Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУзагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»

Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
Сторінка6/7
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) - вищий навчальний заклад в Україні IV рівня акредитації. У рейтингу за 2013 рік усіх вишів України за даними Ranking Web of Universities (Webometrics) від 7.02.
Пушкіна за спеціальністю «російська мова і література». Стаж роботи – 37 років, кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист».

У 2012 році підвищила кваліфікацію вчителів української мови і літератури, російської мови, зарубіжної літератури та інтегрованого курсу «Література» на курсах у КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Носань Т.В. добре обізнана з програмами, у роботі керується нормативно-правовими документами: методичними рекомендаціями щодо вивчення зарубіжної літератури, російської мови (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9 – 305), методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641), Концепцією літературної освіти, Державним стандартом базової повної загальної середньої освіти та ін.

Членами атестаційної експертизи відвідано 3 уроки, які проведені на високому рівні.Тамара Василівна досконало володіє сучасними формами та методами організації навчального процесу, впроваджує сучасні методики в тісному зв’язку з набутим досвідом. Працюючи над проблемою «Формування стійкого інтересу до літератури як шлях особистісного зростання учнів» стимулює учнів до активних дій із засвоєння знань, використання їхнього суб’єктивного досвіду, заохочування до висловлювання оригінальних ідей та гіпотез, розвиток логіки та критичного мислення, мовленнєвих умінь і навичок. Учитель приділяє увагу духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів через літературу як культурне надбання народу і людства. На всіх етапах уроку поряд з традиційними використовує інтерактивні методи навчання «діалог», «спільний проект», «вирішення проблем», «пошук інформації», які сприяють самостійному здобуванню знань, формують в учнів самооцінку та самоконтроль навчальної діяльності.

Так, при проведенні уроків по творчості М. Басьо, учні 6 класу вдало вирішують створену навчальну ситуацію гри «Про хоку – і весело, і серйозно». Саме така форма проведення сприяє розвитку комунікативних і інформаційних компетенцій учнів. Досить інтригуючою була мотивація уроку: Чи любите ви грати? Сьогодні я пропоную вам пограти у японців. Якою, на вашу думку, буде наша гра? Така технологія, активізуючи увагу, підвищує інтерес до вивчення теми. Використана мультимедійна презентація «перенесла» дітей у країну, яка перша зустрічає сонце. Проблемні питання діти розв’язують різними методами: діалогічним і монологічним викладом знань шляхом евристичної бесіди й пошукової самостійної роботи. Учні знають особливості поетичного тексту; вміють дослідити, як «велике ховається у малому», аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, роботи висновки. Відповіді школярів повні та логічно обґрунтовані. Діти вміють самостійно оцінювати різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. Виховуючи вдумливого читача, Тамара Василівна прислухається до кожного учня, оцінює його точку зору, допомагає глибше осягнути складний шлях ідейних і моральних пошуків особистості. При цьому застосовує різні види аналізу художнього тексту. Так, вивчаючи творчість Ш. Бодлера, учні 10 класу активно працювали в «творчій майстерні» пізнього романтика та за допомогою символів розкривали душевний стан ліричного героя. Педагогічна майстерня як інноваційна технологія – це технологія розвивального навчання. Учитель надає свободу діяльності учневі, поважає його особистість, розумові здібності. Основну діяльність Тамара Василівна організовувала як парну і групову форми роботи, соціалізацію, рефлексію через усвідомлення причин її прийняття чи неприйняття однокласниками через численні запитання, які виникають навіть тоді, коли здається, що вичерпано всі ідеї розв’язання проблеми, яку обговорюють. Учні зосереджують увагу на виконанні завдання структури майстерні, самостійно вибирають потрібний темп, засоби, методи вмінь виконання завдань. Тамара Василівна почергово застосовує індивідуальну, парну, групову форми роботи за схемою учень → пара учнів → група – клас → учень → пара учнів → група → клас. Учитель, працюючи то в одній групі, то в іншій намагається привернути увагу дітей до знахідок, відкриттів кожного учня, задає потрібний темп внутрішньої активності школярів. Учні вміють користуватися ІКТ технологіями, створюючи вдалі презентації і проекти. Результат майстерності – сам пізнавальний процес, який допомагає кожному учневі в логічній послідовності висловити свою позицію, зробити висновки. Тамара Василівна проводить систематичну роботу над гармонійним поєднанням сучасних новітніх технологій та класичної методики викладання зарубіжної літератури. Щоб стимулювати творчу активність школярів засобами художньої літератури, використовує різні види творчо-розвивальних технологій: особистісно-орієнтованого та проблемного навчання, інтерактивні технології та критичного мислення. На уроках ефективними також є такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, використання цікавих аналогій, створення ситуацій емоційного переживання та ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. Головним аспектом на уроці є навчальний діалог, в центрі якого стоїть герменевтичне питання. Свої думки учні підтверджують влучними цитатами з тексту, зачитують та аналізують ключові епізоди; розкривають значення художньої деталі, кольорової гами у твору або окремого явища чи персонажа; визначають позицію автора; висловлюють своє ставлення й розуміння щодо прочитаного.

