Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні

Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3ЗВІТ

про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

на перше півріччя 2015 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Надання письмових консультацій та інформаційно-довідкових послуг

1.1

Надання суб’єктам господарювання та громадянам телефоном, факсом і електронною поштою інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Державну фіскальну службу України (далі – ДФС), у т.ч. щодо електронного цифрового підпису, за допомогою Бази знань та інших офіційних джерел інформації

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

Протягом півріччя надано 694 296 інформаційно-довідкових послуг, в тому числі:

по телефону – 670 256;

електронною поштою та факсом – 21 842;

по голосових повідомленнях – 2 1981.2

Надання консультацій суб’єктам господарювання та громадянам у письмовій формі за допомогою Бази знань з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Суб’єктам господарювання та громадянам протягом півріччя надано 366 письмових консультацій

1.3

Інформування в електронному вигляді суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знаньПротягом півріччя

За звітний період проведено 32 розсилки (надіслано 571 261 повідомлення) платникам, які виявили бажання отримувати інформацію про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.4

Інформування суб’єктів господарювання та громадян за допомогою інтерактивного голосового автовідповідача щодо режиму роботи Контакт-центру та отримання додаткової інформації з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, в т.ч. щодо електронного цифрового підпису

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Протягом півріччя тексти IVR було оновлено 17 разів.

Суб’єктами господарювання та громадянами прослухано інтерактивний голосовий автовідповідач 171 510 разів1.5

Формування та підтримка в актуальному стані Бази знань ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

До Бази знань Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДФС було внесено 1500 уніфікованих відповідей на запитання, з них:

погоджені в структурних підрозділах ДФС – 481;

напрацьовані на підставі прямих норм законодавства – 1019.

За результатами аналізу запитань суб’єктів господарювання та громадян підготовлено


639 проектів запитань-відповідей, які направлено на погодження до структурних підрозділів ДФС;

Протягом звітного періоду проводилась інвентаризація Бази знань, за результатами якої змінено статус на «Не чинний» у 2635 запитаннях-відповідях.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Проведено аналіз 619 звернень з типом «Незадоволений» до 343 запитань-відповідей, які надійшли від управління Контакт-центр протягом IV кварталу 2014 року, І кварталу 2015 року, квітня, травня 2015 року, про що поінформовано керівництво службовими записками:

від 20.01.2015 № 99-95-42-03-25;

від 17.04.2015 № 213/99-95-42-03-25;

від 14.05.2015 № 257/99-95-42-03-25;

від 12.06.2015 № 329/99-95-42-02-25


1.6

Складання звітності, аналітичних довідок, презентаційних матеріалів стосовно напрямків роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – ІДД ДФС), в т. ч. щодо:

кількості звернень, що надійшли від суб’єктів господарювання та громадян, в т.ч. від державної установи «Урядовий контактний центр» та на сервіс «Пульс»;

кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання та громадян, які виявили бажання отримувати повідомлення про прийняття нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи та сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та зміни до них;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

стану підготовки проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян та їх погодження у встановленому порядку;

виконавської дисципліни при розгляді структурними підрозділами ДФС відповідей на запитання платників податків, підготовлених ІДД ДФС


Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

На виконання розпорядження ІДД ДФС
від 15.10.2014 № 3-р «Про підготовку інформації щодо діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» звітність формувалась щотижнево та щомісячно, у встановлені терміни, та на виконання розпорядження ІДД ДФС
від 12.05.2015 № 5-р «Про підготовку інформації щодо діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» звітність формувалась щомісячно, у встановлені терміни

1.7

Здійснення контролю за дотриманням вимог Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

На виконання пункту 13.10 Регламенту Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – Регламент), затвердженого наказом
ІДД ДФС від 29.10.2014 № 23 (зі змінами), проведено контроль якості відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян, які були надіслані факсом та електронною поштою, та надано доповідну записку директору ІДД ДФС Романову І.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Л від 19.03.2015 № 25/99-95-43-20.

Відповідно до наказу ІДД ДФС від 18.04.2015


№ 41 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку» (далі – Порядок № 41), проведено контроль якості відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян, які були надіслані факсом та електронною поштою, та надано доповідну записку в.о. директора ІДД ДФС Кушніру А.О.
від 11.06.2015 № 62/99-95-43-20.

Контроль за дотриманням вимог Порядку № 38 здійснено з використанням даних системи CRM IDD1.8

Здійснення контролю за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та консультаційних послуг з питань отримання і використання електронного цифрового підпису, а також отриманої інформації, яка надходить на сервіс «Пульс»

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

На виконання пункту 13.10 Регламенту було здійснено контроль за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам, прийняттям і опрацюванням інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», та надано 9 доповідних записок керівництву ІДД ДФС

Відповідно до Порядку № 41 було здійснено контроль за якістю наданих інформаційно-довідкових послуг, прийняттям і опрацюванням інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», та надано доповідні записки керівництву ІДД ДФС:

від 05.06.2015 № 55/99-95-43-20;

від 05.06.2015 № 56/99-95-43-20;

від 19.06.2015 № 63/99-95-43-20.

