Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Дискусія, правила переконання співрозмовника у правильності власних думок

Тема. Дискусія, правила переконання співрозмовника у правильності власних думок
Сторінка5/8
Дата конвертації30.03.2019
Розмір1.38 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема. Дискусія, правила переконання співрозмовника у правильності власних думок

План


1. Дискусія. Форми проведення дискусії.

2. Правила поведінки під час дискусії.

3. Культура мовлення під час дискусії.

ЛІТЕРАТУРА:

Томан І. Мистецтво говорити. – К. : Політвидав України, 1989. – 293 с.

Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – К. : АКАДЕМІЯ, 1988. – 192 с.

Рокле Х. Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение. – М. : Инфра, 1996. – 227 с.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – К. : Вища школа, 1977.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К. : Либідь, 1999. – С. 80–82, 108–109, 129–134.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Які форми дискусії ви знаєте?

Чим диспут відрізняється від дебатів?

Поясніть правила поведінки під час дискусії.Завдання:

 1. Підготуватися до дискусії:

«Мої ідеали сучасності».

«Кохання і розрахунок».


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема. Українська мова в пресі та телерадіоефірі. Мовлення в рекламі

План


1.Українська мова в пресі.

2. Українська мова в телерадіоефірі.

4. Культура слова: уперто чи наполегливо? Вибирати чи обирати.

5. Мова реклами.6. Мовна ситуація в Миколаєві: вивіски, реклама, назви вулиць.

Література:

 1. БондаренкоТ. Г.Критеріївиявленнямовнихпомилокпідчасредагуванняжурналістськихматеріалів// Наук. зап. Ін–тужурналістики. – К., 2002. – Т. 8. – С. 112–116.

 2. Гладкий М. Синтакса нашої газетної мови / М. Гладкий // Червона преса. – 1927. – № 8–9. – С. 59–63.

 3. Вакуров В. Н., Стилистика газетных жанров / В. Н. Вакуров, Н. Н. Кохтев, Г. Я. Солганик. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1978. – 189 с.

 4. Капелюшний А. О. Граматичні й акцентуаційні росіянізми в мовленні телевізійних журналістів наживо / Анатолій Капелюшний // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 11. – С. 207–225.

 5. Капелюшний А. О. Практика слововживання в сучасних українських ЗМІ / Анатолій Капелюшний // Українська журналістика в контексті доби : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Львів, 23–24 вересня 2004 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 387–390.

 6. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навч. посібник / А. О. Капелюшний – Львів : ПАIС, 2011. – 400 с.

 7. Козаков Г. Саботаж: актуальні проблеми культури ефірного мовлення / Г. Козаков // Теле- та радіожурналістика. – Л., 2009. – С. 144–154.

 8. Кузнєцова О. Д. Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі. – Львів: Видавничий центр університету імені Івана Франка. – 250с.

 9. Кузнєцова О. Д. Аргументація в публіцистиці. – Львів, 1992. – 130с.

 10. Мащенко І.Г. Телебачення України: [У 2т.]. – К., 1998.

 11. Недопитанська Ю. Проблема мовного суржику в ЗМІ  [Електронний ресурс] // Режим доступу: ttp://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=301

 12. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге.вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001.

 13. Ріпей М. В. Мовленнєві неточності на сторінках газет // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 288–293.

 14. Ріпей М. В. Росіянізми в газетній мові // Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Пам`яті професора Володимира Здоровеги. – 2007. – Вип. 2(8). – С. 239–241.

 15. Солганик Г. Я. О языкегазеты. – М. : Издательство Московского университета, 1968. – 47 с.

 16. Уэллс У. и др. Реклама: Принципы и практика / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориатри. – М., 1998.

 17. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К. : МАУП, 2002.

 18. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник /Доп. ред. Д. Ядіна. – 4-те вид. – К. : Знання, 2001.

Завдання

 1. Напишіть твір-роздум на тему: "Телебачення й література: конкуренти чи союзники".

 2. З’ясувати етимологію назв вулиць міста.

 3. Опрацюйте поданий матеріал

Уперто чи наполегливо?.«Завод уперто працював далі, щоб вчасно виконати почесне замовлення», – читаємо в одній газетній статті. У такому тексті прислівник уперто не підходить, бо він надає дієслову, якого стосується, негативної функції, наприклад: «Барометр уперто показував «дощ», хоча в той день не капало навіть і сонце блищало часом крізь хмари» (М. Коцюбинський). У наведеній на початку фразі дієслово працювати вимагає прислівника з позитивним значенням; – таким буде слово наполегливо.

       Те саме можна сказати й про прикметники впертий і наполегливий: «Упертий, як свиня» (з живих уст); «Василь – людина наполеглива, трудовита» (О. Копиленко). Слова «уперто» та «наполегливо» в деяких словосполученнях, можуть вживатися як синоніми, не дивлячись на їх смислове забарвлення. Так, наприклад, фразеологізм «гнути своє»означає «уперто домагатися чого-небудь; наполегливо відстоювати, здійснювати щось по-своєму».Вибирати чи обирати?.Здається, між словами вибирати й обирати нема ніякої значеннєвої різниці, кажем-бо: «Завтра йдемо на вибори, де будемо обирати депутатів до Верховної Ради УРСР»; «Депутати обирають із-поміж себе президію, яка обере когось на секретаря (чи за секретаря) й на (чи за) голову президії». Аналогічне читаємо й в українській класичній і сучасній літературі: «А що, хлопці, так обираєте його на ватажка?» (О. Стороженко); «Багатого голову скинули, а обрали за голову чередника» (і. Нечуй-Левицький); «Колгоспники радо обрали тов. Борзила на голову правління» (Остап Вишня).

       Як бачимо, слово вибирати стоїть там, де мовиться про напрям, матеріал, якусь річ тощо; воно може бути й синонімом дієслів витягати, діставати («От баба вибирає пиріжки та на стіл кладе, щоб прохололи». – О. Іваненко), відокремлювати («Кукіль з пшениці вибирати». –М. Номис), виймати («Бодай дідько очі вибрав!» –М. Номис). Там, де йдеться про вибори депутатів, почесних членів чи на якусь громадську посаду, як це бачимо в перших прикладах, слід послуговуватись дієсловом обирати (обібрати). Цим словом користуємося ще, коли мовиться про наречену, дружину («Та ви, певно, когось уже обрали собі, – так ви й кажіть». – Марко Вовчок), покликання, фах («Сам, добровільно, без чужого примусу, обібрав собі спеціальність». – А. Кримський) і т.ін.САМОСТІЙНА РОБОТА

Мовлення – вищий рівень мовної культури. Техніка мовлення.
Рекомендована література

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись i правильно говорити / За загальною редакцією О. Сербенської: Посібник. — Л., 1994.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

Бортняк А. А. Ну що б, здавалося, слова... Бесіди про культуру української мови. — К., 1994.