На уроках зарубіжної літератури здійснюються міжпредметні зв’язки з англійською мовою, історією, образотворчим мистецтвом, художньою культурою, українською літературою, географією. Педагог постійно знаходиться у творчому пошуку. Використовуючи метод дослідження, привчає учнів до самостійної роботи. З цією метою застосовує такі методи і прийоми як «здивуй», «передбачення», «мозкова атака», «коло ідей», «спіймай помилку», «синтез думок», «обери позицію», «Так – ні», «кейс – стаді», методи компаративістики. Обов’язковим на уроці є асоціювання (створення асоціативних малюнків, «пошук асоціацій», «особисті асоціації). Проводиться робота з розвитку самостійності, логічного мислення здібних учнів: випереджаючі завдання (підготувати повідомлення, створення мультимедійної презентації, проекту, ілюстрацій до твору). Прослідковується система поточного контролю за рівнем засвоєння програмового матеріалу, що створює оптимальні умови для зворотнього зв’язку між вчителем та учнями.

Рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури за три роки можна простежити за схемою:

Рік навчання

Клас

Рівень досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

2013 – 2014

61 – 12,5%

6 – 50%

1 – 37,5 %

2014 – 2015

72 – 25 %

4 – 50%

5 – 50%

І семестр

2015/ 20168

1 (12,5%)

2 – 25 %

4 – 50%

1 – 12,5%

Вивчення російської мови у закладі проходить у 8 та 9 класах. Засвоєння програмового матеріалу практикується не тільки шляхом власного пояснення, а й самостійного опрацювання учнями, враховуючи уже відомі знання з української мови. Традиційним на уроці російської мови є діалог між учителем і учнем. Тамара Василівна надає перевагу практичному засвоєнню знань мови. З цією метою проводяться різні види диктантів: словниковий, пояснювальний, творчий, розподільний. Під час проведення уроку російської мови у 8 класі з теми «Вводные слова и словосочетания». Вивчаючи новий матеріал, діти складають опорні схеми, що розвивають логічне мислення та творчі здібності. Речення, які були дібрані для аналізу, підпорядковані єдиній темі – мистецтву спілкування. Учні працювали в парах, виконували вправи з наступною перевіркою. З метою реалізації поставлених завдань за допомогою використання комп’ютерної техніки, учні розвивають комунікативні компетенції. Школярі володіють програмовим матеріалом, вміють визначати граматичну основу і другорядні члени речення, розрізняти частини мови.

Члени речення - це слова або лексичні словосполучення, пов'язані синтаксичними й морфологічними відношеннями. Членами речення є тільки повнозначні слова, до яких можна поставити питання.
Значну увагу вчитель приділяє культурі мовлення учнів. У ході висловлювань виправляються допущені помилки, вживання українських слів, вимова слів з ненаголошеним голосним звуком.

Записи в журналах здійснюються відповідно до вимог ведення класних журналів, методичних рекомендацій щодо проведення обов’язкових контрольних робіт, щомісяця виставляються оцінки за ведення зошита, записи на сторінках зарубіжної літератури та російської мови ведуться правильно та охайно. Перевірка контрольних та творчих робіт оцінюється з урахуванням мовного оформлення, що відповідає вимогам критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Позакласна робота з предмета організовується в межах проведення тижнів зарубіжної літератури та літературних свят.

Вчитель працює з обдарованими дітьми. Результатом цього є зайняті призові місця на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури: у 2012 році – І місце – 11 кл. – Скочко А., ІІ місце – 9 кл. – Бараненко Ю.; у 2013 році – ІІ місце – 10 кл. – Бараненко Ю.; у 2014 році – 11 кл. – І місце – Бараненко Ю.

Проте, є ще над чим працювати. На уроках як мови так і літератури, в окремих учнів виникають труднощі під час висловлювання, які обмежуються короткими відповідями на запитання, не аргументують свої відповіді конкретними прикладами.

Тамара Василівна постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, не зупиняється на досягнутому. Більше 10 років вона є керівником районної творчої групи вчителів зарубіжної літератури і російської мови. Організовує практичні заняття та проводить відкриті уроки для вчителів творчої групи та вчителів району. Бере активну участь у апробації навчальної літератури. Учасник Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури». Має публікації на сторінках фахової періодики «Зарубіжна література у школі» видавництва «Основа», «Зарубіжна література» видавництва «Шкільний світ». Лауреат премії імені В.О.Сухомлинського – 2014 р.

Образотворче мистецтво

Навчально-виховний процес у Йосипівському НВК з образотворчого мистецтва у 5-7 класах здійснює Чередніченко Людмила Віталіївна.

Чередніченко Л.В., учитель початкових класів, у 1988 році закінчила Олександрійське педагогічне училище імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Початкове навчання та виховання». Педагогічний стаж – 27 років, встановлено 9-й тарифний розряд.

Вивчення образотворчого мистецтво здійснюється за навчальною програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво» (5-9 класи)/ Укладачі: Масол Л., Коваленко О., Сотська Г. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1392 від 23.11.2011 року.

Календарно-тематичні плани учителя відповідають вимогам чинних програм, затверджені керівником навчального закладу. Під час перевірки встановлено, що навчальні програми з предмета виконуються.

Членами атестаційної експертизи відвідано 2 уроки. Чередніченко Л.В. образотворче мистецтво викладає перший рік. На достатньому рівні володіє навчальним матеріалом і методикою викладання предмета. Значну увагу приділяє обґрунтованому вибору оптимальних методів навчання з урахуванням можливостей даного класу.

