Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти Свалявської районної державної адміністрації

Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації
Сторінка2/4
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4

Методика оцінки


1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій з конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Послідовність виправлення :

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 


3. Інша інформація

Учасник відповідає за надану інформацію та одержання і надання будь-яких документів, всіх необхідних дозволів, сертифікатів, довідок та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, сертифікатів, довідок.

За наявності формальних помилок, пов’язаних з оформленням пропозиції конкурсних торгів, а саме: відсутність нумерації на окремих сторінках (до 10 сторінок), підпису (крім Додатку 1, довіреності), печаток на документах, які Учасник надає у довільній формі (крім відгуків від Замовників, копій договорів, які необхідно завірити печаткою та підписом), інших технічних помилок, пропозицію конкурсних торгів не буде відхилено .

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16  Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.

3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
  Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.


 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статті 40 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

4) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.


Учасник передає товар у власність Замовника, а Замовник сплачує за товар, визначений в асортименті, в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

Товар має супроводжуватись документами, які засвідчують якість та безпеку продукції визначеної в специфікації.

Поставка товару проводиться у термін: липень-серпень 2016 р. та за адресами згідно з Додатком 2 до договору (Дислокація закладів освіти).


Розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання


зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції: пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.

Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по договору.

Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2016 р.

Реквізити Замовника та найменування органу державного казначейства, через який будуть здійснюватись розрахунки по договору.

Розрахунковий рахунок:

35419015290391,35427115290391 в УДКСУ у Свалявському районі, МФО 812016, ЄДРПОУ 39787830.

Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Свалявський район Сваля́вський райо́н - район у гірській зоні Українських Карпат Закарпатської області, де гори переходять у низовину. Районний центр Свалява. У цьому районі згідно з переписом населення від 2001 року, проживає найбільша кількість русинів у порівнянні з іншими місцинами України.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

ДОДАТОК 1

до Документації конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.Учасник не повинен відступати від даної форми.
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

код 26.20.1(30200000-1) - машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональні комп'ютери , комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси та інше устаткування) 2 лоти

Повна назва учасника _____________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________

Фактична адреса __________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності __________________________________

Телефон________________________________________________________________________


1   2   3   4 • 2. Виправлення арифметичних помилок
 • 3. Інша інформація Учасник відповідає за надану інформацію та одержання і надання будь-яких документів, всіх необхідних дозволів, сертифікатів
 • 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
 • 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
 • VI. Укладання договору про закупівлю 1. Терміни укладання договору
 • 2. Істотні умови, які обовязково включаються до договору про закупівлю
 • 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
 • 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
 • ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ на участь у відкритих торгах на закупівлю 26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них