Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ. О. Сипко документація конкурсних торгів

В. О. Сипко документація конкурсних торгів
Сторінка1/6
Дата конвертації27.05.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів

№ 1 від 24.11.2015 року
Голова комітету з конкурсних торгів,

начальник служби


управління діяльністю та контролю
___________________________ В.О. СипкоДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
НА ЗАКУПІВЛЮ

послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інших, н.в.і.у.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
(послуги з впровадження системи обміну повідомленнями обслуговування повітряного руху (AMHS))
м.
Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.
Бориспіль

2015 р.


ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
І. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ
І. Загальні положення


1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

1.2. Інформація про замовника торгів 

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі 

1.5. Недискримінація учасників 

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

1.8. Учасники конкурсних торгів

1.9. Форма документообігу та повідомлень під час проведення закупівлі

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів


2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів  (якщо надання забезпечення вимагається замовником)

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

3.8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

3.9. Ціна пропозиції конкурсних торгів

3.10. Інформація про залучення субпідрядних організацій

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів  

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.3. Участь учасників або їх уповноважених представників у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.4. Процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок 

5.3. Строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі 

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.6. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі

VI. Укладання договору про закупівлю
6.1. Терміни укладання договору  

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 


ДОдатки:


Додаток 1. Кваліфікаційні критерії

Додаток 2. Протокол про наміри

Додаток 3. Технічне завдання

Додаток 4. Основні умови договору про закупівлю

Додаток 5. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 6. Заявка на участь у процедурі закупівлі

Додаток 7.Зразок оформлення конверту, у якому подається пропозиція конкурсних
торгів


Додаток 8. Зразок довіреності

Додаток 9. Відомості про учасника

Додаток 10. Довідка учасника на виконання вимог, встановлених ст. 17 Закону

Додаток 11. Підтвердження переможцем процедури закупівлі відсутності підстав, визначених ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону


ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ 1. Загальні положення
1

2

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІI (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.


1.2. Інформація про замовника торгів (п.9 ч.1 ст.1 Закону)

  

1.2.1. Повне найменування 

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух), код ЄДРПОУ – 19477064 (надалі – Замовник).


1.2.2. Місцезнаходження 

Аеропорт, м. Бориспіль, Київська обл., 08307.


1.2.3. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Кравчук Наталія Євгеніївна, начальник відділу державних закупівель та договірної роботи, 08307, Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, Украерорух, кімн. 332, тел. (044) 351-63-82, факс (044) 351-65-81, e-mail: Kravchuk_NY@uksatse.aero.

 


1.3. Інформація про предмет закупівлі (п.21 ч.1 ст.1)
1.3.1. Найменування предмета закупівлі 

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у. (послуги з впровадження системи обміну повідомленнями обслуговування повітряного руху (AMHS)); код ДК 016-2010: 62.09.2 (62.09.20-00.00).

1.3.2. Вид предмета закупівлі 

Послуги з впровадження системи обміну повідомленнями обслуговування повітряного руху (AMHS) відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до цієї Інструкції учасникам).


1.3.3. Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Місце надання послуг – м. Бориспіль, РСП «Київцентраеро»; НСЦ Украероруху; м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський РСП; м.Львів, Львівський РСП.

Обсяг надання послуг: відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до цієї Інструкції учасникам).
1.3.4. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

2016 р.

1.4. Процедура закупівлі (ст. 12 Закону)

Відкриті торги. 


1.5. Недискримінація учасників (п.1 ст.5 Закону)

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

 


1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів  (п. 11 ч. 2 ст. 22 Закону)

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США, Євро або іншій вільноконвертованій валюті.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Спосіб перерахунку: ціна пропозиції у гривнях є результатом множення ціни пропозиції у доларах США, Євро або іншій вільноконвертованій валюті на курс відповідної валюти, встановлений НБУ на дату розкриття пропозицій.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Цінá пропоз́иції - ціна, офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів (ст. 15 Закону)

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів учасники повинні подавати українською мовою та/або іноземною/ими мовою/ами з тих, що використовуються у міжнародній торгівлі.
1.8. Інформація про учасників процедури закупівлі1.8.1. Учасники конкурсних торгів (п.31 ч.1 ст.1 Закону).


