Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУзагальнити вивчений лексико-граматичний матеріал до тем «The United Kingdom of Great Britain», «The usa», «Canada», «Australia», «New Zealand», розвивати мовленнєву компетенцію у діалогічному І монологічному мовленні

Скачати 360.5 Kb.

Узагальнити вивчений лексико-граматичний матеріал до тем «The United Kingdom of Great Britain», «The usa», «Canada», «Australia», «New Zealand», розвивати мовленнєву компетенцію у діалогічному І монологічному мовленні
Скачати 360.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір360.5 Kb.
  1   2   3

The English Language Week.

The Plan of the English Language Week 1. OPENING THE WEEK WITH A DISCUSSION ABOUT THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND THE UNITED STATES OF AMERICA;
  Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
  Сполу́чене Королі́вство Вели́кої Брита́нії та Півні́чної Ірла́ндії (англ. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), відоме також під такими короткими назвами, як Вели́ка Брита́нія (англ. Great Britain)
  CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND.
  Австра́лія, або Австралі́йський Сою́з (англ. Commonwealth of Australia) - держава у Південній півкулі Землі на Австралійському материку і острові Тасманія. До складу країни входять також багато невеликих островів, серед яких Норфолк і Лорд-Гав в Тихому океані, Кокосові острови в Індійському та інші.


 2. CONTEST ON THE BEST WALL NEWSPAPER AND DRAWING «I LOVE ENGLISH»

III. QUIZ WHAT? WHERE? WHEN ? ABOUT GREAT BRITAIN AND THE USA.

IV. A COMPETITION BETWEEN THE PUPILS OF THE 6th and THE 7th FORMS

« HAPPY ENGLISH » 1. A DEMONSTRATIVE LESSON IN THE 6 th FORM « SPORT AS HOBBY»

 2. MERRY COMPETITION BEETWEEN THE PUPILS OF THE 3 rd FORM. «A HOLIDAY FOR YONGER PUPILS.»

 3. BRAIN RING BETWEEN THE PUPILS OF THE 10th AND THE 11th FORMS.I. Opening the Week with a Discussion about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;the United States of America; Canada ; Australia ; New Zealand

Мета: узагальнити вивчений лексико-граматичний матеріал до тем «The United Kingdom of Great Britain», «The USA», «Canada», «Australia», «New Zealand», розвивати мовленнєву компетенцію у діалогічному і монологічному мовленні ; активізувати пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови ; познайомити учнів з історією , культурою , традиціями англомовних країн ; розвивати навички роботи з картою ; виховувати повагу до історичного минулого англомовних країн ; формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення англійської мови .
Обладнання : географічні карти англомовних країн ;
Мотива́ція (з лат.
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Географічна карта, - зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ.
малюнки визначних місць Великобританії , Америки , Канади , Нової Зеландії , Австралії , національні символи країн .
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.


Хід заходу

Учні 10-11 класів здійснюють заочну подорож по англомовних країнах (розповідають про історію , географічне положення,звичаї, традиції і визначні місця цих країн ) .

Після ознайомлення з англомовними країнами вчитель ставить запитання до учнів 6-7 класів , вони відповідають на поставлені питання .


 1. Contest our the Best Wall Newspaper and Drawing «I love English»


Мета : збагатити словниковий запас учнів ;
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.
вчити працювати із словником , довідковою літературою ; розширити знання учнів з теми , яку досліджують ; виховувати естетичний смак по оформленні стінгазет ;
Стінгазета - рукописна або друкована газета, що вивішується на стіні, готується колективом певного закладу для висвітлення поточних новин цього закладу, публікації звітів або привітань зі святами.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
вчити відшукувати цікаву інформаційно насичену пізнавальну інформацію ; розвивати почуття прекрасного ; виховувати дбайливе ставлення до природи ; вчити логічно і послідовно висловлювати інформацію в письмовій формі ;
Прекра́сне - категорія естетики, що характеризує явища з точки зору досконалості, наявності вищої естетичної цінності. «Явища можна вважати прекрасними, коли вони в своїй конкретно-плотській цінності виступають як суспільно-людські цінності, що втілюють затвердження людини в світі, свободи суспільства і людини, що свідчать про розширення меж, сприяють гармонійному розвитку особи, виникненню і якнайповнішому прояву людських сил і здібностей».
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
підвищувати інтерес до вивчення англійської мови.

