Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикладач: Зінчук Вадим Миколайович

Викладач: Зінчук Вадим Миколайович
Дата конвертації27.05.2017
Розмір8.07 Kb.

Проект «SmartLAB», або планшет як засіб вимірювання

Викладач: Зінчук Вадим Миколайович

Метою даного проекта є новий погляд на сучасні гаджети з точки зору фізика, а саме як засобу вимірювання та дослідження навколишнього світу.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Планшети та смартфони обладнані великою кількістю датчиків, і все це базується на порівняно потужній обчислювальній платформі, яку гріх використовувати лише для розваг. Базові знання фізики у поєднанні з вільним програмним забезпеченням під систему Андроїд та допитливістю дослідників перетворюють гаджет на універсальний засіб дослідження.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Як записати коливання маятника?

Як дослідити звукові резонанси?

Як визначити власну частоту коливання скла?

Як дослідити поширення електромагнітних хвиль?

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.

Як в польових умовах без інтернету створити радіозв’язок?

Та безліч інших «ЯК?»

Запрошую всіх, хто має намір навчитись використовувати свій планшет або смартфон як фізик на всі 217%!

Примушуй електроніку працювати на тебе! SmartLAB