Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідповідальний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України. Сума позики

Скачати 174.74 Kb.

Відповідальний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України. Сума позики
Скачати 174.74 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір174.74 Kb.

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей (МБРР)

Відповідальний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України.

Сума позики: 214,73 млн. дол. США.

Мета проекту: розробка інформаційної системи і зміцнення потенціалу МОЗ для підвищення ефективності державного управління охорони у сфері охорони здоров’я;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

модернізація лікарень у регіонах, зміцнення первинної ланки медичної допомоги, розробка та впровадження інноваційних методів фінансування закладів охорони здоров’я із застосуванням клініко-споріднених груп.

Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.Термін реалізації: 15.06.2015 – 30.09.2020.

Стан: За інформацією МОЗ у звітному кварталі:

Компонент 1. «Удосконалення надання послуг на місцевому рівні»:

Субпроект 1: "Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією"

Проектування та будівництво Центру серцево-судинної патології (в суму витрат позики входить):

- оплата за консультативно-ознайомчу поїздку до клінік Німеччини та Австрії по питаннях сучасного проектування кардіоцентру;

- комісійні витрати Укрексімбанку за перерахування коштів за контрактом.

Розроблені медичне та технічне завдання на проектування.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

Медичне завдання погоджено МОЗ України. 30.12.15р. затверджений ескізний проект Центру .

Ескі́зний прое́кт (англ. Preliminary design) - проектна конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні рішення і дає загальне уявлення про будову та принцип дії виробу, а також дані, що визначають його відповідність призначенню.

Земельну ділянку виділено під забудову Центру.

Забезпечити Центр серцево-судинної патології діагностичним та лікувальним обладнанням: формується документація на закупівлю 1 черги медичного обладнання для діючого Центру. Центр забезпечено витратними матеріалами відповідно до планових показників.

Забезпечення регіонального Центру серцево-судинної патології медичними працівникам: рівень укомплектованості Центру кадрами: загальна укомплектованість 96%, укомплектованість медичними кадрами 95%.

Вдосконалення маршруту пацієнта з гострими станами ССЗ на рівні Центру екстреної медичної допомоги: за звітний період 46 бригад Центру екстреної медичної допомоги забезпеченні обладнанням для дистанційної консультативної передачі ЕКГ в дистанційний центр за кошти обласного бюджету.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

З метою вдосконалення маршруту пацієнтів з гострим коронарним синдромом бригадами Центру екстреної медичної допомоги (116) проведено 44 догоспітальних тромболізисів та здійснена маршрутизація 627 пацієнтів : бригада ЕМД- операційна кардіоцентру.

Вдосконалення маршруту пацієнта з ішемічною хворобою серця на рівні консультативно-діагностичних центрів (поліклінік) лікарень вторинного рівня меддопомоги (районних): проведено навчань для медпрацівників вторинного рівня 80 осіб.

Ішемічна хвороба серця Ішемі́чна хворо́ба се́рця (ІХС) - захворювання, яке виникає внаслідок абсолютного або відносного порушення кровопостачання міокарду через ураження коронарних артерій серця. В основі ішемічної хвороби серця лежить порушення кровотоку в коронарних судинах, що призводить до недостатнього кровопостачання серцевого м'яза.

Розробити та впровадити локальні протоколи раннього виявлення захворювань, обсягу обстежень та надання меддопомоги пацієнтам з ССЗ на рівні первинної ланки: кількість навчених медичних працівників - 405 осіб.

Забезпечення логістики проекту: робоча регіональна група управління субпроектом створена-ГУС ( розпорядження облдержадміністрації від № )

ГУС на 80% забезпечена матеріально-технічними засобами.Вибірка за звітний період по Субпроекту 1 = 17 975 081,53 грн./ 815 494,47 дол.США

Субпроект 2: "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області"

Забезпечити чіткий обсяг послуг та розподіл пацієнтів за рівнями допомоги: 100 % закладів розробили протоколи по хворобам системи кровообігу;

Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.

Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.

