Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиберіть промивну рідину для промивання кристалічного осаду з високою розчинністю

Виберіть промивну рідину для промивання кристалічного осаду з високою розчинністю
Сторінка1/19
Дата конвертації28.04.2017
Розмір5.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Модуль. 2. Кількісний аналіз

1. Виберіть промивну рідину для промивання кристалічного осаду з високою розчинністю:


A. Дистильована вода
B. Розчин кислоти
C. Розчин лугу
D. *Розчин електроліту, який містить однойменний з осадом іон
E.
Електролі́ти (англ. electrolytes, нім. Elektrolyte m pl) - речовини, розплави або розчини яких проводять електричний струм внаслідок дисоціації на іони, проте самі речовини не проводять електричний струм.
Колоїдний розчин
2.
Коло́їд - речовина, що складається з дуже маленьких часток матерії (дисперсна фаза), які присутні в іншому матеріалі.
Виберіть промивну рідину для промивання аморфного осаду:
A. *Розчин леткого електроліту
B. Розчин кислоти
C. Це суттєвого значення немає
D. Колоїдний розчин
E. Дистильована вода
3. Виберіть промивну рідину для промивання кристалічного осаду з низькою розчинністю:
A. Колоїдний розчин
B. *Дистильована вода
C. Розчин електроліту-коагулянту
D. Розчин леткого електроліту
E. Розчин осаджувача
4. Виберіть фільтр для фільтрування крупнозернистого кристалічного та аморфного осадів.
A. Фільтр з синьою стрічкою
B. Фільтр з чорною стрічкою
C. *Фільтр з червоною стрічкою
D. Фільтр з зеленою стрічкою
E. Фільтр з білою стрічкою
5. Виберіть фільтр для фільтрування кристалічного осаду середньої зернистості.
A. Фільтр з синьою стрічкою
B. Фільтр з чорною стрічкою
C. Фільтр з червоною стрічкою
D. Фільтр з зеленою стрічкою
E. *Фільтр з білою стрічкою
6. Виберіть фільтр для фільтрування дрібнозернистого кристалічного осаду.
A. *Фільтр з синьою стрічкою
B. Фільтр з чорною стрічкою
C. Фільтр з червоною стрічкою
D. Фільтр з зеленою стрічкою
E. Фільтр з білою стрічкою
7. В гравіметричному аналізі при .... (явище) забруднююча речовина вбудовується в кристалічну гратку осаду (утворюються змішані кристали).
A. Фільтрування
B. Оклюзії
C. Адсорбції

D. *Ізоморфізм

E. Таке явище відсутнє

8. В гравіметричному аналізі при .... (явище) забруднююча речовина міститься всередині частинок осаду:

A. Фільтрування

B. *Оклюзії

C. Адсорбції

D. Ізоморфізм

E. Таке явище відсутнє

9. В гравіметричному аналізі при .... (явище) речовина, яка забруднює знаходиться на поверхні твердої фази

A. Оклюзія

B. Осадженні

C.

Оса́дження, оса́джування, - процес та дія утворення осаду внаслідок випадіння твердих частинок з суспензії або компонентів з розчину у гравітаційному, або відцентровому полі. Використовується для вловлювання мінеральної речовини, як операція збагачення корисних копалин, згущення шламів та прояснення оборотної води.
Фільтруванні

D. *Адсорбції

E. Ізоморфізм

10. Для розрахунку концентрації сторонніх речовин після промивання осаду в гравіметричному аналізі використовують формулу , де V0 - це:

A. Об’єм розчину визначуваної речовини, взятої для аналізу

B.

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
Об’єм осаджувача

C. *Об’єм рідини, що утримується осадом

D. Загальний об’єм рідини, взятої для промивання осаду

E. Об’єм однієї порції рідини, взятої для промивання осаду

11. Для розрахунку концентрації сторонніх речовин після промивання осаду в гравіметричному аналізі використовують формулу , де V - це:

A. Об’єм розчину визначуваної речовини, взятої для аналізу

B. Об’єм осаджувача

C. Об’єм рідини, що утримується осадом

D. Загальний об’єм рідини, взятої для промивання осаду

E. *Об’єм однієї порції рідини, взятої для промивання осаду

12. Для розрахунку концентрації сторонніх речовин після промивання осаду в гравіметричному аналізі використовують формулу , де n - це:

