Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділення технічних наук Співголови журі відділення

Скачати 17.92 Kb.

Відділення технічних наук Співголови журі відділення
Скачати 17.92 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір17.92 Kb.


Відділення технічних наук
Співголови журі відділення:

- Лобода Петро Іванович – член-кореспондент Національної академії наук України, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Нан Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).

- Писаренко Леонід Дмитрович – завідувач кафедри електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Голова предметної комісії з математики:

- Борисенко Ольга Володимирівна – доцент кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат фізико-математичних наук.

Електро́нний при́лад (ЕП) - прилад для перетворення електромагнітної енергії з одного виду в інший, в процесі взаємодії створених в ньомо електронних потоків з електромагнітними полями, в середовищі, яке заповнює його внутрішній простір (вакуум, газ, напівпровідниковий матеріал, тощо).
Математична фізика - загальна назва математичних методів дослідження і розв'язання диференціальних рівнянь, які виникають, зокрема, в фізиці. Теорія математичних моделей фізичних явищ; займає особливе положення і у математиці, і у фізиці, перебуваючи на стику цих наук.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.Члени предметної комісії з математики:

- Авраменко Людмила Григорівна – доцент кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат фізико-математичних наук;

- Авдєєва Тетяна Василівна – старший викладач кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.

Продовження додатка- Буценко Юрій Павлович – доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат фізико-математичних наук.
Голова предметної комісії з фізики:

- Засєдка Людмила Миколаївна – вчитель Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, Заслужений вчитель України.

Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (УФМЛ КНУ) - спеціалізований середній навчальний заклад у м. Києві інтернатного типу. Профільні дисципліни: фізика, математика, інформатика, хімія.
Заслужений вчитель України - державна нагорода України - почесне звання України. Первісна назва - заслужений вчитель Української РСР.Члени предметної комісії з фізики:

- Голобородько Андрій Олександрович – доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

- Загородній Володимир Васильович – доцент кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

- Борецький В’ячеслав Францевич – асистент кафедри радіотехніки та радіоелектроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук;

Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.- Висоцький Михайло Володимирович – асистент кафедри електрофізики радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Секція 1 – екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Голова журі:


Ткачук Костянтин Костянтинович – завідувач кафедри інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Члени журі:

Ямшинський Михайло Михайлович – доцент кафедри ливарного виробництва чорних i кольорових металів інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук;
Вовк Оксана Олексіївна – доцент кафедри інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:

Омельченко Євгенія Дмитрівна – методист Національного центру «Мала академія наук України».


Секція 2 – електроніка та приладобудування

Голова журі:Попов Володимир Андрійович – доцент кафедри промислової електроніки факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.Продовження додатка

Члени журі:


Родіонова Марія Вікторівна – доцент кафедри акустики та акустоелектроніки факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук;
Яганов Петро Олексійович – доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:


Хімченко Оксана Болеславівна – методист Національного центру «Мала академія наук України».
Секція 3 – технологічні процеси та перспективні технології

Голова журі:

Михаленков Костянтин Вікторович – професор кафедри фізико-хімічних основ технології металів інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук.

Члени журі:


Степанов Олег Васильович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук;
Рибак В’ячеслав Миколайович – доцент кафедри фізико-хімічних основ технології металів інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:

Легка Наталія Михайлівна – методист Національного центру «Мала академія наук України».


Секція 4 – матеріалознавство

Голова журі:

Зауличний Ярослав Васильович – завідувач кафедри металознавства та термічної обробки інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Члени журі:

Баглюк Геннадій Анатолійович – заступник директора Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук України, доктор технічних наук;
Мініцький Анатолій В’ячеславович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:

Товкан Михайло Миколайович – методист Національного центру «Мала академія наук України».

Продовження додатка


Секція 5 – інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Голова

журі:


Пілінський Володимир Володимирович – професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Члени журі:

Купрій Олександр Михайлович – доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки радіотехнічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук;
Швайченко Володимир Борисович – доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:

Швець Світлана Анатоліївна – завідувач лабораторії Національного центру «Мала академії наук України».


Секція 6 – авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Голова

журі:


Кухтик Віктор Володимирович – доцент кафедри «Двигуни і теплотехніка» автомеханічного факультету Національного транспортного університету, кандидат технічних наук.

Члени журі:

Ковбасенко Сергій Володимирович – доцент кафедри дорожніх машин автомеханічного факультету Національного транспортного університету, кандидат технічних наук;
Корпач Анатолій Олександрович  доцент кафедри «Двигуни і теплотехніка» автомеханічного факультету Національного транспортного університету, кандидат технічних наук;
Пасічник Віталій Анатолійович – завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Секретар:

Таран Лариса Костянтинівна – завідувач кабінету Національного центру «Мала академія наук України».


Секція 7 – науково-технічна творчість та винахідництво

Голова

журі:


Богомол Юрій Іванович – доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Члени журі:


Савицький Віктор Володимирович  старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, кандидат технічних наук;
Войнорович Сергій Григорович  старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, кандидат технічних наук;
Продовження додатка

Кисла Галина Павлівна – доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Секретар:

Грітчина Анна Іванівна – молодший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

Каталог: upload -> konkurs-zahyst -> 2014 -> Sklad zguri
upload -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
upload -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
upload -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
upload -> Інформація для пасажирів Costa Cruises Зміст бронювання огляд круїзної компанії
Sklad zguri -> Наукове відділення комп’ютерних наук Голова журі відділення


Скачати 17.92 Kb.

  • Члени журі
  • Голова журі
  • Секретар