІ семестрі минулого навчального року

Підсумковий бал за минулий навчальний рік

12

0

0

0

11

1

0

0

10

0

1

1

9

0

0

0

8

1

0

0

7

2

1

1

6

0

1

1

5

0

3

3

4

2

1

1

3

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

Учні 4 – го класу виконували конторольну роботу з математики, за підсумками виконаної роботи встановлено, що учні з роботою в основному справилися, але допустили найбільше помилок при розв’язуванні задач на подвійне зведення до одиниці, на знаходження периметра прямокутника, при обчисленні виразів.

Висновки:

Вчителі початкових класів Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на достатньому рівні володіють методикою викладання предметів у 1-4 класах. На уроках у 1-4 класах педагоги застосовують форми і методи навчання, які активізують учнів до сприйняття виучуваного матеріалу, створюють умови для розвитку творчих та розумових здібностуй учнів.

Фахова підготовка вчителів, впровадження в навчальний процес елементів сучасних технологій навчання, любов до дітей дають змогу вчителям початкових класів на належному рівні забезпечувати навчально-виховний процес.

3. Забезпечення якості загальної середньої освіти за навчальними предметами

Українська мова та література

Навчання української мови та літератури в Йосипівському НВК здійснюють 3 вчителі.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Вони мають вищу освіту, викладають предмет за фахом.

Горобець Тетяна Борисівна – спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж – 25 років;

Бондаренко Алла Валеріївна – спеціаліст, педагогічний стаж – 3 роки;

Носань Тамара Василівна – спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж – 22 роки.

Формами здійснення моніторингових досліджень були обрані:

вивчення


 • стану матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівня використання наявної матеріальної бази,

 • шкільної документації (класних журналів, зошитів, календарних та поурочних планів),

 • рівня дотримання психолого-педагогічних вимог до уроку, організації та якості навчально-виховного процесу,

 • рівня засвоєння програмового матеріалу на уроках та результативність обліку навчальних досягнень школярів;

 • відвідування та аналіз уроків;

 • проведення контрольних робіт (6 клас – контрольна робота з теми «Прикметник»; 8 клас – тести за темою «Речення зі звертаннями, вставними словами» 10 клас – тести);

 • анкетування учителів.

Перевіркою встановлено: українську мову та літературу в Йосипівському НВК викладають кваліфіковані вчителі, які на належному рівні забезпечують процес гуманітарної освіти. Навчання та виховання школярів словесники проводять згідно вимог діючих програм з української мови та літератури. Вчителі добре обізнані з пояснювальними записками програм, нормативними, інструктивно-методичними документами, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності, володіють належними теоретичними і методологічними основами, принципами навчання і виховання, формами, методами, прийомами роботи на уроках.

Кожен має свій цікавий досвід викладання, творчо підходить до пошуку й освоєння таких освітніх форм, які б зробили навчально-виховний процес цікавим і захоплюючим, забезпечували умови для розвитку в учнів потягу до знань, плекали їхні творчі здібності, прагнення до морального самовдосконалення.

Домінуючим у роботі філологів є особистісна орієнтація навчання, яка передбачає забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання і саморозвитку.

Словесники працюють над наближенням процесу навчання і виховання до потреб і можливостей дитини та перетворення його на співпрацю учителя й учня. Про це йшла мова і під час інтернет-семінару учителів-філологів з теми «Удосконалення педагогіних технологій в умовах формування компетентної особистості в сучасному житті», що проходив на базі комплексу у листопаді 2015 року.

Використовуючи на уроках різні інноваційні технології, вчителі-словесники забезпечують позитивну мотивацію учнів до здобуття знань, формують стійкий інтерес до них, дають відчуття потреби в самоосвіті. Творчі здібності дітей розвиваються шляхом раціоналізації та модернізації змісту, форм, методів і засобів навчання. Ведеться тематичний облік знань.

Вивчення роботи філологів дозволяє констатувати, що належна увага надається позакласній роботі з предметів. У навчальному заході проводяться заходи до Дня української писемності, Міжнародного дня рідної мови, Дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка, (тематичні лінійки, випуски газет, мовні свята, літературно-музичні композиції, лінгвістичні ігри, вікторини, усні журнали).

