Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиховний захід з інформатики: "О, щасливчик"

Виховний захід з інформатики: "О, щасливчик"
Дата конвертації08.05.2017
Розмір64.2 Kb.

Виховний захід з інформатики: "О, щасливчик"

Мета:

Закріпити і впорядкувати набутий на протязі навчання досвід з основ інформатики і обчислювальної техніки.

Виховна мета:

Виховувати в дітей самодисципліну, самоконтроль.

Розвиваюча мета:

Розвивати довготривалу пам’ять учнів, самостійність суджень, комунікативність, уважність, витримку


Питання для відбіркового туру.

1. Розмісти назви обчислювальних приладів по часу їх винайдення.

A. Персональний комп'ютер.

B. Абак.


C. Арифмометр.

D. Логарифмічна лінійка.


2. Перелічіть прізвища цих вчених в хронологічному порядку.
Логарифмічна лінійка Логарифмі́чна лінійка - аналоговий обчислювальний пристрій, що дозволяє виконувати кілька математичних операцій, основними з яких є множення і ділення чисел.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).

A. Лебедєв.

B. Ньютон.

C. Піфагор.

D. Гейтс.
3. Розмістіть принтери по якості друку – від гіршої до кращої.

A. Струменевий.

B. Матричний.

C. Лазерний.


4. Розташуйте ці запам'ятовуючі пристрої за їх ємкістю: від найменшої до найбільшої.

A. CD-ROM.

B. Флоппідиск.

C. Вінчестер.


Умови гри подібні до всім відомої телевізійної гри «Перший мільйон». Учні можуть скористатися трьома видами підказок:
1. 50х50 – вчитель відкине дві неправильні відповіді;

2. Допомога глядачів – присутні на грі глядачі сигнальними картками «проголосують» за правильний варіант відповіді. За більшістю голосів він оголошується, а гравець обирає відповідь.

3. Допомога по телефону– учень може звернутись за допомогою до будь-якого з присутніх або затефонувати.
Якщо відповідь неправильна, то знімається один бал від загальної кількості балів і гра припиняється.

Запитання основної гри


Запитання.

1. Найменша одиниці вимірювання інформації:

• Біт

• Байт


• Ват

• Сайт.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

2. Користувач, який намагається отримати незаконний доступ до інформації, називається

• Байкер;

• Рокер;


• Хакер;

• Кіллер.


3. Праву кнопку миші використовують для

а) відкривання програми в) визову контекстного меню

б) закривання вікна г) вимикання комп’ютера
4. Без чого не можуть працювати пристрої ПК:

• Джойстика;

• Клавіатури;

• Драйвера;

• Буфера
5. . Жорсткі і оптичні диски мають імена

а) А і D в) A і C

б) C і D г) B і C
6. Принтери, які працюють на красці називаються:

а) струменевими в) матричними

б) материнськими г) лазерними
7. Найдавніша рахівниця

а) бірки в) арифмометр

б) акад г) абак
8. До пристроїв введення інформації належить

а) графопобудувач в) джойстик

б) арифметико-логічний пристрій г) клавіатура
9.

Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.
Арифметико-логічний пристрій Арифметико-логічний пристрій (АЛП) (англ. Arithmetic Logic Unit, ALU) - блок процесора, що служить для виконання арифметичних та логічних перетворень над даними, що іменуються операндами. Цей пристрій є фундаментальною частиною будь-якого обчислювача, навіть найпростіші мікроконтролери мають його в складі свого ядра.
Службові файли мають розширення

а) sys в) bmp

б) pas г) dbc
10. Блок живлення сучасних комп’ютерів має потужність

а) 200 – 220 Вт в) 250 – 350 Вт

б) 42 Вт г) 1000 Вт
11. Кого вважають першим програмістом у світі

а) Ада Лавлейс в) Стелла Байрон

б) Стедіон Возняк г) Ален Тьюрінг
12. Німецький астроном Вільгельм Шикард винайшов першу механічну обчислювальну машину в

а) 1640 в) 1623

б) 1802 г) 1901
1.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
Без якої «тваринки» не може обійтись користувач комп'ютера:

• Кішки


• Мишки

• Жучки


• Білочки
2. Під меню програмісти розуміють:

• Набір страв;

• Набір пристроїв ПК;

• Набір клавіш;

• Набір пунктів(команд)
3, Для введення зображення малюнка, фотографії в комп’ютер застосовують

а) сканер в) дискету

б) принтер г) клавіатуру
4. Пристрій для відображення звуку

А) модем в) мікрофон

Б) колонки г) монітор
5. Для роботи з текстовою інформацією, існує прикладна програма

а) Microsoft Exсel в) Gran 2

б) Paintbrush г) Microsoft Word
6. Мінімальна адресна одиниця диска:

• Фломастер;

• Кластер;

• Блайзер;

Браузер
7. Пристрій, який перетворює цифрові сигнали на аналогові на виході комп’ютера та аналогові на цифрові на виході.

