Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідомість креслень Дана частина завдання являє собою розробку концептуальних рекомендацій проектно-планувальних пропозицій організації багатофункціонального парку культури в місті Суми

Скачати 102.94 Kb.

Відомість креслень Дана частина завдання являє собою розробку концептуальних рекомендацій проектно-планувальних пропозицій організації багатофункціонального парку культури в місті Суми
Скачати 102.94 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір102.94 Kb.

Арк.

05791 ПЗЗМІСТ

Відомість креслень


1. Вступ.2. Аналіз сучасного стану парку3. Концептуальне рішення планувальної організації міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба4. Застосування сучасних прийомів урбанізованого ландшафту в концептуальному рішенні організації парку5. Функціональне зонування парку6. Висновок7. Список використаної літератури

Відомість креслень

Дана частина завдання являє собою розробку концептуальних рекомендацій проектно-планувальних пропозицій організації багатофункціонального парку культури в місті Суми.

Склад проектних робочих креслень представлені на двох А0 841х1189 формата аркуша за номерацією: 1,2 (05791)
Найменування

Примітка

1


Концептуальне рішення міського парку культури ім. Кожедуба в місті Суми
Перелік креслень 1-го планшету:Ситуаційна схема розміщення паркуСхема розташування території у планувальній структурі містаКомпозиційна схемаКонцептуальне рішення генерального плануФормування урбанізованого ландшафту
2

Схема функціонального зонуванняФрагмент генерального плануЕлементи благоустроюРозгортка парку по головній алеї


ВСТУП

Зв`язок міста і природи розглядається у містобудуванні як основа розвитку будь-якого міста від малого до крупного мегаполісу. Тому зелені насадження виступають у сучасному містобудуванні як повноправні конструктивні елементи, що беруть участь в організації міського середовища.

У містобудуванні озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів щодо планування, забудови і впорядкування населених місць. Воно має величезне значення в житті людини і в навколишньому середовищі.

Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Система озеленених територій міста – це сукупність всіх збережених і заново створених внутрішньоміських і заміських відкритих просторів в їх архітектурно-планувальному і композиційній єдності, забезпечує соціально-функціональні потреби населення.

Використання компонентів природного ландшафту в архітектурному формоутворенні є актуальною проблемою для сучасних великих міст не тільки з позиції поганої екології, але й з низьким рівнем естетичної гармонізації міського середовища, що орієнтований на досконалене сприйняття людини візуальних якостей середовище.

Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.
Тому, на сьогоднішній день, однією з найважливіших задач архітектури і містобудування - є підвищення рівня озеленення міст різними засобами. Одним з таких засобів може виступати нові пропозиції вдосконалення і розвитку паркової системи міста, що створюють вдалий взаємозв`язок архітектури і природи, де формується своєрідне міське середовище, що дуже важливе для міського життя.
Озелені́ння - культивування на незайманих ділянках території населених місць дикорослих або окультурених рослин для поліпшення якості середовища.
Мі́сто - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. У багатьох країнах статус міста визначається і закріплюється законодавчо, при цьому може висуватися критерій чисельності населення.

Головною ідеєю роботи – необхідність виявлення та систематизація основних рекомендацій і засобів формування паркової території міста обумовлена спрямованістю на вирішення завдань та покращення міського середовища, що підвищує екологічну стійкість, ефективне використання та привабливість територій міста.


АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПАРКУ

Характеристика

Парк ім. Кожедуба І.М. являє собою зелений масив паркового типу з наміченої системою алей і доріг, із зеленими насадженнями, що представляє собою цінність для розвитку зеленої зони міста. Межі парку визначені генеральним планом м.

Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.
Суми. Парк можна кваліфікувати як невеликий міський багатопрофільний з функціями: розваг, атракціонів, спортивної, прогулянок, і тихого відпочинку. Громадський парк займає площу в 60,0 га і розташований біля центральної частини міста Суми. Ділянка знаходиться в вздовж вулиці Гагаріна та в межах вулиць 20 років Премоги та Харківська, річки Псел.
Псел - річка, що протікає в Росії (Білгородській і Курській областях) та Україні, - в межах Сумської області (Краснопільський, Сумський, Лебединський райони) і Полтавської області (Гадяцький, Миргородський, Шишацький, Великобагачанський, Козельщинський, Глобинський, Кременчуцький райони).
Територія переважно оточенна житловими і громадськими будинками і тому інтенсивно використовується в якості місця короткочасного і довгого відпочинку. На даний момент стан благоустрою та озеленення парку потребує проведення певних заходів для підвищення естетичного вигляду та забезпечення належного рівня функціонування.

Будівництво й догляд за садово-парковими об’єктами здійснює КП Сумської міської ради «Зелене будівництво». Аналізуючи результати досліджень слід зазначити, що зелені насадження лише частково виконують відведені їм санітарно-гігієнічні функцій. Давно не насаджувались нові види, а існуюче насадження з роками втрачає свій естетичний вигляд.

Для даної території характерне значне рекреаційне навантаження, оскільки ділянка знаходиться в центральній частині міста.

Рекреа́ція - це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які розташовані поза їх постійним помешканням.

Квіткове оформлення на досить низькому рівні, тому потребує більш професійного підходу, в окремих місцях повністю витоптане трав’яне вкриття. Асортимент трав майже не диференційований за типами газонів. Експлуатація газону включає лише скошування, та й те не регулярне.Недоліком організації благоустрою є мала кількість архітектурних форм, які позитивно впливають на емоційно-психологічний стан відвідувачів, не вистачає паркових лавочок для відпочинку, декоративних ліхтарів та урн для сміття. Насадження потребує часткової реконструкції.

Рис. 1 Схема розташування території в структурі міста.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСЬКОГО ПАРКУ

Основною ідеєю концептуального рішення міського парку є створення природно-рекреаційного комплексу, який з новими функціями увійде в систему міських парків міста, внесе функціональне різноманіття, що, забезпечить ефективне використання території. Нами було запропоновано архітектурно-планувальну організацію парку, з урахуванням умов ландшафтного середовища, з новими можливими функціями, які мають більш атрактивну насиченість, доповнить загальну композицію простору, створюючи цілісне художньо образне рішення парку: 1. Організація додаткових вхідних груп. Одним з них - вхід через музей, що є продовженням відкритої виставкової галереї; включає в себе роботи сумських митців: художник і кераміст Л. Костур, скульптор Кавалерідзе, Лисенко та ін. Це супроводить тим, що прилегла територія парку розташована біля історичної частини міста і музейної зони.

 2. Формування головної алеї з застосуванням експозицій та інсталяції сучасного мистецтва.
  Суча́сне мисте́цтво (англ. Contemporary art) - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття.
  Насичена цікавим ландшафтним дизайном.

 3. Запропоновано наплавний міст через річку для більш доступного і зручного транзиту до головного торгового центру міста Суми.
  Ландшафтна архітектура - об'ємно-просторова організація території, об'єднання природних, будівельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, що несе певний художній образ. Подібно архітектурі і містобудуванню ландшафтне мистецтво належить до просторових видів мистецтва.
  Понто́нний міст - міст, що має плавучі опори-понтони. Різновидом понтонного моста є наплавний міст, який не має відокремлених понтонів - плавучими є самі прогонові будови.
  Торго́вий центр (ТЦ) інколи торгово-розважальний центр (ТРЦ), галерея, пасаж, торговельний комплекс, торговельно-розважальний комплекс (англ. shopping mall, mall, shopping center) - універсальний магазин або комплекс магазинів, що зазвичай включає підприємства побутового обслуговування, громадського харчування та розважальні заклади.


 4. Торгово-розважальний центр, організація літніх майданчиків, кафе, ресторан з привабливою місцевістю.

 5. Організація квіткової виставки з ідеєю в різноманітній стилістиці, де формуються міні сади:

 • бузковий сад;

 • сад троянд;

 • сад мініатюр;

 • топі арій;

 • лабіринт.

