Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти Маневицької райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Рудники

Скачати 239.03 Kb.

Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Рудники
Скачати 239.03 Kb.
Дата конвертації31.03.2019
Розмір239.03 Kb.
ТипПротокол
Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Рудники Автор розробки: вчитель художньої культури Калькова Л.М. Маневичі - 2014 Архітектура світу. Методична розробка. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Рудники. 44 с. Анотація. У методичній розробці аналізуються історичні умови розвитку європейської та східної архітектури, особливості системи будування культових споруд Близького та Далекого Сходу. Розглядаються матеріали з історії архітектури романського та готичного стилів, та архітектури Індії, мусульманських країн Близького і Далекого Сходу. Методична розробка може бути корисною для вчителів художньої культури, а також для спеціалістів художнього й мистецтвознавчого напряму.
Ку́льтова спору́да - споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу.
Історія архітектури - наука, що досліджує функціональний, конструктивний та естетичний розвиток архітектури в часі та просторі відповідно до соціальних потреб та науково-технічних умов.
Худо́жня літерату́ра, також кра́сне письме́нство - складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.
Розробники: Калькова Людмила Миколаївна – вчитель художньої культури Рецензенти: Панько О.С. – методист відділу освіти Навчально-методичне видання затверджено радою методичного кабінету Маневицького району Протокол №2 від 12.03.2014 року ПЕРЕДМОВА Мистецтво незбагненне й незрівнянне – Його не може розум осягнуть, Є в ньому вічна і священна тайна, Що кличе людство на духовну путь. Чому обличчя змінюють епохи І час від часу інша новина Здається наче розібрались трохи, Але відкрилась більша глибина. Мистецтво піднімається на крилах До вищої мети між інших мет, Воно летить невпинно і нестримно, Шляхи його, мов спалахи комет. То величає, то сміється їдко, То говірке, то стримує вуста, Примхливе і вибагливе нерідко, А інколи грайливе, як дитя. Воно, як жінка, чарівне й прекрасне, Вдиха натхнення яблуневий цвіт, Та якщо жінка із роками гасне, Краса мистецтва не рахує літ. О. Ніконенко Мистецтво, одна з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу.
Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.
У цьому плані до мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності –архітектуру, живопис, музику, театр, художню літературу. Пізнання художньої культури минулих часів, усвідомлення традицій і закономірностей розвитку світової архітектури – необхідні умови формування творчої особистості. Головною метою вивчення художньої культури є здобуття учнями знань з історії світового мистецтва, мистецтва України, архітектури та містобудування, опанування методами аналізу історичних пам’яток. Відповідно до сформульованої мети найважливішими при вивченні теми «Архітектура світу» є завдання: визначення композиційних особливостей певних типів будівель і споруд у різні історичні періоди; виявлення закономірностей архітектурно-художньої виразності пам’яток архітектури та мистецтва; розпізнавання художніх стилів в архітектурі та мистецтві; виділення загальних стильових ознак серед пам’яток архітектури. Архітектура - це система будівель і споруд, які формують навколишнє середовище для життя та діяльності людей відповідно до законів краси.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Головне в архітектурі - це користь, міцність і краса. Архітектура - це не лише будинки в містах, не лише професія - це мистецтво, це розвиток країни та міста, це головний чинник культури. В методичній розробці висвітлено значення архітектури, її головні функціональні, конструктивні та естетичні якості. Чинники розвитку даної діяльності, історія її зародження та розвиток в суспільстві. Виділені визначні споруди різних часів. Здійснено порівняння стилів в архітектурі різних країн. Ознайомтеся з іменами і явищами, визначальними для розвитку світової архітектури, і оберіть для себе із загальнолюдської культурної скарбниці те, що ближче до ваших смаків і уподобань! Тема: Архітектура світу. Мета: проаналізувати історичні умови розвитку європейської та східної архітектури, ознайомити учнів з особливостями системи будування культових споруд Близького та Далекого Сходу, формувати вміння характеризувати стилі і напрями архітектури світу; порівнювати їх характерні особливості; розвивати аналітичне мислення, художній смак; виховувати духовність, шанобливе ставлення до архітектурних пам’яток людства. Обладнання: ТЗН Тип уроку: засвоєння нових знань Форма проведення уроку: телепередача ХІД УРОКУ: Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація опорних знань. Вивчення нового матеріалу. Актуалізація набутих знань. Підсумок уроку. Домашнє завдання. І. Організаційний момент. Рефлексія Від уроку я чекаю… Я сподіваюся… Мені б хотілося дізнатися… ІІ. Мотивація навчальної діяльності. «Архітектура – це безмовна музика» Гете Поясніть, як ви розумієте цей вислів (Відповіді учнів) ІІІ. Актуалізація опорних знань. Складіть «Асоціативний кущ» до слова «Архітектура» (Додаток №1) Робота груп на картках (Додаток №2) ІV. Вивчення нового матеріалу. Ведучий: Доброго дня! Вітаю вас, шановні цінителі мистецтва на нашій телепередачі «Подорожуємо світом!» Сьогодні в програмі: зародження архітектури; умови розвитку європейської та східної архітектури, інтерв’ю з поціновувачами мистецтва, прямий репортаж з найцікавіших куточків планети. В ефірі рубрика «Крупним планом». Увага на екран. - (грец. αρχιτεκτονικη — будівництво), — це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. Ведучий. Ми пригадали з вами, що ж таке архітектура, переглянули основні види архітектури. Як же зароджувалась архітектура, які існували передумови її розвитку, ми дізнаємось із розмови з мистецтвознавцями. Зустрічаємо їх! Мистецтвознавець 1. Зародження архітектури відносять до доби первіснообщинного ладу у добу пізнього палеоліту (близько 10 тисяч років до н. е.
