Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу

Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
Сторінка2/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Мої нотатки

 • Під час вивчення теми для мене найбільш важливим було ________________________________________________________

 • Мені вдалося _________________________________________________________

 • Мені не вдалося __________________________________________, бо______________________________________________________

 • таблиця результатів навчальної діяльності за семестр, рік;


Результати навчальних досягнень


Клас


Рік

навчанняТематичне оцінювання

Тематичне оцінювання

ДПА


ЗНО

1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

5

6

 • таблиця досвіду міжкультурного спілкування, в якій учень фіксує свій досвід використання іноземної мови (проектна робота, спілкування в клубах, з носіями іноземної мови, туристами, гостями із закордону, листування та ін.);
Досвід міжкультурного спілкування

Рік

(тривалість)Країна


Місто


З ким спілкувався

Проектна робота, виконана іноземною мовою


Мовне досьє складається з творчих робіт учнів і може включати творчі проекти учнів, доповіді з теми англійською мовою, кросворди з вивчених тем тощо.Досьє дозволяє власнику Портфоліо повністю виявити свій творчий потенціал, оскільки сталу структуру його не визначено, а лише рекомендації щодо укладання. Зміст Досьє повинен складатися з переліку тих документів, що були згадані в перших двох розділах, інструкцій та пам’яток до різних видів самостійної роботи, переліку тих навчальних матеріалів, які допомагали у вивченні мови і таких, які сам власник Портфеля вважає доцільним представити як результат власної навчальної діяльності. Папка з матеріалами може містити документи або їх копії, зразки виконаних власником МП робіт, контрольні роботи, навчальні матеріали, інструкції, які допомагають у самостійному вивченні ІМ.

My strong and weak points

  

I am good at

I need to work on

reading

 

 

writing

 

 

listening

 

 

speaking

 

 

grammar

 

 

vocabulary

 

 

Я вважаю за доцільне додати ще один розділ до мовного портфоліо, а саме «Мої досягнення», який має містити грамоти, сертифікати, дипломи, та інші нагороди, отримані за участь у мовних конкурсах та олімпіадах.

В процесі впровадження ЄМП мною було розроблено багато методичних матеріалів для організації самоосвітньої діяльності та оцінювання навчальних досягнень учнів, які додаються в додатках. Моніторинг зміни якості знань учнів є невід’ємною частиною роботи вчителя для розвитку всіх видів компетентностей. Було проведено анкетування учнів та батьків та виявлено , як мовний Портфоліо допоміг учням в навчанні .

Власний досвід дозволяє мені визначити проектну технологію, як одну з найбільш вдалих та ефективних.

Перш за все, працюючи за цією технологією ми маємо можливість організувати як індивідуальну так і групову діяльність учнів.

Безумовно, для поповнення Мовного Досьє перевага надається індивідуальним проектам, які можуть представляти собою письмові роботи або мультимедійні презентації.

Робота з мовним Портфоліо

На основі аналізу отриманих результатів роботи обласної творчої групи та результатів апробування мовних Портфоліо та співпраця з Оксаною Карп’юк, національним координатором ЄМП, пропонується напрацьовані шляхи впровадження цього інструмента в викладанні.

Як вчителю починати роботу з ЄМП?

Дуже важлим є знайомство з матеріалами методичного посібника «Школа майбутнього: Європейське мовне Портфоліо» та Стратегією «ШЕСТИ КРОКІВ»Крок 1. Формування навичок рефлексії. Спонукати учнів до роздумів:

 • Яким учнем щодо вивчення мови я є? (Позитивні та негативні риси.)

 • Яким є моє учіння? (Я вивчив, я можу, я невпорався, я не розумію…)

 • Якими є мої уроки? (Найбільше подобаються, найцікавіші, не подобаються, найнуднішим є…)

 • Що я можу проявити іноземною мовою в середовищі носіїв мови? (Думати позитивно, починаючи з твердження «Я можу…».)

Крок 2. Знайомство з ЄМП.

Ознайомити учнів із завданнями і функціями ЄМП, використовуючи:

 • презентацію компонентів;

 • підкреслення цінності європейських рівневих шкал;

 • показ зразка ЄМП і способу зазначення прогресу.