Кровоо́біг - процес постійної циркуляції крові в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Кровоносну систему організму іноді об'єднують із лімфатичною системою в серцево-судинну систему.

0 медичних працівників пройшли навчання.

Створити електронний реєстр пацієнтів з середнім та високим ризиком хвороб системи кровообігу: розпочато розробку технічного завдання.

Підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику виникнення хвороб системи кровообігу та методів їх профілактики: розпочато розробку плану інформаційної кампанії.

Забезпечення управління проектом, забезпечити логістику Групи Управління проектом: проведено конкурс на 6 з 9 консультантів. З 5 підписано контракти.

Вибірка за звітний період по Субпроекту 2 = 297 268,61 грн. / 13 148,08 дол. США.

Субпроект 3 : "Підтримка реформування системи охорони здоров’я Дніпропетровської області"

Станом на 01 грудня 2015 року до УКБ облдержадміністрації, відповідно до актів прийому-передачі містами Дніпропетровськ та Кривий Ріг, передано проектно-кошторисну документацію українською та російською мовами по 11 об'єктах, яка пройшла Укрінвестекспертизу.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Російська мова Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.

Визначення потреби в лікарях та медичних сестрах ЗПСМ для укомлектування введених в експлуатацію ЛА: забезпечено лікарями ЗСПМ 3,8. Укомплектованість лікарями зросла з 72 до 76. Забезпеченість медичними сестрами 6,7.

Меди́чна сестра́ (медсестра́, також сестра-жалібниця) а також медичний брат (медбрат) - особа з середньою медичною освітою, котра працює у області сестринської справи, під керівництвом лікаря або фельдшера.

Проведення підготовки та перепідготовки лікарів ЗПСМ: протягом 2015 року проводилась підготовки та перепідготовки лікарів ЗПСМ. Станом на 30.12.2015 завершили спеціалізацію та атестовані за фахом „ЗП-СМ”– 72 лікаря, у т.ч.: лікарів-терапевтів – 36, лікарів-педіатрів дільничних – 30, лікарів-спеціалістів (6).

Функціонують 34 територіальних навчально-тренінгові центри. Проведено за 12 міс.: ПАЦ для 208 лікарів ЗП-СЛ, у т. ч. 84 лікаря пройшли навчання за кошти місцевого бюджету (м.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Дніпропетровськ (28), м. Дніпродзержинськ (56).

Проведення спеціальної підготовки лікарів ЗПСМ з організації шкіл здоров’я для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями: організовано 77 шкіл здоров'я в амбулаторіях ЦПМСД;

− частка складає 19%

− проведено 5 тренінгів у травні, липні та жовтні, грудні 2015 року.

Проведення скринінгу серед груп ризику щодо виявлення серецево-судинних захворювань (перманентних досліджень): контрольований рівень артеріального тиску - базовий показник лишився на тому ж рівні 15,4% (цільовий показник за 1 рік мав бути 15,7%).

Серцеві хвороби - це цілий ряд різних захворювань, які вражають серце та серцево-судинну систему. Вивченням хвороб серця, їх профілактикою та лікуванням займається кардіологія.

Артеріальний тиск - кров'яний тиск, який заміряється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінках артерій під час систоли та діастоли серцевого м'язу. Завжди вимірюється два значення: систолічний (верхній) і діастолічний (нижній).

Група ризику - термін, що використовується переважно в медицині і соціології. Це визначення є збірним для представників населення, найбільш уразливих до певних соціальних, медичних впливів або впливу навколишнього середовища.

Забезпечення адекватної терапії хворих з серцево-судинними захворюваннями на первинному рівні: розроблено форму експертного аналізу медичних карт амбулаторного хворого (Ф. № 025/о); відповідно до форми проводиться моніторинг в містах: Кривий Ріг, Дніпропетровськ.

За даними з центрів первинної медико-санітарної допомоги області скористались правом вільного вибору лікаря близько 2,4 млн осіб, що становить 89,7%, із них здійснили зміну лікаря 13,1 тисяч осіб, що складає 0,5% населення прикріпленого до центрів первинної медико-санітарної допомоги області.