Первісна община, первісна родова община - основна соціально-економічна одиниця первісного суспільства. Являла собою локалізований, автономно існуючий виробничий колектив, котрий забезпечував усіх своїх членів матеріальними засобами до життя. П.о.
Палеолі́т (від грец. παλαιός - давній і грец. λίθος - камінь) - давня кам'яна доба, найдавніший період людського суспільства. Щодо тривалості палеоліту є різні думки (від 3 млн до 100-150 тис. років тому).
), коли виникли перші штучно споруджені житла і поселення. Були освоєні найпростіші прийоми організації простору на основі прямокутника і кола, почався розвиток конструктивних систем з опорами-стінами або стійками, конічним, двоскатним або плоским балковим покриттям. Застосовувалися природні матеріали (дерево, камінь), виготовлялась цегла-сирець. Все це було освоєно людиною раніше, ніж зявилась писемність. Кінець існування первісного суспільства позначився будівництвом фортець зі стінами або земляними валами та ровами.
Пе́рвісне суспі́льство - тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій. Період в історії людства до винаходу писемності, після чого з'являється можливість історичних досліджень.
У мегалітичних спорудах (менгіри, дольмени, кромлехи) поєднання вертикальних та горизонтальних блоків каменю свідчить про подальше освоєння закономірностей архітектоніки (наприклад, кромлех в Стоунхенджі, Великобританія). Варто згадати також оселі на палях у Франції, глиноплотові будинки Трипільської культури в Україні. Стоунхендж, Англія Ведучий. Розкажіть нам, будь ласка, про історичні умови розвитку європейської та східної архітектури. Мистецтвознавець 2 Коли говоримо про історію розвитку західноєвропейської середньовічної культури виокремлюємо кілька визначних періодів, зокрема романський та готичний, що вирізнялися характерними рисами. Романський стиль (від лат. romanus — римський) — художній стиль, повязаний з античною культурою Риму. Набув поширення у країнах Західної та Центральної Європи у добу Раннього Середньовіччя (X—XIII ст.).
Середньові́чна культу́ра - яскравий відтінок культури, характерний для періоду Середньовіччя. Охоплює передусім, але не виключно, європейську культуру. Культури інших ареалів, хоч і розвивалися у межах часткової чи повної відособленості, несуть ті ж тенденції, що й європейська.
Трипі́льська культу́ра, культу́ра Кукуте́нь (рум. Cucuteni, або культурна спільність «Кукуте́нь-Трипі́лля») - археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від назви села Трипілля на Київщині, у зазначеній «розширеній» назві культури присутня ще й назва румунського села Кукутень.
Антична культура - це культура держав, що сформувалися з 3 тисячоліття до н. е. по 5 століття нашої ери на теренах Середземноморського регіону періоду архаїчної Греції, класичної Греції, доби еллінізму та доби Римської республіки.
Центра́льна Євро́па - політичний та історико-географічний регіон, у який включають колишні соціалістичні країни Європи.
Середньові́ччя - період європейської історії від V століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець XV століття - початок XVI століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько IX-XI ст.).
Романський стиль обєднав усі види мистецтва: монументальне малярство, скульптуру, декоративне мистецтво, що невідємно повязані з архітектурою.
Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.