Вихованець І. Р. Таїна слова. – К., 1990.

Овчиннікова А. П’ять кроків до гарної мови: Мовна комунікація: техніка мовлення / Під. ред. А. Ю. Цофнаса. – Одеса: ОКФА, 1997. – 184с.

Самостійна робота №1 Форма контролю – конспект

Тема. Форми сучасної української літературної мови.

Завдання:

На авто- і залізничних вокзалах інформацію по місцевій радіомережі передають некваліфіковані диктори. Які недоліки (не технічні вади гучномовців) ви помічали у мовленні дикторів? Що б ви порекомендували їм щодо поліпшення служби радіоінформації (у вимові, вживанні слів, будові речень)?


Самостійна робота №2 Форма контролю – конспект

Тема. Висота голосу, темп, тембр.


Самостійна робота №3 Форма контролю – конспект

Тема. Пауза. Роль пауз.


Самостійна робота №4 Форма контролю – конспект

Тема. Інтонація. Засоби логікоемоційної виразності читання.

Завдання:

Придумайте казку, в якій би діяло сонце як жива істота: сходить на обрії й радує людей і заходить за горизонт відпочити, як робимо всі ми, лягаючи відпочивати до ранку.Орфоепічні та орфографічні норми сучасної української мови

Рекомендована література

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К., 2003. – 536с.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 1991.

Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2001. – 240 с.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 2-ге вид. – К., 2002.

Український правопис / АН України. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні: Інститут укр. мови. 5-е вид., стереотипне. – К.: Наук. дум., 1996.

Онуфрієнко Г.С. та ін. Складні випадки українського правопису. Навчальний посібник для нефілологів. – Запоріжжя, 1995.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000.

Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1997.

Зубков М. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: Школа, 2005. – 495с.

Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба... – К., 2000.

Погрібний М. Орфоепічний словник. – К.—1984.

Ющук І. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.
Самостійна робота № 5 (конспект)

Тема. Вимова слів іншомовного походження


Самостійна робота № 6 (ПЗ)

Тема. Спрощення в групах приголосних

Завдання:

1.Перекладіть українською мовою.

Страстный, радостный, ненавистный, проездной, шестнадцать, ласкательный, жалостный, шестсот, властный, компостный, участник, костлявый, совестный, местный.

2. Вставте потрібні варіанти прийменників (префіксів) у чи в, сполучників і чи й.

Відпочивати ... селі, поля .. ліси.; батьки .. сини; вдень ... вночі; написав ... зошиті; прочитала ... газеті; Оксана ... Оленка; купити ... універмазі; мати ... батько; проживає ... Ужгороді; Миколка ... Петрик; брат ... сестра.
Самостійна робота № 7 (практичне завдання)

Тема. Правопис слів різних частин мови, правопис складних слів.

1.Утворіть складні слова за допомогою сполучних звуків.

Землю міряти, воду нагрівати, подібний до груші, пташина фабрика, життя любити, волю виявляти, сховище для овочів, 20 поверхів, 1000 літ, життю радіти, зорі носити, права знати, подібний до людини, знати мову, подібний до круга, прав знати, вантажний потік.

2. На місці крапок поставте сполучні звуки.

Вагон..навантажувач, пасажир..потік, дв..владдя, дев’яност..річчя, кост..прав, кон..в язь, леж..бок, свин..матка, род..від, хімі..терапія, яйц..клітка, риб..консерви, сорок..ніжка, житт..пис, сво..рідність.

3. Запишіть правильно.

На/багато, без/вісти, без/відома, по/всюди, поза/торік, на/гора, з/роду/віку, за/багато, в/далечінь, в/міру, де/не/де, раз/у/раз, за/молоду, на/швидку, с/проста, по/малу, як/небудь, тому/що, все/ж, звідки/небудь, що/години, знов/таки, ні/за/що, от/як, як/най/краще, коли/ж/то, не/аби/який.


Норми сучасної української літературної мови. Правильність мовлення

Рекомендована література

Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанiвський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. – К., 1993.

Бортняк А. А. Ну що б, здавалося, слова... Бесіди про культуру української мови. — К., 1994.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К., 1993.

Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. – 144с.

Гримич М., Непийвода Н. Українська мова щодня: Початковий рівень: Навч. посібник. – К., 1998.

Громовий В. Мистецтво живого слова. — Кіровоград, 1999.

Іванченко Р.Г. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1993. – 242с.

Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне "я". – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 240 с.

Караванський С. Секрети української мови. — К., 1994.

Козачук Г. О. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. – К., 1991.

Самостійна робота №8

Тема. Чистота усного мовлення

Завдання:  1. Замініть виділені слова такими, що відповідають літературній українській мові.

Ми прийшли в кінці кінців до правильного висновку. Я виходжу на слідуючій зупинці. Крупні бої відбулись під Києвом. Він не являється членом товариства. Письмо відноситься до величезних винаходів людини. Діти оволодіють умінням виділяти головну думку, висловлювати своє відношення до подій. У звіті районної держадміністрації немає цифр, позначаючих невиконання взятих зобов'язань.

2. Перекладіть українською мовою.

Деепричастный оборот; оборот речи, на обороте страницы; оборот полевых культур; пустить деньги в оборот; дело приняло хороший оборот; настоящее время; в настоящее время; в настоящем году; настоящий успех; настоящим образом; самый настоящий.

Звірте свій переклад з тритомним "Російсько-українським словником" (К.: Наукова думка, 1969).Самостійна робота № 9 (практичне завдання)

Тема. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови.

Завдання:

1. Запишіть слова з подвійним наголосом.

2. Перевірте, як "Орфоепічний словник" рекомендує вимовляти слова: дослідження, відродження, походження, розпорядження, узгодження, народження, спорудження, твердження, узгоджений, споруджений, нагороджений, налагоджений.

Вимовляючи, прислухайтесь, чи відповідає ваша вимова цих слів літературній нормі.Самостійна робота №10 (конспект)

Тема. Творення форм кличного відмінка в українській мові

Завдання:

1. Поставте подані іменники в кличному відмінку.

Андрій, Антон, Віталій, Анастасія, Галина Юріївна, Максим, Надія, земля, Федір, Ярослав, Тарас, Олексій, Оксана, Леонід, Василь, Григорій, Корній, Петро, Леонтій, Олександр, любов.

2. Утворіть імена по батькові, допишіть закінчення.