Згідно наказів відділу освіти райдержадміністрації у школі проходять перші етапи предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!».

Горобець Т.Б. працює над проблемним питанням «Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів як засіб впровадження активних методів навчання на уроках української мови та літератури». Вчитель вважає, що важливою проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до навчання, спонукання до творчості, підвищення розумової активності.

Реалізація цього завдання можлива за умови впровадження активних дидактичних методів навчання пошукового спрямування, серед яких особливого значення набувають інформаційно-проблемний виклад, проблемно-пошуковий та дослідницький методи.

Проблемний підхід під час вивчення української мови передбачає використання пізнавальних завдань і запитань, спрямованих на активізацію розумової діяльності учнів, стимулювання їх на пошуки невідомого, збудження емоцій. Найпоширенішим на уроках мови та літератури є частково-пошуковий метод, який дає змогу учням вирішувати проблеми з допомогою вчителя. Для цього Тетяна Борисівна створює й формулює проблему та намічає шляхи її розв’язання, допомагає перевірити правильність висновків.

Проте при застосовуванні дослідницького методу, учні мають самостійно виконати поставлені проблемні завдання. Адже дослідницька форма роботи підводить учнів до пошуку цікавої інформації, активно сприяє виробленню вмінь і навичок, спонукає до самоосвіти, самовдосконалення. Без цього не може обійтися сучасний урок.

Дослідження для учнів — це ще й добра школа самостійної роботи, а здобуті самостійно знання міцніші, ніж почуті з чиїхось уст. Свої уроки вчитель будує так, щоб постійно спонукати школярів до висловлення власної думки; прагне створювати ситуації успіху задля зростання учнівської самооцінки, надання можливості учням відчути себе в ролі дослідників, яким під силу розв’язати поставлене завдання, зробити “відкриття”.

З метою пробудження в учнів більшого інтересу до того, про що розповідатиметься на уроці , перед розкриттям теми педагог часто формулює ту чи іншу проблему, розв’язати яку можна лише за умови свідомого засвоєння матеріалу. Така структура уроку привчає учнів до уважності , адже будь-яка деталь, кожне слово вчителя чи однокласника можуть стати поштовхом до розв’язання проблеми. Школярі вчаться порівнювати, аналізувати явища, робити висновки.

Уроки-дослідження, уроки-пошуки, уроки-діалоги, уроки-відкриття, уроки-диспути – уроки , на яких розв’язуються проблемні питання. Вони дають змогу активізувати та розвивати розумові й мовленнєві здібності учнів , їхнє мислення, пам’ять, привчають до уважності, спостережливості, відповідальності.

На уроках мови вчитель часто використовує сигнальні картки, які дають змогу за короткий час побачити рівень засвоєння учнями програмового матеріалу. Намагається підбирати до кожної теми програмовані диктанти (із 12 завдань), після чого проводить взаємоперевірку, самоперевірку учнів. Кожна дитина може отримати оцінку за домашнє завдання.

Виклад нового матеріалу здійснюється, складаючи опорну схему або алгоритм. Учні звикли до цього і їм набагато легше сприймати й усвідомлювати матеріал саме за допомогою таких видів роботи.

Горобець Т.Б. прагне зробити учня співавтором уроку, практикує домашні завдання випереджуючого характеру, які потребують не лише роботи з підручником , а й додатковою літературою.

У кожному класі є учні, які готові самостійно шукати відповіді на запитання , а потім розповідати про все , що дізналися. Деколи урок , на якому обговорювалась певна проблема, не завершується остаточним висновком: автори пропозицій залишаються при своїх думках. Але ціну має не кінцевий результат, а шлях до нього. З одного боку учні набувають навичок робити висновки, з іншого – вони самоутверджуються, що є важливим фактором, який стимулює потяг до навчання.

Етап сучасної системи освіти вимагає все нових і нових шляхів удосконалення методів навчання. Але всі вони повинні ставити в центр уваги особистість учня, його внутрішній світ.