Застосовує як традиційні, так і нестандартні форми проведення уроку: урок - змагання на кращого знавця образотворчого мистецтва, урок – творчий звіт учнів, урок – подорож країною образотворчого мистецтва, урок – гра тощо. Відвідані уроки підтвердили, що вчителем доцільно визначаються та належно реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

З метою кращого оволодіння учнями навчального матеріалу, опанування ними різноманітних художніх технік виконання робіт, учитель систематично застосовує комп’ютер: демонструє ілюстративний матеріал та відеофрагменти використання різноманітних художніх технік в процесі пояснення нового матеріалу, використовує медіапрезентації уроків. Використовуючи можливості Інтернету, школярі знайомляться з шедеврами світового мистецтва, цікавими фактами з життя і творчості видатних художників. Для створення сприятливих умов, під час виконання самостійних завдань, використовує вдало підібраний музичний супровід. Здійснює постійний контроль за дотриманням учнями правил техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

У результаті перевірки виявлено, що учні на достатньому рівні володіють навчально-пізнавальними уміннями з образотворчого мистецтва: розрізняють види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; виконують роботи у різних жанрах; розуміють зв’язок образотворчого мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами. Але поряд з тим недостатньо вміють аналізувати та висловлювати судження про види образотворчого мистецтва та їх специфіку, зіставляти власне бачення художнього твору, своєї роботи і своїх почуттів з оцінками однокласників.

Рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва за три роки можна простежити за схемою:
Рік навчання

Клас

Рівень досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

2013 – 2014

5

-

2 (40%)


2 (40%)


1(20%)


2014 – 2015

6

-

2 (40%)


2 (40%)


1(20%)


І семестр

2015 - 20167

-


2 (33,3%)


2 (33,3%)


2 (33,4%)

Адміністрація школи приділяє увагу стану викладання образотворчого мистецтва, про що свідчить робота, спланована у річному плані з учителями даного фаху. Раз на п'ять років проводиться перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу.

Згідно перспективному плану роботи школи стан викладання предметів художньо-естетичного циклу вивчався у 2013-2014 навчальному році. За результатами вивчення видано наказ від 25.12.2013 року №141 «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу». Питання стану викладання розглядалося на нараді при директору (протокол від 14.01.2014 р. № 6).

Основними формами роботи з обдарованими учнями – різноманітні конкурси. Учитель образотворчого мистецтва проводить позакласну роботу з предмета. Учні закладу постійно беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах серед учнівської молоді з образотворчого мистецтва: «Охорона праці очима дітей», «Веселкова палітра», «Великодня Писанка» та ін.Музичне мистецтво

Навчальний процес здійснюється на підставі Типових навчальних планів школи з українською мовою навчання, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України. Викладання музичного мистецтва здійснюється за програмами: учні 5-7 класів йдуть за програмою «Мистецтво» (авт. Л.Масол, О.Коваленко, Г.Соцька, Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова, Л.Паньків, І.Гринчук., Н.Новікова, Н.Овіннікова). Учні 8 класу продовжують працювати за програмою «Музичне мистецтво» (авт. І.Бєлова, М.Масол, О.В.Мільченко, О.М.Павленко).

Музичне мистецтво у 5-8 класах викладає Кімнатний Олег Сергійович, який закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна в 1985 році по спеціальності «Музика».

Вже третій раз поспіль ректором ЦДПУ ім. В.Винниченка стають професори, доктора філологічних наук, які здобули освіту на факультеті філології та журналістики (Поляруш О. Є., Клочек Г. Д., Семенюк О. А.).
Працює вчитель у даному навчальному закладі п’ять років за сумісництвом, кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії».

Членами атестаційної експертизи відвідано 4 уроки, які проведено на достатньому та високому рівнях.

Працюючи над науково-методичною проблемою: «Формування образного сприймання музичного мистецтва шляхом використання музичних творчих завдань», вчитель на уроках створює дітям умови для їх максимального самовизначення і самовияву, намагається відкрити в дитині найпотаємніші, найтонші почуття. Використання комп’ютерних технологій, синтезатора «Yamaha», ілюстрованого матеріалу, музичних та шумових інструментів, розвиває у дітей творчі здібності, спонукає до самостійного пошуку та власного бачення світу, збагачує почуття та уявлення, сприяє виробленню вміння відчувати ритм та мелодійність музичного твору.

Досконале володіння вчителем грою на музичних інструментах: баяні, фортепіано, сопілці, яке на кожному уроці він намагається передати своїм вихованцям, зацікавлює дітей до вивчення даного предмета, розширює їх загальний світогляд, формує музично-естетичні смаки, збагачує духовно, знайомить із кращими зразками світової музичної культури.

Відвідані уроки показали, що школярі на достатньому та високому рівнях володіють навичками й уміннями: демонструють знання спеціальної музичної термінології, правильно відповідають на запитання, пов’язані з аналізом-інтерпретацією музичного твору. Знають прізвища видатних композиторів, музикантів, твори, яких сприймають та виконують; вміють аналізувати художньо-образний зміст; поєднують музичні твори та життєві явища. На достатньому рівні

володіють основними засобами виразності музики та елементами музичної мови (мелодія, ритм, темп, тембр, динаміка, фраза, мотив, речення, форма музичного твору). Розрізняють жанри камерно-інструментальної музики. Вільно орієнтуються у висотному положенні пісенного матеріалу (тональність композиції), оволодівають співацькими та вокально-хоровими навичками, вміють використовувати основні якості співочого голосу. Так, вивчаючи тему «Твори різних жанрів. Менует» учні 6 класу знайомляться з поняттям менует його видами, творчістю Людвіга вана Бетховена та Йогана Сабастьяна Баха. Прослухавши музичні твори видатних композиторів, учні дають визначення, що таке оркестр, називають його види, орієнтуються в інструментальній музиці, до складу якої входять групи музичних інструментів симфонічного оркестру, можуть розрізнити їх за звучанням.