Тарас (Григорій) Шевченко ніби продовжив себе в новій українській літературі, що так бурхливо розів’ється після нього творчістю Івана (Яків) Франк.., Лариси (Петро) Косач.. (Лесі Українк..), Михайла (Михайло) Коцюбинськ.., Павла (Арсен) Грабовськ.. та багатьох інших наших класиків. За емоційністю, психологізмом творів Василь Стефаник стоїть в одному ряду з Іваном (Семен) Нечу.., Панасом (Яків) Мирн.., Ольгою (Юліан) Кобилянськ.. . Книжки Михайла (Панас) Стельмах.. вчать нас любити свою землю, свій народ любити й шанувати.

Самостійна робота №11 (конспект)

Тема. Випадки недотримання синтаксичних правилСамостійна робота №12 (конспект, ПЗ)

Тема. Словотвірні моделі. Шляхи попередження словотвірних помилок.

Завдання:

1.Виправте неправильні вживання слів:Застосування ТЗН змусило учнів більш активніше працювати. Не дивлячись на поразку Німеччини у війні, Франція розглядала її як потенціального супротивника. Це сталося у тисячу дев’ятсот сорок п’ятому році. З двісті семи учнів відмінників п’ятдесят. З таких відомостів мало що стає зрозумілим. Він не обмовився ні жодним словом. Майже щодня пилососю кімнату. Клуб відвідують більше трьохсот дітей. у результаті діти стали більш суворіше і уважніше ставитись до написання творів. Існує біля шістсот визначень речення.

Комунікативні ознаки культури мовлення

Вихованець І. Р. Таїна слова. – К., 1990.

Гримич М., Непийвода Н. Українська мова щодня: Початковий рівень: Навч. посібник. – К., 1998.

Іванченко Р.Г. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1993, - 242с.

Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне "я". – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 240с.

Караванський С. Секрети української мови. — К.,1994.

Овчиннікова А. П’ять кроків до гарної мови: Мовна комунікація: техніка мовлення / Під. ред. А. Ю. Цофнаса. – Одеса: ОКФА, 1997. – 184с.

Ужченко В. Д. Народження i життя фразеологізму. – К., 1988.Самостійна робота № 13 (конспект)

Тема. Дохідливість мовлення

Завдання:

Культура мовлення: вибір слова, лексична сполучуваність (становище – вихід зі становища, рада – дати раду – зарадити; чекати – ждати – сподіватись – надіятися, мета – ціль). Обґрунтуйте відповідь.Самостійна робота № 14 (практичне завдання)

Тема. Причини логічних помилок, шляхи їх попередження.

Завдання:


 1. Переписуючи, виправте виділені словосполучення, щоб усунути їх семантичну чи логічну невправність.

Застосовуючи найновіші досягнення педагогічної майстерності, вчителі мають розгорнути справжню боротьбу за грамотність учнів. Складний процес вивчення норм української літературної мови вимагає врахування діалектного оточення, з тривалими особливостями якого учні приходять до школи. У цьому посібнику подаються цінні поради щодо виживання діалектних помилок. Процес планування програмного матеріалу вимагає врахувати вплив діалектного оточення на мовлення учнів. Лише через урахування діалектного оточення у вивченні української мови можна досягти достатньої грамотності.

 1. У вірші В.Симоненка визначте паузи, логічні наголоси, підвищення і зниження тону, пришвидшене і уповільнене приговорювання. Читайте вірш уголос, слідкуйте за чіткою вимовою кожного звука, кожного слова.

Коли б тобі бажав я сліз і муки

І кари найстрашнішої бажав,

Я б не викручував твої тендітні руки

І в хмурім підземеллі не держав.

Ні, я б не став тебе вогнем палити,

З тобою б розквитався без жалю:

Я б побажав тобі когось отак любити,

Як я тебе люблю.Самостійна робота № 15

Тема. Фразеологічне багатство української мови

Завдання:

Напишіть монолог-оповідання про найкумедніший випадок із свого життя, максимально використовуючи фразеологічне багатство української мови.Самостійна робота № 16

Тема. Комунікативні якості культури мовлення. Доречність, достатність і ясність мовлення.

Завдання:

Напишіть твір-роздум "Чи має право людина на самогубство?"Самостійна робота №17

Тема. Мовні штампи і канцеляризми

Завдання:

1. Відомо, що до синонімічного гнізда можуть входити слова і словосполучення, як-от: давати згоду – погоджуватись. Вони взаємозамінні. До наведених словосполучень доберіть еквіваленти – слова: вести мову –; вносити ясність –; жодною мірою –; мати вплив – ; мати надію –; піддавати – критиці –; приходити до переконання – ; похилого віку –.

2. Культура мовлення: вибір слововживання, лексична сполучуваність (благополучний – щасливий, людський – людяний, відсутність –присутність, брак – наявність).

Особливості будови усного і писемного мовлення

Самостійна робота № 13 (конспект)

Тема. Форми мовлення. Граматичні і лексичні особливості будови усного мовлення. Діалогічне і монологічне мовленняСамостійна робота № 14 (конспект)

Тема. Культура доповідіСамостійна робота № 15

Тема. План. Тези. Конспект. Складання резюме статті

Завдання:

Скласти резюме статей:

Стельмахович М.Г. Опрацювання основних правил мовного етикету // Українська мова і література в школі. – 1980. – №6. – С. 33-40.

Миронюк О.М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові // Мовознавство. – 1993. – №2. – С.55-63.

Мацько О. Формули ввічливості в дипломатичному листуванні // Дивослово, 2000. – №2. – С.14-17.

Самостійна робота № 16

Тема. Реферат, курсова робота. Вимоги до написання наукових робіт. Запис бібліографії

Завдання:

1. Складіть бібліографію до таких тем: "Мова – культура – людина", "Види усного спілкування".

2. Напишіть реферат на одну з тем: "Прийоми активізації під час дискусії", "Форми проведення дискусії", "Культура мовлення під час дискусії".

Самостійна робота №17

Тема. Складання діалогу дискусії

Завдання:


 1. Складіть діалог дискусії на одну з тем:

1.Чому люблять наречених з України? Знайомство через Інтернет. Шлюбні агенції. Шлюбний контракт.

 1. Аборт: вбивство чи операція? Різні погляди на проблему.

 2. Шлюб та навчання. Чи потрібно створювати сім'ю в студентські роки? Вікові критерії (статистичні дані). Психологічні аспекти. Проблеми молодих сімей.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

І рівень
1. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації – це...

а) орфографічні правила;

б) мовні норми;

в) граматичні правила.


3. Передача певної інформації однією людиною іншій – це...

а) мова;


б) мовлення;

в) спілкування.


4. Зачинателем нової української літературної мови був:

а) Т.Г. Шевченко;

б) І.П. Котляревський;

в) Панас Мирний.


5. Основними ознаками літературної мови є:

а) унормованість;

б) наявність усної і писемної форм існування;

в) наявність територіальних діалектів.


6. Лексичні норми регулюють:

а) правильне написання;

б) правильну вимову;

в) правильне слововживання.