Коли Тетяна Борисівна працює з учнями, то ніколи не намагається нав’язувати свої ідеї, а чекає від дітей співпраці і тієї ж віддачі інформації, яку вони отримують. Свої уроки вона будує так , щоб на них панувала атмосфера взаємного довір’я , поваги , широких можливостей для школярів виявляти свої , часто альтернативні думки. Учень повинен відчувати постійний рух вперед, тішитись своїми успіхами, іти в школу з радістю.

Носань Тамара Василівна працює над проблемою «Формування стійкого інтересу до літератури як шлях особистісного зростання учнів», стимулює учнів до активних дій із засвоєння знань, використання їхнього суб’єктивного досвіду, заохочування до висловлювання власних ідей та гіпотез. Під час проведення уроків спостерігається комплексне застосування дидактичних, технологічних і комп’ютерних засобів навчання та контролю. Керуючись сучасними вимогами до формування особистісного підходу, застосовує технологію особистісно орієнтованого навчання, яка стимулює учнів до самостійного вибору і використанню найбільш значущих для них способів опрацювання навчального матеріалу. На уроках літератури розвиває полікультурну, комунікативну, інформаційну компетенції та компетенцію здатності до творчої діяльності. Проблемні питання діти розв’язують різними методами: діалогічним і монологічним викладом знань, евристичною бесідою, пошуковою самостійною роботою. Загалом на уроках літератури застосовуються словесні, наочні і практичні методи навчання: «асоціації на дошці», «брейн-стормінг», «за – проти», «займи позицію», «навчаючи – вчуся», «обери позицію», метод творчого запитання. Дані методи включають в себе ряд прийомів навчання, які визначають своєрідність методів роботи вчителя й учнів, надають індивідуальний характер їх діяльності: гра «Так – ні», «Відстрочена відгадка», «Здивуй», «Спіймай помилку», прийом алгоритмізації.

Бондаренко Алла Валеріївна працює над проблемною темою «Розвиток життєвих компетенцій (соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови та літератури». Старанна, відповідальна, знає матеріал, добросовісно готується до уроків. Намагається реалізувати такі принципи навчання: доступності, наочності, зв’язку теорії з практикою, систематичності й системності, самостійності й активності учнів. Серед форм роботи переважають робота з підручником, пояснення вчителя, виконання усних, письмових, тренувальних вправ, практичні роботи. Мала увага приділяється творчим завданням, недостатньо реалізується виховний потенціал уроку.

Починаючи нову тему, вчитель орієнтує дітей на те, що потрібно знати, чого навчитися, що запам’ятати (ці вимоги вона вказує у кожному поурочному плані). Переважно застосовує проблемно-пошуковий виклад програмового матеріалу: проводиться спостереження, аналіз змісту різних вправ, при допомозі питань для самоперевірки діти здійснюють самоконтроль, а потім засвоєний теоретичний матеріал закріплюється у процесі виконання різноманітних навчальних дій. Алла Юріївна приділяє належну увагу формуванню навичок змістовно-композиційного аналізу текстів, збагаченню словникового запасу, моделюванню мовленнєвих ситуацій з виходом на практичне мовлення. Вчитель проводить системну роботу по формуванню навичок зв’язного діалогічного мовлення. На уроках мови активно використовує сучасні педагогічні технології, визначальними серед яких є групова та парна робота, керовані діалоги, рольові ігри, мозковий штурм. Вміє встановити психологічний контакт з класом, захопити дітей навіть не дуже цікавим теоретичним матеріалом, зокрема з мови, активізувати їхнє мислення, довільну і мимовільну увагу, ввести в атмосферу творчості, художньо прочитати текст, викликати певні емоції.

Всі вчителі працюють над виробленням системи вправ навчання грамотного письма, найбільш ефективними серед яких є орфографічні хвилинки, які проводяться практично на кожному уроці за підібраними вчителем словами. Ця робота розвиває у дітей орфографічну зіркість – уміння бачити у словах орфограми, задумуватись над написанням кожного слова, вибирати правильний варіант написання, керуючись певними правилами, писати осмислено.