Назви стінгазет , які були представлені
«A Letter to my Mother», «Summer Holidays in the Country», «The best of all places is my native village», «Who were Kazaks», «It is important to know English Language», «Birthday Party», «Sport in my Life», «Bad Habits», «The protection of Environment in Ukraine ».
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини.
Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).
Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.


ФРАГМЕНТИ ПРЕДСТАВЛЕНИХ СТІНГАЗЕТ

Summer Holidays in the Country

July is the seventh month of the year. During this month I have summer holidays. It is the hottest summer month. I am fond of country-life and as a rule, spend my summer holidays in my native village.

I want to say that July is the season of berries. Not for from our village are large woods with old oaks, birch-trees, lime-trees, maples and others. I like to listen to the sweet songs of the singing birds. Last summer in the woods I found several bird’ nests . I went to the wood to gather mushrooms and berries. My mother cooked delicious mushroom soup very often in July. She cooked blueberry jam. It was tasty too. I like blueberry jam very mush. During July people from our village go to the wood to gather berries and earn money. They are happy, because they have money and can buy everything what they want.

On Sundays I went to the river, played volleyball and went boating. In the evening I liked to read. I help my mother. I watered cucumbers and tomatoes in the evening. I fed chickens and cleaned the yard. I have very good time of my summer holidays. And it is one of the warmest month of the year.A letter to my mother
To each of us our mother is the dearest person. She is near us when we are small children and she is always ready to help us when we become older.

Sometimes we forget to write u letter to our mother when we leave home. But then a great love for our mother comes. My mother is the finest person. She is more than a mother for me. She is read friend. We can remember mother’s hands were even before we learned to walk, and when were still trying to say our first words. These hands took care of us day and kind. They do not forget about their main duty – to bring up children .

Nothing can be greater for you than your mother. And if you love and respect her, if you never forget about your duty to your mother and your Motherland, you will be the happiest person.
THE BEST PLACE IN THE WORLD IS MY NATIVE VILLAGE
As you know the word “Motherland” has two meaning First, it is the place you were born in. Then it means the whole country. For some people their Motherland begins in the house they were born and grew up. For other people it

is their native village or town. Usually this place is the best in the world . They say ,’’There is no place like home’’.

And our Motherland is Ukraine . We can’t help admiring it! It s so beautiful and her people are so generous, good-natured, hospitable and talented. Love of Motherland is always heartfelt. It means that you can t imagine your life without your Motherland, your people, culture, mother tongue, folk songs.

If you enjoy the beauty of your mother tongue you love your native land. If you admire the Ukrainian landscape,

you certainly love it. Then the words “East or West - home is Best’’ are your own words coming from your heart. Love your dear land with your whole heart as Taras Shevchenko, Volodymyr Sosiura did!

There are lots of wonderful songs, poems about love of Motherland. And there are many proverbs about it. They are: There is no place like home. East or West - home is best.

First Motherland means your birthplace. And it also means your country. I want to say that my Motherland begins with my home, my parents. And my Motherland takes its beginning from my friends. The beginning of my Motherland is my native village, Staryi Chortoryisk. It’s very tiny part of Ukraine, but it’s the most beautiful land for me. I’m fond of it’s streets, houses, gardens. I love the sky above St. Chortoryisk. I adore its people.

My Motherland begins with the dearest person in the world, my Mummy. She is near us when we are small children, and she is always ready to help us when we become older. We can remember our mother’s hands since early childhood. These hands take care of us day and night. Nothing can be greater for you than your mother. Mother is name all things that are very dear to people say, “ He who loves his Mother is a real son of his Motherland”. Love for mother is a sacred thing. So is love of Motherland.

To love Motherland means to love the beauty of its nature. Similar to other people, I like nature of my native land. It always makes a deep impression on me. Warm and tender rain in a hot day, a sunrise or a sunset, the first spring flowers bring me the feeling of happiness, delight and love.