Романське мистецтво також Романіка - період розвитку мистецтва Західної Європи, що охопив хронологічно 11-13 ст. (у декотрих місцевостях дещо довше) і був поступово витіснений сформованою готикою. На території України романське мистецтво розвивається від початку ХІІ ст.
Але головним видом мистецтва цієї доби була архітектура, що вражала масивністю та строгістю споруд із чітко окресленими обємами та великими вежами. Основні форми — храм, монастир, замок. Романська архітектура є продовженням давньоримської архітектури.
Рома́нський стиль (від лат. romanus - римський) - художній стиль в архітектурі, що панував у Європі (переважно західній) в X-XII ст. (у деяких місцях - і в XIII ст.), один із найважливіших етапів розвитку середньовічної архітектури.
Термін «романський стиль» виник у І половині XIX ст., коли було виявлено звязок середньовічної архітектури з римською. Романські храми значною мірою підготували готику, що прийшла на зміну романському стилю у середині XIIIст. До відомих памяток романського зодчества належать: Шпаєрський собор (Німеччина) Бамбергський собор (Німеччина) Абатство Св.Віктора в Джензі (Італія) Церква Сен-Вінсент в Меріньяк (Франція) Мистецтвознавець 3 Готичний стиль - художній стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовічної культури країн Західної Європи (між серединами XII і XVI століть). Термін «Готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським».
Відро́дження, або Ренеса́нс (фр. Renaissance - «Відродження») - культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
Особливе місце в мистецтві готики займав собор — вищий зразок синтезу архітектури, скульптури і живопису (вітражів). Незрівнянний з людиною простір собору, вертикалізм його веж і склепінь, підпорядкування скульптури динамічним архітектурним ритмам, багатобарвне сяйво вітражів робили сильний емоційний вплив на віруючих. Готичне мистецтво «пропагує» інтерес до людських почуттів, звертається до краси від реального світу, повертається до індивідуальності. Готичне мистецтво є символом квітучих торговельних і ремісничих міст-комун, що домоглися популярності й самостійності всередині феодального світу. Грандіозні готичні собори вирізнялися висотою, місткістю, ошатністю, видовищним і багатим декором. Для готичного стилю характерні гострі споруди зі стрілчастими склепіннями, великою кількістю камяного різьблення і скульптурних прикрас.
Го́тика (італ. gotico, від назви германського племені готів), готичний стиль - художній стиль, середньовічної культури країн Західної Європи (між серединами XII і XVI століть). Термін «Готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським».
До відомих памяток готичного зодчества належать: Собор Паризької Богоматері (Франція) Собор в Шартрі (Франція) Сомерсет, Кафедральний собор, Британія. Церква Святого Миколая (Україна) Міланський собор (Італія) Кельнський собор (Німеччина) Ведучий. Час перейти до характеристики, та аналізу умов розвитку східної архітектури Мистецтвознавець 4 У результаті арабських завоювань VII—IX ст. виникла величезна держава — Арабський халіфат (у складі Аравійського півострова, сучасних Іраку, Ірану, більшої частини Закавказзя, Середньої Азії, Сирії, Ізраїля, Йорданії, Єгипту, Північної Африки, Іспанії та Португалії, Північної Індії).
Святи́й Микола́ Чудотворець; Микола Уго́дник; Святи́тель Миколай (270/286 (бл. 275) - 6 грудня 326/342/351), (грец. Νικόλαος, Hagios Nikólaos, лат. Sanctus Nicolaus) - єпископ Мир (Лікія, сучасне Демре, Анталія, Туреччина), християнський святий.
Ке́льнський собо́р (нім. Kölner Dom, офіційно Hohe Domkirche St. Peter und Maria) - римо-католицька церква в Кельні, Німеччина. Тут знаходиться осідок архиєпископа Кельнського (в цей час кардинал Йоахим Мейснер), і парафія підпорядковуєтся адміністрації Кельнської архидієцезії.
Араві́йський піво́стрів - найбільший півострів Азії, між Червоним і Аравійським морем та Перською затокою; близько 3 млн км².
Респу́бліка І́ндія або І́ндія, Бга́рат (англ. Republic of India, гінді भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya) - країна в Південній Азії. На північному заході межує з Пакистаном; на півночі - з КНР, Непалом і Бутаном; на сході - з М'янмою і Бангладеш.
Халіфа́т (араб. خلافة إسلامية‎) - феодальна теократична арабо-мусульманська держава, що виникла внаслідок арабських завоювань VII-IX століть і очолювалася халіфами. Також халіфат як термін означає ісламську теократичну державу, яка має об'єднувати усіх мусульман.
