Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВаріант І у завданнях – оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

Скачати 29.31 Kb.

Варіант І у завданнях – оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)
Скачати 29.31 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір29.31 Kb.

Тема 3. Комп’ютерні мережі
Варіант І

У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)

 1. Укажіть правильний запис ІР-адреси.

  1. 256.133.164.12

  2. 137.133.164.12

  3. 255,133,164,12

  4. 256/133/164/12

 1. Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...».

  1. сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов'язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері

  2. сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері

  3. гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

  4. текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері

 2. Укажіть можливе розширення файлу, у якому зберігається веб-документ

  1. .

   Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

   Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.

   Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

   Розширення назви файлу (англ. filename extension; також розширення імені файлу або просто розширення файлу) - послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу.

   doc

  2. .htm

  3. .bmp

  4. .rtf

 3. Укажіть назву принтера, до якого організовано спільний доступ

  1. локальний

  2. глобальний

  3. місцевий

  4. мережний

У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Укажіть записи, які можуть бути URL-адресами

  1. http://школa.edu.ru

  2. http://www.onlandia.org.ua/ukr/

  3. http://www.mo11.gov.ua

  4. https://www.cia. gov/

  5. http://@umniki.com.ua

 2. Укажіть правильне закінчення твердження: «Під час роботи в комп'ютерній мере­жі користувачам надається можливість...».

  1. здійснювати обмін даними між користувачами, комп'ютери яких приєднані до мережі

  2. спільно використовувати програми

  3. спільно використовувати файли, які містять паперові документи

  4. спільно використовувати один комп'ютер

  5. спільно використовувати принтери, модеми та інші периферійні пристрої

 3. Укажіть, властивості однорангових мереж.

  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

  Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.  1. кількість комп’ютерів 10-13

  2. адміністрування здійснюється централізовано адміністратором мережі

  3. питанням адміністрування свого комп’ютера займається кожен користувач

  4. кожним користувачем самостійно

  5. питання захисту ресурсів вирішується централізовано адміністратором мережі

У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між типами організацій і доменними іменами, що їм відповідають.

  Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.  А) Організація, що працює з мережею

  1) gov

  Б) Урядова

  2) com

  В) Некомерційна

  3) edu

  Г) Освітня

  4) net

  Д) Комерційна

  5) org

 2. Установіть відповідність між видами мереж та їх характеристиками за розміром охоплюваної території.

А) персональна мережа

1) охоплює великі території, об’єднує окремі мережі та окремі комп’ютери для взаємодії з іншими об’єктами глобальної мережі

Б) локальна мережа

2) об’єднує персональні електронні пристрої (телефон, кишеньковий комп’ютер, смартфон, ноутбук, гарнітуру тощо)

В) міська мережа

3) охоплює окремі мережі та окремі комп’ютери на території певного регіону

Г) глобальна мережа

4) працює в кількох або усіх районах міста

Д) регіональна мережа

5) охоплює порівняно невелику територію чи групу будівель

Завдання відкритої форми (2 бали)

 1. За допомогою яких апаратних засобів комп’ютери об’єднують у локальні мережі?

 2. В чому полягає принцип пошуку інформації в Інтернеті з використанням тематичного пошуку?

  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Скачати 29.31 Kb.

 • У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)
 • У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)
 • Завдання відкритої форми (2 бали)