При вивченні теми «Мистецтво імпровізації» у 6 класі учні продовжують знайомитися та вивчати нові жанри камерно-інструментальної музики, а саме «прелюдія, ноктюрн, етюд варіації та варіювання». Вміють на практиці застосувати вивчений теоретичний матеріал, сприймати та аналізувати музичні твори. Вміло виконують творчі завдання, а саме створюють імпровізацію до української народної пісні «Їхав козак за Дунай» за допомогою шумових музичних інструментів та проплескують ритмічний супровід;

Украї́нські наро́дні пісні́ - це фольклорні твори, які створені в усі епохи розвитку нації, зберігаються в народній пам'яті й передаються з вуст в уста.
вміють висловлювати власні думки щодо прослуханих музичних творів, виразно їх виконувати. На уроках учні формують і розвивають вокально-хорові навички під час виконання одноголосних та багатоголосних творів: співу в дуеті, тріо, ансамблі, хорі.

Спілкування між учителем та учнями на уроках і під час позакласних заходів відбувається на принципах партнерства, взаємоповаги. Вчитель планує свою роботу відповідно до вікових особливостей учнів. Так у 5-у класі знайомить школярів із характером, емоційним змістом музичних творів; діти вміють розрізняти музичні звуки, орієнтуватися в ритмічному малюнку мелодії, співають із нот за ручними знаками поспівки. Значну увагу при цьому учитель приділяє звукоутворенню, дикції, чистоті інтонування. У процесі вивчення музичного мистецтва у 6-у класі учитель активізує духовно-почуттєві аспекти сприймання музики, проводить ускладнення творів для сприймання на слух та виконання, організовує дискусії, діалоги, які дають змогу кожному учневі висловити своє бачення про твори мистецтва, своє враження від звучання та розуміння музики. У 7-8-х класах учитель знайомить учнів з різними жанрами поліфонії та гомофонно-гармонійної музики; учні мають можливість спостерігати за висвітленими життєвими явищами, різними емоційними станами людини, а також власними думками, переживаннями, відчуттями у процесі сприймання та виконання музичних творів. Засвоєння інтонаційно-образної мови спрямовує учнів на усвідомлення музики як мови почуттів.

Упродовж навчання на уроках музичного мистецтва учні набувають досвід висловлювати оцінні судження щодо творів різних жанрів мистецтва, виявляють естетичне ставлення до мистецької діяльності, ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі; беруть участь у дискусіях, вміють порівнювати власну думку щодо творів мистецтва з думками інших і толерантно ставитися до них; під час відповідей використовують додаткову інформацію, взяту з медіаресурсів (радіо, телебачення тощо). З допомогою вчителя діти створюють музичні творчі проекти та презентації до визначеної теми. Діти вільно орієнтуються в нотній грамоті та нотному тексті музичних творів (мелодія, тривалість нот, їх висотне положення, паузи, темп, динаміка та інше). На уроках учні полюбляють активно рухатись під музику, відтворювати напрям руху мелодії, створювати музично-ритмічний малюнок (остинато) до музичного твору, втілюючи в рухах своє емоційне сприйняття музики.

Рівень навчальних досягнень учнів за три роки:Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета «Музичне мистецтво» - це завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування (наприклад, відтворити прослухану музику за допомогою елементарних музичних інструментів, рухів, голосу, придумати назву до музичного твору, проаналізувати звуки, створити імпровізацію (вокальну інструментальну, ритмічну, мелодичну, гармонічну, тощо). Такий підхід до проведення уроків музичного мистецтва гармонійно розвиває особистість, формує музично-естетичний смак та виховує в молоді риси духовної людини, справжнього патріота громадянина своєї країни, прищеплює моральні та духовні якості, як доброта, увага, чуйність, чесність, терпимість, толерантність до інших, повагу та любов до людей, дбайливе ставлення до природи, любов до своєї Батьківщини.

Проте, під час аналізу музичного твору у дітей виникають труднощі будувати змістовні у логічній послідовності висловлювання. Учні недостатньо вміють розкривати образ ліричного героя, відтворювати уявні «живі картини», співставляти музичні твори, робити висновки.

Вчитель музичного мистецтва значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готуючи їх до участі в пісенних конкурсах. Його вихованці є постійними учасниками у проведенні шкільних виховних заходах та села.


Художня культура

Уроки художньої культури в 9-11 класах викладає Бондаренко Алла Валеріївна.Загальний педагогічний стаж -4 роки. Стаж роботи вчителем художньої культури – 1 рік. Освіта – повна вища, закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет за спеціальністю «українська мова та література».

Вивчення художньої культури здійснюється за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист від 23.12.2004 р. № 1/11 - 6611) у збірнику програм з художньо-естетичного циклу для 5-11 класів (вид. «Перун», 2005 р.). У 9-11 класах навчальним предметом художньо-естетичного циклу є художня культура, яка вивчається за програмою «Художня культура» автори: Масол Л., Миропольська Н. (вид. «Перун», 2005 р.).

