Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідтворення чи відображення об'єкту, задуму, опису чи розрахунків, що відображає

Відтворення чи відображення об'єкту, задуму, опису чи розрахунків, що відображає
Дата конвертації08.05.2017
Розмір38.8 Kb.

Модель — відтворення чи відображення об'єкту, задуму, опису чи розрахунків, що відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи характеристики об'єкта дослідження чи відтворення.

Алгор́итм послідовність, система, набір систематизованих правил виконання обчислювального процесу, що обов'язково приводить до розв'язання певного класу задач після скінченного числа операцій.

Мо́ва програмува́ння — це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам

Основні мови програмування сучасності:

а) Pascal  алгоритмічна мова програмування універсального призначення.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. (Нагурна Катерина)б) Java  об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена компанією Sun Microsystems у 1995 році як основний компонент платформи Java. (Ліщук Марія)

в) C  (Сі-плюс-плюс) — мова програмування високого рівня з підтримкою декількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної. (Климюк Богдан)

г) Object Pascal — об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмуваннясередовища Delphi. (Дмитрук Микола)

д) Кобол — компільована мова програмування високого рівня, використовується в економічній галузі і для розв'язання бізнес-задач, створена на початку 1960-х років. (Ковба Євгенія)

е) PHP скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. (Згоранець Катерина)

є) HTML стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. (Гуркач Катерина)Останній крок – це використання програми для отримання результатів

Модель – це спрощене уявлення про реальний об'єкт, процес чи явище.

Моделювання – побудова моделей для дослідження та вивчення об'єктів, процесів та явищ.

Класифікація моделей (3 класифікації):

Матеріальні моделі – це предметне відображення об'єкта зі збереженням геометричних та фізичних властивостей.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.


Інформаційна модель – це сукупність інформації, що характеризує властивості та стан об'єкта, процесу чи явища, а також взаємодію із зовнішнім світом.

Властивості алгоритмів (5 властивостей):

1. Зрозумілість

2. Визначеність (однозначність)

3. Дискретність

4. Масовість

5. РезультативністьБазові структури алгоритмів:

 1. Лінійні;

 2. Розгалужені;

 3. Циклічні;

 4. Змішані.

Умова – це речення, на яке можна дати відповідь "так" чи "ні".

Транслятор – це програма, що призначена для перекладу тексту програми з однієї мови програмування на іншу

Компілятор – це програма, призначена для перекладу в машинні коди програми, що написана мовою високого рівня

Інтерпретатор – це програма, що призначена для трансляції та виконання вихідної програми по командах • Мо́ва програмува́ння
 • Основні мови програмування
 • (Нагурна Катерина)
 • (Ліщук Марія) в) C
 • (Климюк Богдан) г) Object Pascal
 • (Дмитрук Микола) д) Кобол
 • (Ковба Євгенія) е) PHP
 • (Згоранець Катерина)
 • (Гуркач Катерина)
 • Класифікація моделей (3 класифікації)
 • Матеріальні моделі
 • Інформаційна модель
 • Базові структури алгоритмів: Лінійні; Розгалужені; Циклічні; Змішані. Умова
 • Транслятор