7. Вкажіть правильний варіант перекладу. Избирательный участок:

а) виборчий участок;

б) виборча дільниця;

в) виборча ділянка.


8. Стилістичні норми – це...

а) відбір мовних елементів відповідно до ситуації спілкування;

б) правильне наголошування слів;

в) правильна будова речень і словосполучень.


9. Основоположником нової української літературної мови є:

а) І.Огієнко;

б) Т.Г. Шевченко;

в) І.Котляревський.


10. У якій статті Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 року записано, що державною мовою в Україні є українська мова:

а) 12;


б) 10;

в) 16.


1. Українська мова за милозвучністю посідає у світі:

а) перше місце;

б) друге місце;

в) третє місце.

2. До якої мовної родини належить українська мова?

а) угро-фінської;

б) індоєвропейської;

в) семітської.

3. Чим відрізняється усна форма мовлення від писемної?

а) матеріальною формою реалізації;

б) словесною реалізацією;

в) багатослів’ям.

4. Чим відрізняється літературна національна мова від загальнонародної?

а) нормативністю;

б) професійністю;

в) лексикою.

5. Фонетичну транскрипцію використовують, щоб...

а) правильно написати слова;

б) точно передати звукову мову на письмі;

в) для правильної вимови слів.

6. На основі якого діалекту утворена нова українська літературна мова?

а) середньонаддніпрянського;

б) наддністрянського;

в) степового.

7. Норма, що регулює правильну вимову звуків, звукосполучень та слів називається:

а) акцентуаційною;

б) орфоепічною;

в) орфографічною.

8. На котрому складі наголошуються складні числівники (від 11-19) в українській літературній мові?

а) на другому складі від кінця;

б) на другому складі від початку;

в) на останньому складі.

9. Яка з норм української літературної мови відзначається певною стабільністю?

а) лексична;

б) стилістична;

в) акцентуаційна.

10. Шиплячі звуки ж, ч, ш, дж вимовляються в українській літературній мові:

а) м’яко;

б) твердо;

в) пом’якшено.

1. Лексичну норму української літературної мови відображають словники:

а) "Словник української мови" в 11-ти томах;

б) Словник іншомовних слів;

в) орфографічний словник.


2. До якої лексики належать професіоналізми, жаргонізми й арготизми?

а) обмеженого функціонування;

б)загальної;

в) локальної.

3. Багатослів’я промовця є наслідком:

а) бідності словника;

б) характеру;

в) знання.

4. Коли у спонтанному, непідготовленому мовленні змішуються вимовні, лексичні, фразеологічні засоби двох або більше мов, то це є:

а) суржик;

б) діалектизми;

в) професіоналізми.

5. Вживання поряд слів однакових за значенням називається:

а)тавтологією;

б) порівнянням;

в) синонімами.

6. Різновид мови, що використовується переважно в усному спілкуванні окремою соціальною групою, яка об’єднує людей за ознакою професії, інтересів, звичок, занять суспільного становища чи віку – це:

а) арго;


б) професіоналізми;

в) жаргон.

7.Український відповідник до слова апелювати – це:

а) звертатися;

б) скаржитися;

в) жалітися.

8. Обслуговування побутових потреб населення – це:

а) сервіс;

б) обслуга;

в) обслуговування.

9. Український відповідник до іншомовного слова домінувати – це:

а) перевищувати;

б) переважати;

в) перебільшувати.

10. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) студент виконав завдання найскоріше;

б) найшвидше;

в) наскорше.

1. При виборі між книжним і розмовним словом перевага надається книжним словам, бо вони є:

а) однозначні;

б) багатозначні;

в) емоційні.

2.Хто з відомих давньогрецьких філософів сказав: "Заговори, щоб я тебе побачив"?

а) Арістотель;

б) Сократ;

в) Платон.

3.Багатство словника – це...

а) надмірне швидке мовлення;

б) мистецтво спілкуватися тактовно, цікаво;

в) вміння говорити довго, монотонно.

4. Яка з перерахованих рис ділової людини є найбільш цінною?

а) уміння висловлюватися точно;

б) наявність багатої міміки та жестів;

в) вміння привертати до себе увагу.


5.Щоб збагачувати свій словник, варто...

а) багато читати, значення невідомих слів встановлювати за словником;

б) варто багато говорити, оволодіти правилами ораторського мистецтва;

в) прикладати вольові зусилля.


6. Що означає термін "підтекст"?

а) емоційно-образну лексику;

б) питальні та спонукальні речення;

в) невисловлені думки, образи, асоціації.


7. Що означає в мовленні "вибрати слово"?

а) знайти іншомовний відповідник;

б) уміти передати іншим своє враження, щоб побачили це вашими очима;

в) уникати стереотипів.


8. Коли словосполучення знайдено вдало і воно вживається до речі та допомагає осмисленню поняття, – це:

а) збіднює наш словник;

б) збагачує наш словник;

в) підвищує культуру мовлення.


9. Бідність словника – це:

а) послуговування одними і тими самими словами;

б) вживання емоційно-образної лексики;

в) використання різного роду пауз.


10. Який з названих компонентів змінює перше враження на діловому зібранні чи зустрічі?

а) вираз обличчя;

б) одяг;

в) усне мовлення.

1. Наукова дискусія -- це:

а) обговорення важливої наукової проблеми;

б) вид ораторського мистецтва;

в) полілогічна бесіда.

2. У наукових дискусіях виділяють:

а) головуючого і виступаючих;

б) лектора і слухачів;

в) промовців та присутніх.

3. Конспект – це короткий виклад лекції чи наукової праці, що містить:

а) факти, положення та висновки;

б) рекомендації та зауваження;

в) відповіді на поставлені питання.

4. Що таке жанри публічних виступів?

а) різновиди усного мовлення;

б) типи літературних творів;

в) засоби публіцистичного стилю.

5. Мета публічного виступу:

а) подати інформацію, переконати та створити певний настрій;

б) передати слухачам добрий настрій;

в) викликати полеміку.

6. Найпоширенішими жанрами публічного мовлення є:

а) доповідь, промова, лекція, бесіда, дискусія;

б) тренінг, інтерв’ю;

в) спостереження, експеримент.

7.Тези доповіді мають основне призначення:

а) викласти принципові положення;

б) висловити власну думку і позицію;

в) прокоментувати цитати.

8. Цікава аргументована лекція досвідченого науковця розкриває:

а) тему, мету та основні наукові проблеми;

б) містить імпровізацію, дотепні жарти, експромти;

в) передбачає обговорення та критику.

9. Текст ділового публічного виступу передбачає:

а) врахування інтересів аудиторії;

б) експромт та імпровізацію;

в) ретельну змістову та формальну підготовку.

