Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ цехах функціонує устаткування

Скачати 106.83 Kb.

В цехах функціонує устаткування
Скачати 106.83 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір106.83 Kb.

7

1.1. Історія розвитку швейного підприємства Вайсе-Стиль, організація та структури процесів виготовлення одягу на підприємстві

Фірмове досьє підприємства. Черкаська швейна фабрика була створена на базі артілі у 1928 році з 72 швейними машинами.

Швацька машина або швейна машина (в побуті швацька машинка, швейна машинка) (англ. sewing machine) - технічний пристрій для виконання процесів з'єднання, скріплення або обробки деталей швейних виробів.
У 50-ті роки було збудовано нову будівлю. Первинною продукцією підприємства були ватні ковдри і воїнські бушлати. Поступово асортимент змінювався на сучасні пальта і куртки.

В 1975 р. було створено об'єднання, до складу якого увійшли 4 фабрики: Черкаська, Золотонішська, Корсунь-Шевченківська, Шполянська із загальним об'ємом виготовлення продукції 40 млн. рублів. З роками розширився асортимент виробів, з'явилися нові ринки збуту.

В 1985 році підприємство перейшло у нову будівлю з двома корпусами на розі вулиць Чехова та Ільїна. Підприємство розташоване в 7-ми поверховому виробничому приміщенні, яке було здане в експлуатацію в січні 1985 року. З 1989 по 1990 рік на підприємстві проведено переозброєння швейцарською фірмою «Інтерпластика». В цехах впроваджено високопродуктивне сучасне устаткування, для промірки тканини та визначення її якості. В підготовчому цеху установлені промірочні комплекси фірми " ОФФРИ " (Італія). Розрахунок тканини в настилі проводиться на комп'ютерах автоматизованої системи. Між стелажами розміщується штаблер для зняття кусків тканини з верхніх полок стелажів. В розкрійному цеху установлені настилочні комплекси фірми "ИМА" (Італія). Розкрій проводиться з допомогою пересувних розкрійних машин, стрічкових машин та високопродуктивного автоматичного стола розкрою «ИНВЕСКУТ» фірми «Інвестроніка» (Іспанія). З'єднання деталей крою з клейовою прокладкою виконується на дублюючій установці "МАНЕР" (Німеччина). В швейних цехах технологічний процес виконується за допомогою комп'ютерів.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

В цехах функціонує устаткування:   • швейні універсальні та спецмашини ( США, Італії, Німеччини «Дюркопп», «Текстима», «Пфафф»)

   • пароманекени

Із швейних цехів вироби в підвішеному стані подаються на склад готової продукції, де упаковуються на апараті «АМ-9» (Німеччина).
Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
ТОВ «Вайсе-Стиль» перетворилось в одне з підприємств, які в нових економічних умовах працює стабільно, співпрацюючи із зарубіжними партнерами Франції, Німеччини, Канади, США, випускаючи конкурентно здатну продукцію: пальто, куртки, вітровки, плащі, костюми, піджаки, брюки із шерстяних, плащових тканин для чоловіків та жінок. В 1993 році було організоване акціонерне товариство «Спільне українсько-латвійське підприємство з іноземною інвестицією «Вайсе», статутний фонд якого формувався акціонерами. Всі акції розподілялись таким чином: 50% акцій знаходились у власності трудового колективу, а інші 50% належали AT «Лігія Текс».
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Зміна форми власності дала змогу залучити іноземний капітал.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Але в подальшому така співпраця стала невигідною для Черкаської швейної фабрики. Нестабільні замовлення призвели до простоїв фабрики, а несвоєчасні розрахунки за виконане замовлення - до зменшення прибутку і затримок у виплаті заробітної плати працівникам підприємства.

В зв'язку з цим у 2001 році було створене ЗАТ «Вайсе» шляхом перереєстрації AT «Спільне українсько-латвійське підприємство з іноземною інвестицією «Вайсе» в закрите акціонерне товариство згідно законів України «Про господарські товариства», «Про підприємства в Україні», «Про цінні папери та фондову біржу».

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - організаційно-правова форма юридичної особи, в якій в Україні створювались приватні акціонерні товариства в період з 1 жовтня 1991 р. до 30 квітня 2009 р. Протягом двох років (з 30 квітня 2009 р. до 30 квітня 2011 р.)