До участі у конкурсних торгах запрошуються фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти), які письмово підтвердять намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подадуть пропозицію конкурсних торгів.1.8.2. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі (ст.17 Закону)

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

11) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону;

Правопору́шення - це неправомірне (протиправне) суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.
Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Суди́мість - це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником;

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

9) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Відповідно до ч. 2 ст.17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .
Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
Офшорна зона (від англ. off shore - «поза берегом») - один із видів вільних економічних зон, що належать до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Відповідно до ч. 3 ст.17 Закону інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій ст.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
17 Закону, надається учасниками в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1 1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої ст.17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст.17 Закону.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої ст.17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.


1.8.3. Реєстрація учасників

Для одержання документації конкурсних торгів у замовника фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти) повинні подати запит на одержання документації за встановленою замовником формою (Додаток 6 до цієї Інструкції учасникам). Замовник реєструє кожну особу, яка подала запит та одержала документацію конкурсних торгів, у Книзі реєстрації.


1.9. Форма документообігу та повідомлень під час проведення закупівлі (ч.1 ст. 14 Закону).

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів


2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів (ч. 1, 2 ст. 23 Закону)

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 

 У разі продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів терміни та строки видачі учаснику документів іншими організаціями (підприємствами, установами), встановлені в документації конкурсних торгів, продовжуються на кількість днів продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів.
2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів (ч. 1 ст. 23 Закону).

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. 
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів (ч. 1 ст.25 Закону)

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті.
Те́рмін (від лат. terminus - межа, кордон) - слово або словосполучення, застосоване для позначення деякого поняття.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники повинні пропонувати тільки повний перелік предмета закупівлі. Подання пропозиції по частині предмета закупівлі не дозволяється. Пропозиції, які не міститимуть повного переліку предмета закупівлі, будуть відхилені комітетом з конкурсних торгів як такі, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників та/або копією наказу про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням та/або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи учасника та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки), якщо інше не передбачено положеннями документації конкурсних торгів.

Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
Разом з тим, надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії документу на вимогу замовника надати копію документу також вважається належним виконанням вимоги щодо надання копії документу.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.

У випадку, коли учасник здійснює свою діяльність за відсутності печатки, конверт засвідчується особистим підписом учасника (або уповноваженою особою) в місцях склеювання.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери контактних телефонів;

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

- маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)".

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.
 

Зразок оформлення конверту наведений у Додатку № 7 до Інструкції учасникам.

У випадку недодержання зазначених вимог відомості про це будуть занесені до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.


3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з таких елементів:

- копія документу (документів), що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (відповідно до п.3.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
1 цієї Інструкції учасникам);

- копія документу (документів) про призначення на посаду, перебування на якій надає право укласти договір або копія довіреності, яка надає право укласти договір;

Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
у разі наявності в установчих документах певних обмежень (за строком, сумою тощо) – надати копію документу (рішення, протокол, дозвіл тощо), який передбачено установчими документами та який надає право укласти договір**;

- документ у довільній формі, який підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника вимогам до предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до Інструкції учасникам);
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

- протокол про наміри (Додаток 2 до Інструкції учасникам);

- відомості про учасника (Додаток 9 до Інструкції учасникам);

- документальне підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, сформоване відповідно до Додатку 1 до Інструкції учасникам;

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

- довідка учасника у довільній формі з інформацією на виконання вимог, встановлених ст. 17 Закону (зразок довідки наведено в Додатку 10 до Інструкції учасникам);

-     довідка учасника у довільній формі про залучення / не залучення до надання послуг субпідрядників; у разі якщо учасник планує залучення субпідрядника до надання послуг в обсязі не менше ніж 20% від ціни послуг – надати інформацію про кожного такого суб’єкта господарювання (повне найменування та місцезнаходження);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість / свідоцтва про право сплати єдиного податку (фіксованого податку) або копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість/ єдиного податку**;

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

- копія Статуту або іншого установчого документу учасника – за наявності**;

- лист-згода про те, що учасник погоджується та приймає до виконання (у випадку акцепту його пропозиції) всі основні умови договору про закупівлю, які визначені Додатком 4 до Інструкції учасникам.

Якщо учасником процедури закупівлі є акціонерне товариство, учасник надає такі документи:

- виписка з реєстру власників іменних цінних паперів, надана реєстратором або реєстроутримувачем, яка містить дані про власників 10 і більше відсотків акцій підприємства або виписка чи довідка з рахунку у цінних паперах, надана зберігачем або депозитарієм, яка містить дані про власників 10 і більше відсотків акцій підприємства, або інший документ, наданий уповноваженим на те учасником Національної депозитарної системи, який містить дані про власників 10 і більше відсотків акцій підприємства**;

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Іменні цінні папери - документ, виписаний на ім'я конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером суб'єктивне право.