Ме́дико-саніта́рна допомо́га - комплекс цілеспрямованих дій та заходів щодо сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, проведення ранньої діагностики, лікування осіб з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітації хворих та інвалідів.

У вересні 2015 р. була проведена кампанія вибору лікаря первинної ланки.

Підвищення професійної майстерності лікарів, зайнятих у відділенні екстреної (невідкладної) допомоги, діагностичному, кардіологічному та неврологічному (інсультному) відділеннях ЛІЛ: „Актуальні питання ведення дорослих і дітей з патологією серцево-судинної системи на амбулаторному етапі” – 25 лікарів ЗП-СЛ; „Особливості ведення геронтологічних і геріатричних аспектів у громадській практиці” – 20 лікарів ЗП-СЛ. Залучення пацієнтів до активної участі у заходах ПМД, зокрема вторинній профілактиці, шляхом їх навчання в школах здоров'я. 9 майстер-класів з питань забору цитологічного матеріалу 160 медичних працівників центрів ПМСД.

Моніторинг ефективності проекту: підготовлено зразок анкети та технічне завдання соціологічного дослідження та направлено консультантам ГКПП на погодження.

Забезпечити інформаційний супровід проекту у регіональних засобах масової інформації: у вересні 2015 р.

Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.

Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

проведено прес-конференцію та громадське обговорення.Вибірка за звітний період по Субпроекту 3 = 1 219 893,988 грн/ 51 776,03 дол. США.

Субпроект 4 :"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області"

Розробити та запровадити локальні протоколи раннього виявлення та лікування ГКС на основі уніфікованого клінічного протоколу «гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», розробити «маршрути пацієнта».

Закарпа́тська о́бласть - область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України.

Проведення тренінгів для лікарів ЦПМСД (для 300 лікарів в рік, протягом 2х років) та медичних сестер ЦПМСД (для 250 медсестр в рік, протягом 2х років): протоколи надруковані та розподілені серед лікувально - профілактичних закладів первинної ланки у листопаді 2015 року.

Проведення тренінгів для керівного складу ЦПМСД (для 30 осіб за рік, протягом 2х років) щодо діагностики, профілактики та надання допомоги хворим на ІХС, з акцентом на ГКС.

Тренінги були проведені для 213 осіб.

Подано на погодження до Світового банку Технічні характеристики на обладнання для забезпечення повного обсягу обстеження та лікування пацієнтів в ЗОККД та забезпечення устаткуванням та медичною апаратурою існуючі відділення ЗОККД (кардіохірургічне, рентгенхірургічне).

Вибірки за звітний період по Субпроекту 4 не було.

Субпроект 5: "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Запорізькій області"

Пілотування трьох центрів ПМСД щодо використанням АРМ лікарів і електронного реєстру пацієнтів: розпочато розробку технічного завдання.

Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

5 з 6 запланованих консультантів приступили до роботи з 20.11.2015р. Проводяться переговори щодо підписання контракту з консультантом з ІТ.

Вибірки за звітний період по Субпроекту 5 не було.

Субпроект 6: " Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області"

У районних лікарнях Львівської області розроблені та впровадженні локальні протоколи обстеження жінок.

Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.

Львів (МФА: [ˈʎʋiu̯], вимоваопис файлу) - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та центром Західної України.

Локальний протокол третинної медичної допомоги, адаптований до умов роботи Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Дисплазія та рак шийки матки затверджено (зі змінами) 26.11.2015 року.

17.11.2015 року відбулась науково-практична конференція за участю провідних цитологів Європейського Союзу Dr.

Шийка матки (cervix uteri) являє собою нижній сегмент матки. У центрі розташований канал шийки матки, один кінець якого відкривається в порожнину матки, а інший - у піхву.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

Anneke M.J. van Driel-Kulker Cytologist Rotterdam, the Netherlands та Mieke Bamelis Product Marager EMA Women’s Health Cancer Becton Dichmson «Скринінг патології шийки матки – роль цитологічного дослідження» , співдоповідач лікар-цитолог Віннцького онкологічного диспансеру Демчук Алла Василівна (участь взяли понад 100 медпрацівників: гінекологи, онкологи, цитологи та інші).