Варто зазначити, що адміністрація Йосипівського НВК систематично здійснює предметно-узагальнений контроль стану викладання української мови та літератури в 5-11 класах за такими напрямками: виконання навчальних планів, програм, реалізація рекомендацій МОН України щодо викладання української мови та літератури, науково-теоретичний рівень викладання, дотримання вимог єдиного орфографічного режиму, методика перевірки рівня знань учнів, раціональне використання робочого часу, виконання вимог щодо ведення шкільної документації, методика повторення вивченого матеріалу, впровадження активних форм і методів навчання, реалізація проблеми, над якою працює методичне об’єднання, результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів тощо.

Учителі-філологи беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, консиліумів, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, виступають з доповідями.Англійська мова

Англійську мову у закладі викладає Козир Світлана Іванівна, педагогічний стаж вчителя становить 14 років, має вищу кваліфікаційну категорію.

Вчитель добре обізнаний з пояснювальними записками до програм, нормативними, інструктивно-методичними документами, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності, володіють належними теоретичними і методологічними основами, принципами навчання і виховання, формами, методами, прийомами роботи на уроках. Записи в класних журналах відповідають календарному плануванню. Оцінки вчителем виставляються згідно методичних рекомендацій МОНУ.

Вчитель оформила кабінет англійської мови, де зібрано роздаткові матеріали – картки, малюнки з різних тем, ігри, граматичні матеріали, фотографії з видами визначних місць Англії. Вчителем підготовлено папки-контрольні роботи для 5-9 класів, різноманітні папки з проектними роботами учнів, а на засіданнях ШМО звітує про роботу над реалізацією проблемної теми «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках англійської мови».

Ідучи на кожний урок, вчитель приділяє велику увагу підготовці до спілкування зі своїми учнями, емоційному настрою. Готуючись до уроку, добирає такий матеріал, який би міг зацікавити учнів і який би відповідав віковим особливостям, продумує всі етапи уроку та шляхи переходу від одного до іншого, намагаючись більше уваги приділяти монологічному та діалогічному мовленню. На своїх уроках Козир С.І. використовує різноманітні шляхи активізації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови. Перевагу на уроках віддає проблемним завданням, мовним іграм, рольовим іграм, проектам, мозковим штурмам, груповій і парній роботі. У своїй роботі вчитель використовує індивідуальні (взаємодія з одним учнем), фронтальні (робота з усіма учнями із загальним завданням), групові та парні форми навчання. За допомогою різноманітних прийомів навчання намагається урізноманітнювати різні етапи уроку. Так, для активізації лексичного матеріалу використовує гру «Yes – No», «English – Ukrainian Ball», різноманітні вікторини.

Серед методів навчання найбільш частіше Світлана Іванівна використовує метод «мозковий штурм» (створення «Mind-Map»), «снігова куля» («snowball») та інші інтерактивні методи навчання. Виходячи зі свого проблемного питання, вчитель широко використовує на своїх уроках інформаційно-комп’ютерні технології: розучування та виконання англійських пісень, перегляд відео фрагментів під час проведення аудіювання, використання методу проектів, перегляд презентацій, випереджувальне завдання учням, яке пов’язане з пошуком інформації в мережі Інтернет, створення тестів для перевірки знань учнів.

На своїх уроках педагог використовує диференційований підхід до учнів, випереджувальні завдання, міжпредметні зв’язки (з образотворчим мистецтвом, музикою), працює над поповненням словникового запасу учнів.

Відвідування уроків англійської мови показало, що вчитель забезпечує викладання англійської мови на належному рівні, великого значення надає навчанню говоріння, розглядаючи урок англійської мови як діяльність спілкування, прагне досягти рівня комунікативної компетенції, яка забезпечить учням вміння спілкуватися у типових повсякденних ситуаціях, а саме встановлювати та підтримувати контакти в розмові, висловлювати власну думку і спонукати співрозмовника до відповідної реакції, обґрунтовувати власну точку зору.

Обов’язковим елементом кожного уроку є аудіювання. Аудіювання здійснюється різними шляхами відповідно віку та рівню мовленнєвої компетенції. Так, учні початкової школи сприймають на слух мовлення вчителя та один одного, вірші та пісні. Учні середньої школи прослуховують адаптовані тексти, діалоги, автентичні пісні та вірші. На наступному етапі учителі ускладнюють матеріал, перевагу надають текстам, записаним носіями мови.

