Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВечір до дня толерантності

Скачати 116.63 Kb.

Вечір до дня толерантності
Скачати 116.63 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 02.05.2017
Розмір 116.63 Kb.
  1   2

ВЕЧІР ДО ДНЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
1. Здрастуйте!

Вклонившись, ми сказали один одному.

Здрастуйте!

Просто здрастуйте, більше нічого не сказали.

Через що на краплину радісніше зробилося життя?
2. Цими словами Володимир Солоухін чудово показав, наскільки звичайні формули привітання зв'язують нас один з одним, зміцнюють контакти, наближають нас до радості людського спілкування. Так і дотримання правил етики допомагає відчути себе максимально вільно, не задавати неприємності іншим.
1. Окрім формули привітання зміцнюють контакти, наближають нас до радості спілкування й інші слова. Серед них - і компліменти.

2. Щож значить саме слово "комплімент"?

1. У тлумачному словнику української мови написано, що це "приємні слова".

Компліме́нт (фр. compliment) - це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі.
Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.
Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.
Отже, говорити компліменти, це значить говорити приємні слова.

2.У середньовічних лицарських романах про короля Артура розповідається, що на королівських банкетах лицарі для того щоб заполонити серце своєї дами робили заради неї великі подвиги і говорили їй багато компліментів.

Лицар, рицар (пол. rycerz, від нім. Ritter, «вершник»; лат. miles, caballarius, фр. chevalier, англ. knight, італ. cavaliere) - середньовічний шляхетський титул в Європі.
Король Артур (англ. та валл. Arthur, ірл. Artur) - головний персонаж «легенди про короля Артура», яка є однією з найвідоміших легенд сучасного світу. Відомості про Артура в основному складаються з літературних творів та фольклору, а історичне існування короля Артура викликало сумніви ще в XII ст.

1.І в наш час також поширені компліменти. Ми вживаємо їх заради того, щоб показати наскільки ми поважаємо людей, наскільки ми виховані.

2.Кожна людина своєрідна. У кожної своя вдача, характер, захоплення, смаки. Але щоб бути завжди у повній красі, треба , навчитись правил культурної поведінки - тільки тоді людина буде для людей.

1.Учень може вчитись добре, навіть відмінно, але в побуті він неакуратний, з товаришами грубий. То скажіть, така людина може бути культурною?

2.Звичайно, ні. Давним-давно слова ввічливості і правила поведінки ніхто не придумував навмисно, вони складалися поступово. В кожній країні свої правила поведінки. Ось, наприклад, в Японії вважають що негарно подавати руку: правила ввічливості

потребують певного поклону.

1.Ми, люди, маємо те, що об'єднує нас, вирізняє з ряду інших живих істот. Це розум у поєднанні з морально-етичними нормами. І найперший обов'язок людини - творити добро.

Ввічливість (також чемність, ґречність) - дотримування правил етикету, демонстрування уважності та люб'язності до оточуючих людей. Під ввічливістю зазвичай розуміють вміння шанобливо і тактовно спілкуватися з людьми, готовність знайти компроміс і вислухати протилежні точки зору.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
То що ж таке добро?

2.Добро - найбільш загальне поняття моралі, категорія етики, яка характеризується чутливим, дружнім ставленням до людей. Водночас це все позитивне в житті людей , що відповідає їх захопленням, бажанням, мріям.

1.Письменник, вчений Білецький - Носенко писав: " Думай добре, роби добро - і буде добре".

Біле́цький - українське і польське прізвище. Жіноча форма - Білецька.
Робити добро треба, бо людина, яка не відчуває приязні до інших людей, руйнує себе як особистість. Отже, робіть один одному добро, приємне, говоріть компліменти.

2. „Любов виникає з любові: коли я хочу, щоб мене любили я сам перший люблю”. Ці слова відомого українського мудреця-гуманіста Григорія Сковороди, на моє переконання найбільш влучно відображають проблему взаєморозуміння, тобто толерантності. 1

1.Толерантність передбачає всього лише нормальні цивілізовані стосунки між людьми. Вона припускає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а отже, і погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або бути на чиюсь користь.