10. Залежно від змісту й характеру виділяють такі промови:

а) судові, дипломатичні, виборчі;

б) наукові, публіцистичні, художні;

в) короткотривалі, довготривалі, оперативні.

1. До слова у діловому документі ставляться насамперед такі вимоги:

а) воно повинно бути вмотивованим і відповідати нормам української літературної мови;

б) бути чітким і правильно написаним;

в) відповідати орфографічній нормі української літературної мови.


2. Результатом квапливості, намагання нашвидкуруч, похапцем укласти документ, не завдаючи собі клопоту пошукати потрібного слова є:

а) невмотивований добір слова;

б) неправильно написаний документ;

в) правильно підібрані слова.


3. Усі слова нашої мови, що вживаються у писемному мовленні, часто називаються:

а) книжними;

б) офіційними;

в) нейтральними.


4. При виборі між книжним і розмовним словом перевага надається книжним словам, бо вони є:

а) однозначні;

б) багатозначні;

в) емоційні.


5. Тісний логічний зв'язок усіх компонентів документа, чітко виявлені причинно-наслідкові зв'язки між повідомлюваними фактами – це ознаки:

а) логічної послідовності; б) повноти інформації; в) точності опису.


6. Логічна послідовність ділового документа виражається словами одночасно, спочатку, потім. Це тип зв'язку:

а) логічного підкреслення черговості;

б) протиставлення;

в) результативності.


7. Усі необхідні для правильного розуміння документа складники думки мають у тексті своє словесне вираження – це є: а) повнота інформації; б) ясність викладу; в) логічна послідовність.
8. На правильному доборі слів і словосполучень базується:

а) ясність викладу; б) логічна послідовність; в) вибір слова.


9. Вміння розмістити доказовий матеріал робить документ:

а) переконливим; б) точним; в) лаконічним.


10. Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини називається:

а) документом; б) писемним доказом; в) офіційним свідченням.

1. Виступ доповіді за своїм характером:

а) довготривалий, емоційно-образний;

б) короткий, фрагментарний;

в) нерегламентований, двозначний.

2. Для лекції, як виду ораторського мистецтва, притаманні такі ознаки:

а) сегустивність, образність, емоційність;

б) переконливість, дохідливість, науковість;

в) стислість, виразність, імпровізація.

3. Тип промови, який характеризується святковістю, урочистістю і є своєрідним підсумком періоду діяльності називають:

а) діловою промовою;

б) ювілейною;

в) мітинговою.

4. Промова – це усний виступ з метою:

а) пропаганди наукових знань;

б) інформування та впливу на розум, почуття та волю слухачів;

в) обговорення, внесення критичних зауважень та доповнень.

5. Якою повинна бути дикція при виголошенні промови:

а) мати надто сильне форсування голосу;

б) чітка, виразна, особлива;

в) повільною, з паузами.

6. Який фактор діє при підсиленні й підвищенні голосу мітингового промовця?

а) часовий;

б) просторовий;

в) руховий.

7. Яку роль у мовленні промовця виконує інтонація?

а) логічної послідовності;

б) смисло-розрізнювальну;

в) особистісну.

8. Який повинен бути темп мовлення при виголошенні промови з мікрофоном?

а) швидкий;

б) середній;

в) повільний.

9. Яка існує залежність між темпом промови та кількістю слухачів?

а) тим швидший темп, чим більша кількість слухачів;

б) тим менший темп, чим більша кількість слухачів;

в) темп не залежить від кількості слухачів.

10. Як змінює ситуацію виголошення промови наявність мікрофона?

а) змінює мовну манеру мовця;

б) помітно полегшує завдання промовця, позбавляючи його зайвого напруження;

в) помітний психологічний вплив на слухачів.

1. Результатом квапливості, намагання нашвидкуруч, похапцем укласти документ, не завдаючи собі клопоту пошукати потрібного слова є:

а) невмотивований добір слова;

б) неправильно написаний документ;

в) правильно підібрані слова.


2. Усі слова нашої мови, що вживаються у писемному мовленні, часто називаються:

а) книжними;

б) офіційними;

в) нейтральними.


3. При виборі між книжним і розмовним словом перевага надається книжним словам, бо вони є:

а) однозначні;

б) багатозначні;

в) емоційні.


4. Промова – це усний виступ з метою:

а) пропаганди наукових знань;

б) інформування та впливу на розум, почуття та волю слухачів;

в) обговорення, внесення критичних зауважень та доповнень.


5. Якою повинна бути дикція при виголошенні промови:

а) мати надто сильне форсування голосу;

б) чітка, виразна, особлива;

в) повільною, з паузами.


6. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації – це...

а) орфографічні правила;

б) мовні норми;

в) граматичні правила.


7. Передача певної інформації однією людиною іншій – це...

а) мова;


б) мовлення;

в) спілкування.


8. Яка існує залежність між темпом промови та кількістю слухачів?

а) тим швидший темп, чим більша кількість слухачів;

б) тим менший темп, чим більша кількість слухачів;

в) темп не залежить від кількості слухачів.


9. Наукова дискусія – це:

а) обговорення важливої наукової проблеми;

б) вид ораторського мистецтва;

в) полілогічна бесіда.


10. У наукових дискусіях виділяють:

а) головуючого і виступаючих;

б) лектора і слухачів;

в) промовців та присутніх.


1. Виступ доповіді за своїм характером:

а) довготривалий, емоційно-образний;

б) короткий, фрагментарний;

в) нерегламентований, двозначний.


2. Для лекції, як виду ораторського мистецтва, притаманні такі ознаки:

а) сегустивність, образність, емоційність;

б) переконливість, дохідливість, науковість;

в) стислість, виразність, імпровізація.


3. Тип промови, який характеризується святковістю, урочистістю і є своєрідним підсумком періоду діяльності називають:

а) діловою промовою;

б) ювілейною;

в) мітинговою.


4. Фізіологічний процес дихання здійснюється трьома фазами:

а) повільний вдих – повільний видих – пауза;

б) повільний вдих – пауза – повільний видих;

в) швидкий вдих – пауза – швидкий видих.


5. Основними ознаками літературної мови є:

а) унормованість;

б) наявність усної і писемної форм існування;

в) наявність територіальних діалектів.


6. Лексичні норми регулюють:

а) правильне написання;

б) правильну вимову;

в) правильне слововживання.


7. Вкажіть правильний варіант перекладу. Избирательный участок:

а) виборчий участок;

б) виборча дільниця;

в) виборча ділянка.


8. Стилістичні норми – це...

а) відбір мовних елементів відповідно до ситуації спілкування;

б) правильне наголошування слів;

в) правильна будова речень і словосполучень.


9. Основоположником нової української літературної мови є:

а) І.Огієнко;

б) Т.Г. Шевченко;

в) І.Котляревський.