Членами атестаційної експертизи відвідано 2 уроки художньої культури, які були проведені на достатньому методичному рівні. При викладанні курсу художньої культури вчитель намагається розвивати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатність до розуміння і творення художніх образів, формувати в них світоглядні орієнтації і компетенції у ширині художньої культури.

Під час відвіданих уроків встановлено, що учні на достатньому рівні володіють програмовим матеріалом з художньої культури, вміють використовувати набуті знання, уміння і навички під час виконання творчих завдань. Орієнтуються в датах, подіях і фактах, вміють організувати навчальний процес, можуть розкрити основні домінанти змісту навчального матеріалу, проаналізувати мистецький твір, що є необхідною складовою будь-якого уроку мистецького спрямування, а особливо художньої культури. Виявляють знання спеціальної термінології, свідомо використовують її у роздумах, висновках та узагальненнях щодо художніх образів. Уміють систематизувати, узагальнювати культурно-мистецькі явища у їх взаємозв’язках, асоціювати їх з життєвими явищами.

Учні 10 класу, вивчаючи тему «Художня культура козацької доби», знайомляться з різними напрямками розвитку образотворчого мистецтва, архітектури, особливостями українського бароко даного періоду, вміють формулювати власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами українського мистецтва, оцінювати значущість української культури, можуть сприймати та інтерпретувати значну частину тематичного матеріалу з художньої культури, послідовно та логічно характеризувати окремі мистецькі твори.

Формуванню та розвитку творчих здібностей учнів сприяє їх залучення до виконання диференційованої роботи, самостійної підготовки повідомлень, випереджуючих завдань, розв’язання проблемних питань. У рамках уроку учні вдало використовують Інтернет-ресурси: підбирають цікаві повідомлення, композиції, створюють міні-презентації. Вивчаючи різні епохи, діти шукають відповіді на запитання: якими були люди цієї епохи, що відрізняло їх від представників попередньої епохи, чому саме цей історичний час подарував нам стільки геніїв і стільки світових шедеврів. Готуючись до уроків, діти складають кросворди, готують реферати, презентації про життя та творчий шлях поетів, художників, композиторів, архітектуру, підбирають музичні твори. Проте, під час презентації учні не вміють прокоментувати свої роботи, виділити основну інформацію та донести її в доступній формі до своїх однокласників. Здебільшого, учні презентують свою роботу у формі читання рефератів. Після чого не проводиться відповідна робота щодо розуміння та засвоєння даного матеріалу. В учнів виникають труднощі при класифікації творів мистецтва за художніми напрямами; аналізі та інтерпретації художнього змісту творів мистецтва, аргументації власних суджень відповідно поставленої проблеми. Учні 11 класу, вивчаючи тему «Художня культура різних регіонів світу», знайомляться з різними напрямками розвитку образотворчого мистецтва, архітектури, особливостями культури даного періоду, вміють формулювати власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами світового мистецтва, оцінювати значущість світової культури, можуть сприймати та інтерпретувати значну частину тематичного матеріалу з художньої культури, мають добре сформоване художнє мислення, послідовно та логічно характеризують окремі мистецькі твори, роблять висновки.

Результати навчальних досягнень учнів з художньої культури:


Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень
К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

2013-2014

-

-

3

33

3

33

3

34

2014-2015

-

-

3

33

3

33

3

34

2015-2016

-

-

3

33

3

33

3

34

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів

Основним критерієм роботи педагогічного колективу є рівень знань учнів. Протягом останніх 3-років навчальний заклад закінчили 2 учні з золотою медаллю та 2 учні зі срібними медалями. Середній бал атестатів про загальну середню освіту та свідоцтв про базову середню освіту становить:

у 2012/2013 н.р. 9 кл. – 7 ; 11 кл. – 8,5 б.;

у 2013/2014 н.р. 9 кл. – 7,5 б. , 11 кл. – 7,5 б. ,

у 2014/2015 р. 9 кл. – 6.9 б., 11 кл. 7,4 - б.

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Аналіз стану організації роботи щодо професійного розвитку здійснювався з питань:

-ефективність функціонування створеної системи методичної роботи з педагогічними кадрами;

-створення умов для професійного розвитку, творчого пошуку педагогів;

-вивчення стану роботи методичних об’єднань;

-проведення семінарів різних рівнів, їх періодичність;

-внутрішньошкільний контроль у сучасних умовах як інструмент управління якістю навчання учнів.

Відповідно до наказу від 28.08.2015 року № 71 «Про розподіл функціональних обов’язків» за методичну роботу в закладі відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи – Дорошенко Л.О., за фахом вчитель географії , стаж роботи на посаді – 7років.

Методична робота навчального закладу сконцентрована на вирішенні науково-методичної проблеми «Розвиток дитини від дошкільного віку до свідомого вибору професії в умовах компетентнісного підходу до навчання та виховання». Для реалізації методичної проблеми складено перспективний план на п’ять років:

І етап. Пошуково-аналітичний (2012/2013 н.р.), включає вивчення стратегічної мети роботи над науково-методичною проблемою.

ІІ етап. Практичне дослідження проблеми (2013/2014 н.р.), включає аналіз, вибір та ознайомлення з науково-теоретичною та методичною літературою, вітчизняним та зарубіжним досвідом з проблеми.

ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми (2014/2015 н.р.) передбачає розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя на впровадження досліджень з даної проблеми у практику роботи.