To love Motherland means to love our mother tongue. It’s something like music. The Ukrainian language can be compared to a song of a nightingale.

Найтінгейл (з англ. Nightingale - соловей) шведський прогресив-метал гурт з Еребру, Швеція. Видається на лейблі Black Mark Records. Гурт був створений Даном Свано у 1995 році як готік соло-проект. Перший альбом The Breathing Shadow Свано створив сам у своїй студії Unisound, що знаходиться у нього вдома.

To love our counry is to know its history of Ukraine is of both complex and tragic. The Ukrainians had to defend their Motherland fighting against different enemies through the ages.

I want to tell you about my native village. I live in Staryi Chortoryisk, in Volyn. It is situated on the left bank of the river Styr. It is the lоngest river in Volyn ( 483 km ). Staryi Chortoryisk is not very far from Lutsk our regional centre. My village has a long history. The first mention of Staryi Chortoryisk in the chronicles occurred in 1100. For centuries it has been the Westen Ukraine’s town. After the Great Patriotic War Chortoryisk became a village. The lenth of our village is 8 km , and it’s population is 1600 inhabitants. I want to say that the most beautiful place or Earth is my native village. I know some English proverbs and here is one of then - “ There is no place like home”. Really the best place is our village, and we never forget it when we leave. There are many streets, a lot of shops, village library, club, secondary school, kinder – garden, post – office, hospital, polyclinic. We have sport stadium where, young people may spend their free time. There is a very beautiful hill in the centre of the village. Sometimes we think that such places are the most beautiful.

Not all our streets are straight and nice. But people who live there are proud of them and like them very much. They like them because they live and work there. Our village is very green in spring and summer. There are many fruit - trees and lilacs in the people’s gardens. In May the whole village turns into a blooming garden. The beauty of nature is very god thing but there are things which may be more important and dear to people.

Many tourists not only from Ukraine but from Poland, Germany, Lithuania visit our village because there are many historical places. There is the Cathedral of the Transfiguration built in the 17th century. Another famous building is Male Monastery. It’s in the centre of the village. It is on the hill.

The Victims of Fascism monument is situated in the center of the village too. Many people were killed during the Great Patriotic War. My grandfather was killed during the Great Patriotic War. I have never seen him. But I am very proud of him. Every year on the 9th of May there is a meeting near the monument to the Victims of Fascism and we put flowers. I think that Victory Day is the most memorable date.

There is a monument to Sokol Ivan Grygorovych . He was born in our village. He Heroically defended our country from fascism during the Great Patriotic War. By a decree of the Presidium of the supreme soviet of the USSR Sokol Ivan Grygorovych was awarded the title of Hero, of the soviet union for courage and heroism.

Many veterans from our village not only heroically defended our country but they took an active part in liberation of many countries in Europe. One of them is my uncle, Veremchyk Karpo Arsentiyovych. He was a soldier during the Great Patriotic War. He took part in many great battles and was awarded orders and many medals for his heroism and courage. He met victory in Berlin. I am very proud of him too.

Another monument is to Victor Yershov and Neymadzan Khakimov. It is in the field on the high 193. Victor was from Russia and Neymadzan was from Aztrbaigan. They were young boys when was Great Patriotic War. On January 28, 1944 on the high 193 was a great battle. They heroically defended our village from fascism. They were killed by fascists. They were awarded the title of Hero of Soviet Union for courage and heroism only in 1960. The Victory in the Great Patriotic War was won by our people in the name of peace and life on Earth.

As for me I am proud of the history of my village and it’s historical traditions. My place is dear to me because I have so many friends here.

And thanks to our people’s passionate love of Ukraine it is independent now. And our people are doing their best for our Ukraine to be the country of happiness. Our people are proud of Ukraine. It is rich and strong. But there are temporary problems in economy, social life. The political situation isn’t stable. But our people love their country and do their best to overcome all the difficulties on their way to better life. “Love your Motherland, love our Ukraine. Love it when it is in trouble, love it when it’s happy”.


Love your dear Motherland.

Love it with you whole heart.

Love Ukraine when the days are happy,

Love it when they are dark.


Cherish your mother tongue,

Cherish your family root.