А́фрика - другий за площею і населенням материк у світі, після Євразії. З площею понад 30 300 000 км², враховуючи прилеглі острови - він займає 5,9 % площі земної поверхні і 20,3 % площі суходолу. А його населення - понад 1,1 млрд (на 2017), становить понад 12 % населення світу.
Однією з характерних рис синтезу мистецтв у монументальному арабському зодчестві є важлива роль декоративних форм. Особливе значення має орнамент (арабески — складний орнамент із геометричних фігур і стилізованих рослинних мотивів, який подеколи містить каліграфічні східні написи), що монохромним мереживом, барвистим килимом укриває стіни і склепіння будинків (багатим оздобленням славилися навіть численні громадські лазні, у спорудженні яких використовувався досвід зведення римських терм).
В Стародавньому Римі терми (від грец. thermos, «гарячий») та бальні (від грец. βαλανείον , «ванна кімната») - громадські заклади для миття та водних процедур (аналог лазні в наш час). Термін терми зазвичай використовується для великих ла́зневих комплексів, в той час, як бальні являли собою заклади меншого розміру, публічні або приватні, що існували у великій кількості повсюди в Римській імперії.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
В архітектурі жител здавна були вироблені прийоми планування будинків із внутрішніми подвірями та із захищеними від спеки терасами. Спільні для багатьох народів Близького й Середнього Сходу особливості архітектури були повязані із природно-кліматичними умовами країн і можливостями будівельної техніки (наприклад, використання особливих конструкцій із глини, цегли й каменю).
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Були створені різноманітні форми арок — стрілчасті, підковоподібні, фестончасті; винайдені особливі системи склепінчастого перекриття. Стіни мечеті, палацу, медресе, караван-сараю так само, як і стіни будинків та укріплень, являли собою перешкоду, ховаючи те, що було всередині. Особливе значення (як ядро архітектурної композиції) мало відкрите квадратне або прямокутне подвіря, оточене арковими галереями. У мечетях до однієї зі сторін цього подвіря, зорієнтованої в бік Мекки, прилягала глибша аркада, яка утворювала кілька рядів молитовної зали. Арки спиралися на колони й стовпи. Середньовічні архітектори Арабського Сходу створили нові типи монументальних культових і світських будівель: •   мечеті — молитовні будинки мусульман; •   мінарети — вежі, з яких закликають вірян на молитву; •   медресе — мусульманські духовні училища; •   караван-сараї та криті ринки, що відповідали розмаху торговельної діяльності міст; •    палаци правителів, укріплені цитаделі, фортечні стіни з воротами й вежами; •   мавзолеї — монументальні похоронні споруди, що містять камеру із останками померлого й поминальну залу. Мечеть є будівлею, що стоїть осторонь, із куполом-гамбізом. Іноді мечеть має внутрішнє подвіря (наприклад, Аль-Харам). Флігелем до мечеті пристроюють 1—9 веж-мінаретів (кількість мінаретів повинна бути меншою, ніж у мечеті Аль-Харам).
Мечеть Аль-Харам (араб. ‎ المسجد الحرام‎‎, Заповідна мечеть) - головний священний храм мусульман у внутрішньому дворі якого знаходиться Кааба. Об'єкт обов'язкового паломництва - хаджу. Знаходиться у Мецці в Саудівській Аравії
Молитовна зала позбавлена зображень, але на стінах можуть бути написані арабською рядки з Корану. Стіна, звернена до Мекки, позначена порожньою нішею — міхрабом. Праворуч від міхрабу розташована кафедра — мінбар, з якої проповідник (імам) читає проповіді вірянам під час молитви. При мечетях іноді працюють школи-медресе. Арабське слово масджид — мечеть, є похідним від арабського кореня саджада — падати ниць, уклонятися — тобто слово позначає місце поклоніння. Воно свідчить про місце, де вірянин може вклонитися Богові під час молитви і не припускає нічого, окрім чистого простору. Мусалла — особливий тип відкритих споруд, що оточені стіною або мають тільки одну стіну (вона визначає напрямок у бік Мекки), розташовані зазвичай за межами міста. Під час поширення ісламу на нові землі, для потреб вірян не лише будували нові храми, але й пристосовували ті, що вже існували, здебільшого християнські.
Ісла́м (араб. الإسلام, буквально означає сумирність, покірність Єдиному Богу) - одна з найпоширеніших світових релігій, що сформувалася у 7-му столітті в Аравії. Засновником вважається пророк Магомет (570-632 рр.).