Перекона́ння - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Як об'єкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.
Соціа́льне середо́вище (в сучасній соціальній теорії називається «соціальне мільйо», від фр. milieu, [miˈljøː] - середина) - оточуючий зовнішній соціальний світ (соціум) - норми, закони, правила, традиції, які впливають на людину або соціальну групу.

2. Поняття толерантності у різних мовах відрізняється смисловими відтінками, що зумовлено культурними та ментальними особливостями.

1..До прикладу, у французькій мові цей термін означає повагу до свободи іншого, у китайській -уміння проявляти великодушність, в арабській бути толерантним означає бути терпимим.

Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.
Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.
Араби - група семітських народів, основне населення Марокко (7,5 млн), Алжиру (8,5 млн), Тунісу (3,5 млн), Лівії (1,1 млн), Єгипту (82 млн), Сирії(11,1 млн), Судану (6 млн), Саудівської Аравії (6,8 млн), Лівану (1,3 млн), Йорданії (1,4 млн), Іраку (4 млн), Адену (0,7 млн), Оману (480 тис.)

2. Аналізуючи культурну спадщину нашого народу, що ґрунтується в основному на „філософії серця", можна з переконанням засвідчити, що толерантність у сприйняті українця співвідноситься з поняттям поваги й любові.

1. Можна сказати, що толерантність - єдине незабруднене джерело планети, з якого люди вгамують спрагу толерантних стосунків.

2. Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод,

Розрубає мотлох павутини,

Переріже нитку перешкод.

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Толера́нтність (від лат. tolerantia - терпіння) - у загальному розумінні слова, – ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий чинник внаслідок зниження чутливості до його впливу.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледіть перемогу ,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний всесвіт намалюй.

1 Так передала своє бачення толерантності Тетяна Михайлова

2.Отже, кожний із нас має прагнути до самовдосконалення, бути добрим, порядним, чесним, ввічливим, поважати себе і оточуючих... 1. Одним словом - бути толерантним.

2. Отже, давайте вчитись говорити компліменти. І що у нас з цього вийде, зараз побачимо. Я запрошую вийти ____ бажаючих.

(виходять)

Ось вам листівки, кожен бере ту частинку, яка йому сподобалась.

Зараз спробуємо віднайти іншу частинку листівки. Так у нас утворилися пари.

1. Ваше завдання : зробити крок до свого партнера і сказати комплімент.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Говорити і робити кроки по черзі, комплімент не повторювати. 2

2.Молодці. Справилися із завданням.

1. Продовжуємо говорити компліменти.

2.Запрошую з кожного класу по 2 представники - хлопця та дівчину.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

1.Ваше завдання: уважно подивіться на свого товариша, подумайте який комплімент і за що ви зможете йому сказати. Одному із вас зав'яжуть очі і говорити комплімент він буде із зав'язаними очима. (зав'язують очі, міняють місцями)


 1. Будь ласка, починаєм говорити компліменти.

1. Як бачимо, ми вміємо говорити компліменти, коли захочемо.

2. Хочеться надіятися , що хороші, щирі слова ви будете говорити один одному кожний день , і будете уникати лайливих слів.

1.Чи не найшановніший з усіх піснярів Булат Окуджава: ніжний і тонкий лірик, вдумливий філософ і мрійник, який водночас уміє бачити гірку правду життя і водночас відгородитися від неї романтикою спогадів, може у буденному віднайти прекрасне

написав "Давайте говорить друг другу компліменти".

Філософ Філософ - любомудр, шукач істини, мислитель. У вузькому сенсі це спеціаліст з філософії, що займається філософією, розробляє питання світогляду й методології.
Була́т Ша́лвович Окуджа́ва (рос. Булат Шалвович Окуджава, народився 9 травня 1924, Москва - †12 червня 1997, в Париж) - бард, радянський російський поет, композитор, прозаїк і сценарист.

2. Я пропоную послухати цей твір

Звучить вірш Б.Окуджави.

1. Давайте говорити один одному компліменти! І я пропоную символом сьогоднішньої нашої зустрічі і символом компліментів обрати сердечко, бо тільки добре і чуйне серце здатне на компліменти.

