Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти Миронівської районної державної адміністрації

Скачати 416.64 Kb.

Відділ освіти Миронівської районної державної адміністрації
Скачати 416.64 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.06.2017
Розмір416.64 Kb.
  1   2

Відділ освіти

Миронівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет


Застосування інформаційних технологій

на заняттях з математики

Автор досвіду: Ковалишина О.В.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
,


учитель математики

Миронівського навчально-виховного

комплексу

2012 р.

Зміст

 1. Подання……………………………………………..………………………

4

 1. Персоналія автора досвіду…………………………………………………

5

 1. Характеристика автора досвіду……………………………………………

6

 1. Анотація досвіду……………………………………………………………

8

 1. Опис досвіду
4.1. Вступ……………………………………………………………………

9

4.2. Теоретичні засади з використання інформаційних технологій на заняттях з математики:
4.2.1. Поняття «інформаційні технології»………………………...…

11

4.2.2. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі ……

13

4.3. Загальні характеристики та способи використання інформаційних технологій на заняттях з математики………………………………………...

19

4.4. Висновки……………………………………………………………….

28

4.5. Методичні рекомендації щодо застосування інформаційних технологій у навчальному процесі……………………………………………

30

6. Додатки
Додаток 1. Учительські та учнівські презентації з математики, які створені засобами програми PowerPoint………………………………….

32

Додаток 2. Учительські та учнівські публікації і сайт, створені засобами програми Publisher………………………………………………

33

Додаток 3. Програми для виконання математичних операцій GRAN-1, GRAN-2D, GRAN-3D………………………………………………………

Фрагмент пояснювальної записки до програми GRAN-1 для учнів 11 класу. …………………………………………………………………………

Використання програми GRAN-1 на заняттях з математики: конспект гурткового заняття із застосування програми GRAN-1 «Я малюю світ навколо» під час вивчення теми «Координатна площина»; …………….

конспект уроку алгебри із застосуванням програми GRAN-1 для 1135

36

38
класу Тема «Обчислення площі криволінійної трапеції»……………

44

Додаток 4. Електронне тестування учнів…………………………………

48

Додаток 5. Складання і відгадування кросвордів в електронному режимі та у вигляді роздаткового матеріалу за допомогою програми Crossword Forge…………………………………………………………….

49

Додаток 6. Конспект уроку математики для 5 класу Тема «Ділення на десятковий дріб»……………………………………………………….…..

50

Додаток 7. Розробки виховних заходів з використанням інформаційних технологій:

сценарій виховного заходу «Математична гра «З посмішкою до країни математики»;………………………………………………………………..

сценарій виховного заходу «Математичний КВК»………………………


56

63


Додаток 8. Використання процесора Excel: результати роботи учнів над проектами «Комп’ютерні віруси», «Математичні софізми»; фрагмент уроку алгебри із застосування процесора Excel для 11 класу Тема «Статистичний аналіз даних»……………………………………….

68

69


Додаток 9. Методичні електронні комплекси……………………………

73

Додаток 10. Каталог інтернет-ресурсів…………………………………...

75

Додаток 11. Презентація педагогічного досвіду………………..............

77

7. Список використаних джерел………………………………………………

78

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Миронівської районної державної адміністрації

Миронівський НВК

08800 вул, Леніна 120 телефон 5-71-56
№ 26.03.2012р..

Голові атестаційної

комісії відділу освіти

Миронівської районної

державної адміністрації

Нечипоренку В. А.

Подання

Дирекція Миронівського НВК подає на розгляд атестаційної комісії при відділі освіти Миронівської районної державної адміністрації матеріали педагогічного досвіду вчителя математики та основ інформатики Ковалишиної Ольги Вікторівни.

Тема досвіду: "Застосування інформаційних технологій на заняттях з математики".