IV етап. Розвивально-формувальний (2015/2016 н.р.) передбачає апробацію системи навчально-виховної роботи в умовах компетентнісного підходу до навчання та виховання.

V етап. Узагальнюючий, підсумковий (2016/2017 н.р.) передбачає узагальнення накопиченого досвіду роботи педагогічного колективу, учнів, батьків над науково-методичної проблемою.

У 2015/2016 н.р. заклад працює над четвертим етапом проблемного питання. Поєднуючи методичну проблему закладу та проблему опорної школи з питання «Творче використання педагогічної спадщини В.О. Сухоминського у вихованні школярів» у закладі проводяться:

-навчально-методичний семінар–практикум «Система компетенцій школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» з періодичністю чотири рази на рік ( «Педагогічна культура вчителя, як основа його компетентності» 30.10.2015 р.; «Використання ідей В.О. Сухомлинського в організації здоров’язбергіаючих уроків» 30.12.2015 р.; «Громадянська компетентність як основа духовного становлення учнів» 29.02.2016 р.; «Погляди В.О. Сухомлинського на розвиток комунікативної здатності та зв’язного мовлення» 29.04.2016 р.);

-педагогічні читання «В.О. Сухомлинський і актуальні проблеми сучасної школи» з періодичністю дві на рік («Особистість учителя і шляхи піднесення його педагогічної майстерності» 25.09.2015 р.; «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці» 30.03.2016р.).

Питання професійного розвитку педагогічних працівників розглядалося на засіданнях педагогічної ради, а саме: • «Впровадження компетентнісно спрямованого підходу у навчально-виховний процес. Нові вимоги до професійної підготовки учителя» (протокол№1 від 21.01.2013 року);

 • «Самоосвіта педагога як запорука підвищення його професійної компетентності та реалізації Державних стандартів»(протокол № 10 від 28.10.2014 р.);

 • «Інновації в організації навчально-виховної діяльності. Від терміну до істини» (протокол №3 від 03.03.2015 р.);

 • «Крок до майстерності» (з елементами тренінгу) (протокол 12 від 31.03.2016 р.).

У закладі працює шкільний методичний кабінет, у якому розташовано стенди на допомогу педагогічним працівникам з актуальних питань педагогічної практики, атестації працівників. Вмотивованим є підбір літератури, дидактично-методичних матеріалів.

Структуру методичної роботи школи складають чотири шкільних методичних об’єднання, тематика засідань яких узгоджується із основною науково-методичною проблемою школи. Планування роботи методичних об’єднань здійснюється на діагностичній основі.

Для зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників у навчальному закладі організована робота 4 шкільних методичних об’єднань:

-вчителів початкових класів з проблеми “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів початкової школи у навчально-виховному процесі” ( керівник – Шаповал В.С., учитель початкових класів);

-вчителів гуманітарного циклу з проблеми “Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу” (керівник – Козир С.І., учитель англійської мови);

-вчителів природничо-математичного циклу з проблеми “Розвиток ведучих навчальних умінь учнів в умовах компетентнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу” (керівник – Берднік О.В., учитель мтематики);

-класних керівників за проблемою “Компетентнісний підхід як засіб розвитку професійної майстерності класного керівника” (керівник – Олійник О.С., заступник директора з виховної роботи).

На засіданнях МО обговорювалися організаційні (підготовка та проведення шкільних предметних олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань контрольних робіт та ДПА), методичні питання(створення умова для професійного зростання та творчої діяльності вчителів, умови підвищення ефективності навчального процесу, робота щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів, методи стимулювання навчальної діяльності учнів тощо), робота з нормативними документами та новинками методичної літератури.

З метою професійної адаптації молодих учителів у закладі працює консультаційний пункт «Перспектива» (керівник Дорошенко Л.О., заступник директора з навчально-виховної роботи). Щороку у вересні видається наказ (№ 90 від 05.09.2015 року) про стажування молодих спеціалістів, яким закріплюються за молодими наставники з числа досвідчених педагогів, складається індивідуальний план стажиста. Першого року роботи молоді спеціалісти беруть участь у Місячнику молодого учителя-стажиста (наказ №94 від 97.09.2015 року), Тижні молодого вчителя (наказ №34 від 01.03.2016р.), районному конкурсі молодих учителів «Міс та Містер Освітяни-2016».

Робота фокус-групи «Творчість та ініціатива» (керівник Бондаренко А.В., учитель української мови та літератури) спрямована на організацію роботи з обдарованими учнями. Засідання групи проводиться за потребою вирішення організаційних питань з підготовки до олімпіад, предметних та творчих конкурсів. До складу групи входять шкільний бібліотекар та соціальний педагог.

Координацію методичної роботи НВК здійснює методична рада, яку очолює директор НВК Горобець Т.Б., до складу входять голови шкільних методичних об’єднань та учителі-методисти. На засіданнях розглядались питання практичної реалізації методичної проблеми закладу, проводився аналіз роботи, розроблялись рекомендації по використанню педагогічного досвіду та ін.. Протягом звітного періоду вивчено та узагальнено педагогічний досвід учителя англійської мови Козир С.І. з питання «Шляхи активізації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови». Протоколи шкільної методичної ради свідчать про те, що систематично оцінюється стан розвитку методичної, фахової підготовки педагогів, їх робота над самоосвітніми темами, визначаються стратегії вдосконалення методик роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями. Рішення ради конкретні, із зазначенням виконавців, термінів виконання. Основні рішення методичної ради школи виносяться на засідання педагогічної ради.