Never stop thinking of your parents.
Додаток до стінгазетиНЕЙМАДЖАН ХАКІМОВ

ВІКТОР ЄРШОВ
pict0712 pict0711

pict0715


ПАНОРАМА БОЮ

«ВИЗВОЛЕННЯ СЕЛА СТАРИЙ ЧОРТОРИЙСЬК»27 СІЧНЯ 1944 РОКУПАМ’ЯТНИК ГЕРОЯМ – ВИЗВОЛИТЕЛЯМ

В. ЄРШОВУ ТА Н. ХАКІМОВУ


зобр001


ОБЕЛІСК СОКОЛУ ІВАНУ ГРИГОРОВИЧУ

ГЕРОЮ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

МІСЦЕВИЙ ЖИТЕЛЬ

СОКОЛ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ,

МІСЦЕВИЙ ЖИТЕЛЬ
pict0713


ПАМ’ЯТНИК МІСЦЕВИМ ЖИТЕЛЯМ, ЩО ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
НАШІ ОДНОСЕЛЬЧАНИ – УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
pict0718СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА ЦЕРКВА
изображение1 002

СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА
изображение1СТАРОЧОРТОРИЙСЬКИЙ

ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР
СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА ПОЛІКЛІНІКА 1. Great Britain Answer

the USA ?
Поліклініка (від грец. polis - місто та грец. klinikē - мистецтво лікувати) - лікувальний заклад для обслуговування населення кваліфікованою медичною допомогою.
these questions about

QUIZ Great Britain and the USA

What? Where? When?
1). When does the President of the United States live and work? (In the United House).
2). Which is the biggest state of the USA? What do you know about this state? (Alaska).
3). Who was the first president of the USA? (G . Washington 1732-1799).
4). Why do the Americans celebrate the 4th of July? ( the 4th of July 1776 symbolizes the Declaration of Independence. It is the biggest national holiday in the USA).
5). What river is the capital of the USA situated on our? (Potomac River).
6). The national flag of the USA is called the starts and stripes. Why? (Describe the flag of the USA).
7). Which is the highest building in Washington?(Capitol building is. It made of stone and marble. It contains 540 rooms).
8). Name the national emblems of

a)England; b)Scotland; c)Ireland; d)Wales.

a)red rose; c)shamrock; b)thistle; d)daffodil.
9). Where is the official residence of the British Prime Minister in London.

Прем'є́р-міні́стр (від фр. le premier - перший) - перший, головний міністр, голова уряду в сучасних державах. В деяких державах вибирається на всенародних виборах, в інших затверджується парламентом після подання голови держави (Республіка Білорусь, Російська Федерація); або призначається головою держави (Сполучене Королівство, Французька Республіка).
(White Hall).
10). Why is Piccadilly Circus called the centre of London? (It is the richest part of the city and it’s heart of London). Piccadilly circus is famous for it’s theatres and cinemas.
11). What is the name of the flag of the flag of UK the Union Jack or the Starts and Stripes? (The Union Jack).
12). Who became the popular character of British legends as a national hero and the protector of the poor? (Robin Hood).
13). What British, American symbols do you know? (Big Ben. The Statue of Liberty…)
14). Name of 102-storeyed building in New York. (The Empire State Building).
Велика Британія використовує як національний прапор королівський штандарт (названий Union Flag чи Union Jack). Правильні пропорції - 1:2. Версія, що застосовується британською армією, має пропорції 3:5.
Емпа́йр-Сте́йт-Би́лдінґ (англ. Empire State Building) - хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною), що має 102 поверхи, зведений у стилі ар деко в окрузі Мангеттен міста Нью-Йорка, США. Знаходиться будівля на П'ятій авеню між Західними 33-ю і 34-ю вулицями.

15). What is Wales called? (A Land of Song).
16). Where does the Prime Minister of Great Britain live? (At 10, Downing Street).
17). What is the London home of the Queen? (Buckingham Palace).
18). What was the Tower of London in the past? (It was a fortress, a palace, a prison).
19). Why does the Lord. Chancellor b sit on a special seat called the Wool sack? (Wool made England rich).
20). What is the home town of William Shakespeare? (Stratford-upon-Avon).