Цифровий сигнал Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.

а) модем в) телетайп

б) факс г) телефон
8. Програма, яку використовують для перекладу програм користувача у машинні коди

• Табулятор;

• Конденсатор;

• Транслятор;

• Транзистор.
9. Для дисків 3,5?? об’єм пам’яті звичайно становить

а) 1,8 Мб в) 360 Кб

б) 1,4 Мб г) 1,2 Мб
10. Де була створена перша ЕОМ:

• Америка;

• Китай;

• Японія;

• СРСР
11. Логарифмічна лінійка дає змогу

а) множення і ділення числа в) знаходження v

б) додавання і віднімання г) множення, ділення, додавання і віднімання.
12. Перший крок до створення сучасних комп’ютерів зробив

а) Г. Лейбніц в) Ч. Бебідж

б) Б. Паскаль г) Д. Непер

1. Як називається «указка» на екрані монітора:

• Турист;

• Курсор;

Провідник;

• Вказівни


2. Середовище програмування - …

• Турбо Паскаль

• Нортон антивірус

• Турбо Ньютон

• Нортон Командер
3. Якої одиниці вимірювання кількості інформації не має в ком’ютерному слензі.

А) гектар в) метр

Б) кілометр г)сантиметр
4. Одна сторінка в програмі для створення презентацій називається

А) слайд б) книга

В) сторінка г) кадр
5. До пристроїв введення інформації належать

а) мікропроцесор в) трекбол

б) принтер г) монітор
6. 1 байт містить

а) 8 бітів в) 32 біта

б) 10 бітів г) 6 біт
7. Комп’ютер призначений для взаємодії з сервером

а) мережевий в) настільний комп’ютер

б) сервер г) суперкомп’ютер
8. Яка ємкість дискети

• 1.22 Мбайт;

• 1.44 Мбайт;

• 1.33 Мбайт;

• 1.45 Мбайт.
9. Програма на машинній мові, яка готова до виконання має розширення

а) hlp в) sys

б) com г) txt
10. Комбінацією клавіш ESC Ctrl

а) запустити программу в) відкрити головне меню

б) вилучити вікно г) припинити виконання програми
11. Перший комп’ютер в Україні було сконструйовано в

а) 1949 р. в) 1956 р.

б) 1951 р. г) 1959 р.
12. Жінка-програміст Ада Лавлейс була дочкою:

Фрідріха Шіллера

• Бернарда Шоу

Джорджа Байрона

• Антуана Сент-Екзюпері
1.

Йо́ганн Крістоф Фрі́дріх фон Ши́ллер(нім. Friedrich Schiller; нар. 10 листопада 1759 - пом. 9 травня 1805) - німецький поет, філософ, теоретик мистецтва і драматург, професор історії і військовий лікар, представник напрямків «Буря і натиск» і романтизму в літературі, автор «Оди до радості», змінена версія якої стала текстом гімну Європейського союзу.
Джордж-Но́ел-Го́рдон Ба́йрон, шостий барон Байрон (англ. George Noel Gordon Byron) (нар. 22 січня 1788, Лондон - пом. 19 квітня 1824, Месолонгіон, Греція) - англійський поет, який став символом романтизму і політичного лібералізму в Європі XIX століття.
Куди «викидають» непотрібні програми, файли, папки :

• В кошик;

• У відро;

• За вікно;

• На дерево
2. Якого кольору вікно програми Турбо Паскаль

А) Синього в) білого

Б) Рожевого г) зеленого
3. Якої пам’яті не має на комп’ютері

А) оперативної б) кеш

В) постійної г) запам’ятовуючої
4. Програма для створення презентацій:

Windows Movie Market

Microsoft Office Publisher

• WordArt

• Microsoft Power Point
5. Ім’я файла складається

а) 3 частин в) 1 частини

б) 5 частин г) 2 частин
6. Голкові принтери називаються

а) струменеві в) матричними

б) материнськими г) лазерними
7. Гнучкі магнітні диски мають імена

а) C і D в) A і C

б) A і B г) D і A
8.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
Загальне поняття для окремих елементів даних, окремий документ або частина документа:

• Суб'єкт

• Папка

• Об'єкт


• Меню
9. 1 гігобайт містить

а) 106 байт в) 10 12 байт

б) 1024 байт г) 10 9 байт
10. Найдавнішу рахівницю винайшли в

а) Греції в) Індії

б) Египті г) Китаї
11. . Яка елементна база комп’ютера третього покоління

а) транзистори в) вакуумні електронні лампи

б) інтегровані пристрої г) великомаштабні інтегровані

пристрої
12. .

Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.
Перший комп’ютер в Україні було сконструйовано ва) 1949 р. в) 1956 р.

б) 1951 р. г) 1959 р.  • Логарифмічна лінійка . 2. Перелічіть прізвища цих вчених в хронологічному порядку
  • Фрідріха Шіллера