З-поміж найвідоміших — храм Св. Софії в Царгороді (Стамбулі), а також мечеті Багдада. Власне ісламські храми — це прості та зручні споруди, що наближаються за формою і планом до будинку Пророка в Медіні, закладені на місці колишніх військових таборів. Наприкінці VII ст. була визначена відмінність (за призначенням і функціями) між масджид — невеликою мечеттю для індивідуальної молитви та масджид джаммі — соборною («пятничною») мечеттю для колективної молитви, що здійснює вся громада опівдні щопятниці. Усі мусульманські культові споруди обєднані спільною рисою — вони орієнтовані строго на Мекку (точніше, на Каабу): місце, куди мусульмани посилають молитви. Цей напрямок називається кібла («те, що розташоване навпроти»). Від нього отримала свою назву задня, звернена до Кааби, стіна будь-якої молитовної будівлі в ісламі, яка теж називається кібла. У ранній період, коли молитву здійснювали на окресленій на піску ділянці землі, кіблу визначали за тінню списа, устромленого в землю. Орієнтація на Мекку утвердилась тоді, коли язичницьке святилище — Каабу — було оголошено також і мусульманською святинею. Про це йдеться у другій сурі Корану, що належить до найдавніших медінських одкровень. Як архітектурна споруда медресе склалася у X—XII ст. Медресе являє собою 1—2-поверхову споруду з прямокутним подвірям, келіями, мечеттю та аудиторіями. Існують регіональні відмінності в архітектурі медресе. У Середній Азії мечеть і аудиторії розташовані в корпусі будівлі, по обидва боки від порталу, у Сирії та Єгипті вони займають обернені до подвіря лоджії. У Малій Азії подвіря медресе зазвичай покрите масивним куполом. Медресе оздоблюють різьбленням по каменю, стуку (алебастровій штукатурці), дереву й теракоті та поливяними плитками. Зазвичай медресе відкривали при великих мечетях. У них готували служителів культу (імамів), учителів початкових мусульманських шкіл — мектпебів, а також службовців держапарату. Перше медресе було відкрито 859 року у Фесі (Марокко). Мінарет в ісламській архітектурі — баштоподібна культова споруда при мечеті, з балкона (шерифе) якої глашатай (муедзин) скликає мусульман на молитву (салятп). Зовнішні стіни мінарету нерідко мають художнє оздоблення — це фігурна цегляна кладка або облицювання поливяною цеглою. Стилі та загальна архітектура мінаретів можуть значно різнитися — залежно від регіону і часу будівництва. Свої особливості мали мінарети у мусульманських народів Індії, російського Поволжя (татари) — своєрідний сплав церкви й мечеті, із мінаретом посеред даху;
Це́гла - штучний камінь форми паралелепіпеда, виготовлений з мінеральних матеріалів та підданий термічній обробці, що застосовується як будівельний матеріал. Окрема одиниця цегли називається цегли́ною.
Ісламська архітектура - сукупність архітектурних стилів країн Близького та Середнього Сходу, Кавказу, Індії та Піренейського півострова. Принципи мусульманської архітектури сформувалися після VII ст. під впливом ісламу як панівної релігії в регіоні.
Мусульмани (віддані вірі, магометани (застаріле) - послідовники ісламу, одної з трьох світових релігій. Загальна назва віруючих, що закріпилася за членами спільноти Мухаммеда ще до хіджри
у Китаї — з елементами пагоди, а також у інших народів тощо. З-поміж мечетей відомі памятки архітектури – Мінарет Калаян, Бухара Мінарет великої мечеті у Сіані, Китай Мечеть з мінаретами Сабанджі Ведучий. Дякуємо за змістовну розповідь, шановні «мистецтвознавці». Увага! На зв’язку наші тележурналісти, які зараз знаходяться в Мецці (Саудівська Аравія) біля Мечеті Аль-Харам — головного священного храму мусульман. Що цікавого вони нам розкажуть і покажуть «Тележурналіст 1» Мечеть Аль-Харам – головний священний храм мусульман, у внутрішньому подвірї якого знаходиться Кааба. Є обєктом обовязкового паломництва — хаджу (у Корані мечеть Аль-Харам згадано 15 разів). Розташовано у Мецці в Саудівській Аравії. Прототип мечеті Аль-Харам зявився 638 року. За часів пророка Мухаммеда і «праведних халіфів».
Магомет (араб. محمد‎ - Muhāmmad, «той, кого хвалять», трапляються також варіанти транслітерації Мухамед, Мухаммед, Мухаммад, Мохаммед, Мугаммед, Могаммад, Мугаммад, Могамед та інші) (570 - 8 червня 632) - центральна фігура в ісламі, святий і пророк, що започаткував релігію Іслам.
