Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВихідний № у страхувальника

Скачати 59.59 Kb.

Вихідний № у страхувальника
Скачати 59.59 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір59.59 Kb.

Вихідний № у страхувальника


аркуша звіту


Таблиця 8. Відомості про осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб,

які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг

80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)1.

Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду

(найменування страхувальника)


3.

Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.

Звітний місяць рік 4. Тип: початкова скасовуюча
5.

з/п

 1. Гро- мадянин України (1 — так,


 1. Номер облікової картки застрахованої особи ЗО 1. Код катего- рії ЗО

 2. Дані про період отри- мання грошо- вого забезпе- чення/допомо- ги (компенса- ції) у звітному

місяці 1. Тип нараху- вань* 1. Місяць та рік, за який проведено

нарахування

 1. Загальна сума нарахо- ваного грошового забезпе- чення / допомоги/ компен- сації/ мінімальний розмір

заробітної плати, вста- новлений законодавством (усього з початку звітного місяця)

 1. Сума нарахованого гро- шового забезпечення у межах максимальної величини / допо- моги / компенсації / мінімаль-

ний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок


 1. Сума нарахо- ваного єдиного

внеску

0 — ні)

11.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.Дата почат- ку

12.

Дата закін- чення

грн. коп. грн. коп. грн. коп.

8. Прізвище ім’я по батькові
1

П. І. Б.
2

П. І. Б.
3

П. І. Б.
4

П. І. Б.5

П. І. Б.
6

П. І. Б.
7

П. І. Б.
8

П. І. Б.
9

П. І. Б.
10

П. І. Б.
11

П. І. Б.
12

П. І. Б.
13

П. І. Б.
14

П. І. Б.


15

П. І. Б.Разом за аркушем документів


* Код типу нарахувань: 1. — сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

  Добровільне пенсійне страхування - вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків.

  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. 2. — сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.
 1. Кількість заповнених рядків на аркуші


 2. Дата формування у страхувальника . .

 3. Керівник


М. П.


 1. Головний бухгалтер

(реєстраційний номер облікової картки платника податків) (підпис) (прізвище та ініціали)


(реєстраційний номер облікової картки платника податків) (підпис) (прізвище та ініціали)

Скачати 59.59 Kb.

 • Код катего- рії ЗО Дані про період отри- мання грошо- вого забезпе- чення/допомо- ги (компенса- ції) у звітному
 • Сума нарахо- ваного єдиного внеску 0 — ні)
 • Дата почат- ку 12. Дата закін- чення грн. коп. грн. коп. грн. коп.
 • 8. Прізвище ім’я по батькові
 • Разом за аркушем документів