ТОВ «Вайсе-Стиль» зареєстроване у виконкомі Черкаської міської Ради 1 липня 2003 року N9922. Товариство створене на засадах установчого договору між засновниками шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Товариство засноване на колективній формі власності з правом найму робочої сили. Товариство є юридичною особою і свою діяльність організовує на основі статуту, установчого договору і законодавства України.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Підприємство має такі види діяльності: виробництво швейних виробів; пошив та ремонт одягу; пошив спецодягу та спеціальної форми за замовленнями; оптова і роздрібна торгівля;

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
виробництво іншого одягу та аксесуарів.

На сьогодні підписані і діють контракти з німецькими, французькими та португальськими фірмами. Майже всі виготовлені вироби відправляються за кордон - постачальникам сировини. На сьогоднішній день це єдиний шлях для завантаження потужностей фабрики та забезпечення роботою людей. Виготовляються вироби виключно із давальницької сировини.

Дава́льницька сировина́ - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо Д. с., з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану Д. с. та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Зараз товариство працює на 50% своїх потужностей - в одну зміну. Майже всі процеси на підприємстві автоматизовані.

На фабриці є свої дизайнери, художники, конструктори, модельєри. Колектив приймає участь у виставках, що проходять у Києві, обласних центрах України. Також ТОВ «Вайсе - Стиль» було учасником показів одягу у Німеччині.

1.2. Структурна схема управління підприємством. Виробнича структура

підприємства.Виробничою структурою швейного підприємства називається склад входять до неї цехів, дільниць та відділів, порядок їх розміщення і форми зв'язку для здійснення технологічного процесу виготовлення швейного виробу.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Розробка виробничої структури є одним з найважливіших моментів техніко-економічного обґрунтування створення підприємства.
Виробни́ча структу́ра (підприє́мства) - це просторова форма організації виробничого процесу, яка включає склад і розміри виробничих підрозділів підприємства, форми їх взаємозв'язків між собою, співвідношення підрозділів за потужністю (пропускною спроможністю устаткування) та чисельністю працівників, а також розташування підрозділів на території підприємства.

Структурний склад швейного підприємства залежить від призначення, функцій, що виконуються підприємством, його потужності, видів послуг, що надаються населенню територіальною сферою обслуговування.

Основним структурним підрозділом більшості промислових швейних підприємств є швейна фабрика.

Швейна фабрика складається з окремих частин або виробництв, кожне з яких виконує певні завдання або функції.Промислове підприємство - це складна система, що включає численні виробничі ланки які в сукупності створюють його виробничу структуру.
Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Основною структурною одиницею підприємства є цех.

Цех - це адміністративно та територіально відокремлена частина підприємства, що спеціалізується на випуску визначених видів продукції або на виконанні певних стадій обробки для всіх видів продукції.

Колектив робітників цеху підпорядкований його начальнику. Допомагає йому у вирішенні виробничих питань склад цех персоналу: майстри, технологи, нормувальник, бухгалтер.

На швейних фабриках за технологічним принципом утворенні експериментальні, підготовчі, розкрійні та цехи обробки. Технологічна спеціалізація цехів має такі переваги:

а) підвищується потужність цехів та потоків;

б) забезпечується більш повне завантаження високопродуктивного
устаткування;

в) створюється можливості маневрування робочими, оскільки на кожній


операції є кілька виконавців.

Цехи підприємства являють собою сукупність дільниць або потоків.Дільниця - це група робочих місць, за якою закріплено виконання одного виду робіт, наприклад: дільниця настилання тканин, дільниця розбраковки та вимірювання тканин і т.д..
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Поток - це група робочих місць, за якою закріплене виконання всіх робіт, що необхідно для виготовлення продукції певного виду на певній стадії виробництва.

За потоком закріпляють колектив робітників, технологічне обладнання та виробничу площу.

Потоки та дільниці складаються з робочих місць.

Робоче місце - це частина виробничої площі з засобами праці,яка на ній розміщена, що призначена для виконання операції одним робітником або кількома, що виконують операцію над одним предметом праці (бригада настильників, термообробників на пресі). Робітники, закріплені за робочими місцями приймають участь у виробничому процесі на підприємстві.