10. У якій статті Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 року записано, що державною мовою в Україні є українська мова:

а) 12;


б) 10;

в) 16.
1. На основі якого діалекту утворена нова українська літературна мова?

а) середньонаддніпрянського;

б) наддністрянського;

в) степового.
2. Норма, що регулює правильну вимову звуків, звукосполучень та слів називається:

а) акцентуаційною;

б) орфоепічною;

в) орфографічною.


3. На котрому складі наголошуються складні числівники (від 11-19) в українській літературній мові?

а) на другому складі від кінця;

б) на другому складі від початку;

в) на останньому складі.


4. До якої лексики належать професіоналізми, жаргонізми й арготизми?

а) обмеженого функціонування;

б)загальної;

в) локальної.

5. Багатослів’я промовця є наслідком:

а) бідності словника;

б) характеру;

в) знання.

6. Коли у спонтанному, непідготовленому мовленні змішуються вимовні, лексичні, фразеологічні засоби двох або більше мов, то це є:

а) суржик;

б) діалектизми;

в) професіоналізми.

7. Вживання поряд слів однакових за значенням називається:

а)тавтологією;

б) порівнянням;

в) синонімами.

8. Передача певної інформації однією людиною іншій – це...

а) мова;


б) мовлення;

в) спілкування.


9. Яка з норм української літературної мови відзначається певною стабільністю?

а) лексична;

б) стилістична;

в) акцентуаційна.


10. Шиплячі звуки ж, ч, ш, дж вимовляються в українській літературній мові:

а) м’яко;

б) твердо;

в) пом’якшено.


1. Основними ознаками літературної мови є такі:

а) унормованість;

б) наявність усної і писемної форм існування;

в) наявність територіальних діалектів;

г) поліфункціональність;

д) наддіалектна форма існування;

е) функціонування у галузі державної та політичної діяльності.

2. Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку – мета мовлення:

а) розмовного стилю;

б) публіцистичного стилю;

в) художнього стилю;

г) офіційно-ділового стилю.

3. Вкажіть правильний варіант перекладу: Назначить своим заместителем:

а) назначити своїм заступником;

б) призначити своїм заступником;

в) назначити своїм замісником;

г) призначити своїм замісником.

4. Вкажіть правильний варіант:

а) бряжчати;

б) Донечина;

в) Галичина;

г) кавказький;

д) ткатцький;

е) птастсво;

ж) одеський.


 1. Визначте, в якому словах неправильно поставлено наголос:

а) завдання;

б) одноліток;

в) чотирнадцять;

г) рукопис;

ґ) по-новому.


 1. Вкажіть, в якому варіанті неправильно вжиті літери г, ґ:

а) ґаздиня;

б) грач;


в) ґотівка;

г) грунтовий. 1. Зазначте варіант, у якому написання окремих слів не відповідає мовним нормам правопису:

а) криниця, прізвище, тижневий, ні риба ні м’ясо, Алма-Ата;

б) тримати; стемніти; шістнадцять, не-Європа, Залісся Перше;

в) шепотіти, предобрий, писнути, не доїдати, Сант Яго.


 1. Зазначте варіант, у якому є помилки у написанні слів:

а) піваркуша б) сліпо-глухо-німий в) день у день

по-українськи босоніж військовополонений

Грачов Медведєв Гурьєв

Севастополь море Лаптевих Пушкіно

Рощин пів-Києва Лук’янов


 1. Визначте варіант, де слова не знаходяться у синонімічних відношеннях:

а) спокушати б)синхронний в)зразковий

зваблювати однаковий показовий
 1. Скільки слів вживає людина у побутовому спілкуванні для повсякденних потреб?

а) до 1 тис. слів;

б) 2-3 тис. слів;

в) більше 5 тис. слів.

1. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, — це:

а) норми наголошення слів;

б) норми інтонування слів;

в) орфоепічні норми.

2. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Крупные хозяйства:

а) великі господарства;

б) крупні господарства.

3. Принципами української орфографії є такі:

а) орфоепічний;

б) фонетичний;

в) синтаксичний;

г) морфологічний;

д) соціолінгвістичний;

е) історичний;

ж) смисловий.

4. Залежно від закінчення основи прикметники поділяються на:

а) тверду групу;

б) мішану групу;

в) м’яку групу.
5. Вкажіть правильний варіант перекладу: Подготовить мероприятия:

а) підготувати міроприємства;

б) підготувати заходи.

Текучесть кадров:

а) текучість кадрів;

б) плинність кадрів.


6. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, – це:

а) орфографічні правила;

б) граматичні правила;

в) мовні норми;

г) стилі української мови.
7. Полілог у публічному мовленні – ц-

а) розмова двох осіб;

б) розмова трьох і більше осіб;

в) мовлення вголос однієї особи.


8. Що означає у мовленні "вибрати слово"?

а) знайти іншомовний відповідник;

б) уміти передати іншим своє враження, щоб побачили це вашими очима;

в) уникати стереотипів.


9. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Разделять мнение: а) розділяти думку; б) поділяти думку.

Основан на доказательствах:

а) оснований на доказах;

б) заснований на доказах.
10. Яка з перерахованих рис ділової людини є найбільш цінною?

а) уміння висловлюватися точно;

б) наявність багатої міміки та жестів;

в) вміння привертати до себе увагу.


1. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:

а) зібрано соняшнику; викопано цукрового буряку; обмолочено гороху; заготовлено сінажа; зібрано з гектара;

б) після закінчення інституту; внаслідок туману; у напрямку до Львову; щопонеділка;

в) виконання плану; близько майдану; зроблено з воску; гарного малюнка;

г) без винятку; другого сорту; готуватися до екзамена; населеного пункту;

д) без плаща; виступ лектора; звернутися до Івана Дорошенка; багато товара.


2. Найчастіше прикметники сполучуються:

а) з іменниками;

б) з дієсловами;

в) з числівниками;

г) з прислівниками;

д) з займенниками.


3. Вкажіть правильний варіант перекладу дієслівних словосполук:

Подвести итоги работы: а) підвести підсумки роботи; б) підбити підсумки роботи.

Применять меры: а) вжити заходи; б) вжити заходів; в) прийняти міри.

Относиться к обязанностям: а) відноситися до обов’язків; б) ставитися до обов’язків.


4. Вкажіть варіант правильної сполучуваності слів:

а) навчальний приклад; навести приклад; показувати приклад; привести приклад;

б) дотримувати правил; дотримувати тиші; дотримуватися поглядів; дотримуватися принципів;

в) особовий підпис; особиста симпатія; особова справа; особиста справа.


5. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Научный работник: а) науковий робітник; б) науковий працівник.

Общественный долг: а) громадський обов’язок; б) суспільний обов’язок.