Спонукати учнів до:

 • роздумів про те, в яких ситуаціях можна продемонструвати ЄМП;

 • співставлення своїх умінь із дескрипторами Загальноєвропейської стандартизованої шкали самооцінки;

 • обміну ідеями про те, як покращити своє навчання з іноземної мови.

Крок 3. Формування навичок постановки цілей за допомогою дескрипторів. Навчати учнів:

 • співставляти рівні й дескриптори із навчальними матеріалами;

 • формулювати цілі за допомогою дескрипторів «Я можу»;

 • застосовувати дескриптори до підручника;

 • використовувати дескриптори для визначення навчальних цілей усієї групи;

 • використовувати дескриптори для підсумку досягнень і визначення індивідуальних навчальних цілей.

Крок 4. Формування навичок і розвиток умінь планування учнями власної навчальної діяльності. Заохотити учнів до:

 • роздумів над різними видами навчальної діяльності з іноземної мови;

 • аргументованого вибору ефективних видів навчальної діяльності;

 • створення власних навчальних матеріалів у парах, групах, індивідуально;

 • співвідносити види діяльності з уміннями, описаними в дескрипторах;

 • регулярно поповнювати створений банк видів навчальної діяльності.

Крок 5. Поступове впровадження самооцінювання. Навчати учнів оцінювати:

 • свою роботу в парах із послідуючим коментарем учителя;

 • роботу один одного усно в парах;

 • свою роботу індивідуально у розмові з учителем про свої досягнення;

 • свою роботу у вигляді письмових рефлексивних заміток про те, чим і як добре вони оволоділи із наступним письмовим коментарем учителя;

 • письмову роботу один одного в парах із виправленнями перед послідуючим оцінюванням робіт;

 • у групі складати список критеріїв оцінювання якості виконання того чи іншого завдання;

 • спостерігати й розмірковувати над попереднім власним учінням і прогресом у досягненні вміння, описаного в дескрипторі;

 • регулярно вдаватися до короткого самооцінювання.

Крок 6. Підтримка учнівської роботи з ЄМП. Заохочувати учнів до:

 • класних та групових дискусій про краще використання ЄМП;

 • інтерв’ю з тими учнями, які успішно використовують ЄМП;

 • виготовлення постерів із найкращими ідеями і пропозиціями;

 • міжнародних контактів і міжкультурних проектів та відображення цього досвіду в ЄМП;

 • створення виставок з матеріалів учнівських ЄМП;

 • підготовки проектів з представлення результатів свого навчання;

 • перетворення ЄМП на об’єкт власної проектної роботи і її презентації перед громадськістю (учнями інших класів, учителями, батьками тощо).

Проаналізувавши досвід вчителів, працюючих з ЄМП можна сказати , що спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів, в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які здійснюються відповідно до Загальноєвропейських рівневих стандартів. Просунувшись повільно, але впевнено на проміжному етапі, учень виявляє нові цілі й нові перспективи.

Дуже важливим є створення на уроці території успіху. Вміння вчителя зробити урок цікавим і незабутнім та спонукати учнів до самоаналізу їх досягнень допоможеть тестові завдання, які створені мною самостійно та можуть бути використовані вчителями на уроках англійської мови для розвитку навичків аудіювання (Додаток № 1 с.32), читання (Додаток № 2 с.39), граматики (Додаток №4 с. 103), говоріння (Додаток №5 с.119).Пропоную також тести в форматі ДПА та ЗНО( Додаток №3 с.69) та методичний посібник по фразовим дієсловам (Додаток №6с.125).

Підходи до створення "портфеля" можуть бути різними залежно від етапу навчання, рівня володіння предметом, термінів його створення, віку учнів тощо.

Учні вчаться об'єктивно оцінювати свої можливості, знаходити способи подолання труднощів, визначати шляхи досягнення вищих результатів; їхня навчальна діяльність і відповідальність за свою працю стають все більш усвідомленими.

Робота з портфоліо розвиває у дітей такі навички як • вміння аналізувати виконану роботу,

 • можливістьбачити власні успіхи й розуміти причини невдач,

 • можливість свідомо ставитись до вивчення мови,

 • вміння чітко визначати цілі і шукати способи їх вирішення.

Дуже важливим чинником є те, що батьки й незалежні експерти беруть активну участь у цьому процесі: це дає можливість створити цілісну картину об'єктивного просування учня в тій чи іншій галузі знань.