Заповідна мечеть була маленькою, без стін; територію відокремлювали будинки, між якими розташовувалися ворота, що служили за вхід. Уперше мечеть розширив халіф Омар ібн Хаттаб, який викупив усі будинки, що до неї прилягали, зруйнував їх, а територію огородив невисокою стіною. Осман ібн Аффан, ставши халіфом, знову розширив мечеть у той самий спосіб. Мечеть Аль-Харам і надалі продовжували розширювати інші правителі. Сьогодні до мечеті ведуть 4 головних входи і ще 54 додаткових, не беручи до уваги входів на 2-й і нижній рівні. Площа мечеті складає 309 000 м2 і може вмістити до 700 000 чоловік. Мечеть має 9 мінаретів заввишки 89 м, 11 сходів та 7 ескалаторів. Комплекс освітлюється за допомогою двох електростанцій. Мечеть оснащено радіо- і телестудіями, а також кондиціонерами. Мечеть Аль-Харам. Реконструкція початку XXI ст. Ведучий. Не менш грандіозною пам’яткою східної архітектури є Блакитна мечеть у Стамбулі.
Блакитна мечеть або Мечеть Султанахмет (тур. Sultanahmet Camii) - перша за розміром і одна з найкрасивіших мечетей Стамбула. Мечеть нараховує шість мінаретів: чотири, як зазвичай, по боках, а два трохи менш високих - на зовнішніх кутах.
Наш тележурналіст із репортажем зі Стамбула. Увага на екран! «Тележурналіст 2» Без Блакитної мечеті (Ахмедіє) султана Ахмета І неможливо уявити Стамбул. Мечеть (побудована 1616 року) розташована на березі Мармурового моря в історичному центрі Стамбула в районі Султанахмет навпроти храму Св. Софії і мала, за задумом султана, перевершити за красою християнський храм. Мечеть є одним з символів міста. Сусідство двох архітектурних шедеврів надає площі між ними неповторності. Уже майже 400 років стоять поруч ці два памятники світових релігій. Офіційно Блакитну мечеть називають мечеттю Султана Ахмеда. А назвою «Блакитна» вона зобовязана 200 000 кахлям блакитного кольору, що прикрашають її зсередини. Архітектором мечеті був Мехмет-Ага, який створив цей шедевр архітектури за 7 років. Будівля має всі характерні для архітектури мечетей ознаки. Незвичним у Блакитній мечеті є тільки те, що у неї 6 мінаретів: 4, як зазвичай, з боків, а 2, дещо нижчі,— у зовнішніх кутах внутрішнього подвіря. У легендах ідеться про те, що цим султан спричинив гнів старійшин Мекки (релігійний центр ісламу). Блакитна мечеть до 1895 року Блакитна мечеть Внутрішній вигляд мечеті; позаду — міхраб, на правому боці біля колони — султанська ложа. Центральний купол з трьома екседрами Інтер’єр Блакитної мечеті Ведучий. Не можемо залишити без уваги грандіозні Храми Індії. «Тележурналіст3» Індійське мистецтво упродовж свого розвитку позначене тісним звязком із панівними в різні періоди релігійними системами. Майже всі його памятки, що дійшли до сьогодні, мали релігійний характер. Багато з них не збереглося, адже для будівництва використовували різний матеріал: камінь — для релігійних святинь; дерево, цеглу та глину — для світських споруд. Пріоритет релігії в індійській культурі яскраво виявився у сфері мистецтва. Більшість архітектурних і скульптурних памяток датується періодом між IV ст. до н. е. та першими століттями нашої ери. Найсуттєвіші художні надбання належать до часів панування буддизму за династії Маурїв, особливо за царювання Ашоки. Це був період розквіту міст — центрів ремесла, торгівлі, науки та мистецтва. На художню культуру давньоіндійського суспільства глибокий вплив справили індуїзм, буддизм та іслам. Художньо-образне сприйняття крізь призму цих релігійних та філософських систем вирізняється витонченістю зображення людини і навколишнього світу, досконалістю архітектурних форм.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
З цього погляду вражають скельні храми Еллори. Одним із чудес світу є храм Кайла- санатха. Це справді унікальна памятка архітектури: упродовж 150 років давні майстри вирубували цей храм у скелі, оздобивши його численними скульптурними фігурами та барельєфними композиціями від цоколя до пірамідальних веж. У старому Делі з-поміж відомих памяток давнини збереглося місто-фортеця Лал- Котп (кінець XI ст.