А

Отже, давайте вчитись говорити компліменти. І що у нас з цього вийде, зараз побачимо. Я запрошую з кожного класу по 2 учні. (виходять)Ось вам листівки, кожен бере ту частинку, яка йому сподобалась.

Зараз спробуємо віднайти іншу частинку листівки. Так у нас утворилися пари. Перед вами лежать паперові кружки, намистинки. Ви повинні взяти намистинку і написати гарну рису вашого товариша - одну, дві, три. А для того, щоб було легше ви дивитесь

на підказку. Закінчуємо і даруємо один одному намистинки.

Хто скільки отримав? Скільки гарних рис ви побачили одне в одному. Давайте

попробуємо прокоментувати, чому саме такі-риси ви підібрали для товариша.
2

Ми зробили перший крок, почали говорити компліменти. Але сказати щось приємне може ввічлива, вихована людина. Ця риса в людині цінується споконвіку. Підтвердження цього – вислови видатних людей про вихованість, ввічливість. Вам було завдання підготувати вислови видатних людей. І що ми бачимо? Будь ласка,

представте свої плакати.
1

Молодці. Гарно попрацювали. Дякую всім. А як ви справилися з іншим домашнім завданням - комплімент товаришам з паралельного класу?

2

Продовжуємо говорити компліменти. Запрошую з кожного класу по 2 представники - хлопця та дівчину. 3Ваше завдання: уважно подивіться на свого товариша, подумайте який комплімент і за що ви зможете йому сказати. Одному із вас зав'яжуть очі і говорити комплімент він буде із зав'язаними очима. (зав'язують очі, міняють місцями)

Будь ласка, починаєм говорити компліменти.

1

Я знову запрошую по два учні від класу.Дівчата стають ось тут. Завдання хлопців: зробити крок і сказати комплімент. Говорити і робити кроки по черзі, комплімент не повторювати.

Ми роздавали сердечка учасникам-переможцям. Хто має по декілька сердечок - прошу вийти сюди. У вас добре, чуйне серце, ви вмієте робити компліменти. Ось і вам

сказали ми комплімент, а оце в нагороду.

1

Тоді давайте говорити компліменти один одному не соромлячись, говоріть їх щодня, побільше. Це так приємно і не так уже складно, ми переконалися в цьому сьогодні.2

Дякуємо за участь.

ГАРНІ РИСИ (КОМПЛІМЕНТИ)


щирість

щедрість

доброзичливість

доброта

скромністьтактовність

надійність

працьовитість

комунікабельність

рішучість

сміливість

почуття гумору

вірність


ласкавість

ніжність


охайність

Вихованість

Інтелігентність

Порядність

Інтелектуальність

Чесність

Ввічливість

Відповідальність

Кмітливість

Відвертість

Впевненість

Уважність

Привітність

Чуйність

Терплячість

Довіра

АктивністьВрівноваженість

Справедливість повага до старших 4

Принциповість неординарність

Готовність прийти на допомогу


Симпатичність мужність

Оптимізм веселість

Дивовижність пунктуальніст
ІІ-й варіант

1.

Веселість, веселощі - одна з емоцій, веселий настрій, виражається в сміхові, безцільних рухах, загальній рухливості (вигуки, ляскіт у долоні і т.п.). Сміх у людини починається вдиханням, за яким випливають короткі спазматичні скорочення грудей, грудобрюшної перешкоди і м'язів живота, при реготі все тіло відкидається назад і трясеться, рот широко розкритий, кути губ відтягаються назад і нагору внаслідок дії великих скулових м'язів, верхня губа піднімається, особа і вся голова наливається кров'ю, кругові мускули очей судорожно скорочуються. Ніс, що зморщився, здається укороченим, очі блищать, при сильному сміху з'являються сльози.
ведучий - Добрий вечір, дорогі друзі!

2 ведучий - Ми раді вас вітати на нашому вечорі .

!. „Любов виникає з любові: коли я хочу, щоб мене любили. Я сам перший люблю". Ці слова відомого українського мудреця-гуманіста Григорія Сковороди, на моє переконання найбільш влучно відображають проблему взаєморозуміння, тобто толерантності.