В рамках проведення акції "Дні профілактики та раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок" (5-19.10.2015) проведено у міських та районних закладах охорони здоров’я розширені медичні ради, наради керівників всіх ланок акушерсько-гінекологічної служби, - підготовлені і надруковані статті про рак шийки матки та рак грудної залози у всіх районних газетах, куратори-онкогінекологи виїжджали в райони області для надання організаційно-консультативної допомоги, проведені виїзди акушер-гінекологів на ФАПи.

Науково-практична конференція з регіональною участю “Сучасні принципи діагностики та лікування раку грудної залози” (18.12.15) (близько 100 учасників)

Круглий стіл "Забезпечення профілактики та реалібітації жінок, які переносли захворювання на рак молочної залози" (27.11.

Груди (лат. mamma; синоніми (для жіночих грудей): перса (перси) поет., цицьки розм., пазуха розм.; бюст як частина фігури) - верхня частина тіла людини. Жіночі груди пристосовані для годування немовлят молоком.

2015) (30 учасників)

Зустріч онкологів з психоонкологом Базельського університету, магістром психології Олександрою Фесллер на тему "Психологічна допомога онкохворим, можливості веб-платформи для менеджменту стресу" (30 лікарів-онкологів) (25.11.2015)

Під час робочої наради директора департаменту охорони здоров’я з головними лікарями районних лікарень Львівської області було презентовано діяльність субпроекту Світового банку «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» (присутні 25 головних лікарів районних лікарень, 4 лікарі-експерти субпроекту) (04.09.2015).

У Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі відбувся семінар з терапевтами області (48 терапевтів області пройшли семінар). (23.09.2015)

У рамках Акції «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок» та діяльності субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» відбулась зустріч з гінекологами та цитологами (кількість учасників семінару 43) (30.09.2015)

З 5 по 19 жовтня у Львівській області проводиться акція «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок». У рамках проведення «Днів профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок» буде проведено ряд заходів. Традиційно, семінари, прес-конференції та виступи спеціалістів у ЗМІ щодо профілактики та можливостей лікування захворювань шийки матки та грудної залози, підготовлено інформаційні матеріали для населення області. Заплановано проведення виїздів онкогінекологів для огляду персоналу та пацієнтів у заклади охорони здоров’яЛьвівщини. А також забезпечення безперебійної щоденної роботи: цитологічних лабораторій, онкологічного центру та поліклінічного відділення у Львові, диспансеризації та лікування виявлених онкохворих, відповідно до протоколів на наказів Міністерства охорони здоров’я України. (5-19.10.2015)

Проведено прес-конференцію про початок Акції «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок», заплановані заходи та очікувані результати, а також про діяльність субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій" (05.10.2015)

Освітній семінар для мамологів «Школа сучасної мамографії» (22-25.06.2015) (к-ть мамологів, що пройшли навчання 15) http://www.guoz.lviv.ua/ukr/news/lvivnews/4433.html

Міжрайонна конференція онкологів "Можливості вчасної діагностики раку. Скринінгові методики та ранні діагностика" (29.05.2015, м. Пустомити)

По закупівлі № 4.1.4 “Програмний продукт «Електронний реєстр жінок Львівської області», комп'ютерна техніка та серверне обладнання” підготовлено технічні вимоги, погоджено консультантом ГКПП, повторно надіслано консультанту Світового банку з опрацьованими зауваженнями 04.01.2016

Під час підготовки ТЗ Програмного продукту «Електронний реєстр жінок Львівської області» опрацьовано юридичні аспекти збору та опрацювання персональних даних.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

Консультантами ГУС зібрано та узагальнено інформацію щодо наявності/відсутності інтернет доступу у ЗОЗ Львіської області та технічних можливостей підключень, де він відсутній.