Старе Делі (гінді पुरानी दिल्ली, пенджаб. ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, урду پُرانی دلّی, англ. Old Delhi) - обнесений стінами район Делі, спочатку відомий як Шахджаханабад (гінді शाहजहानाबाद, пенджаб. ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ, урду شاہجہان آباد) на ім'я могольського імператора Шаха Джахана, що заснував це місто у 1639 році на північ від ранішого поселення Делі.
) із унікальною суцільно-залізною колоною, вік якої понад 150 000 років. Поверхня цього металевого велетня й досі блискуча і не ушкоджена іржею. Віднайти призначення колони — завдання для вчених майбутнього. Безсмертною памяткою індійської архітектури є мавзолей Тадж-Махал (1630—1652), який називають «поемою в камені». Грандіозна (заввишки 74 м) біломармурова споруда з облицюванням із самоцвітів зведена за наказом Великого Могола шаха Джаха- на як мавзолей для його дружини Мумтаз Махал. Для будівництва було залучено 20 000 робітників, витрачено понад 90 млн рупій (грошова одиниця Індії). Тадж-Махал відобразив красу й могутність імперії Великих Моголів.
Імперія Великих Моголів (перс. شاهان مغول‎) - держава, що з середини 16 до початку 18 століття контролювала більшу частину Південної Азії. Панівною релігією правлячих класів держави був іслам, а культура і мова правителів були переважно перськими.
У основі споруди лежить квадратна платформа зі сторонами понад 95 м, по кутах мавзолею — 4 мінарети. Стіни викладені полірованим мармуром, ззовні подекуди доповнені червоним піщаником. У вікнах та арках — ажурні решітки. Склепінчасті переходи розписані (арабськими літерами) сурами із Корану. Більшість дослідників вважає, що Тадж-Махал побудовано з матеріалів, які привозили з усієї Індії та Азії. Для транспортування будівельних матеріалів використовували понад 1000 слонів.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Білий мармур привозили з Раджастану, яшму — з Пенджабу, нефрит і гірський кришталь — із Китаю, бірюзу — із Тибету, лазур — із Афганістану, сапфіри — зі Шрі Ланки, сердолік — з Аравії. Імя архітектора невідоме, але поширена думка, що в розроблянні проекту брали участь найкращі архітектори Індії та інших країн Сходу на чолі з агрським архітектором Устад-Ісою. Не виключено, що одним із авторів був сам шах Джахан, який мав витончений художній смак. Навколо Тадж-Махалу Шах Джахан висадив сад, причому сам мавзолей знаходиться на початку саду. В центрі саду є мармурове водоймище. Вздовж зрошувального каналу з фонтанами висажені кипариси. Ведучий. А зараз наша рубрика «Дивовижне поряд». Світова архітектура знає немало прекрасних, оригінальних споруд незвичайної форми, які надовго приковують здивовані погляди туристів. Побудувати такий нестандартний будинок означає виділити своє творіння із безлічі інших, таких схожих один на одного. Готові побачити вражаючі цікавинки світової архітектури Тоді вперед! «Лісова спіраль» в Дармштадті, Німеччина Побудував цей будинок в період з 1998 по 2000 рік талановитий австрійський архітектор і художник, відомий своєю революційною, мальовничою архітектурою. Споруда має 105 квартир, що ніби обертаються навколо двору по спіралі. Дім-кактус у Роттердамі, Голландія Білосніжний 19-поверховий дім-кактус будується в Роттердамі. Такий колір архітектори обрали для меншого нагрівання будівлі за жаркої погоди. Дім-кактус складається із пластин-пелюсток, кожна з яких неодмінно закінчується озелененим балконом або лоджією. Нерегулярне чергування «пелюсток» дозволяє сонячному світлу максимально проникати в дім і освітлювати «райські садочки» під різними кутами. А широкий простір 98-ми квартир дозволяє щасливим мешканцям займатися садівництвом, не виходячи з дому! Вальсуючий будинок у Празі Інакше як шедевром архітектури ХХ століття його не назвеш. Хоч і ніяк не вписується ця будівля у картину історичного району Праги. «Стакан», — саме так називають споруду місцеві жителі. Екскурсоводи найчастіше іменують її «танцюючим будинком». Є іще одна назва — «Джинжер і Фред». Саме так звати славетних американських танцюристів, що надихнули архітекторів на створення фантастичного Вальсуючого будинку. Будинок-саксофон у Каліфорнії Цей незвичайний будинок у Каліфорнії є ще одним прикладом музичного напрямку в