A. Ступінь поліконденсації

B. Кількість екстракцій

C. *Кількість промивань осаду

D. Ступінь полімеризації

E.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Ступінь полімеризації - це кількість мономерних ланок у молекулі полімеру або олігомеру. В хімічних формулах його позначають індексом n, наприклад: -(CH2-CH2)n. Для гомополімерів ступінь полімеризації можна обчислити, поділивши молекулярну масу полімеру на молекулярну масу мономерної ланки.
Кількість прожарювань

13. Для розрахунку концентрації сторонніх речовин після промивання осаду в гравіметричному аналізі використовують формулу , де С0 - це:

A. Масова частка стороннього електроліту в осаді до промивання осаду

B. *Молярна концентрація стороннього електроліту, яка містився в осаді до його промивання (початкова)


C. Концентрація осаджувача
D. Масова частка стороннього електроліту в осаді після промивання осаду
E. Молярна концентрація стороннього електроліту, яка залишилася в осаді після промивання осаду
14.
Моля́рна концентра́ція або моля́рність - міра концентрації розчину. Визначається як кількість моль розчиненої речовини на літр розчину та має одиниці моль дм−3.
Для розрахунку концентрації сторонніх речовин після промивання осаду в гравіметричному аналізі використовують формулу , де Сn - це:
A. Масова частка стороннього електроліту в осаді до промивання осаду
B. Молярна концентрація стороннього електроліту, яка містилася в осаді до його промивання
C. Концентрація осаджувача
D. Масова частка стороннього електроліту в осаді після промивання осаду
E. *Молярна концентрація стороннього електроліту, яка залишився в осаді після промивання осаду.
15. Концентрація сторонніх речовин Сn, які залишилися в осаді після n - ого промивання розраховується за формулою:
A. *
B.
C.
D.
E.
16. Для промивання кристалічних осадів в гравіметричному аналізі використовують метод:
A. Пептидації
B. Деструкції
C. *Декантації
D. Промивання на фільтрі
E. Дистиляції
17. Для промивання аморфних осадів в гравіметричному аналізі використовують метод:
A. Пептидації
B. Деструкції
C. Декантації
D. *Промивання на фільтрі
E. Дистиляції
18. Для визначення сухого залишку в настойці глоду використовують:
A. Правильна відповідь відсутня
B. Гравіметричний аналіз (метод виділення)
C.
Гра́віметри́чний ана́ліз, гравіметрі́я (рос. гравиметрический анализ, англ. gravimetric analysis; нім. Gewichtsanalyse f, Gravimetrie f) - група аналітичних кількісних методів визначення складу речовин, що ґрунтуються на осадженні різними способами аналіту (найчастіше йонного) у вигляді нерозчинної речовини в стехіометричному співвідношенні.
Гравіметричний аналіз (метод осадження)

D. Гравіметричний аналіз (метод прямої відгонки)

E. *Гравіметричний аналіз (метод непрямої відгонки)

19. Для визначення сухого залишку в настойці кропиви собачої використовують:

A. Гравіметричний аналіз (метод прямої відгонки)

B. Такі дослідження не проводяться

C. Гравіметричний аналіз (метод виділення)

D. *Гравіметричний аналіз (метод непрямої відгонки)

E. Гравіметричний аналіз (метод осадження)

20. Для визначення загальної золи в настойці кропиви собачої використовують:

A. Гравіметричний аналіз (метод осадження)

B. *Гравіметричний аналіз (метод виділення)

C. Кулонометрію

D. Протолітометрію

E. Гравіметричний аналіз (метод відгонки)

21. Для визначення загальної золи в настойці глоду використовують:

A. *Гравіметричний аналіз (метод виділення)

B. Титриметричний аналіз (аргентометрію)

C.