У рамках закупівлі № 4.1.4 “Програмний продукт "Електронний реєстр жінок Львівської області", комп'ютерна техніка та серверне обладнання” буде забезпечено ЗОЗ первинної та вторинної ланки комп'ютерною технікою.

В рамках підготовки закупівлі № 4.1.4 “Програмний продукт "Електронний реєстр жінок Львівської області" опрацьовано питання підготовки закупівель № 4.1.5 “Підключення до мережі інтернет закладів охорони здоров’я області” та № 4.1.6 “Комплексна система захисту інформації (КСЗІ)”.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації (ЗІ).

На наступній місії банку буде пропоновано змінити терміни проведення даних закупівель у відповідності до завершення закупівлі № 4.1.4, оскільки предмети закупівель взаємопов’язані.

ГУС прийнято рішення додатково створити міжрайонний скриніговий центр у м. Стрий.

Забезпечення медобладнанням скиннінговий центрів забезпечуватиметься у рамках закупівель медобладнання: Технічні специфікації для медобладнання в рамках закупівлі № 4.1.1 “Обладнання для мікроскопічної, колькоскопічної діагностики, інвазивних методів обстеження та лікування в онкоцентрі, міжрайонних скринінгових центрах та для гінекологічних кабінетів у районах області” погоджено на засіданні ГУС від 1 вересня 2015 року, погоджені Банком 14 жовтня 2015. Для оголошення закупівлі Банк вимагає погодження процедури реєстрації медичного обладнання з ГКПП та МОЗ. 19 жовтня скеровано офіційний запит – прохання на ім’я заступника міністра – керівника проекту І. Перегінця, 28 жовтня 2015 року відбулась нарада з даного питання, 30 жовтня скерованого додатковий запит на Держлікслужбу з копією на МОЗ та 17 листопада надіслано повторно.

В рамках проведення акції "Дні профілактики та раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок" (5-19.10.2015) було оглянуто з приводу ранньої діагностики раку шийки матки 52 935 жінок (з них віком до 18 років 4%;

Рак ши́йки ма́тки - злоякісне новоутворення, що виникає в області шийки матки. Гістологічно розрізняють дві його основні різновиди: аденокарциному та плоскоклітинний рак.

віком 18-49 років 70%; віком понад 50 років 26% жінок). % неінфоормативних мазків становить від 0,6 до 5 %: найнижчий у Самбірському районі -0,6 - найвищий у Бродівському -5%, середній % неінформативних мазків - 2,4% -2,8%.

Са́мбірський райо́н - район України у південно-західній частині Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто обласного значення Самбір. Адміністративний центр - місто Самбір. Населення становить 69 223 особи (на 1 серпня 2013).

Серед оглянутих виявлено цитологічно 1543 випадків патології, що становить 2,9% від всіх оглянутих. Цитологічно рак виявлено у 40 жінок (з них 20 жінок обстежено в ЛДОРЛДЦ), підозра на рак – 39 жінок ( з них 25 жінок -скеровано та обстежено в ЛДОРЛДЦ) , важких дисплазій – 54 жінки (25 жінок скеровано та обстежено в ЛДОРЛДЦ), легких дисплазій – 230 жінок ( з них 72 –скеровано та обстежено в ЛДОРЛДЦ). Взято на диспансерний облік 4654 жінок з цитологічною та візуально виявленою патологією шийки матки. Всі жінки з виявленою патологією шийки матки та грудної залози передані під спостереження районних онкологів, в плановому порядку проходять дообстеження і відповідне лікування.

По закупівлі № 4.1.2 «Обладнання для променевих методів діагностики в онкоцентрі та міжрайонних скринінгових центрах» попередньо погоджено Банком технічну специфікацію 27.11.2015 року. Подальший процес закупівлі затримується через відсутність узгодженої процедури реєстрації медичного обладнання. ГУС допрацьовує МТД вцілому, проте надіслати її у банк для остаточного погодження зможе лише після отримання реєстраційних процедур медобладнання від МОЗ та ГКПП.