Навчаючи читанню, вчитель використовує тексти різного характеру і типу, чим також передбачає удосконалення комунікативної компетенції.

Більшість відвіданих уроків характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: слухання, говоріння, читання, письмо. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Види діяльності на уроках вибираються Світланою Іванівною з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, у початкових класах учитель будує уроки таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші, вміло проводиться інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, трудовою, образотворчою, широко використовує елементи гри, змагання, приховані форми контролю, іноді поєднуються індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю в парах. На належному рівні, в межах програмних вимог, у молодших школярів формуються початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма. Вчитель кожен урок використовує ІКТ або аудіо записи, що не тільки підвищує інтерес учнів до вивчення предмету, а й розвиває їх слухові і мовленнєві навички. На уроці вчителя багато наочності, виготовленої власноруч, схем і таблиць. Фізкультхвилинки проводяться кожного уроку в ігровій формі. Учні 2 – 4 класів мають словнички, якими користуються як на уроці, так і вдома.

Козир С.І. у 6 – 8 класах оптимально будує навчально-виховний процес на уроці, творчо застосовуючи матеріал підручника. Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів (9 – 11 класів), що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність, дає змогу ефективно виконувати основну вимогу програми щодо комунікативної спрямованості навчання іноземної мови. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. У старших класах широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Так, при вивченні теми «Мистецтво» вдало використовувались ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал.

У процесі вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови основна увага акцентувалася на рівні сформованості основних комунікативних умінь відповідно до вікових особливостей учнів: уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах), розуміти зі слуху зміст текстів, здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань, адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою, уміння використовувати за необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Як результати контрольних діагностувань, так і спостереження за роботою учнів на уроках, проведені в процесі вивчення стану викладання, засвідчують, що позитивні зрушення у викладанні англійської мови відбуваються повільно і часто не задовільняють сучасних вимог до їх загальноосвітньої підготовки. Мовна підготовка значної частини учнів 8 - 11класів має серйозні недоліки. Найбільш характерними з них є:

• лексичний запас учнів достатньо збіднілий, навички усного, писемного мовлення і читання примітивні;

• мова немалої частини учнів не відповідає нормам англійської мови, висловлювання учнів малі за обсягом, у мові допускається велика кількість граматичних і фонетичних помилок;

• невміння вільно оперувати засвоєним лексичним матеріалом у подібних мовних ситуаціях;

• труднощі у творчому комбінуванні лексико-граматичного матеріалу для висловлення власного ставлення до певних подій та фактів, аргументації власних суджень,

У середніх класах ще досить високою залишається питома вага вправ на імітацію та механічне запам'ятовування. Рідко проводиться навчання монологічному мовленню учнів у формі повідомлення, судження, реферування прочитаного, недостатня увага приділяється розвитку непідготовленого мовлення. Окрім того частина учнів середньої і старшої ланки не систематично ведуть словники, а дехто зовсім не мають словників. Має місце формалізм з боку вчителя під час перевірки зошитів.

В початкових класах логічні зорові, слухо-зорові навчальні опори у процесі роботи застосовуються не повністю і нераціонально. Мало використовуються на уроках такі резерви підвищення результативності навчання учнів, як керований діалог, робота за «ланцюжком», робота в групах та парах. Недостатньою є диференціація і індивідуалізація навчальної діяльності молодших школярів

Математика

Навчальний процес здійснюється на підставі Типових навчальних планів школи з українською мовою навчання, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України.

Викладання математики здійснюється за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів:


 • Математика. 5-12 класи . Перун 2005. Лист МОН  № 1/11-6611 від 23.12. 2004р.

 • «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585

Математику в Йосипівському НВК викладають:

 • Бердник Оксана Віталіївна, вчитель математики, кваліфікаційна категорія «вчитель ІІ категорії», стаж роботи на посаді 9 років;

 • Дорошенко Анатолій Миколайович, вчитель фізики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», стаж роботи на посаді 30 років;

 • Горобець Олександр Оександрович, вчитель інформатики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи на посаді 1 рік.