2. Толерантність передбачає всього лише нормальні цивілізовані стосунки між людьми. Вона припускає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а отже, і погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або бути на чиюсь користь.


 1. Поняття толерантності у різних мовах відрізняється смисловими
  відтінками, що зумовлено культурними та ментальними
  особливостями.

 2. До прикладу, у французькій мові цей термін означає повагу до
  свободи іншого, у китайській -уміння проявляти великодушність,
  в арабській бути толерантним означає бути терпимим.

1. Аналізуючи культурну спадщину нашого народу, що ґрунтується в основному на „філософії серця", можна з переконанням засвідчити, щзо толерантність у сприйняті українця співвідноситься

3 поняттям поваги й любові.

2.Можна сказати, що толерантність - єдине незабруднене джерело планети, з якого люди вгамують спрагу толерантних стосунків.

1. Толерантне ставлення людини Збереже планету від негод, Розрубає мотлох павутини, Переріже нитку перешкод. 5

Толерантне ставлення до всього Збереже, врятує і спасе, Допоможе вгледіть перемог}' Допоможе витримати все. Будь завжди нестримним вільнодумцем, Свої мрії пензлем намалюй. Освіти життя яскравим сонцем, Толерантний всесвіт намалюй.

Толерантне ставлення до всього Збереже, врятує і спасе, Допоможе вгледіть перемог}' Допоможе витримати все. Будь завжди нестримним вільнодумцем, Свої мрії пензлем намалюй. Освіти життя яскравим сонцем, Толерантний всесвіт намалюй.

2. Так передала своє бачення толерантності Тетяна Михайлова


 1. Отже, кожний із нас має прагнути до самовдосконалення, бути
  добрим, порядним, чесним, ввічливим, поважати себе і
  оточуючих...

 2. Одним словом - бути толерантним.
 1. Я пропоную провести конкурси і пересвідчитися, чи є серед нас
  такі люди.

 2. Отож почнемо !

І. Перший конкурс називається „Ніжні слова".(проводить конкурс)

Для його проведення необхідно 3 юнаки і 3 дівчини. Пари стають один навпроти одного на відстані. Лише сказавши ніжне слово, юнак може зробити 1 крок. Хто швидше підійде до своєї леді, той і виграє . Але слова не повторювати. Готові? розпочали.

2.Привітаймо наших переможців аплодисментами.


 1. Для проведення слідую чого конкурсу необхідно 3 учасники.
  Запрошуємо бажаючих.

 2. Скажіть, будь ласка, що необхідно для спілкування між людьми ?

1. Звичайно, знання мови і в першу черг)' найпоширеніші форми звертання. 6
2. Наші учасники отримують бум агу, ручки. їхнє завдання : за 1 хв. Написати на своїх листочках найпоширеніші форми звертання. Хто сформулює їх найбільше, той і переможе.

1. Переможцем конкурсу вийшов . Вітаємо !

2.Для слідую чого конкурсу нам необхідно 2 учасники.


 1. Ось вам, шановні, по 3 речення, але вони не закінчені. А ось
  продовження цих речень. Ваше завдання : якнайшвидше вірно
  закінчити речення.

 2. Молодці. Вітаємо переможця.

1. Звичайно, знання мови і в першу черг)' найпоширеніші форми звертання.
 1. На цей конкурс запрошуємо тих, хто полюбляє морозиво. Нам
  необхідно 2 пари. За кожне хороше слово про нашу школу
  учасники отримують право на 1 ложечку морозива.

 2. Хто ж у нас перший з"їв морозиво ?
 1. Ваші вітання переможцям.

 2. У і 1 ст. в Римській імперії правив імператор Марк Аврелій.
  Римська імперія Ри́мська імпе́рія (лат. Imperium Romanum) - державне, військово-політичне утворення, яке зародилося на основі Римської республіки близько 27 року до н. е. Хронологічні межі існування імперії охоплюють період до 395 (поділ імперії на Західну та Східну) або 476 року (падіння Західної Римської імперії).
  Він
  постійно вів війни і разом з тим був філософом. Вважав, що перед
  обличчям
  1   2


Скачати 116.63 Kb.

2021