Енергетична платформа Force Triad придбана у грудні 2014 року.

За 9 міс 2015р. Са in situ /до Раку шийки матки інвазивного = 99/175=0,57

І ст раку грудей / всі стадії інвазивного раку грудей (звіт по формі № 7) = 129/581*100%=22,2%

Середній ліжко-день по лікарні 10,3, по відділенні мамологічному - 10,1, по відділенні патології шийки матки 13,1, в майбутньому будем такі квартальні показники брати і з онкологічних відділень районів, але нині їх не маєм.

Рак молочної залози - злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. У світі це найчастіша форма раку, що трапляється протягом життя у однієї з 13-ти - 9-ти жінок віком від 13 до 90 років. Також це друге за частотою після раку легень онкологічне захворювання в популяції загалом (враховуючи чоловіче населення).

Кількість цитологічний мазків - 783 450 тис.

Виконання планових завдань що частки обстежених жінок буде можливе після придбання обладнання, тобто завершення тендерних процедур (орієнтовно ІІ півріччя 2016 року).

Погоджено бюджет здійснення навчальної поїздки у Міжнародне агентство дослідження раку (Ліон, Франція) з 31.01.2016 по 06.02.2016 у рамках закупівлі № 4.2.3 “Навчання профільних фахівців закордоном” у складі 5 лікарів та перекладача.

Проведено переговори з 12 міжнародними інституціями щодо зміцнення компетенцій фахівців з лікування раку шийки матки та раку грудної залози (International Prevention Research Institute, Lyon, France; Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milan, Italy; ІARC, Міжнародне агентство з дослідження раку, Education and Training Programme, Франція; IRCAD, Європейський Інститут Телехірургії; ASCO Multidisciplinary Cancer Management Course, США; онкологічна клініка медичного університету Прага, Чехія (Motol University, Prague); University Medical Centre St. Radboud, Nijmegen, The Netherlands.

National Expert and Training Centre for Breast Cancer Screening, Nijmegen, The Netherlands ; клініка Ягеллонського університету, Краків, Польща, відділення онкогінекології; 40th European Congress of Cytology (2 - 5 жовтня, 2016 р.); European Congress of Radiology, Відень, Австрія (2-6 березня, 2016 р.); ASCO Advanced cancer course, США; онкологічна клініка медичного університету Будапешт, Угорщина (Semmelweis Medical University in cooperation with National Institute of Oncology); Becton, Dickinson and Company, США). Отримано 3 пропозиції для проведення навчань закордоном у 2015-2016 роках ( ІARC, Міжнародне агентство з дослідження раку, Education and Training Programme, Франція; IRCAD, Європейський Інститут Телехірургії; онкологічна клініка медичного університету Прага, Чехія (Motol University, Prague).

У рамках проведення Акції «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок» 5-19.10.2015 року було надруковано та поширено у медичних закладах області Буклет «Цінуй себе - знайди час для обстеження!» про важливість ранньої діагностики раку шийки матки та грудної залози. (тираж 1000 прим)

Проведено закупівлю № 4.2.1 «Інформаційні матеріали для населення (дизайн та друк буклетів, запрошень)» 15.12.2015 укладено угоду з переможцем. Перший етап виконання угоди закінчується у березні 2016 року - створення візуального стилю та макетів інформаційної компанії.

На офіційному сайті Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації створено окремий розділ Субпроект «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» у якому висвітлюватимуться основні заходи з реалізації.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

http://www.health-loda.gov.ua.

На сайті субпроекту ІСУД http://wb.moz.gov.ua оперативно висвітлюються новини про заходи субпроекту.

Опубліковано дві статті про проект: у медичній газеті України «Ваше здоров'я» від 16.10.15 № 41-42 «Проект Світового банку: старт відбувся» та у інформаційному інтернет виданні Дивись.Інфо 04.01.2015 «Світовий банк допоможе жінкам Львівщини швидше виявляти ракові захворювання».