Із метою перевірки викладання математики членами комісії були відвідані уроки, перевірено документацію вчителів і учнівські зошити, проведено контрольні роботи, усне опитування, перевірено оцінки тематичних атестацій. Завдяки цьому одержано об'єктивну характеристику роботи вчителів, надано певні рекомендації та внесено корективи до системи викладання.

Експертною комісією проведені контрольні роботи в 6 та 9 класах з метою моніторингового дослідження ефективності контролю за об’єктивністю оцінювання якості знань учнів.

Встановлено, що нульовий показник розбіжностей з математики у 6 класі , вчитель Горобець О.О. та з математики у 10 класі, вчитель Берднік О.В. Незначний показник розбіжностей в сторону зниження рівня досягнень учнів за результатами випробовувань з алгебри у 9 класі, вчитель Дорошенко А.М.

Експертами здійснено перевірку якості базової середньої освіти. 1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у 9 класі

Кількість учнів 9 класу, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях – 2;

Контингент учнів 9 класу – 10;

Рівень навчальних досягнень – 20% 1. Результати навчальних досягнень учнів за результатами контрольних робіт, проведених навчальним закладом

Кількість учнів 9 класу, які мають результати навчальних досягнень лише на високому і достатньому рівнях за результатами контрольних робіт, проведених навчальним закладом – 2;

Контингент учнів 9 класу – 10;

Результати навчальних досягнень – 20%

Розбіжність за результатами контрольних робіт, проведених навчальним закладом та проведених експертною комісією 0%.

Порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів з математики свідчить про те, що 80% учнів 9 класу володіють знаннями з математики на середньому рівні, що дає можливість спрогнозувати низькі показники при здачі ДПА з математики.

Членами атестаційної експертизи відвідано 6 уроків. Переважна більшість уроків проведена на достатньому рівні.

Уроки Берднік О.В. динамічні, насичені різноманітними вправами та задачами різного рівня складності, зміст яких має прикладний характер. Вчитель вдало організовує роботу учнів на кожному утапі уроку, раціонально використовує робочий час, мотивує діяльність учнів до навчання.

Дорошенко А.М. має високий рівень наукової та теоретичної підгготовки з викладання математики. Під час вивчення нового матеріалу постійно ставить перед учнями проблемні питання, вирішення яких спонукає учнів до опанування новими знаннями та навичками. Завдання підбирає так, щоб учнів навчалися мислити в нестандартних ситуаціях. Вчитель постійно застосовує на своїх уроках засоби ІКТ (мультимедіапрограми).

Горобець О.О. практикує диференційований підхід до навчання, індивідуальну роботу з учнями, активізує учнів до пізнавальної діяльності. Учні на уроках вчаться відповідати усно, вчитель вчить дітей формулювати повну відповідь, використовуючи відповідну термінологію.

Домашні завдання вчителі задавали вчасно з ідповідним інструктажем до виконання. Оцінювання здійснювалося об’єктивно, вмотивовано.

Підсумок уроку підводився, відзначалася робота кожного учня на уроці.Інформатика

Навчальний процес здійснюється на підставі Типових навчальних планів школи з українською мовою навчання, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України.

Викладання інформатики здійснюється за програмами:

- Інформатика 5-9. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма  розроблена на основі Державного стандарту базової і повної


загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392;

-для 2-4 класів - “Навчальна програма для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів” (2012 р.) зі змінами 2015 р.;

-Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (затверджена наказом Міністерства освіти від 28.10.2010 № 1021( Лист МОНУ № 1/9-862 від 29.11.2010)

-Інформатика. Навчальна програма для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова).

У закладі інформатику викладає Горобець Олександр Олександрович, вчитель інформатики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи на посаді 1 рік.

Олекса́ндр Олекса́ндрович Горобе́ць (нар. 25 січня 1950, в с. Джурин, Шаргородський район, Вінницька область - журналіст, політолог, письменник. Головний редактор газети «Правда Украины» (1991-2000 рр.).

Під час перевірки були відвідані уроки, перевірені календарні та поурочні плани, класні журнали, шкільна документація. Вчитель на кожен урок пише поширені поурочні плани, ознайомлений з пояснювальною запискою курсу «Інформатика», методичними рекоменаціями щодо викладання навчального предмету у 2015/2016 навчальному році.