Результативність методичної роботи у навчальному закладі підтверджується наступними показниками.

Участь педагогічних працівників у районних та обласних методичних заходах:
2012/2013 навчальний рік

Епізодичний семінар-практикуму «Психологічний супровід організації профільного навчання учнів в умовах освітнього округу», ( 25 січня 2013 року) на базі Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №1(Горобець Т.Б., Дорошенко JI.O.)

Методичні консультації методистів КОІППО імені Василя Сухомлинського (5 квітня 2013 року) на базі Златопільської гімназії.

Панорама педагогічних знахідок (травень 2013 року) на базі Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів (Горобець Т.Б., Носань Т.В.).

Районна науково-практична конференція «Формування екологічної компетентності учнів» на базі Новомиргородського районної центру дитячої та юнацької творчості» (Дорошенко Л.О.).

Творча лабораторія керівників опорних шкіл з творчого впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (9 квітня 2013 року) на базі Созонівського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (Горобець Т.Б.).

Науково-практичний семінар «Інноваційні технології організації компетентнісно орієнтованої освіти» (21 грудня 2013 року) на базі Новомиргородської ЗШ № 1 (Дорошенко JI.O., Шаповал B.C., Письмак Т.В., Рябоконь А.Ю.).

Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива» (Шаповал B.C.).

Всеукраїнський семінар на тему «Система розвивального навчання Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова в початковій школі» (9 січня 2013 року) на базі Міжнародного науково-методичного центру перспективного педагогічного досвіду м. Київ (Шаповал В.С.).

Підготовлені матеріали для обласних методичних заходів:

Хмурівські читання (Король O.JL, Берднік О.В.);

матеріали до методичного посібника «Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі» з досвіду діяльності опорної школи із загальної проблеми «Василь Сухомлинський і сучасність» (Горобець Т.Б.);

тези до матеріалів науково-практичного семінару «Інноваційні технології організації компетентнісно орієнтованої освіти» ,«Дослідницька діяльність учнів» (Дорошенко JI.O., Рябоконь А.Ю., Письмак Т.В., Шаповал B.C.);

матеріали до педагогічних читань «В О. Сухомлинський в діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» (Дорошенко JI.O.).


2013/2014 навчальний рік:

Всеукраїнський семінар «Система розвивального навчання Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова» (Шаповал В.С., 2013 рік).

Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива» (Шаповал В.С., 2013 рік).

Постійно діючий семінар директорів шкіл з проблеми впровадження педагогічних ідей Василя Сухомлинського на базі Недогарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Горобець Т.Б., вересень 2013 року).

Засідання творчої лабораторії керівників опорних шкіл з творчого впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського на базі Созонівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Горобець Т.Б., квітень 2013 року).

Участь у ХХ Всеукраїнських та VІ Міжнародних педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», присвячених 95-річниці В.Сухомлинського (Горобець Т.Б., Дорошенко Л.О., вересень 2013 року).

Обласний семінар з питання впровадження національного проекту «Відкритий світ» на базі Кіровоградського природничо-економічнного ліцею (Дорошенко А.М.).

Обласна ярмарка педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини» (Носань Т.В., серпень 2013 року).

Районна науково-практична конференції «Історико-культурна спадщина в контексті організації краєзнавчо-пошукової діяльності з учнівською молоддю»(до 75-річниці Кіровоградської області) (Криштопа О.М.

Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький
, Рябоконь А.Ю., січень 2014 року).

Районні педагогічні читання «Творче впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у практиці роботи сучасної школи» (Шаповал В.С., Письмак Т.В., Скуба Л.В.).2014/2015 навчальний рік

Засідання обласної творчої групи учителів музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів у ході реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та початкової загальної освіти освітньої галузі «мистецтво» (05 листопада 2014 року, Шаповал В.С., учитель початкових класів, м. Долинська).

Обласна творча лабораторія учителів початкових класів з питання «Формування предметних компетентностей молодших школярів у засвоєнні змісту початкової освіти» (Шаповал В.С., 30 жовтня 2014 року).

Обласна науково-методична конференція «Використання потенціалу методичних формувань учителів предметів гуманітарно-естетичного циклу в системі неперервної освіти» (Носань Т.В., 14.04.2015 р.).

Обласний Інтернет-Семінар «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів» (Олійник О.С.).

Всеукраїнський педагогічний інтерактивний марафон «Відкриті педагогічні студії «Якісна освіта – це…» у формі щоденних вебінарів.

Районний конкурс «На не все одно – зберігаємо тепло» (Берднік О.В., учитель основ здоров’я).

Участь у загальнонаціональному конкурсі «Самсунг назустріч знанням» (Жижко А.В., учитель української мови та літератури).

Науково-практичний семінар учителів початкових класів «Актуальні питання організації навчально-дослдіницької діяльності молодших школярів» (Шаповал В.С., Дорошенко Л.О., 16 грудня 2014 рік).

Участь у районному семінарі учителів художньо-естетичного циклу з питання ««Формування та розвиток ключових компетентностей учнів у ході реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та початкової загальної освіти освітньої галузі «мистецтво» (Жижко А.А., Рябоконь А.Ю., Кімнатний О.С.).

Участь та перемога (ІІ місце) в районному конкусі-огляді кабінетів англійської мови «Нові стандарти – нова школа» (Козир С.І., учитель англійської мови).

