Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідкрите акціонерне товариство «запоріжжяобленерго»

Скачати 28.13 Kb.

Відкрите акціонерне товариство «запоріжжяобленерго»
Скачати 28.13 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір28.13 Kb.
ТипПовідомленняВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

(ВАТ «Запоріжжяобленерго»)

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua

Код ЄДРПОУ 00130926


023-79/9269 від 03.12.2013 р.


ТОВ «Кабельна арматура» - 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна 172, кім. №7,

СП ТОВ «ВАІК» - 03143, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 128-А

ТОВ СП «Стан-Комплект» - 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А

ТОВ ВКФ «Гармонія» - 69114, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 17

ТОВ «Електра» - 69041, м. Запоріжжя, вул. Турбінна, 32/1.
ПОВІДОМЛЕННЯ

учасникам про результати процедури закупівлі


 1. Замовник:

1.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобл­енерго”.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00130926

1.3. Місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14.


2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В (лот 1 – муфти кабельні, лот 2 - вимикач вакуумний, лот 3 – вводи до вимикача).

Код згідно з Державним класифікатором продукції: 27.12.
Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
1

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1- 34 шт., лот 2 – 1 шт., лот 3 – 24 шт.

2.3. Місце поставки товарів або виконання робіт чи надання послуг: 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Волгогра́д - місто у Росії, адміністративний центр Волгоградської області, місто-герой.

2.4. Строк поставки товарів або виконання робіт чи надання послуг: грудень 2013 р.


3. Процедура закупівлі: Конкурсні торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого на сайті www.zoe.com.ua: № 152 від 11.11.2013р.
5. Результат проведення процедури закупівлі:
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни, (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів.
5.2. Ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):
лот 1 – 29 772,00 грн.
Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Оголошення Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Цінá пропоз́иції - ціна, офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.
(двадцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві грн. 00 коп.);

лот 2 – 55 999,98 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч дев`ятсот дев’яносто дев’ять грн. 98 коп.),

лот 3 – 436 320,00 грн. (чотириста тридцять шість тисяч триста двадцять грн. 00 коп.).
5.3. Ціна за одиницю товару:

5.4. Дата пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: «3» грудня 2013 р.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

5.5.1. Дата прийняття рішення:

5.5.2. Причини:
6. Інформація про переможця торгів:
Лот 1. Муфти кабельні
Найменування: Найменування: ТОВ «Кабельна арматура»

Ідентифікаційний код: 32180267

Місцезнаходження: Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна 172, кім. №7

Номер телефону, телефаксу: (0472) 45-38-83


Лот 2. Вимикач вакуумний
Найменування: ТОВ «Електра»

Ідентифікаційний код: 19276348

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Турбінна, 32/1

Номер телефону, телефаксу: (061) 213-56-11, (061)213-56-83


Лот 3. Вводи до вимикача
Найменування: ТОВ СП «Стан-Комплект»

Ідентифікаційний код: 22916099

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А

Номер телефону, телефаксу: (044) 536-04-88Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з матеріально-технічного забезпечення,

начальник СМТЗ Кувачев О.М. ___________

підпис, М.П

вик.: Кобезська А.225-39-48


Скачати 28.13 Kb.

 • 023-79/9269 від 03.12.2013 р.
 • ПОВІДОМЛЕННЯ учасникам про результати процедури закупівлі Замовник
 • 2. Предмет закупівлі: 2.1. Найменування предмета закупівлі : апаратура електрична для комутації
 • Державним
 • № 152 від 11.11.2013р. 5. Результат проведення процедури закупівлі: 5.1. Перелік критеріїв
 • 55 999,98 грн.
 • 6. Інформація про переможця торгів: Лот 1. Муфти кабельні
 • Лот 2. Вимикач вакуумний
 • Лот 3. Вводи до вимикача
 • Голова комітету з конкурсних торгів