Робота Ковалишиної О.В. вивчалась, узагальнювалась методистом відділу освіти Мирошніченком Ю.Б. протягом 2011-2012 н.р. Досвід був схвалений на засіданні районного методичного об'єднання (протокол №3 від 16.03.2012 р.) та атестаційної комісії (протокол №6 від 26.03.2012р.) з метою присвоєння вищої кваліфікаційної категорії.Директор НВК О.Л. ДубровінПерсоналія автора


 1. Прізвище, ім’я та по батькові: Ковалишина Ольга Вікторівна

 2. Дата народження: 15.07.1977

 3. Дата початку педагогічної діяльності: 15.08.2000 р.

 4. Де навчався, що закінчив: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2000 р.

 5. Основні етапи педагогічної роботи:

15.08.2000 - 31. 08.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
2004 – учитель математики і інформатики Росавської ЗОШ I-III ст. Миронівського району Київської області;
Миро́нівський райо́н - район України у південно-східній частині Київській області на Придніпровській височині лісостепу. Центр району - місто Миронівка. Населення становить 34 927 осіб (на 1 жовтня 2013).

01.09.2004 - 19.08.2010 викладач математики Миронівської філії Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

З 01.09.2010 – учитель математики та основ інформатики Миронівського навчально-виховного комплексу.


 1. Дата, спеціальність, заклад, в якому відбувалося підвищення кваліфікації:

10.01.2005 – 21.01.2005 КОІПОПК спеціальність «Математика»;

22.01.2007 – 02.02.2007 КОІПОПК спеціальність «Математика»;

12.12.2011 – 23.12.2011 КОІПОПК спеціальність «Інформатика»;

06.02.2012 – 02.03.2012 КОІПОПК спеціальність «Математика». 1. Посада і місце роботи: учитель математики та основ інформатики Миронівського навчально-виховного комплексу Миронівської районної ради Київської області.

 2. Суттєвість педагогічного досвіду: актуальність досвіду роботи полягає в тому, що інформаційні технології шляхом взаємодії з традиційними методами підготовки до уроку та його проведення удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність та є ключовими для реалізації компетентнісного підходу у навчанні.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.Характеристика діяльності вчителя математики та основ інформатики Миронівського НВК

Ковалишиної Ольги Вікторівни,

1977 року народження, українки, освіта вища

Ковалишина Ольга Вікторівна працює в Миронівському НВК з 2009 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії Миронівської філії СУЕМ у 2007 році. Педагогічний стаж 11 років. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 27 тижневих годин.

У 2011-2012 навчальному році Ковалишина О.В. підвищила кваліфікацію у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів на курсах вчителів інформатики у грудні 2011 р.

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
та у лютому 2012 р. на курсах учителів математики (очно-заочна форма навчання).

За час роботи у навчальному закладі Ольга Вікторівна показала себе як


відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить
уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно
до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час проведення уроків
уміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно
впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати
ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Ковалишина О.В. швидко знаходить вихід зі складних педагогічних ситуацій. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предметів. Під час проведення уроків використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у навчальному процесі.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Завдячуючи правильній організації роботи, Ковалишина О.В. досягла належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та високої якості їх знань з предметів.

Ковалишина О.В. бере активну участь у роботі шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, виступає з доповідями, проводить відкриті уроки, є тренером курсів «Іпtel-навчання для майбутнього».

Значну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні заняття, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах та конкурсах.

Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
Підготовлені нею учні протягом останніх років неодноразово ставали переможцями та призерами районних та обласних олімпіад з математики, інформатики (Ярко В. - призер III етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики, Сапіга А. - призер III етапу Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій; Кравчук Р. та Отрощенко В. - призери II етапу олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, Бородатова А. -переможець II етапу олімпіади з математики; Лактіонов В. та Левко Н. - переможці II етапу олімпіади з інформаційних технологій; Колісник О.-призер II етапу олімпіади з інформатики).

Необхідно відзначити наполегливу роботу Ковалишиної О.В. щодо оснащення навчального кабінету, його естетичного оформлення, поповнення навчальними посібниками, технічними засобами навчання.