Районний творчий звіт молодих спеціалістів (Горобець О.О.).

Районна Панорама керівних кадрів (Олійник О.С., Дорошенко Л.О.).

Районний семінар учителів художньо-естетичного циклу з питання «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів у ході реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та початкової загальної освіти освітньої галузі «мистецтво» (Жижко А.В., Рябоконь А.Ю., Кімнатний О.С.).

Окружний семінар учителів початкових класів з питання «Нормативно-правове, науково-методичне підгрунття навчально-виховного процесу відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти» (Скуба Л.В.).
Результативність участь педагогічних працівників

у конкурсах педагогічної майстерності.


 1. Шаповал В.С. – переможець районного, лауреат обласного та дипломат Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” та “Класний керівник” в номінації “Початкове навчання”, 2007 рік.

 2. Носань Т. В. – переможець районного та лауреат обласного конкурсу “Учитель року” в номінації “Зарубіжна література”, 2008 рік.

 3. Скуба Л.В. – переможець районного етапу конкурсу “Шкільний бібліотекар”, 2010 рік

 4. Рябоконь А.Ю., учитель української мови і літератури, переможець районного етапу конкурсу молодих вчителів “Міс Освітянка - 2009”. Учасник обласного зльоту молодих спеціалістів, на якому виборола ІІ місце та удостоєна титулу “Міс Елегантність”.

 5. Дорошенко Л.О., учитель географії, переможець (ІІІ місце) районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2009» у номінації «Географія».

 6. Жижко А.В., учитель української мови і літератури, переможець (ІІІ місце) районного етапу конкурсу молодих вчителів “Міс Освітянка - 2013”.

 7. Дорошенко Л.О., учитель географії, переможець (І місце) районного етапу Всеукраїнсього конкурсу фахової майстерності «Учитель року 2014» у номінації «Географія».

 8. Снісаренко Л.М., вихователь ДНЗ, лауреат районного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Вихователь року 2014».

 9. Криштопа О.М., переможець (І місце) районного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Учитель року 2015» в номінації «Правознавство».

 10. Берднік О.В. – переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності “Найкласніший класний 2015”.

 11. Козир С.І., Носань Т.В. – учасники районного конкурсу педагогічної майстерності “ Найкласніший класний 2015”.

 12. Козир С.І. – лауреат районного конкурсу педагогічної майстерності “ Учитель року 2016” у номінації “ Англійська мова ” .

Педагогічні працівники Йосипівського НВК ступенів є керівниками районних та окружних методичних об’єднань:

-Горобець Т.Б., керівник консультпункту з питань удосконалення навчально-виховного процесу в НВК з проблеми «Удосконалення управлінської діяльності керівника НВК на основі творчого впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»;

-Носань Т.В., керівник творчої групи вчителів зарубіжної літератури з проблеми «Теорія і практика аналізу художнього твору. Нові підходи до викладання»;

-Козир С.І., керівник окружного методичного об’єднання учителів англійської мови з питання «Сучасні підходи до удосконалення мовленнєвої компетенції учнів».

З метою підготовки педагогічних працівників до впровадження нових Державних стандартів у закладі проведено низку заходів.

Педагогічні ради:

«Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Готовність початкової школи до роботи в умовах нового Держстандарту» (протокол № 10 від 22.10.2012 року);

«Впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – вимога часу»(протокол № 10 від 02.09.20013 року);

«Компетентна спрямованість навчально-виховного процесу Уміння учитися як ключова компетентність» (протокол №11 від 29.10.2013 року);

«Самоосвіта педагога як запорука підвищення його професійної компетентності та реалізації Державних стандартів» (протокол № 10 від 28.10.2014 р.).

Проведено вивчення впровадження вимог Державних стандартів, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Підсумки узагальнено в довідках та видано накази:

-від 25.12.2012 року № 165 «Про хід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

-від 25.12.2013 року №142 «Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 5 класі»;

-від 17.01.2014 року № 12 «Про вивчення організації начально-виховної діяльності у 2 класі»;

-від 29.12.2014 року №143 «Про підсумки вивчення впровадження Державного стандарту базової і загальної середньої освіти у 6 класі»;

-від 04.02.2015 року № 23 «Про підсумки перевірки організації навчально-виховної діяльності у 3 класі»;

-від 29.12. 2015 року № 147 «Про моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 7 класу».

У закладі здійснюється внутрішкільний контроль. Адміністрацією школи надано документи про здійснення контролю за станом проведення уроків, контрольних робіт, позакласних та виховних заходів, уроків самопідготовки. При вивченні якості управлінської діяльності встановлено, що у перспективному та річному плануванні роботи є наступні види контролю: • тематичний у 2015/2016 н. р. з предметів: історія та правознавство; хімія і біологія; музичне мистецтво; фізична культура та основи здоров’я (щорічно); «Забезпечення наступності у навчанні і вихованні при переході учнів із дошкільної ланки у початкову» (щорічно).

 • класно-узагальнюючий: вивчення стану адаптації учнів 1,5,10 класу (щороку); 9 клас (2015 рік)

 • персональний контроль:

«Організація викладання курсу «Сходинки до інформатики у 2 класі»(Кожара Ф.А.), 2013 р.

«Організація мотивації навчальної діяльності» (За підсумками відвідування уроків учителя трудового навчання Жижка В.В.), 2014 р.


1   2   3   4   5   6   7 • Кіровоградський державний педагогічний інститут
 • Кіровоградської області