На виконання резолюції директора ІДД ДФС до листа від 14.05.2015 № 257/99-95-42-03-25, було здійснено прослуховування звернень суб’єктів господарювання та громадян з типом дії «Незадоволений» за травень 2015 року та надано доповідну записку в.о. директора ІДД ДФС Кушніру А.О. від 09.06.2015 № 60/99-95-43-18-01.

Протягом півріччя систематично здійснювався контроль адміністраторів реєстрації відділів реєстрації користувачів при ГУ ДФС у областях та м. Києві за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань отримання ЕЦП через вибірку даних «Оцінка якості» відділу безпеки, захисту інформації та адміністрування ПТК.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Окрім того, контроль за якістю надання відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, прийняттям і опрацюванням інформації, яка надходить від заявників щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб ДФС, здійснювався шляхом прослуховування розмов за допомогою системи


RS Supervizor та з використанням даних системи CRM IDD

1.9

Наповнення Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу запитаннями – відповідями, письмовими консультаціями на типові звернення суб’єктів господарювання та громадян, нормативно-правовими актами з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та підтримка його в актуальному стані, який розміщено в корпоративній мережі та Інтернеті

Управління адміністрування Бази знань

Управління ІТ та аналітичної роботиПротягом півріччя

На виконання розділів ХІ та ХІІ Порядку № 38 здійснювалась підтримка в актуальному стані та наповнення розділу «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР) та «Центру інформації» інформаційної системи ІДД ДФС: розміщено 147 документів за погодженням з керівництвом ІДД ДФС на підставі 111 службових листів.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Крім того, з метою уніфікованого підходу до наповнення вищезазначеного розділу ЗІР, розроблено «Пам’ятку про порядок дій при внесенні документів до розділу «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу», яка затверджена директором ІДД ДФС Романовим І.Л. 05.02.20151.10

Збір та аналіз інформації, отриманої від користувачів, щодо вдосконалення роботи Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та його наповнення

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду від користувачів ЗІР за допомогою «форми зворотного зв’язку» надійшло 47 повідомлень, які не містили пропозицій щодо вдосконалення роботи ЗІР, а порушували питання застосування норм податкового законодавства. З метою надання допомоги користувачам ЗІР в отриманні відповідей на питання, підготовлено відповідні повідомлення, які за погодженням з керівництвом ІДД ДФС направлено на електронні адреси користувачів ресурсу (8 листів).

Опрацьовано 7 коментарів користувачів ЗІР, які надавались до запитань-відповідей, розміщених у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань». За результатом опрацювання коментарів, у розділі «Коментарі та пропозиції» розміщено відповіді модератора (5 листів)1.11

Надання органам ДФС, суб’єктам господарювання та громадянам інформації щодо використання Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу на офіційному веб-порталі ДФС, який розміщено в корпоративній мережі та Інтернеті

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду необхідності у наданні органам ДФС, суб’єктам господарювання та громадянам інформації щодо використання ЗІР на офіційному веб-порталі ДФС, який розміщено в корпоративній мережі та Інтернеті, не виникало

2. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису

2.1

Адміністрування та обслуговування програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС (далі − АЦСК
ІДД ДФС)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя

Протягом півріччя постійно надавались консультації в телефонному режимі адміністраторам реєстрації віддалених пунктів реєстрації та здійснювалась координація їх дій стосовно роботи зі спеціальним програмним забезпеченням «ІІТ ЦСК-1.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Віддалений адміністратор реєстрації».

Здійснювався моніторинг функціонування програмно-технічного комплексу АЦСК ІДД ДФС та перевірка його компонентів, журналів аудиту тощо.

Здійснювалось резервне копіювання актуальної бази даних сертифікатів та системних журналів програмно-технічного комплексу АЦСК ІДД ДФС.

Актуалізовано базу даних сертифікатів


LDAP-каталогу на внутрішньому інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (IP - 10.80.42.164), розміщеного в корпоративній мережі ДФС.

Проводився аналіз бази даних на наявність помилок у сертифікатах клієнтів АЦСК ІДД ДФС.

Згенеровано особистий ключ АЦСК ІДД ДФС і серверів АЦСК ІДД ДФС та сформовано сертифікати серверів та адміністраторів реєстрації АЦСК ІДД ДФС


2.2

Реалізація заходів щодо забезпечення електронного документообігу центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідним об’ємом послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя


Протягом звітного періоду за результатами розгляду надіслано листи:

щодо блокування посилених сертифікатів


(23 листи);

щодо використання безкоштовних послуг ЕЦП


(6 листів);

щодо надання копій документів, на підставі яких надавались послуги ЕЦП (19 листів);

щодо надання послуг ЕЦП (4 листи);

про надання інформації по підприємствах, щодо отримання послуг ЕЦП та скасування посилених сертифікатів (13 листів);

щодо надання відомостей про підприємства, які перебувають у кримінальному провадженні
(6 листів);

щодо роз’яснення в отриманні послуги ЕЦП


(5 листів);

За результатами розгляду листа Міністерства юстиції України від 16.01.2015 № 13.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

01/75 надіслано лист Міністерству юстиції України


від 27.01.2015 № 49/5/99-95-44-15 щодо надання пропозицій до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про електронний цифровий підпис»;