Проведено закупівлю № 4.2.2 «Просвітницькі програми у ЗМІ». 23.12.2015 року компанії, що має найкращі характеристики відповідно до погодженого Банком 14.12.2015 року звіту з оцінки, надіслано запит на подання технічної та фінансової пропозиції. Термін подання пропозиції - 11.01.2016.

Консультанти субпроекту виконують покладені на них функції з 01.09.2015, договір про надання послуг укладено з 15.09.2015 року. Консультант з фінансового управління з 01.12.2015 року. Консультантами ведеться активна співпраця з закладами охорони здоров'я, Депратментом ОЗ ЛОДА, ГУС, ГКПП та Світовим банком. Виконано в повному обсязі планові заходи відповідно до технічних завдань та поану заходів проекту і поану закупівель.

Консультантами ГУС дотримується процедура погодження документів: налагоджена співпраця із відповідними консультантами у ГКПП, консультування у підготовці документації субпроекту для подальшого погодження у Світовому банку.

Вибірки за звітний період по Субпроекту 6 не було.

Субпроект 7: "Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області"

Визначення потреби медичних закладів первинного рівня у обладнанні: розроблено технічні завдання 90% на першу та другу частину тендерної документації на відповідне обладнання.

Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.

Проведено експертизу технічного завдання та тендерної документації Світовим Банком. Закупівля не проводилась.

Поставка обладнання у медичні заклади: розроблено технічні завдання 90% на першу та другу частину тендерної документації на відповідне обладнання. Проведено експертизу технічного завдання та тендерної документації Світовим Банком. Закупівля не проводилась.

Створення Центру обробки даних для накопичення та зберігання інформації: не створено у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання - його закупівля ще не проводилась. Стан готовності технічного завдання та тендерної документації на закупівлю відповідного обладнання - 70%.

Формування ТЗ на програмне забезпечення (електронна амбулаторна картка): технічне завдання сформовано на 50%.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.Вибірки за звітний період по Субпроекту 7 не було.

Субпроект 8: "Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області"

Реорганізація існуючих 26 ФАПів у Лікарські амбулаторії:

а) Підготовлено проекти ТЗ на проведення реконструкції та капітального ремонту;

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Амбулато́рія (лат. ambulatorium - те, що робиться на ходу) - лікувально-профілактичний заклад, який подає основні види мед. допомоги як в самій амбулаторії, так і вдома.

Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.

б)Станом на 31-12-2015 підготовлено ПКД на 45 об’єктів ремонту та реконструкції ФАПів та ЛА;

в) На 26 об’єктів ПКД отримано позитивний висновок експертизи;

г) Здійснено переклад на англійську мову кошторисної документації по 30 об’єктах;

д) проведено консультації з консультантом із закупівель ГКПП, щодо відповідності вимогам Світового банку;

е) готується документація для проведення тендерів.

Реконструкція, капітальний ремонт діючих ЛА (79 закладів): а) підготовлено проекти ТЗ на проведення реконструкції та капітального ремонту; б) головним лікарям ПМСД повідомлено про необхідність підготовки документів та медичних працівників для проведення реорганізації ФАПів у ЛА після закінчення робіт з ремонту та реконструкції.

Забезпечення ЗОЗ первинного, вторинного, третинного рівнів медичним обладнанням та виробами медичного призначення: а) розпочато визначення потреби в медичному обладнанні для докомплектації до необхідних вимог; б) розпочато підготовку проектів ТЗ для забезпечення ЗОЗ медичним обладнанням та виробами медичного призначення.

Забезпечення ЗОЗ вторинного рівня автомобілями класу В для транспортування хворих з ХСК до Серцево-судинного центру: а) розроблено проект ТЗ на закупівлю автомобілів класу В для транспортування хворих з ХСК; б) перекладено проект ТЗ на англійську мову; в)проект ТЗ відправлено на погодження консультанту ГКПП.

Формується перелік медичних працівників для проходження навчання міжнародному досвіду організації профілактики, діагностики та лікування ХСК. Б)Розпочато підготовку ТЗ на проведення міжнародних навчань.

Розроблено план проведення що піврічних медичних конференцій та здійснюється підготовка ТЗ для проведення конференцій.