архітектурі. Здається, ще трішки — і все у ньому заграє, затанцює під чарівні звуки саксофону. Будинок-корзина в США Думаєте, це витвір комп’ютерної графіки А от і ні. Цей будинок, мабуть, — найдивовижніша адміністративна споруда, яку ви могли б собі уявити. Будівля штаб-квартири компанії Longaberger, що займається виготовленням корзин і інших плетених виробів, точно копіює форми реального виробу — плетеної корзини. Будівництво цього неймовірного шедевру тривало 2 роки і коштувало 30 мільйонів доларів. Будинок займає площу 180 тисяч метрів квадратних. Будинок-рояль зі скрипкою, Китай Величезний будинок-рояль із чорного скла розташований у місті Хуайнань, що в Китаї. Аби потрапити всередину, потрібно лиш зайти до гігантської «прозорої» скрипки і піднятися вгору на ескалаторі. Ця «музична» споруда вміщує виставковий комплекс, в якому демонструються плани вулиць і районів міста. Кривий будинок в Сопоті, Польща Цей будинок просто вражає своїми чудернацькими формами! Він немов розпливається у повітрі! А хто ж його щасливі мешканці Це відомий польський ілюстратор дитячої книги Ян Марсин і талановитий шведський художник Пер Дахлберг. Будівництво дому тривало майже рік і вже в кінці 2003-го Кривий будинок ловив здивовані погляди туристів і місцевих жителів. V. Актуалізація набутих знань. Ведучий. Ми дуже багато цікавого сьогодні дізналися. Оголошую бліц- вікторину «Знавці світової архітектури» Якою спільною рисою обєднані усі мусульманські культові споруди (Вони всі направлені на Мекку) Назвіть основні форми споруд романського стилю (храм, монастир, замок) Ким було введено термін «готика» (Теоретиком мистецтва й архітектором Джорджо Вазарі) В перекладі з італійської термін «готика» означає… (іт. gotico — незвичний, варварський) Дайте визначення поняттю «Мавританське мистецтво» (Мавританське мистецтво — умовна назва стилю мистецтва, що виникло у VII—VIII ст. у південних областях Іспанії та країнах Північної Африки внаслідок злиття художніх традицій арабів-завойовників з культурою місцевого населення.) Що таке «Арабеска» (Складний орнамент із геометричних фігур і стилізованих рослинних мотивів, який подеколи містить каліграфічні східні написи).
Джо́рджо Ваза́рі (*30 липня 1511 - †27 червня 1574) - італійський архітектор, (архітектурний ансамбль Уффіці), художник, теоретик і історик мистецтва. Малював фрески, вівтарні картини, портрети.
Насе́лення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.
Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.
Як називають молитовні будинки мусульман (Мечеті) Коли і де було відкрито перше медресе ( 859 року, у Фесі (Марокко). Скільки разів згадана у Корані мечеть Аль-Харам (15 разів) Назвіть храм, якого упродовж 150 років давні майстри вирубували у скелі, оздобивши його численними скульптурними фігурами та барельєфними композиціями (храм Кайла- санатха) Назвіть безсмертну памятку індійської архітектури , яку називають «поемою в камені» ( Мавзолей Тадж-Махал) Назвіть найбільш дивовижні будівлі, які вам запам’яталися Ведучий. За допомогою смс-повідомлення визначте премію якою нагороджуються за досягнення в архітектурі. (Додаток № 3) (Прітцкерівська) VІ. Підсумок уроку 1.Вправа «Мікрофон» - Сьогодні на уроці я дізнався (лася)… - Мені найбільше сподобалося… - Мене зацікавило… - Мене найбільше вразило… 2. Оцінювання роботи учнів на уроці. 3. Домашнє завдання Виконати ескіз архітектурної споруди власного дизайну. Використані джерела: Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
- 3-тє видання. - К., 2010. Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво.
Монументалізм (від лат. monumentum - пам'ятник) - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах.
Терміни та поняття. - К.,2002. Художня культура світу: Європейський культурний регіон.- К.,2001. Дюбі Жорж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980-1420 років. К., 2003. Жофчак 3. Виховання школярів засобами мистецтва Мистецтво і освіта. -2004. -№3. http:uk.wikipedia.orgwiki http:otherreferats.allbest.ruculture00169813_0.html http:images.yandex.ua http:kultura.gvmir.com http:vsviti.com.uatagarhitekturni-pamyatky http:shnick.com.uaarchives4755


Скачати 239.03 Kb.

  • Романський стиль
  • Святого Миколая
  • Північної Африки