Портфоліо ведеться весь час, поки учні вивчають предмет. Так, вони самі можуть порівняти свій рівень знань у різних класах, згадати вивчене, порівняти свої інтереси в різному віці, простежити зростання рівня знань. Цей метод розкриває можливість диференційованого підходу до навчання, бо кожен, хто веде портфоліо, сам обирає рівень складності матеріалу. Пріоритетом цього методу є надання учневі можливості проявляти творчість, розвивати свої інтереси, вивчаючи іноземну мову.

В умовах уведення профільного навчання ідея мовного портфеля є особливо актуальною, оскільки цей документ стає незамінним помічником для тих, хто вирішив пов'язати свою професійну діяльність із вивченням іноземних мов. Його перспективність абсолютно очевидна. Упровадження мовного портфеля в практику викладання іноземних мов у нашій країні істотно вплине на підвищення якості їхвивчення.Висновки

Таким чином, основна мета Європейського мовного портфоліо полягає в тому, щоб на основі зібраної учнем  інформації про власну успішність і зразків учнівських робіт продемонструвати  ступінь сформованості  мовних та мовленнєвих умінь і навичок на даний момент та якісне зростання в навчанні предмета.

Оскільки використання мовного портфеля у вивченні іноземної мови підсилює ситуацію успіху в навчальній діяльності, а систематичне поетапне заповнення мовного портфеля реалізує ідею безперервності освіти, мовний портфель створює передумови для вдосконалення знань дітей і самостійного вивчення ними англійської мови.

Пропоную ознайомитися із зразками творчих проектів для Мовного портфеля з англійської мови на матеріалі британських підручників : • проект на тему «В.Моєм»

 • проект на тему «В.Шекспір» • проектна робота за підручником Hotline

Зразки електронної версії портфоліо, самостійно створені учнями: • проект до Дня Подяки:

 • тест з читання, самостійно розроблений учнем:Додаток №1 ( Тести з аудіювання)http://www.youtube.com/watch?v=X72FJBqnE2Y

Text 1


Task type: Matching sentences to gaps in the text

Listen to the textThe crisis at the damaged Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Station. Some sentences have been removed from the text. Choose from the list (A -K) the most appropriate sentence for each gap (0 -9) in the text. There is an extra sentence that you do not need to use. Write your answers in the boxes below the task. There is one example at the beginning (0 - F).

The crisis at the damaged Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Station.

The crisis at the damaged Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Station in northern Japan has raised (0)… . We spoke with Jonathan Links, an expert in radiation health sciences. He is a professor at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland. Professor Links says workers within the nuclear plant are(1)… of extremely high doses of radiation. For other people, he says, there may be a long-term worry. People can get cancer from low doses of ionizing radiation, the kind released in a nuclear accident. Professor Links says scientists can use computers to quickly model where (2)… . Then they measure how large an area is contaminated. He says if the situation is serious enough, officials could take steps(3) … food or drink the water. But he said that would only be the case if there was a major release of radiation. And if it was shown that the radioactive material was blown over the area and then (4)… , plants, fruits and vegetables. The reactors at Fukushima are on the Pacific coast. But Professor Links says people should not worry about any radioactive material leaking into the ocean. He said (5) …, the sea dilutes the radiation. So the amount of radioactivity in the seawater would still be quite low. Japan is the only country (6) … . That memory from World War Two would create a stronger "psychological sensitivity" to radiation exposure, Professors Links says. The twenty-fifth anniversary of the explosion and fire (7) … was in April. The nineteen eighty-six event was the world's worst accident in the nuclear power industry. (8) … says more than six thousand cases of thyroid cancer have been found. These are in people who were children in affected areas of Belarus, Russia and Ukraine. The report says that by two thousand five the cancers had resulted in fifteen deaths. The cancers were largely caused(9) … . The milk came from cows that ate grass where radioactive material had fallen. For VOA Special English I'm Alex Villarreal. To get the latest updates, go to voaspecialenglish.com.

(Adapted from a radio program broadcast 16Mar2011)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Результати навчальних досягнень Клас
 • Тематичне оцінювання ДПА
 • Досвід міжкультурного спілкування Рік (тривалість)
 • Проектна робота, виконана іноземною мовою
 • Мовне досьє
 • My strong and weak points
 • Робота з мовним Портфоліо
 • The crisis at the damaged Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Station.