- на підтвердження повноважень того, хто видав один із зазначених у попередньому пункті документів, надати копію ліцензії на ведення реєстру власників іменних цінних паперів або копію ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача, або копію ліцензії на здійснення депозитарної діяльності. Ця вимога не застосовується, якщо документ виданий Центральним депозитарієм**.** учасники-нерезиденти надають відповідні документи країни реєстрації (за наявності).

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (ст.24, п.8 ч.1 ст.1 Закону)

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів (ч. 3,4,5 ст.24 Закону) (якщо надання забезпечення вимагається замовником).


Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного в документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), перераховуються на рахунок підприємства замовника.
3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними (п.10 ч. 2 ст.22, ч.4 ст. 25 Закону)

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється замовником як невідповідна.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником).


3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників (ст.16,17 та ч.7 ст.28 Закону)

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
 

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Учасники-фізичні особи у складі пропозиції конкурсних торгів подають інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Учасники – нерезиденти у складі пропозиції конкурсних торгів на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим статтею 17 Закону надають відповідні документи країни реєстрації.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до Інструкції учасникам).

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону. 

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, зазначена в Технічному завданні (Додаток 3 до інструкції учасникам), містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.3.8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником (ч.5 ст.25 Закону).


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником).

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит замовника учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.


3.9. Ціна пропозиції конкурсних торгів.


Ціна пропозиції, крім ціни послуг та ціни обладнння з доставкою, повинна включати всі витрати, пов’язані з виконанням предмету договору, податки й збори та необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені учасником, прибуток тощо.

Ціна людино-години ремонту обладнання на території Замовника під час виконання встановлення і налаштування обладнання СОП ОПР включає всі витрати, податки й збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, прибуток, без врахування відряджень та ціни запасних частин та матеріалів, що замінюються.

Доста́вка (англ. delivery, нім. Lieferung f) - переміщення на місце призначення замовлень: матеріалів, машин і механізмів, різних вантажів, фастфудів тощо.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.

Ціна людино-години ремонту обладнання на території Замовника поза виконанням встановлення і налаштування обладнання СОП ОПР включає всі витрати, податки й збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, прибуток, відрядження, без врахування ціни модулів заміни та матеріалів, що замінюються.

Ціна людино-години ремонту обладнання на території Учасника включає всі витрати, податки й збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, прибуток, без врахування ціни запасних частин та матеріалів, що замінюється.

Вартість використаних при ремонті запасних частин та матеріалів, сплачуються Замовником за фактичними витратами в межах загальної ціни Договору.

Для учасників - нерезидентів: усі податки, збори та інші платежі, необхідність сплати яких виникає в країні Учасника та які підлягають сплаті у зв’язку з виконанням договору, сплачуються за рахунок Учасника;

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
усі подібні податки та збори, інші платежі, необхідність сплати яких виникає в Україні та які підлягають сплаті у зв’язку з виконанням договору, сплачуються Замовником.
3.10. Інформація про залучення субпідрядних організацій (ст.22 Закону).

У разі закупівлі робіт або послуг – учасники у пропозиції конкурсних торгів надають інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів  

  

4.1.1. Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

4.1.2. Місце подання пропозицій конкурсних торгів 

08307, Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, Украерорух.

4.1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Пропозиції конкурсних торгів повинні бути одержані замовником до 10 год. 30 хв. 13.01.2016.

4.1.4. Інша інформація щодо подання пропозицій конкурсних торгів

Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається уповноваженим органом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

4.2.1. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

08307, Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, Украерорух.

4.2.2. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Замовник відкриває всі пропозиції конкурсних торгів, включаючи зміни та відкликання, починаючи з 11 год. 00 хв. 13.01.2016.


4.3. Участь учасників або їх уповноважених представників у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (ч. 2 ст. 27 Закону)

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представників учасників повинні бути підтверджені довіреністю за формою, визначеною Додатком 8 до цієї Інструкції учасникам.
У випадку, якщо інтереси учасника на розкритті представляє особа, що має право діяти без довіреності, такий представник повинен надати для ознайомлення копію статуту (положення тощо) та/або виписки з протоколу засновників та/або наказу про призначення тощо).

