Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти Свалявської районної державної адміністрації

Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації
Сторінка1/4
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4

Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом комітету з конкурсних торгів від „ 06червня 2016 року

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ М.Й.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Софілканич
Документація конкурсних торгів

для процедури закупівлі - відкриті торги

на закупівлю (товарів)

код 26.20.1(30200000-1) - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональний комп'ютер, комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси, БФП)м. Свалява 2016ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 2. Інформація про замовника торгів 3. Інформація про предмет закупівлі 4. Процедура закупівлі 5. Недискримінація учасників 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 7.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Цінá пропоз́иції - ціна, офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.
Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 7.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 2. Виправлення арифметичних помилок 3.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
Інша інформація 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. Конкурсна форма „Пропозиція конкурсних торгів”.


Додаток 2. Технічне завдання на закупівлю код 26.20.1(30200000-1) - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональний комп'ютер , комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси та інше устаткування)


Додаток 3.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону; вимоги, встановлені статтею 17 Закону

Додаток 4.Згода на збір та доступ до персональних данихI. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації

місцезнаходження

89300 Закарпатська обл., м.Свалява, пл. Головна, 1

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Софілканич Михайло Йосипович, начальник централізованої групи з обслуговування установ освіти,

тел/факс (03133) 2-24-93

електронна адреса – svalyavaosvita@ukr.net


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

код 26.20.1 (30200000-1) - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональний комп'ютер, комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси, БФП)


вид предмета закупівлі

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

загальноосвітні навчальні заклади, підпорядковані відділу освіти Свалявської райдержадміністрації

лот 1 - персональний комп'ютер – 1 один, комп'ютерні класи - 2 одиниці, БФП -1 один.,

лот 2 - інтерактивні комплекси - 6 одиниць.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

липень-серпень 2016 року4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються, викладаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Оригінали чи нотаріально завірені копії документів, видані учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), лише нумеруються. На зворотній стороні останнього аркуша цінової пропозиції повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою* учасника.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, учасник надає про це довідку у складі цінової пропозиції, а документи засвідчуються підписом посадової особи учасника.
Повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Довіреність Учасника на уповноважену особу, що має право на участь в конкурсних торгах та підпису документів, у тому числі за результатами конкурсних торгів, оформлена згідно з чинним законодавством.


Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі,

- місцезнаходження (місце проживання) учасника,

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,

- номери контактних телефонів;

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

- маркування: "Не відкривати до « 12 » липня 2016 року 11:00 год.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.
»

(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися в такій послідовності:

-реєстру пропозиції конкурсних торгів

-документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, підтверджених наказом про призначення керівника на посаду (копія, завірена печаткою учасника*), або довіреності на право підпису уповноваженою особою.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

- цінової пропозиції (Додаток 1)

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно п.7 розд.3) Додаток 2 Документації

-документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям,  визначених в статті 16 Закону, та відсутність підстав для відмови в участі у торгах відповідно до статті 17 (п.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
6 розд. 3 документації з конкурсних торгів), Додаток 3

-ЗГОДА на збір та доступ до персональних даних (Додаток 4)


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено, так як забезпечення не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовник вимагає від учасників або учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:

1.Наявність документального підтвердження наявність фінансової спроможності.

2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід .

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

4.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

5.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо він не відповідає вимогам, зазначених в статті 17 Закону.

6. Вимоги зазначені в Додатку 3 цієї документації


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, встановленим Замовником.

Вимоги встановлені в Додатку 2 цієї документації.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники можуть подавати свої пропозиції на окремі частини предмета закупівлі (лоти), які визначені Замовником.

Опис технічних вимог до окремих частин наведені в Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів


Особисто або поштою
місце подання пропозицій конкурсних торгів

м.Свалява, пл. Головна, 1, каб. 304 

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

Кінцевий строк подання пропозицій

« 12 » липня 2016 року о 9-30 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів,

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів


м. Свалява, пл. Головна, 1, третій поверх

Зал засідань Районної Ради


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться

« 12 » липня 2016 року об 11-00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.
Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.


Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника Копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Критеріями оцінки є: Ціна.

Пропозиція Учасника, яка має найнижчу ціну та відповідає вимогам Замовника зазначених в документації з конкурсних торгів та визначені ст.16 та ст. 17 Закону отримує максимально можливу кількість балів - 100.

Всі інші пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів.

Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.
Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.


  1   2   3   4  • Документація конкурсних торгів