Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВакуленко О. В.: "Топографічне І землевпорядне креслення" для студентів ф-ту землевпорядкування (заочне відділення), напрям 070904

Скачати 19.03 Kb.

Вакуленко О. В.: "Топографічне І землевпорядне креслення" для студентів ф-ту землевпорядкування (заочне відділення), напрям 070904
Скачати 19.03 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір19.03 Kb.

Статті

1.Вакуленко О.В. Основні напрями створення карт банківської системи України // Укр.

Ба́нківська систе́ма Украї́ни - це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.

геогр. журн. – 2002. – №2. – С.57-63.

2. Вакуленко О.В. Картографічне моделювання етапів формування банківської системи України // Геоінформаційне картографування сьогодні: Наук. зб. – К.: “Академперіодика”, 2002. – С.62-65

3. Вакуленко О.В. Картографування сучасного стану розвитку та етапів формування банківської системи України на основі ГІС-технологій // Вісн. геодезії та картографії. – 2004. – №3.– С. 14-21.

4. Вакуленко О.В. Картографування банківської системи України на основі ГІС-технологій // Матеріали IX з’їзду Укр. геогр. тов. – Чернівці, 2004. – С. 136-138.

5. Козаченко Т.І., Качаєв Ю.Д., Вакуленко О.В. Методологічні й методичні основи картографування фінансово-кредитної системи в Національному атласі України // Вісн.

Національний атлас України Національний атлас України - науково-довідкове офіційне державне видання, в якому інтегровані новітні знання та інформація про Україну, опубліковане ДНВП «Картографія» в 2007 р.

геодезії та картографії. – 2005.– №2. – С. 20-29 (автором запропоновано методологію розробки змісту карт БС і РФП України – 0,35 друк. арк.).
Методичні матеріали

Рафальська Л.П., Кустовська О.В., Вакуленко О.В.: “Топографічне і землевпорядне креслення” для студентів ф-ту землевпорядкування (заочне відділення), напрям 070904. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010.


Карти:

7 – у Національному атласі України; 1 – в „Енциклопедії сучасної України”, 1 – у Комплексному атласі Київської області; 1 – в „Атласі вчителя” 1. Вакуленко О.В. Вклади населення у комерційних банках: Карта. – 1:8 000 000. – 1 с. / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 328.

 2. Козаченко Т. І., Вакуленко О.В. Банківська система України: Карта. – 1:2 500 000. – 2 с. / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 324-325.

 3. Вакуленко О.В., Качаєв Ю.Д. Ринок фінансових послуг: Карта. – 1:2 500 000. – 2 с. / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 326-327.

 4. Вакуленко О.В., Качаєв Ю.Д. Установи інфраструктури ринку фінансових послуг: Карта. – 1:10 000 000. – 1 с. / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 326.

 5. Вакуленко О.В., Качаєв Ю.Д. Ринок цінних паперів: Карта. – 1:5 000 000. – 1 с.

  Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

  Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

  / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 328.

 6. Вакуленко О.В., Качаєв Ю.Д. Обсяг цінних паперів: Карта. – 1:8 000 000. – 1 с. / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 328.

7.Вакуленко О.В., Качаєв Ю.Д. Співвідношення первинного та вторинного ринків цінних паперів України: Карта. – 1:10 000 000. – 1 с. / Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 328.

8. Козаченко Т.І., Вакуленко О.В. Карта. Україна. Банківська система. – 1:5 000 000. – 1 с. / Енциклопедія сучасної України: Том 2. – К.

Енциклопедія сучасної України Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) - багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну у всіх вимірах від початку XX століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях.

: “Поліграфкнига”, 2001. – С. 415 (автором запропоновано методику картографування – 0,1 друк. арк.)9. Вакуленко О.В. Фінансові установи: Карта. – 1:1 000 000. – 1 с.

Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.

/ Комплексний атлас Київської області. – К.: ДНВП „Картографія”, 2008. – С. 78.

10. Вакуленко О.В. Банківська система України: Карта. – 1:4 000 000. – 1 c. / Атлас вчителя. – К.: ДНВП „Картографія”, 2009. – С. 289.


Скачати 19.03 Kb.

 • Національному атласі України
 • Енциклопедія сучасної України
 • Фінансові установи