 1. Насиченість сучасними дитячими і дорослими атракціонами, організація дитячих майданчиків для ігр.
  Дитя́чі ігрові́ майда́нчики - частина земельної ділянки обладнана пісочницями, тіньовими грибками, гойдалками, драбинками, гірками тощо.


 2. Доповнення до спортивної інфраструктури: майданчики для баскетболу, волейболу, тенісу, турнікум (варкау), картинг, льодова арена.

 3. Запропоновано вибудувати зону для екстримального парку, що буде включаси в себе скалолазання, скейтбординг, паркурпарк, БМХ-парк, акрострит, пейнбол.

 4. Реконструкція існуючого літнього театру в більш сучасну споруду з елементами урбанізованого ландшафту.

 5. Організація міні-зоопарку.

 6. Запропоновано сформувати новий зелений театр – відкритий простір для масових зібрань (амфітеатр, кінотеатр).

 7. Розвинути міський пляж з більш інфраструктурним насиченням: кафе, спортивні майданчики, пляжна зона – лежаки, водні атракціони.
  Спорти́вний майда́нчик - це спеціалізований майданчик, що має спеціальне покриття (синтетичне, асфальто-бетонне, трав'яне, ґрунтове), розмітку для різних ігрових видів спорту та, необхідне обладнання. Розмітка майданчика повинна відповідати правилам затвердженим відповідними спортивними федераціями.


 8. Школа спортивного розвитку (лекції, навчання, зібрання).

 9. Створити в зоні тихого відпочинку козацькі табори, організувавши верхову їзду, бойові турніри тощо).

 10. Зона вільного користування інтернетною мережою (WiFi).

 11. Організація велодоріжок вздовж набережної.

 12. Встановлення вбиралень та огорожі паркової території.

Загальні елементи парку


Майданчики для відпочинку повинні задовольняти різноманітні потреби всіх вікових груп відвідувачів. Передбачені проектом майданчика наступних видів: галявини і майданчики тихого відпочинку (одиночного, сімейного, групового); галасливого відпочинку (сімейного, групового, колективного), видовищ і розваг (пікніків, культмасових заходів, танців); споглядального відпочинку, видові і огляду експозицій, майданчики відпочинку на воді, майданчики-солярії та ін.. Комфортні умови для тихого відпочинку створюються на невеликих майданчиках обладнаних зручними меблями. Передбачені майданчики для розміщення кафе та ресторану із зручним під'їздом
Водойми і водні пристрої істотно прикрашають і оздоровлюють паркову середу, тому проектом передбачається максимальне збільшення площі водного дзеркала, за рахунок створення додаткових водних пристроїв.
Дзе́ркало вод - водна поверхня річки, озера, водосховища та інших водойм, верхня межа (поверхня) ненапірних підземних вод у водоносному шарі. Дзеркало підземних вод нахилене в напрямку руху води й приблизно відображає рельєф поверхні.

Проектом передбачено прикраса центральної еспланади з фонтанам різних розмірів і форм з рециркуляційних пристроями. Крім виконання утилітарної функції захисна смуга є просторовим контактом парку з його оточенням і важливим композиційним засобом, візуально розширюють внутрішній простір парку за рахунок декоративно оформленої узлісся, увеличивающей естетичне значення захисної зеленої смуги для формування пейзажів парку.
Дорожня мережа парку забезпечує зручний зв'язок входів в парк з усіма його функціональними зонами і окремими об'єктами всередині них, включаючи розвантажувальні, ігрові, та інші майданчики. Ширина головної пішохідної алеї залишена без зміни і розраховується виходячи з пропускної спроможності, що забезпечує комфортність і безперервність руху. Враховуючи дні свят і різних масових заходів, пропускну здатність головної алей можна збільшити за рахунок ще трьох паралельних доріг, з'єднаних діагональної зв'язком. Таким чином ширина потоку руху по головній алеї з дублюючими доріжками, що перетворюється його в добре захищену від сонця еспланаду. Поперечний профіль дороги, розділений квіткової рабатки збережений. Вечірнє освітлення еспланади здійснюється мачтових світильниками з відбитим світлом.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ УРБАНІЗОВАНОГО ЛАНДШАФТУ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РІШЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКУ

Напрями та шляхи вдосконалення привабливості паркової території. Головні рекомендації щодо застосування різних сучасних підходів в застосуванні ландшафтного дизайну в якості екологічної та естетичної реконструкції громадського простору в цілях досягти стійкість середовища.
За деякими даними, закладка парку могла відбуватися за участю інженера Людвіга Метцеля, прибулого на службу до Тульчина до Фелікса Потоцького і що згодом створив знамениту Софіївку.

В якості прикладу можуть використовуватися наступні заходи і прийоми:
Рис. 2 Схема прийомів для проектного рішення формування урбанізованого ландшафту територій.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

Основною ідеєю проекту є створення високотехнологічного і високоефективного багатофункціонального парку, що забезпечує активну діяльність міста і обслуговує на самому сучасному рівні. Весь парк розділений на кілька окремих функціональних зон і при цьому пов'язаний в єдину спільну планувальну структуру.Рис. 3 Схема функціонального зонування.
ВИСНОВКИ

Запропонована концепція генерального плану парку є великим потенціалом розвитку як рекреаційного об'єкта міського значення. Доцільне застосування сучасних архітектурно-ландшафтних і композиційно-планувальних рішень, засобів і прийомів для підвищення естетичних і функціональних якостей середовища.

Основою концепції парку є суміщення на
одній території декілька функцій різного характеру, що є актуальним при розташуванні в великих міських центрів. Парк демонструє абсолютно новий підхід формування для залучення як можна більшої кількості людей, коли привабливість території для відвідувачів посилює інтерес і набирає індивідуального характеру.

Проектом передбачено застосування прийнятих прийомів формування урбанізованого ландшафту та різні засоби ландшафтного дизайну для технологічної модернізації і естетичного вдосконалення територій парку.

Запропонована концепція генерального плану істотно покращила санітарно-гігієнічний та функціонально-планувальний стан обраної ділянки.

Для міста Суми, як і для багатьох інших міст України організація зелених зон міста в архітектурному середовищі є досить актуальною темою, оскільки, вона обумовлено спрямована на вирішення завдань (містобудівних, ландшафтних, природних, соціально-економічних та ін.); для покращення міського середовища, що підвищує екологічну стійкість, ефективне використання та привабливість територій міста.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень.
  Сільське поселення - один з типів муніципальних утворень в Росії, являє собою один або декілька об'єднаних загальною територією сільських населених пунктів (селищ, сіл, станиць, сіл, хуторів, кишлаків, аулів та інших сільських населених пунктів), в яких місцеве самоврядування здійснюється населенням безпосередньо і (або) через виборні та інші органи місцевого самоврядування.


 2. Методичні рекомендації з проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію парків, садів, скверів та інших об'єктів комплексного благоустрою в містах Київ містобудування, 1984. - 159 с.,

 3. Керівництво з проектування парків. - Мінськ: Полум'я
  Архітектурна композиція садів і 1980. - 254 с.


 4. Озеленение городов. Киев. Будевельник, 1966.

 5. Справочник. Ландшафтна архітектура. Київ. Будівельник., 199

 6. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. – М.:


Скачати 102.94 Kb.

 • Відомість креслень
 • Концептуальне рішення міського парку культури ім. Кожедуба в місті Суми
 • ВСТУП
 • АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПАРКУ Характеристика
 • Для даної території характерне значне рекреаційне навантаження
 • КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСЬКОГО ПАРКУ
 • Загальні елементи парку
 • ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ УРБАНІЗОВАНОГО ЛАНДШАФТУ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РІШЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКУ Напрями та шляхи вдосконалення привабливості паркової території.