Створено робочу групу для розробки інформаційних матеріалів для населення щодо профілактики захворювань ХСК.

Підготовлено ТЗ по розробці та наповненню веб-порталу та погоджено з консультантом з закупівель ГКПП. ТЗ перекладено та надіслано на погодження Світовому банку.

Підписані контракти з координатором, фінансовим консультантом, ІТ консультантом, консультантом з інженерних робіт та перекладачем-асистентом субпроекту.Компонент 2. «Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров’я»:

Кластер 1: «Розвиток електронної охорони здоров'я»

Розпочато процес залучення консультантів на виконання робіт з підготовки стандартів: 16.11.2015 - почав за контрактом працювати Консультант з координації впровадження кластеру електронної охорони здоров'я (договір підписаний 30.11.2015). 17.12.2015 - було опубліковано запит на зацікавлення за позицією "Розробка стандартів і законодавчих актів з питань eHealth", на поточний час йде обробка попередніх відповідей на запит від учасників тендерів. 28.12.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

2015 - Затверджені на тендерному комітеті технічні завдання на позиції для залучення консультантів, що будуть готувати стандарти для реєстрів "Медичні заклади", "Медичні кадри", "Лікарські засоби", "Діагнози".Кластер 2: «Реформа системи фінансування»

1. Затверджений наказ МОЗ України від 17.12.2015 року № 856, яким ДЗ ""Центр медичної статистики МОЗ України" визначений уповноваженою установою МОЗ України щодо впровадження системи ДСГ в галузі охорони здоров'я.

2. Затверджено МОЗ України зміни до статуту ДЗ ""Центр статистики МОЗ України", відповідно по покладених на нього функцій з впровадження системи ДСГ в галузі охорони здоров'я. Проводиться робота над розробкою та затвердженням нової аерсії статуту.

3. Відкрито посаду заступника директора ДЗ ""Центр медичної статистики МОЗ України", відповідального за впровадження ДСГ. Зазначену посаду укомплектовано за результатами відкритого конкурсу з 02.10.2015.

4. У складі ДЗ ""Центр медичної статистики МОЗ України"" створено відділ статистики ДСГ у кількості 5 штатних посад, з яких станом на 25.12.2015 укомплектовано 3 штатних посади.

5. Проводиться робота з розробки та тестування Web-сайту.

Наказом МОЗ України від 17.12.2015 року № 856 доручено керівникам регіональних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я покласти методичне керівництво за впровадження ДСГ на інформаційно-аналітичні центри медичної статистики.

Кластер 4: «Інформація і комунікація»

Проаналізовано рекомендації дослідних центрів та аналітичних груп, які вивчали ситуацію в сфері інформаційної відкритості державних установ з метою врахування в інформаційній кампанії.

Зібрано наявні на ринку статистичні дані щодо стану інформаційно-комунікативної активності в галузі охорони здоров'я.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Проведено попередні переговори щодо створення комплексу інформаційної підтримки шляхом підготовки регулярних теле- і радіопроектів на потужностях Національного Радіо і Суспільного мовлення.

Підписано договір з консультантом з комунікаційної підтримки реформ.

Кластер 5: «Розбудова спроможностей»

Відповідно до листа Світового банку щодо участі в регіональному семінарі з питань закупівель та цілісності в м. Тірана, Албанія – 26-30 жовтня 2015 року проведено навчальну поїзду 8 осіб (фахівці МОЗ, консультанти Групи консультаційної підтримки проекту та Груп управління субпроектами).Висновки та пропозиції Мінекономрозвитку:

Проект знаходиться на початковій стадії впровадження.Загальна вибірка коштів у 2015 році склала 1,34 млн. дол. США (загальна вибірка з початку реалізації проекту).

МОЗ: прискорити виконання заходів в рамках проекту.


Скачати 174.74 Kb.

  • Термін реалізації
  • Вінницької області
  • Львівській області
  • Рівненській області
  • Висновки та пропозиції Мінекономрозвитку