За́соби пра́ці - речі або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, машини і устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі і споруди. До засобів праці належать знаряддя.
Предме́ти пра́ці - речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати. Предмети праці визначаються конструкцією продукції, що випускається виробничою системою.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.


Виробничий процес - це сукупність трудових та природних процесів, під впливом яких сировина перетворюється на готову продукцію.

У промисловому підприємстві виробничий процес складається з багатьох тісно пов'язаних процесів, що здійснюються на різних його дільницях. Кожний з цих окремих процесів виконує конкретну роль у виготовленні продукції. Виробничий процес поділяють на такі складові частини: основне, допоміжне, підсобне, побічне виробництва, а також обслуговуючі господарства.

Основне виробництво — це частина підприємства, де відбувається виготовлення продукції, для випуску якої призначено підприємство. До основного виробництва належать усі процеси, за допомогою яких вихідні матеріали перетворюються в готовий продукт.

Основне́ виробни́цтво - це галузь виробничої сфери, яка виробляє матеріальну продукцію (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання). Піднесення добробуту людей, примноження суспільного багатства країни значною мірою визначає саме цими галузями матеріального виробництва.
На швейних фабриках до основного виробництва належать процеси проектування виробів, підготовки та розкрою тканин, пошиття та оброблення виробів.

Як основна частина підприємства основне виробництво може функціонувати лише при наявності інших додаткових процесів, де для основного виробництва вироблюються пар та електроенергія, виконується ремонт устаткування, приймаються та зберігаються матеріали та ін. У цих процесах основна продукція підприємства не обробляється, але без них неможливо реалізувати основний процес виробництва.

Допоміжне виробництво включає до свого складу ті підрозділи підприємства, що забезпечують основне виробництво енергією, інструментами, виконують ремонт обладнання, тобто ті, що обслуговують основне виробництво та забезпечують можливості функціонування устаткування (ремонтно-механічний цех, котельна, трансформаторна підстанція, компресорна тощо).

Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.

Підсобне виробництво складається з дільниць, де оброблюють допоміжні матеріали, що задовольняють потреби основного виробництва (виготовлення фурнітури, тари, колодок та ін.).

Побічне виробництво призначено для виготовлення додаткової продукції з відходів виробництва (цех товарів широкого вжитку).

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)

Обслуговуючі господарства призначені для транспортування та зберігання матеріалів, палива, інструментів, устаткування, що потрібні для всіх виробництв, які входять до складу підприємства (транспортне, складське господарства).

Структура виробничого процесу, засоби його організації та ефективність значною мірою залежать від типу виробництва — комплексної характеристики технічних, організаційних та економічних особливостей виробництва. Тип виробництва залежить від номенклатури продукції, масштабів її виробництва, повторюваності випуску однотипної продукції.

Залежно від взаємозв'язку цих умов виробництва бувають різних типів — одиничне, серійне та масове.

Одиничне виробництво — виготовлення виробів у широкій номенклатурі, що не повторюється. По кожному з видів продукції виготовляють один виріб або кілька одиниць. При цьому виробництво кожного виду продукції пов'язано з проведенням відповідної підготовчої роботи (розробка конструкції, визначення методів та режимів оброблення), з переналадкою устаткування, необхідністю вивчення робітниками особливостей виконання операції. Все це призводить до зниження показників продуктивності праці та зростання собівартості продукції.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
До одиничного виробництва належить виготовлення швейних виробів в ательє.
Одини́чне виробни́цтво - характеризується широтою номенклатури виробів що виготовляються або ремонтуються та малим обсягом їх випуску. Обсяг випуску - це кількість виробів певних найменувань, типорозміру і виконання, які виготовляються або ремонтуються об'єднанням, підприємством або його підрозділом протягом планованого інтервалу часу.

Серійне виробництво — виготовлення партій (серій) однотипної продукції, де виробництво періодично переключається на випуск продукції інших видів. У період переходу та освоєння нових видів продукції виникають втрати в продуктивності праці та обсязі виробництва.

В Україні найнижча продуктивність праці з усіх європейських країн.
Таке виробництво має більш високі техніко-економічні показники, ніж одиничне, через те, що додаткові витрати на підготовку виробництва та освоювання нових видів продукції припадають на партію виробів.