Додаток до вікторини
c:\documents and settings\администратор\мои документы\pict0507.jpg
дівччина
er6er6yryrt

IV.
Віктори́на - вид гри, що полягає у відповідях на усні чи письмові запитання з різних галузей знань.
Гра КВК. A Competition Between the Pupils of the 6th and the 7th forms

Happy English”Teaching objectives.
Educational objective: to motivate pupils to study and understand the English language.
Practical objective: to develop pupils speaking, reading, listening and writing skills through games, plays and various creative activities.
Developing objective: to develop pupils cognitive and creative skills, their abilities to analyze facts and information.
Teacher. Good morning everybody. Dear boys, girls, teachers, and parents I am glad to see you. Today is a big day for us. Today two teams of the 6th and the 7th forms have competitions. We are going to talk about myself, brain-teasing fun, sports and games, proverbs and saying, riddles, show plays and sing songs.

Let’s begin the game. Let me introduce the jury: Kolbun Svitlana the pupil of the 10th form and Kuzmych Roman the pupil of the 11th form.

Dear boys and girls there are two teams Team ________ and Team ________.


 1. Now I’d like captain from each team to come here. Now each of you put as many questions as you can to get more information about each other.

(A dialogue between two captain)

Dear captains I see that you get a lot of information about each other.
 1. To start our competitions we have something. There are six apples here but how to divide them among. To know the answer you must solve this “Brain-Teaser”

(Pupils receive the handout “Brain-Teaser” and do the task)

Brain-Teasing Fun: Vowels

Fill in the blacks with correct vowels (A, E, I, O, U) to read the answer to this brain teasing questions.

There are 6 apples in a red paper bag and in a blue paper bag.

How can you give 6 hungry friends an apple each and still have one left in the bag.
T__K__ F__V__ __PPL__S

____T __F TH__ B__G

__ND G__V__ __N__ T__

____CH FR____ND

TH__N G__V__ TH__ S__XTH

FR____ND TH__ TH__ B__G

C__NT____N__NG TH__ __PPL__

TH__T __S L__FTВ той час, як учасники команд розгадують головоломку вчитель проводить вікторину з болільниками.
Головоло́мка - завдання, для розв'язання якого, як правило, потрібна кмітливість, а не спеціальні знання високого рівня.


What? Where? When?
(About the United States of America)


 1. Who was the first president of the USA?

Bill Klinton — Georg Washington —Abraham Linkoln

 1. Which is the biggest state of the USA?

Alaska — Texas — California

 1. Where does the President of the USA live and work?

In Congress — In White House — In the Pentagon

 1. What is the capital of the USA?

New York — Washington — San Francisco

 1. How many states are there in the USA?

49 — 50 — 51

 1. In which city is Hollywood?

San Francisco — Los Angeles — New York

 1. What river is the capital of USA situated on?

Colorado — Columbia — Potomac

 1. Who is the president of the USA?

Julia Roberts — Bush — Marak Obama

 1. Why do the Americans celebrate the 4th of the June?

The first moon landing — Declaration of Independence — The end of the American Civil War

Answer. Take five apples out of the bag and give one to each friend. Then give the six friend the bag containing the apple that is left?Teacher. There only six vowels in the English ABC, but without them it is impossible to speak, as you know.

 1. Лексична гра. Make up the words given in jumbled from

Who write quicker? Team 1 or 2.L a d e m
F o l g

G n I n n u r


T s a d I m u


O h y e c k


Key : medal, golf, running, stadium, won.
 1. Matching.

Добери пару. (робота з картками)Ski jumping

Плавання

Tobogganing

Боротьба

Cycling

Теніс

Athletic

Яхтовий спорт

Aerobics

Футбол

Gymnastics

Гімнастика

Football

Аеробіка

Yachting

Tennis


Атлетика

Стрибки на лижахSwimming

Велосипедний спорт

wrestling

Санний спорт


V. Let’s play. You know there are different kinds of sport.

(Погрупувати картинки з видами спорту)

Sport with ball

Tennis


Basketball

Football


Golf

Billiard


Table tennis

Sport without ball

Chess


Hockey

Figure skating

Boxing

Running


Swimming

VI. Match the beginning and the ending of the proverbs.

 1. Two heads are…

 1. like home

 1. Many men…

 1. learn

 1. Live and…

 1. better than one

 1. There is no place…

 1. many minds

VII.Now, listen to my riddles and try to guess them Team 1 and Team 2.

