Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази Процедура закупівлі – відкриті торги

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази Процедура закупівлі – відкриті торги
Сторінка1/6
Дата конвертації24.05.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комітету з конкурсних торгів

протокол від 01.04.2014


Заступник голови комітету з конкурсних торгів
____________________В. М. Бенько

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
для підготовки пропозицій конкурсних торгів

щодо закупівлі:
Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази
Процедура закупівлі – відкриті торги

Київ, 2014 рік

І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»
від 01.06.2010 року № 2289-ІV (далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Державна служба геології та надр України

місцезнаходження

Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, 03680

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

П.І.Б.: Ніколаєва Наталія Степанівна.

Посада: голова комітету з конкурсних торгів, начальник Фінансово-економічного управління

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кабінет № 405,

номер телефону: (044) 456-60-85, ф. (044) 456-33-65,

електронна адреса: plan418@ukr.net
П.І.Б.: Дзендзик Петро Іванович.

Посада: відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу оплати праці Фінансово-економічного управління Державної служби геології та надр України.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Ежен Потьє (фр. Eugène Pottier; *4 жовтня 1816, Париж - †6 листопада 1887, там же) - французький поет.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кабінет № 423,

номер телефону (факс): (044) 456-33-65, електронна адреса: plan418@ukr.net.3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази за 303 лотами, зазначеними у додатку № 2 до документації конкурсних торгів.

вид предмета закупівлі

Геологорозвідувальні роботи

місце, кількість, обсяг виконання робіт

Територія України

Виконання геологорозвідувальних робіт по 303 об’єктах з розвитку мінерально-сировинної бази, у кількості та обсягах, визначених технічним (геологічним) завданням на 2014 рік (додаток № 2 до документації конкурсних торгів).строк виконання робіт

Протягом 2014 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською або російською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та складені іншою мовою, ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документу українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та скріплений печаткою*.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненням щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів щодо усіх частин предмета закупівлі (лотів) або щодо обраної (обраних) частини (частин) предмета закупівлі (лота (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника* (допускається на довідках чи інших документах, які вже містять підпис та відбитки печатки учасника, наявність одного підпису уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також однієї відбитки печатки учасника).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів (із зазначенням номеру лота);

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 06.05.2014 р. 10 год. 30 хв.».

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: "Виправленому вірити", дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Усі довідки, передбачені цією документацією, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів, опублікованому в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”, або більш пізню дату.

Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою учасника* та надані на фірмовому бланку учасника (у разі наявності).

Усі довідки (крім: довідки ЄДРПОУ, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, повинні бути видані не раніше дати виходу оголошення про проведення торгів, опублікованого в Інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

При перенесенні строку розкриття довідки та інші документи залишаються дійсними.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

- конкурсної пропозиції згідно з додатком № 1 до документації конкурсних торгів;

- документів, які підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (надати оригінал довіреності та/або копію наказу про призначення);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно з пунктом 6 розділу ІІІ цієї документації;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно з пунктом 7 розділу ІІІ цієї документації.

Інші документи:


 1. Копія Статуту та/або іншого установчого документу (чинної редакції);

 2. Оригінал та/або копія Витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 3. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб);

 4. Копія паспорту (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

 5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) – для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 6. Копія довідки з Державного комітету статистики України про основні види діяльності (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
  Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.


 7. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України);

 8. Оригінал Інформаційної довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданої Міністерством юстиції України або його структурним підрозділом;
  Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
  Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.


 9. Копія наказу про призначення та/або довіреність на уповноважену особу, що підтверджує повноваження особи, що буде підписувати договір зі сторони учасника;

 10. Оригінал та/або копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);

 11. Довідка в довільній формі, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до п.п 2, 4, 5 п.1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


 1. Документ, що містить інформацію про відсутність або наявність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), виданий Уповноваженим органом.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасника критеріям:

 • Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України (надати довідку в довільній формі, завірену підписом керівника та/або уповноваженої особи і печаткою учасника, яка містить відомості про наявність власного та/або орендованого обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України, необхідних для виконання робіт);
  Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
  Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.


 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (надати довідку в довільній формі, завірену підписом керівника та/або уповноваженої особи та печаткою учасника, яка містить відомості про кваліфікацію працівників, які будуть залучені при виконанні умов договору за результатами торгів із зазначенням стажу роботи, що підтверджується відповідними документами (копії дипломів (у разі зміни прізвища – надати копію підтверджуючого документу щодо зміни)));

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт (надати довідку в довільній формі про виконання аналогічних робіт, завірену підписом керівника та/або уповноваженої особи та печаткою Учасника; надати копію Договору або Договорів на виконання аналогічних робіт з підтвердженням виконання у повному обсязі (надати копії документів, які підтверджують виконання робіт));

 • наявність фінансової спроможності (копії та/або оригінали: балансу за 2013 рік, звіту про фінансові результати за 2013 рік, звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (якщо форма звіту не передбачена законодавством України, тоді у цьому випадку учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що цей звіт ним не подається з посиланням на конкретні статті законодавства України), оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.
  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів підтвердження (довідка в довільній формі) відповідністі пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

Геологорозвідувальні роботи з розвитку мінерально-сировинної бази повинні виконуватись у відповідності до інструкцій із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Держа́вний фонд надр (рос.'государственный фонд недр, англ. State fund of mineral reserves) - включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Технічні (геологічні) характеристики робіт (додаток № 2) повинні відповідати чинним вимогам Галузевих положень та інструкцій з методики робіт, параметрів забезпечення якості та геологічної вірогідності результатів, що планується отримати в ході робіт.

Повна кошторисна вартість геологорозвідувальних робіт розраховується на основі збірників укрупнених кошторисних норм, а у разі відсутності норм на окремі види робіт – на основі тимчасових норм, прямого розрахунку, переліку назв посад і професій виконавців геологорозвідувальних робіт та їх посадових окладів і тарифних ставок, тощо.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.
Тари́фна ста́вка - елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).
Геологорозві́дувальні робо́ти - комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр.Учасникам необхідно надати укрупнений розрахунок вартості геологорозвідувальної роботи.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Описи окремих частин предмета закупівлі (лотів) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону вказані у додатку № 2 документації конкурсних торгів.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається "Зміни" або "Відкликання" відповідно.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.

Спосіб доставки пропозиції конкурсних торгів учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб. № 423, 03680

тел. (044) 456-33-65кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

06.05.2014 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб. № 414 (малий зал засідань),

03680дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

06.05.2014 року о 10 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується наказом про призначення та/або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів та ціна кожного лоту.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критеріями оцінки є: ціна.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено щодо кожної частини предмета закупівлі (лота).


  1   2   3   4   5   6