Масове виробництво — постійне виготовлення однотипної продукції в великих масштабах. Такому виробництву властиві глибокий поділ праці, спеціалізація робітників, використання високопродуктивного спеціалізованого устаткування та прогресивних потокових методів організації виробництва.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.
При цьому складаються необхідні передумови для рівномірного, ритмічного виготовлення продукції, навчання робітників передовим прийомам праці, поліпшення використання матеріалів тощо.

Швейні підприємства відносять до серійного або масового типу виробництва залежно від ступеня технологічної подібності продукції та наявності (або відсутності) більш-менш помітних втрат у разі переходу на випуск нових видів та різновидів продукції.

Широкий асортимент продукції та вимоги споживачів відносно його частого оновлення зумовлюють розширення масштабів серійного виробництва та утворення змішаного його типу, в якому частина цехів (потоків) функціонує як масове, а частина — як серійне виробництво.

Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.

Виробничий процес незалежно від типу поділяють на стадії та операції.

Стадія — це частина виробничого процесу, що представляє собою сукупність однотипних методів обробки та характеризується певним кінцевим результатом (підготовка тканини до розкрою, розкрій, пошиття виробу, оздоблювання).

Операція — структурна одиниця виробничого процесу. За своїм складом операції можуть бути поділені на технологічно-неподільні та організаційні.

Технологічно-неподільна операція — це частина виробничого процесу, яку виконує спеціалізований робітник над одним предметом праці за допомогою одних і тих самих знарядь праці.

Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».

Незмінність знарядь і предметів праці, змісту та складності трудових дій становлять основні ознаки, за допомогою яких операції відрізняються одна від одної. Якщо змінюється хоч одна з них, це означає виконання іншої операції. Наприклад, на одній і тій самій універсальній машині робітник зшиває бокові шви виробу та передні шви рукавів. Це дві різні операції, що виконуються за допомогою одного знаряддя праці, але над різними предметами праці (рукава, пілочки, спинки), при цьому змінюється і зміст трудових дій.


28

2. Експериментальне виробництво.

Експериментальний цех є самостійною ділянкою швейного виробництва. В експериментальному цеху вирішується питання перевірки і уточнення конструкції моделі, конструювання і моделювання; виготовляють зразків нових моделей, лекал; нормується витрата тканини, випробовується нове обладнання. Лекала виготовляються із картону. Щоб вони не зношувались, краї обробляються металевою стрічкою. Для вирізування лекал використовується спеціальне обладнання. Працівники експериментального цеху виконують такі основні роботи:   • створення ескізу моделі;

   • розробка конструкції виробу;

   • розкроювання та пошиття дослідних зразків;

   • уточнення конструкції;

   • розробка лекал та їх технічне розмноження;

   • вимірювання площі лекал;

   • виготовлення експериментальних розкладок та нормування витрат матеріалів;

   • вибір методів обробки, формування послідовності та схеми розподілу праці, технологічних карт операцій;
    До́слідний зразо́к (виробу) (англ. pilot sample) - зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням.
    Технологі́чна документа́ція (англ. technological documentation) - комплекс текстових і графічних документів, котрі визначають окремо або в сукупності технологічний процес виготовлення або ремонту виробу (включаючи контроль і транспортування) і що містить необхідні дані для організації виробництва.


   • нормування затрат часу;

   • вибір форм організації виробництва та праці в умовах масового виготовлення нових моделей;

   • визначення техніко - економічних показників нових моделей;

   • оформлення необхідної конструкторсько – технологічної документації, складання технічного опису (паспорту) моделі.

Крім того, вони беруть участь у виставках, ярмарках, технічних радах, здійснюють авторський нагляд за випуском моделей.
А́вторський на́гляд - контроль (нагляд) авторів винаходу чи проекту (креслення, ескізу) за відповідністю створюваного проекту (споруди, будови) художнім замислам і технічним параметрам, передбаченим і зафіксованим у проекті.

Усі роботи, що виконують в експериментальному цеху, вимагають високої якості, тому більшість працюючих має почасову оплату праці.c:\альона\10002.jpgc:\альона\10001.jpg


Скачати 106.83 Kb.