1.When I eat I live But when I drink I die . What am I ?

2.What is without hands and without feet without head or body, but can open a door?

3.Two brother live across a path. But never see each other.

4.We are four brothers living under one roof. Do you know us?

5.What has an eye, but cannot see?

6.Which man in the world wore the largest hat?

7.He is not a tailor. But carries needles with him.

8.This animal lives with us likes to catch mice.

9.A large brown animal that lives in the forest and likes honey.

10.A very funny animal which moves very quickly. It can hang by its tail.


 1. Teacher. Now we come to little plays. I know that both teams prepared little plays. One is “The Fox and Crane”, the other “The Little Riding Bun” (Інсценізація п’єси)

The Fox and Crane”

Characters

THE FOX

THE CRAIN

SCENE I

The Fox and the Crane appear before the curtain on the opposite sides of the stage: they approach east other and meet in the centre.FOX: God morning, my dear friend.

CRANE: God morning, Foxy.

FOX: How are you? I haven’t seen you for ages.

CRANE: Thank you, I am all right.

FOX: I am so glad to see you. Come and have dinner with me, my dinner.

CRANE: Oh, thank you, I shall go with pleasure.

They go away together.SCENE II

The Fox’s house. A table and two chairs stand in the middle of the room. The Fox and the Crane enter the room.FOX: Here is my home. Sit down, dear Crane. Dinner will be ready in a minute.

The crane sits at the table. The Fox puts on the table a flat plate with porridge.FOX: Help yourself, dear. The porridge, my is very good.’

The Crane pecks at the porridge with her sharp bill, but she cannot get a bit.FOX: I hope you like the porridge, my dear. I have cooked it Myself.

The Crane continues to peak from the plate. At the same time the Fox begins to lap up the porridge and soon there is nothing left.FOX: Sorry, my dear Crane, but I have nothing else to offer you.

CRANE: thank you all the same, I’ve had enough. Do come and have dinner with me. Good-bye.

SCENE III

The Crane’s room with a table and two chairs in the middle. The Crane is preparing dinner. There is a knock at the door.CRANE: Come in.

FOX: God afternoon, Crane.

CRANE: Oh, Foxy, glade to see you. You are just in time for dinner. Take a seat at the table.

The Fox sits at the table and the Crane gives her some soup in a jug with a narrow neckCRANE: Help yourself to the soup, my friend.

The Fox licks the jug and touches it with his nose, but he cannot get the soup. The Crane laugh and pecks all the soup away.CRANE: Sorry, my friend, but I have nothing else to offer you.

FOX: It is not polite to treat your friend so. I am very hungry.

CRANE: I was also hungry after your dinner. Good-bye, dear friend.

FOX: we are not longer friend with you.

He runs out the room.

Now let us see the second play. It is “The Little Riding Bun”. (Інсценізація п’єси)

The Little Riding Bun”Characters

GRANDPA

GRANDMA

LITTLE ROUND BUN

HERE
BEAR
WOLF
FOX
AUTHOR


SCENE

AUTHOR: Once upon a time there lived an old man and an old woman who were was nothing left to eat in the house, not even bread.

Said the grandpa:GRANDPA: Granma, dear, bake a tasty bun, please.

GRANDMA: With great pleasure. Now I’ll bake a little round bun. Here it is. Look!

GRANDPA: I like it. It is very nice, round and little. I think it is very tasty.

GRANDMA: You are right. But it is too hot now.

GRANDPA: Put it on the window.

GRANDMA: OK.

AUTHOR: But the bun jumped out of the window and onto the bench outside, and from the bench onto the ground, and away it rolled along the road!4

LITTLE ROUND BUN:

I am Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I’m here all alone.

AUTHOR: On and on it rolled, and it saw a Hare coming toward it.

HARE: Hello. I’m Here-Long Ears. And who are you?