Титриметри́чний ана́ліз (титрува́ння) (рос. титриметрический анализ, англ. titrimetric analysis, analysis by titration; нім. Massanalyse f, Titration f, Titrimetrie f) - сукупність методів кількісного аналізу в аналітичній і фармацевтичній хімії, засновані на вимірі об'єму розчину реактиву відомої концентрації, що витрачається для реакції з визначуваною речовиною.
Гравіметричний аналіз (метод відгонки)

D. Титриметричний метод (сульфатометрію)

E. Обвуглення

22. Для визначення сульфатної золи в настойці кропиви собачої використовують:

A. Якісний аналіз

B. Електрогравіметричний аналіз

C. Гравіметричний аналіз (метод відгонки)

D. Гравіметричний аналіз (метод осадження)

E. *Гравіметричний аналіз (метод виділення)

23. Для визначення сульфатної золи в настойці глоду використовують:

A. Гравіметричний аналіз (метод відгонки)

B. Титриметричний аналіз (аргентометрію)

C. *Гравіметричний аналіз (метод виділення)

D. Титриметричний метод (сульфатометрію)

E. Гравіметричний аналіз (метод осадження)

24. При проведенні осадження в гравіметричному аналізі може відбуватися процес співосадження. Виберіть типи співосадження.

A. *Ізоморфізм, оклюзія і адсорбція

B. Тільки ізоморфізм і оклюзія

C. Тільки ізоморфізм і адсорбція

D. Тільки адсорбція

E.

Адсо́рбція (від лат. ad - на, при і лат. sorbeo - поглинаю) - вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища поверхневим шаром твердого тіла (адсорбенту) чи рідини. Компонент, що поглинається, який вміщується в суцільному середовищі (газі, рідині), називають адсорбтивом, а той що вміщується в адсорбенті - адсорбатом.
В гравіметричному аналізі явище співосадження неможливе

25.

Пермангана́тометрі́я - титриметричний метод кількісного аналізу, заснований на застосуванні розчинів перманганатів (наприклад, перманганату калію) для визначення вмісту сполук, що мають відновні властивості.
Співосадження (рос. соосаждение, англ. coprecipitation) - захоплення іншого компонента з середовища на поверхню твердої фази осаду основного компонента або в його об'єм при осадженнi. Відбувається внаслідок утворення змішаних кристалів, адсорбції, оклюзії чи механічного захоплення.
Для одержання якого осаду в гравіметричному аналізі проводять осадження в присутності електроліту-коагулянту?

A. *Аморфного

B. Дрібнокристалічного

C. Сирнистого

D. Крупнокристалічного

E. Осаду, розчинного в кислотах

26. До умов одержання кристалічного осаду в гравіметричному аналізі не належить:A. Осадження проводять розбавленим розчином осаджувача
B. Осад відфільтровують тільки після охолодження
C.
Фільтрува́ння - дія, власне проціджуваня, рідин і газів або зневоднення шламу проціджуванням через фільтрувальну перетинку (тканину, сітку, порувату речовину) під дією зовнішніх сил (гідравлічного або механічного тиску, вакууму, гравітаційної сили, відцентрової сили та ін.).
*Осадження проводять з холодного розчину
D. Додають осаджувач дуже повільно, по краплях
E.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Осадження проводять з розбавленого розчину
27. До умов одержання аморфного осаду в гравіметричному аналізі належить:
A. Осадження проводять розбавленим розчином осаджувача
B. Осад відфільтровують тільки після охолодження
C. Осадження проводять з холодного розчину
D. *Осад швидко фільтрують і не залишають під маточним розчином
E. Осадження проводять з розбавленого розчину
28. До умов одержання кристалічного осаду в гравіметричному аналізі не належить:
A. Осадження проводять розбавленим розчином осаджувача
B. Осад відфільтровують тільки після охолодження
C. Осадження проводять з гарячого розчину
D. *Осад швидко фільтрують і не залишають під маточним розчином
E. Осадження проводять з розбавленого розчину
29. Однією з вимог до осаджувача в гравіметричному аналізі є:
A. Осад повинен бути по можливості кристалічним
B.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
*Повинен бути достатньо специфічним
C. Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога більшим
D. Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога меншим
E. Повинен бути малолеткою речовиною
30. Однією з вимог до осаджувача в гравіметричному аналізі є:
A. Повинен бути нелеткою речовиною
B. Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога меншим
C. Осад повинен бути по можливості аморфним
D. *Повинен бути леткою речовиною
E. Повинен бути селективним
31. При проведенні операції осадження в гравіметричному аналізі використовують леткого осаджувача:
A. Довільну кількість
B. *В 2-3 рази більше від теоретичного (за рівнянням реакції)
C.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Рівняння - аналітичний запис задачі знаходження аргументів, при яких дві задані функції рівні між собою.
В стехіометричній кількості
D. В 1,5 рази більше від теоретичного (за рівнянням реакції)
E. Відповідно до молярного співвідношення
32. При проведенні операції осадження в гравіметричному аналізі використовують нелеткого осаджувача:
A. Довільну кількість
B. В 2-3 рази більше від теоретичного (за рівнянням реакції)
C. В стехіометричній кількості
D. *В 1,5 рази більше від теоретичного (за рівнянням реакції)
E. Відповідно до молярного співвідношення
33. Для осадження іонів алюмінію з розчину у вигляді алюміній гідроксиду краще як осаджувач використати розчин:
A. Калій гідроксиду
B. Барій гідроксиду