Готуючись до уроку, вчитель використовує матеріали Інтернету, мультимедійний проектор.

На період перевірки було встановлено, що програма з інформатики виконується, кількість та зміст проведених практичних, лабораторних робіт відповідає чинній програмі з інформатики.

Працюючи над проблемним питанням «Використання ІК технологій на уроках інформатики та математики», вчитель використовує різні форми та методи навчання. Особливу увагу звертає на мотивацію навчальної діяльності учнів, розвиток їх інтелектуальних здібностей.

Вчитель постійно формує в учнів ключові інформаційно-комунікаційні компетентності, здатність раціонально використовувати комп’ютер, комп’ютерні засоби, мережеві технології та програмні середовища для вирішення компетентнісних задач, які виникають в конкретній життєвій і навчальній ситуаціях та пов’язані з пошуком й опрацюванням даних, їх зберіганням, поданням і передаванням.

Учитель на своїх уроках створює проблемні ситуації, вирішення яких дає можливість учням висловити та відстояти власне бачення вирішення поставленої вчителем проблеми. Вчить учнів критично та об’єктивно ставитися до рівня їх знань та навченості.

Горобець О.О. достатню увагу приділяє позакласній роботі з предмету: проводить предметні тижні, змагання знавців інформатики, залучає учнів до участі у різноманітних конкурсах різних рівнів. Є керівником шкільного гуртка «Юні користувачі ПК».Фізика

Навчальний процес здійснюється на підставі Типових навчальних планів школи з українською мовою навчання, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України. Викладання фізики здійснюється за навчальною програмою з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів 7–9 класів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Фізику в Йосипівському НВК викладає Дрошенко Анатолій Миколайович, вчитель фізики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», стаж роботи на посаді – 30 років.

Експертною комісією проведено контрольну роботу в 8 класі з метою моніторингового дослідження ефективності контролю за об’єктивністю оцінювання якості знань учнів. Встановлено незначну розбіжність в результатах. 14% учнів класу мають початковий рівень знань, 57% - середній, 28% - достатній, 0% - високий.

Членами атестаційної експертизи відвідано 2 уроки, які були проведені на достатньому рівні. Учні добре знають теоретичний матеріал, фізичні формули, розв’язують задачі, пояснюють природні фізичні явища та узагальнюють результати демонстраційних еспериментів. Готуючись до уроку, вчитель велику увагу приділяє розробці матеріалів для контролю знань та вмінь учнів, зокрема, використанням коип’ютерних тест-програм. Роботу на уроці планує з урахуванням індивідуальних можливостей учнів.

Дорошенко А.М. використовує під час уроку мультимедійні курси «Фізікон», «Відкрита фізика», «Фізика в картинках», які дозволяють організувати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності учнів та індивіуалізувати діяльність учнів, підвищити інтерес до вивчення фізики. Для контролю знань учнів використовує тести електронних підручників.Біологія та природознавство

Навчальний процес здійснюється на підставі Типових навчальних планів школи з українською мовою навчання, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України. Викладання біології та природознавства здійснюється за програмами:

6-7 класи - Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664 від 06.06.2012 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585;

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.

- 7 клас розпочинається вивчення хімії за новою навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства № 664 від 26.06.2012 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 року;

-8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

-10-11 класи усіх профілів та з поглибленим вивченням предмета:Хімія. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Хімію та біологію в Йосипівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» викладає:


 • Олійник Ольга Сергіївна - за фахом вчитель біології і основ сільського господарства, стаж роботи 34 роки, вища кваліфікаційна категорія, курси підвищення кваліфікації пройшла у 2014 році при КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Атестаційною комісією проведена контрольна робота в 7 класі з хімії та в 8 класі з біології з метою моніторингового дослідження ефективності контролю за об’єктивністю оцінювання якості знань учнів.

Клас

Всього учнів

Писали роботу

Бали

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

-

-

2

-

-

1

1

-

-

1

-

-

8

8

7

-

-

2

2

-

2

-

1

-

-

-

-

1   2   3   4   5   6   7 • Математика. 4 клас
 • Забезпечення якості
 • Горобець Олександр Олександрович