LITTLE ROUND BUN: I am Little Round Bun. Don’t eat me! I can sing and I’ll sing to you. Listen:

I am Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I’m here all alone.

AUTHOR: And off it rolled and run away. By and by it saw a wolf.

WOLF: Hi! I’m Grey Angry Wolf. I’m very serious, and you?

LITTLE ROUND BUN: I am Little Round Bun. I’m happy.

WOLF: I’ll eat you up.

LITTLE ROUND BUN: Don’t eat me! Don’t eat me! I can sing and I’ll sing to you. Listen:

I am Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I’m here all alone.

AUTHOR: And away it rolled. By and it met a Bear coming toward it.

BEAR: Hey, who are you?

LITTLE ROUND BUN: I am Little Round Bun. Glad to meet you. And who are you?

BEAR: I’ll eat you up.

LITTLE ROUND BUN: No, you can’t. I can sing and I’ll sing to you. Listen:

I am Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I’m here all alone.

AUTHOR: And off it rolled and run away! By it saw a Fox.

FOX: Oh, what a nice Little Round Bun! I like you.

LITTLE ROUND BUN: Who are you?

FOX: I’m a Fox, I’m a Fox. I’m a beautiful Fox. My name is Foxie-Loxie. I have a long tail. I am smart. I am special!

LITTLE ROUND BUN: Glad to meet you, Foxie-Loxie. I can sing. Listen:

I am Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I’m here all alone.

FOX: Dear Little Round Bun, I can’t hear you. I can’t hear you. Sing a song again. Come to me nearer.

LITTLE ROUND BUN: With pleasure:

I am Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I’m here all alone.

FOX: Gulp!!!

AUTHOR: But before it could go on, the Fox opened her mouth and snap!


 • She ate it up.

Teacher. What do you think? Was the Crane clever? Was the fox sly?

I think you liked the plays. 1. The ninth task is to sing a song.

Team of the 6th form sing a song.

One man went to move”

One man went to move

He went to move a meadow

One man and his dog Bow-Bow

Went to move a meadow.

Two men went to move

They went to move a meadow

Two men, one man, and his dog

Bow-Bow went to move a meadow.

Tree men went to move

They went to move a meadow

Tree men, two men, one man

And his dog Bow-Bow

Went to move a meadow.

Four men went to move

They went to move a meadow

Four men, tree men, two men, one man

And his dog Bow-Bow

Went to move a meadow.

Five men went to move

They went to move a meadow

5 men, 4 men, 3 men, 2 men, one men

And his dog Bow-Bow

Went to move a meadow.

Ten men went to move

They vent to move a meadow

10 men, 9 men, 8 men, 7 men, 6 men,

5 men, 4 men, 3 men, 2 men, one man

And his dog Bow-Bow

Went to move a meadow.

Team of the 7th form sing a song.

Bingo – actions”

There was a farmer had a dog

And Bingo was his name, oh

B—I—N—G—O

B—I—N—G—O

B—I—N—G—O

And Bingo was his name.

There was a farmer had a dog

And Bingo was his name, oh

Clap—I—N—G—O

Clap—I—N—G—O

Clap—I—N—G—O

And Bingo was his name.

There was a farmer had a dog

And Bingo was his name, oh

Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap —I—N—G—O

And Bingo was his name.

There was a farmer had a dog

And Bingo was his name, oh

Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

And Bingo was his name.

There was a farmer had a dog

And Bingo was his name, oh

Clap, Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

And Bingo was his name.

There was a farmer had a dog

And Bingo was his name, oh

Clap, Clap, Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap, Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

Clap, Clap, Clap, Clap, Clap —I—N—G—O

And Bingo was his name.

We like the song and you song well.Teacher. Now let go on with our programme. You have seen different kinds of competitions. We shall see who is the winner of the competitions. I liked Team I(II) batter. The score is 68:72

I think that all pupils enjoyed the competitions. I’m very glad that many children have taken an active part. I was very pleasant to see that you are interested in foreign language.

Good-bye everyone.

Додаток до КВК

 1. A DEMONSTRATIVE LESSON

  1   2   3


Скачати 360.5 Kb.