C. Купрум гідроксиду

D.

Гідрокси́ди - один із основних класів неорганічних сполук, до якого належать сполуки, що складаються з катіону металу і гідроксид-аніонів. Часто до них застосовують термін основи, який має дещо ширше значення.
Натрій гідроксиду

E. *Амоніаку

34. Для осадження іонів феруму (ІІІ) з розчину у вигляді ферум (ІІІ) гідроксиду краще як осаджувач використати розчин:

A. Барій гідроксиду

B. Натрій гідроксиду

C. *Амоніаку

D. Купрум гідроксиду

E. Калій гідроксиду

35. В методі осадження (гравіметричний аналіз) при осадженні визначуваного компоненту перевагу надають:

A. *Органічним речовинам

B. Речовинам - коагулянтам

C. Солям


D. Кислотам

E. Лугам


36. Однією з вимог до вагової форми в гравіметричному аналізі є:

A. Повинна володіти достатньо великою розчинністю (ДР>10-8)

B.

Розчи́нність (англ. solubility) - здатність речовини утворювати з іншими речовинами гомогенні системи - розчини. Мірою розчинності або коефіцієнтом розчинності служить кількість грамів речовини, яка при даній температурі розчиняється у 100 г води з утворенням насиченого розчину.
Повинна бути середньої леткості

C. Маса повинна бути не більше 0,0002 г

D. Осад повинен бути по можливості аморфним

E. *Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога меншим

37. Однією з вимог до вагової форми в гравіметричному аналізі є:

A. *Хімічна стійкість вагової форми

B. Повинна володіти достатньо великою розчинністю (ДР>10-8)

C. Повинна достатньо легко перетворюватися в гравіметричну форму

D. Осад повинен бути по можливості крупнокристалічним

E. Повинна бути леткою речовиною

38. Однією з вимог до вагової форми в гравіметричному аналізі є:

A. Повинна достатньо легко перетворюватися в гравіметричну форму

B. Осад повинен бути по можливості крупнокристалічним

C. Маса визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога більшою

D. *Точна відповідність складу хімічній формулі

E. Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога більшим

39. Однією з вимог до осаджуваної форми в гравіметричному аналізі є:

A. *Повинна достатньо легко перетворюватися в гравіметричну (вагову) форму

B. Осад повинен бути по можливості аморфним

C. Хімічна стійкість вагової форми

D. Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога меншим

E. Повинна володіти достатньо великою розчинністю (ДР>10-8)

40. Однією з вимог до осаджуваної форми в гравіметричному аналізі є:

A. Хімічна стійкість вагової форми

B. Вміст визначуваного елемента у ваговій формі повинен бути якомога більшим

C. *Осад повинен бути по можливості крупнокристалічним

D. Повинна володіти достатньо великою розчинністю (ДР>10-8)

E. Достатньо специфічною

41. Однією з вимог до осаджуваної форми в гравіметричному аналізі є:
A. *Повинна володіти достатньо малою розчинністю (ДР10-8)
B. Не повинна перетворюватися в інші сполуки
C. Осад повинен бути по можливості аморфним
D. Бажано, щоб була леткою речовиною
E. Точна відповідність складу хімічній формулі
42. Для взяття наважки легко летких речовин у гравіметричному аналізі використовують:
A. Бюкси
B. Пробірки
C. Крапельниці
D. Підвісні піпетки з пришліфованими кранами
E. *Тонкостінні ампули, з яких перед заповненням видаляють повітря
43. Для взяття наважки твердих

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19