Для підтвердження особи представник учасника повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Представник засобу масової інформації та уповноважений представник громадського об'єднання повинен пред'явити оригінал документу, що підтверджує статус представника. Представник громадського об'єднання додатково повинен надати копію документу, що підтверджує його повноваження (статуту, положення, виписки з протоколу, довіреності тощо).

Зазначені документи мають бути надані для ознайомлення членам комітету з конкурсних торгів до початку проведення процедури розкриття.
4.4. Процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів (ч. 3, 4 ст. 27 Закону)

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів робоча група, що складається з представників комітету з конкурсних торгів, перевіряє, оголошує наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошує найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб'єктів, зазначених у ч. 2 ст. 27 Закону, замовник зобов'язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію (ч.1,2,4,5 ст. 28 Закону)

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону (Додаток 5 до цієї Інструкції учасникам)


5.2. Виправлення арифметичних помилок (ч. 3 ст.28 Закону)

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 
5.3. Строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі (ч. 8,9 ст.28 Закону).


За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів (ст. 22, 29 Закону)

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Замовник не відхиляє пропозицію конкурсних торгів, якщо учасником допущені формальні (несуттєві) помилки.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок:

- на одній або декількох сторінках/аркушах пропущений номер сторінки/аркуша, декілька сторінок/аркушів мають однаковий номер;

- відсутній підпис або печатка на окремих сторінках/аркушах пропозиції конкурсних торгів (за винятком Протоколу про наміри, Цінової пропозиції, Листа-згоди з основними умовами договору);

- на документі учасника, засвідченому підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності), додатково наявний підпис (віза) працівника, повноваження якого учасником не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем); • допущенні орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях в документах, які надані у складі пропозиції конкурсних торгів;
  Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.
  Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
  Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.
  Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.


 • зазначена неправильна назва документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам документації конкурсних торгів (наприклад, надано лист-пояснення на вимогу надати довідку в довільній формі);

 • зазначений неповний перелік інформації в певному документі, усупереч вимогам документації конкурсних торгів, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозицій конкурсних торгів учасника (наприклад, поточний рахунок не зазначений у відомостях про учасника, проте зазначений  на фірмовому бланку документів учасника).
  Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.


У разі наявності в пропозиції конкурсних торгів інших помилок замовник визначає чи є вони формальними (несуттєвими). 

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п'ять днів з дня надходження такого звернення.


Замовник зобов’язаний виконувати вимоги Закону України «Про санкції» та Указу Президента України від 16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і охорони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (ст. 30 Закону)

Замовник відміняє торги в разі:

- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом) - якщо замовником визначені окремі частини процедури закупівлі (лоти).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

- здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом) - якщо замовником визначені окремі частини процедури закупівлі (лоти).

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. 
5.6. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі (ст. 32 Закону).


Оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі може бути оприлюднено за кожним лотом окремо (якщо замовником визначені окремі частини процедури закупівлі (лоти)).VI. Укладення договору про закупівлю


6.1. Терміни укладання договору  (ст. 31, ч. 3 ст. 17 Закону)

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов'язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п'ять днів із дня надходження такого звернення.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ч. 1 і ч. 2 ст. 17 Закону, відповідно до Додатку 11 до цієї Інструкції учасникам.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.


6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю (ст. 40 Закону) 

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, відповідають вимогам законодавства України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині п’ятій статті 40 Закону. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» замовник не може здійснювати витрати за договором у разі незатвердження фінансового плану Украероруху на відповідний рік. При цьому затримка виконання таких зобов’язань Сторонами не вважається простроченням виконання умов Договору і штрафні санкції не застосовуються.

При укладанні договору у ньому буде викладений розділ «Антикорупційне застереження».
6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю (ч. 3 ст. 31, ч. 3, 5 ст. 24 Закону)

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону (пункт 6.1 цієї Інструкції учасникам), замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

У разі відмови учасника, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, укласти Договір про закупівлю, кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником), перераховуються на рахунок підприємства замовника.
6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів не вимагається.


Додаток 1

Каталог: files -> Zakypivli
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Zakypivli -> Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»
Zakypivli -> Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Zakypivli -> Звіт 5. 02. 201 №10-04-151 про результати проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі «Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові
Zakypivli -> Річний план закупівель на 2017 рік
  1   2   3   4   5   6 • ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 • Додаток 7.Зразок оформлення конверту, у якому подається пропозиція конкурсних торгів