відповідно до листа Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 09.02.2015 №556/99-99-11-03-03-18 розглянуто проект Протоколу №1 до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною фіскальною службою України та Службою безпеки України і надано пропозиції Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів листом


від 11.02.2015 №192/99-95-40-01-18;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

за результатами розгляду листа Департаменту розвитку митної справи від 20.02.2015 № 159/99-99-27-01-02-18 надіслано листи Департаменту розвитку митної справи від 23.02.2015 № 249/99-95-44-18 щодо погодження проекту Угоди про інформаційний обмін між ДФС та Міністерством соціальної політики України, та від 23.02.2015 № 250/99-95-44-18 щодо погодження проекту Угоди про інформаційний обмін між ДФС та Державною службою України з контролю за наркотиками;

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Міністерство соціальної політики України Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України.

з метою впорядкування надання послуг ЕЦП органам судової влади надіслано лист начальникам відділів (сектору) реєстрації користувачів при ГУ ДФС в областях і м.

Судова влада - незалежна і самостійна гілка державної влади, яка здійснюється судами.

 Києві від 05.03.2015 № 151/7/99-95-44-17 «Про особливості надання послуг ЕЦП органам судової влади»;

за результатами розгляду листа Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 26.03.2015 № 1292/99-99-11-04-01-18 надіслано лист Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 31.03.2015 № 454/99-95-44-18 про оновлення інформаційних матеріалів на стенді в адмінбудівлі ДФС;

у зв’язку з численними зверненнями платників до Контакт-центру ІДД ДФС надіслано лист Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів, Департаменту розвитку ІТ від 22.04.2015 № 545/99-95-44-18 «Про підтвердження інформації щодо подання звітності»;

за результатами розгляду листа Головного оперативного управління від 04.06.2015


№ 1950/99-99-07-08-18 надіслано лист Головному оперативному управлінню від 10.06.2015
№ 777/99-95-44-30 «Про надання інформації щодо компрометації посилених сертифікатів»;

за результатами розгляду листа СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві


від 04.06.2015 № 2660/8/26570902 надіслано лист СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.

Свято́шинський район - район міста Києва, сучасну назву й кордони отримав 27 квітня 2001 року, в радянські часи мав назву Ленінградський. За своєю протяжністю становить понад 12 км. На території району розташовано 5 парків, загальною площею 65,75 га.

 Києві від 19.06.2015 № 609/7/99-95-44-17
«Про надання тимчасового доступу до документів підприємств»;

за результатами розгляду листа МГУ ДФС – Центральний офіс з ОВП від 19.06.2015 № 3375/8/28-10-11-2-14 надіслано лист МГУ ДФС – Центральний офіс з ОВП від 25.06.2015


№ 617/7/99-95-44-17 «Про надання інформації щодо опрацювання переліку платників Центрального офісу»;

у зв’язку зі зміною приміщення віддаленого пункту реєстрації (далі – ВПР) у м. Ковелі Волинської області надіслано лист начальнику ГУ ДФС у Волинській області від 30.06.2015 № 619/7/99-95-44-30-17 «Про розміщення ВПР».

Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.

Протягом звітного періоду надіслано 18 листів суб’єктам господарювання та громадянам щодо надання інформації про статус посилених сертифікатів та про здійснення перевірки документів


3. Забезпечення ефективного функціонування сервісу «Пульс»

3.1

Прийняття та опрацювання інформації від суб’єктів господарювання та громадян щодо контрабанди, неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, та направлення її до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Прийнято та опрацьовано 3626 інформаційних карток від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів

3.2

Координація роботи органів ДФС щодо забезпечення опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян щодо контрабанди, неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДФС, в тому числі проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

З метою координації роботи структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо забезпечення опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс» від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, в тому числі проблем, які виникають під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України, направлено листи:

Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 22.01.2015 № 61/99-95-


41-18 та від 08.05.2015 № 643/99-95-41-18;

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

заступнику Голови ДФС України Макаренку А.В. від 06.02.2015 № 136/99-95-41-18;

митницям ДФС від 06.02.2015 № 47/7/99-95-
41-17;

начальникам ГУ ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 12.02.2015 № 108/7/99-95-41-17;

Департаменту розвитку ІТ від 24.02.2015
№ 256/99-95-41-18 та від 08.05.2015 № 644/99-95-41-18;

Головному управлінню власної безпеки


від 08.05.2015 № 642/99-95-41-18

3.3

Здійснення моніторингу та супроводження опрацювання органами ДФС інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян, інформування заявників про результати її розгляду

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Протягом півріччя здійснювався моніторинг та координація опрацювання структурними підрозділами відомства та його територіальними органами інформації, яка надходила на сервіс «Пульс»; інформування заявників здійснюється в телефонному режимі, результати розгляду їх звернень відображено в програмному модулі «Пульс» системи CRM IDD
  1   2   3  • 1. Надання письмових консультацій та інформаційно-довідкових послуг
  • 2. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису
  • Міністерства юстиції України
  • 3. Забезпечення ефективного функціонування сервісу «Пульс»