Избирательный участок: а) виборчий участок;

б) виборча дільниця;

в) виборча ділянка.


6. Принципами української орфографії є такі:

а) орфоепічний;

б) фонетичний;

в) синтаксичний;

г) морфологічний;

д) соціолінгвістичний;

е) історичний;

ж) смисловий.


7. Вкажіть варіант, у якому правильно узгоджені іменники з числівниками:

а) півтора кілограма; два кілограма; три тонни; чотири відсотки; два з половиною місяці;

б) одна ціла і п’ять десятих гектари; півтора року; три плуги; чотири центнери;

в) два літра; три літри; чотири з половиною тижні; одна третя аркуша;

г) чотири гектари; півтора місяця; три з половиною місяці; два варіанти;

д) три центнера; півтора тонни; чотири трактори; двадцять два причепи.


8. Вкажіть варіант, у якому правильно дібрані якісні прикметники:

а) великий розмір; важливе завдання; глибока криза; цікаві ідеї; сільська влада;

б) тверді ціни; твердий ґрунт; високі ціни; вдалий вибір; приємне враження;

в) міський транспорт; вузький прохід; короткий термін; гарний на вигляд; поганий урожай;

г) близька відстань; хороша земля; довга дорога; докладна інформація; великий прибуток.
9. Щоб збагачувати свій словник, варто...

а) багато читати, значення невідомих слів встановлювати за словником;

б) вартобагатот говорити, оволодіти правилами ораторського мистецтва;

в) прикладати вольові зусилля.


10.Що означає термін "підтекст"?

а) емоційно-образну лексику;

б) питальні та спонукальні речення;

в) невисловлені думки, образи, асоціації.


1. Якою повинна бути дикція при виголошенні промови:

а)чітка, виразна, особлива;

б) мати надто сильне форсування голосу;

в) повільною, з паузами.


2. Вкажіть правильний варіант перекладу

Привести к потере: а) привести до втрати; б) призвести до втрати.

Заключать сделку: а) заключати угоду; б) укладати угоду.
3. Вкажіть варіант, у якому правильно подано іменники чоловічого роду у родовому відмінку однини:

а) пріоритету, менеджмента, проспекту, інтересу, спеціаліста;

б) ресурсу, процесу, менеджера, прибутку, авторитету, товару;

в) бізнеса, курсу, критерію, аргументу, кредиту, ринку;

г) водню, балансу, контакту, квадрату, результату, способу;

д) плану, стимула, договору, акта, ініціатора, обліку.


4. Іменники із значенням збірності в род. відмінку мають:

а) закінчення -а, -я;

б) закінчення -у, -ю;

в) паралельні закінчення -а, -я і -у, -ю.


5. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:

а) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий;

б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний;

в) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний;

г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний;

д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий.


6. Складні та складені числівники на початку речення записують:

а) цифрами;

б) словами.
7. Чим відрізняється літературна національна мова від загальнонародної?

а) нормативністю;

б) професійністю;

в) лексикою.


8. Фонетичну транскрипцію використовують, щоб...

а) правильно написати слова;

б) точно передати звукову мову на письмі;

в) для правильної вимови слів.


9. На основі якого діалекту утворена нова українська літературна мова?

а) середньонаддніпрянського;

б) наддністрянського;

в) степового.


10. Норма, що регулює правильну вимову звуків, звукосполучень та слів називається:

а) акцентуаційною;

б) орфоепічною;

в) орфографічною.

1. На котрому складі наголошуються складні числівники (від 11-19) в українській літературній мові?

а) на другому складі від кінця;

б) на другому складі від початку;

в) на останньому складі.


2. Яка з норм української літературної мови відзначається певною стабільністю?

а) лексична;

б) стилістична;

в) акцентуаційна.


3. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Поставить в пример: а) поставити в (у) приклад; б) поставити за приклад.

Нуждаться в помощи: а) нуждаться в допомозі; б) потребувати допомоги.

Приняться за работу: а) взятися за роботу; б) взятися до роботи; в) прийнятися за роботу.

4. Вкажіть варіант, у якому правильно написані складні прикметники:

а) електросиловий, суспільно-корисний, сільськогосподарський, електронно-обчислювальний, м’ясо-молочний;

б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний, м’ясозаготівельний;

в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально-технічний, матеріально-відповідальний, середньодобовий;

г) загальноосвітній, машинобудівний, нижчепідписаний, молочно-білий, діаметрально протилежний;

д) народногосподарський, деревообробний, новоутворений, науковотехнічний, південно-східний.


5. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Снабжать товарами: а) постачати товарами;

б) постачати товари.

Поблагодарить директора: а) подякувати директора;

б) подякувати директорові.

Случилось по вине: а) трапилося з вини;

б) трапилося по вині;

в) трапилося через провину.


6. Числівники 2, 3, 4 у сполученні з іменниками вживаються:

а) у формі родового відмінка (два варіанта);

б) у формі називного відмінка (два варіанти).
7. Мовний стиль — це:

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання; в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’єктом дослідження лінгвістів.
8. Іменники чол. роду в дав. відмінку однини можуть мати:

а) тільки закінчення -у, -ю;

б) тільки закінчення -ові, -еві, -єві;

в) паралельні закінчення -ові, -еві, -єві і -у, -ю.


9. Від чого насамперед залежить вибір мовної манери промовця?

а) від кількості слухачів;

б) від попереднього виступу;

в) від характеру та емоційного змісту промови.


10. Що таке жанри публічних виступів?

а) різновиди усного мовлення;

б) типи літературних творів;

в) засоби публічного стилю.

1. Формою існування мови є:

а) мовлення;

б) пісня;

в) діалект.


2. Складні та складені числівники на початку речення записують:

а) цифрами;

б) словами.
3. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Разделять мнение: а) розділяти думку; б) поділяти думку.

Основан на доказательствах: а) оснований на доказах;

б) заснований на доказах.


4. Вкажіть варіант, у якому правильно подано іменники чол. роду у родовому відмінку однини:

а) пріоритету, менеджмента, проспекту, інтересу, спеціаліста;

б) ресурсу, процесу, менеджера, прибутку, авторитету, товару;

в) бізнеса, курсу, критерію, аргументу, кредиту, ринку;

г) водню, балансу, контакту, квадрату, результату, способу;

д) плану, стимула, договору, акта, ініціатора, обліку.


5. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Назначить деловую встречу на восемь часов вечера: а) назначити ділову зустріч на вісім годин вечора;

б) назначити ділову зустріч на восьму годину вечора;

в) призначити ділову зустріч на восьму годину вечора;

г) призначити ділову зустріч на вісім годин вечора.
6. Іменники із значенням збірності в родовому відмінку мають:

а) закінчення -а, -я;

б) закінчення -у, -ю;

в) паралельні закінчення -а, -я і -у, -ю.


7. Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку – мета мовлення:

а) розмовного стилю;

б) публіцистичного стилю;

в) художнього стилю;

г) офіційно-ділового стилю.
8. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Приложить все усилия:

а) прикласти всі зусилля;

б) прикласти всіх зусиль;

в) докласти всіх зусиль;

г) докласти всі зусилля.


9. Вкажіть правильний варіант розподілу термінів за галузями:

а) чисельник, множення, кут, знаменник, молекула, квадрат;

б) драма, сюжет, персонаж, ізоляція, ямб, кульмінація;

в) банк, баланс, кредит, дебет, обігові кошти, дивіденди;

г) купе, провідник, тамбур, експрес, кубрик, вагон.
10. Вкажіть правильний варіант:

а) предобрий;

б) сітхнути;

в)росгадати;

г) мішрегіональний;

д) восвеличити;

ж) прилетіти.
1. Вкажіть правильний варіант перекладу. Получить образование:

а) одержати освіту;

б) здобути освіту;

в) дістати освіту;

г) получити освіту;

д) отримати освіту.


2. Ступені порівняння прикметників утворюються:

а) від відносних прикметників;

б) від якісних;

в) від присвійних прикметників.


3. 3 неозначено-кількісними числівниками (більшість, меншість, багато, частина) присудки мають таку форму:

а) більшість студентів склала іспит;

б) більшість студентів склало іспит;

в) більшість студентів склали іспит.


4. Вкажіть правильний варіант:

а) воз’єднання;

б) дитясла;

в) Лук’янчук;

г) півящика;

д) порятуночьок;

е) Св’ятослав;

ж) торфяний.


5. Залежно від закінчення основи прикметники поділяються на:

а) тверду групу;

б) мішану групу;

в) м’яку групу.


6. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Нуждаться в помощи:

а) нуждаться в допомозі;

б) потребувати допомоги.


7. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чол. роду. а) зібрано соняшнику; викопано цукрового буряку; обмолочено гороху; заготовлено сінажа; зібрано з гектара;

б) після закінчення інституту; внаслідок туману; у напрямку до Львову; щопонеділка; в) виконання плану; близько майдану; зроблено з воску; гарного малюнка;

г) без винятку; другого сорту; готуватися до екзамена; населеного пункту;

д) без плаща; виступ лектора; звернутися до Івана Дорошенка; багато товара.


8. Вкажіть варіант, у якому правильно дібрані якісні прикметники:

а) великий розмір; важливе завдання; глибока криза; цікаві ідеї; сільська влада;

б) тверді ціни; твердий ґрунт; високі ціни; вдалий вибір; приємне враження;

в) міський транспорт; вузький прохід; короткий термін; гарний на вигляд; поганий урожай;

г) близька відстань; хороша земля; довга дорога; докладна інформація; великий прибуток.
9. Однією із характерних рис української літературної мови, яка є основою української орфоепії є:

а) милозвучність (евфонічність) української мови;

б) чергування голосних та приголосних;

в) відсутність редукції.
 1. Показником досконалості кожної літературної мови є:

а) сталість норм;

б) історична змінність норм;

в) лексичне багатство.

1. Чим відрізняється літературна національна мова від загальнонародної?

а) нормативністю;

б) професійністю;

в) лексикою.
2. Як називається різновид мовлення, який містить загальнонародну українську лексику, професійну і частково російську?

а) суржиком;

б) діалектом;

в) просторіччям.

3. Український відповідник до іншомовного слова апелювати – це:

а) звертатися;

б) скаржитися;

в) жалітися.


4. Виклад подій, явищ, фактів в їх хронологічній послідовності, так як вони відбуваються в дійсності, – це:

а) роповідь;

б) міркування;

в) опис.


5. Щоб швидко, грамотно й точно відобразити певний виробничий момент чи якусь ситуацію, потрібні готові, широко відомі:

а) словесні формули;

б) бланки;

в) фрази.

6. Вкажіть, в якому варіанті неправильно вжиті літери г, ґ:

а) ґрунт;

б) ґанок;

в) огірковий;

г) агрус;

ґ) ґніт.


 1. Зазначте варіант, у якому написання окремих слів не відповідає мовним нормам правопису:

а) клекотіти, сфотографувати, хвастнути, недуга, Ростов-на-Дону;

б) кишеня, сказати, баласний, не по-нашому, Михайло Коцюбинське;

в) широкий, каміння, масний, ніхто, Красне Друге.


 1. Зазначте варіант, у якому є помилки у написанні слів:

а) міні-спідниця б) віч-на-віч в) військовозобов’язаний

вузькодіалектний суспільно корисний Рябов

художник-пейзажист Сибір загальноосвітній

Борисполь пів’яблука раз у раз

Білов Гущин Плещеєво


 1. Визначте варіант, де слова не знаходяться у синонімічних відношеннях:

а)щастити б)винятковий в)нелегальний

таланити особливий кримінальний

10. Вкажіть правильний варіант перекладу:

Без двадцати минут десять:

а) без двадцяти хвилин десять;

б) без двадцяти хвилин десята;

в) за двадцять хвилин десята;

г) за двадцять хвилин десять;

д) двадцять хвилин до десятої.
1. Рід занять, коло її інтересів, середовище, з якого вона вийшла чи до якого вона належить, освітній рівень її та навіть те, з ким і де відбувається розмова впливають на:

а) мовлення особи;

б) мислення;

в) поведінку.


2. Вкажіть, в яких варіантах порушуються норми керування у поданих реченнях:

а) Дощ над полем багаторічних трав іде по замовленню.

б) Щоб не доводилось їм, престарілим, за кілограм гречки звертатись за довідкою до лікарні.

в) Під час польоту нічого особливого не сталося.

3.Які серед поданих конструкцій є ненормативними


1   2   3   4   5   6   7   8 • ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 • ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Тема. Українська мова в пресі та телерадіоефірі. Мовлення в рекламі
 • Орфоепічні та орфографічні норми сучасної української мови Рекомендована література
 • Самостійна робота № 5 (конспект)
 • Норми сучасної української літературної мови. Правильність мовлення Рекомендована література
 • Самостійна робота №8 Тема. Чистота усного мовлення
 • Самостійна робота № 9 (практичне завдання)
 • Самостійна робота №10 (конспект) Тема. Творення форм кличного відмінка в українській мові
 • Самостійна робота №11 (конспект)
 • Комунікативні ознаки культури мовлення
 • Самостійна робота № 13 (конспект)
 • Самостійна робота № 14 (практичне завдання)
 • Особливості будови усного і писемного мовлення Самостійна робота № 13 (конспект)
 • Самостійна робота № 14 (конспект)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА Варіант 1 І рівень