Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти Овруцької райдержадміністрації

Скачати 152.49 Kb.

Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації
Скачати 152.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір152.49 Kb.
ТипПротокол засідання
  1   2

Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації

Житомирської області
Овруцький Центр дитячої та юнацької творчостіПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ради районного методичного кабінету відділу освіти Овруцької РДА

від _________________ 2014р. №_____

Завідуюча районним методичним кабінетом

відділу освіти Овруцької РДА

_____________ В.П.Бесарабчик
ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол виконкому

Овруцької міської ради

від ________________ 2014р. №_____


Голова міської ради
____________ В.В.Шваб


Адаптована програма

з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму«Художня вишивка»

2 роки навчання

Автор:


Можарівська Ю.М., керівник гуртка «Художня вишивка» Овруцького Центру дитячої та юнацької творчості

м. Овруч - 2014ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В Україні вишивка з давніх часів була одним із найпоширеніших і доступних видів народної творчості. Це мистецтво краси, фантазії, естетичної насолоди; мистецтво мудрого декоративного відтворення світу, природи, почуттів людини, її історичного минулого. Протягом віків це мистецтво передавалось із покоління в покоління. Не тільки передавалось, а й удосконалювалось. Тому до нашого часу дійшли цікаві композиції, орнаменти та кольорова гама ниток. В Україні існує значна кількість етнографічних центрів вишивальних промислів — київські, чернігівські, полтавські, подільські, гуцульські буковинські та ін. Кожна з вишивок цих центрів вирізняється з-поміж інших притаманними лише їй особливостями. Усе це дає різноманітний і цікавий матеріал для занять у гуртку.

Програма гуртка «Художня вишивка» спрямована на виховання в дітей почуття прекрасного, національної самосвідомості, любові до рідного краю.

Колірна гама, Палітра кольорів, Гамут (англ. Gamut) - ряд гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольору в образотворчому й декоративному мистецтві.
Самосвідомість Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein) - рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа конкретно усвідомлює себе у своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення.

Цьому має сприяти ознайомлення з кращими зразками народної вишивки, творчістю визначних народних майстрів, відвідання тематичних виставок. Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка «Художня вишивка».

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються художньої вишивки як одного з видів народної творчості.

Вишивка - один із видів народного декоративного мистецтва українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами; один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат.

2.Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних вишитих виробів.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації художньої вишивки.

Програма розрахована для роботи з вихованцями 5-8 класу.

Програма передбачає два роки навчання.

1-й рік – початковий рівень - 144 год. на рік, 4 год. на тиждень,

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи: розповідь, яка супроводжується показом репродукцій; бесіди з переглядом та аналізом зразків вишитих виробів. Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях з вихованцями використовуються також кольорові плакати із зображенням вишитих виробів і схемами до них, різноманітні ілюстративні та фотоматеріали, вироби народних майстрів.

На заняттях основний час надається практичній роботі: розробці нових технологій і схемотехнік, вишивці та оздобленню виробів.

На першому році навчання діти знайомляться з вишивкою, як одним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різними матеріалами та інструментами.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Традиці́йна украї́нська культу́ра, Українське народне мистецтво - це пласт української культури, пов’язаний з відтворенням світосприйняття українського народу, його психології, етичних настанов і естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості, традиційно притаманні Україні: музику, танці, пісні, фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво, що розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у життя народу протягом усієї його історії.
У процесі навчання вони набувають практичних навиків у читанні схем, підборі типу та кольору ниток, тканин та інших матеріалів, виготовленні й оздобленні вишитих виробів, вивчають правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами та інструментами.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

На другому році навчання гуртків ці знайомляться із складнішими технологіями виготовлення художньої вишивки, самостійно працюють зі схемами, вишивають об'ємні картини, рушники. Працюючи над колективними завданнями, вони виконують окремі частини спільної композиції. Це згуртовує колектив, оскільки діти розуміють, що кінцевий результат залежить від роботи кожного. Колективна робота виховує у гуртківців дружні стосунки, відчуття взаємодопомоги.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних предметів: історії, народознавства, малювання. На заняттях варто використовувати літературу, кольорові малюнки, фото- і відеоматеріали зі зразками давніх і сучасних вишивок, що дає можливість глибше розвинути художні здібності, фантазію і творче мислення дітей.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами вишивки.

Протягом кожного навчального року з дітьми ведуться бесіди з історії України, народознавства, українського декоративно-ужиткового мистецтва, бесіди про культуру і традиції предків.

Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.
Історія України Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.

Контроль засвоєння програми гуртківцями здійснюється через поточні перевірки занять та участі у виставках, конкурсах різного рівня.Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити до її змісту зміни та доповнення, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.
Початковий рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-
  1   2


Скачати 152.49 Kb.

  • Початковий рівень, перший рік навчання НАВЧАЛЬНО