Ковалишина О.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована на


кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Директор НВК О.Л. Дубровін


З характеристикою ознайомлена: О.В. Ковалишина

18 лютого 2012 р.Анотація
Тема досвіду: Застосування інформаційних технологій на заняттях з математики.

Автор досвіду: Ковалишина Ольга Вікторівна, учитель математики та основ інформатики Миронівського НВК.

Адреса досвіду: Миронівський НВК.

Сучасна школа має бути спрямована на виховання особистості, яка здатна максимально розвивати і використовувати свої можливості, особистості, яка може самостійно розвиватися і самореалізовуватись. У сучасному світі необхідним є вміння використовувати для роботи з інформацією нові інформаційні технології. Комп’ютер проник у всі сфери життя людини і питання комп’ютерної грамотності кожного з нас є досить актуальним. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи.

В даній роботі подано теоретичний матеріал про інформаційні технології, як один із напрямків удосконалення навчального процесу на уроках математики. Формування навичок та вмінь при застосуванні інформаційних технологій є одним із важливих моментів навчання. Це дозволяє учням глибоко оволодіти шкільними предметами, готує їх до самостійного поповнення знань.

Якщо на уроках математики застосовувати інформаційні технології, то це сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення математики, розвиткові їх логічного й просторового мислення, уваги, творчості, самостійності як на заняттях так і під час підготовки до занять.

Ковалишина Ольга Вікторівна намагається систематично і повно контролювати ступінь засвоєння учнями навчального матеріалу, налагоджувати зворотний зв'язок між учнями та учителем, висловлює свої рекомендації щодо покращення цього питання.

Директор НВК О.Л. ДубровінВступ

З інтенсивним розвитком науково-технічного прогресу, зокрема у напрямку інформатизації нашого суспільства, актуальним є питання навчання та виховання дітей, здатних жити у суспільстві, яке постійно зазнає змін, навчання дітей, які вміють спілкуватися і взаємодіяти з усіма надбаннями реального світу.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

В усі часи для розвитку людини мало велике значення уміння збирати необхідну інформацію, вміння висувати гіпотезу, робити висновки, розробляти власні стратегії поведінки. Збільшення об’єму інформації призводить до того, що з кожним роком збільшується розрив між загальною кількістю наукових знань і тієї їх частиною, яка засвоюється в навчальному закладі.

Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.
Сучасний учень повинен вміти адаптуватися в різних життєвих ситуаціях, набувати самостійно систему необхідних предметних знань для вирішення практичних завдань. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у ЗНЗ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.

У зв'язку з цим пріоритетним завдання педагогів є не передача готових знань, а навчання способам пошуку, зберігання, вибору, обробки інформації та її використання.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Самоосвіта у сучасному суспільстві є основою освіти і фундаментом для розвитку особистості. Завдяки інформаційним технологіям ці завдання можна досить успішно розв’язувати.

Інформаційні технології широко впроваджуються у навчальний процес. Насамперед, як засіб доступу до інформації, індивідуалізації та диференціації навчання. Їх можна використовувати при ознайомленні учнів з новим матеріалом і для закріплення та повторення вивченого. Уроки математики відрізняються від інших своєю специфікою: мало теорії, багато практики і основними інструментами залишаються зошит і ручка. Можна весь урок переглядати презентації, відео, слухати цікаві факти, але поки сам не почнеш розв’язувати на папері – результат не буде високим. В той же час, для підтримки інтересу учнів до математики, для різноманітності інформації, для того, щоб урок був яскравим, насиченим і нетрадиційним просто необхідно використовувати інформаційні технології, пам’ятаючи при цьому про міру і доцільність їх застосування.

  1   2


Скачати 416.64 Kb.

 • Персоналія автора Прізвище, ім’я та по батькові: Ковалишина Ольга Вікторівна Дата народження: 15.07.1977
 • 15.08.2000 р . Де навчався, що закінчив: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2000 р.
 • Характеристика діяльності вчителя математики та основ інформатики Миронівського НВК Ковалишиної Ольги Вікторівни
 • Анотація Тема досвіду
 • Вступ