Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні

Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
Сторінка2/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

4. Організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр»

4.1

Забезпечення координації роботи органів ДФС зі зверненнями, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр», та контролю за їх розглядом в установлені законодавством терміни

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Забезпечено прийняття до розгляду
2348 звернень юридичних, фізичних осіб та громадських організацій, що надійшли від
державної установи «Урядовий контактний центр» (далі ДУ «Урядовий контактний центр»), їх реєстрацію та постановку на автоматизований контроль у АІС «Управління документами».

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Крім того, забезпечено прийняття та облік у встановленому порядку 10 аналітично-статистичних звітів ДУ «Урядовий контактний центр».

За результатом попереднього їх розгляду підготовлено 2358 проектів резолюцій та забезпечено їх передачу на підпис керівництву ДФС.

Протягом півріччя забезпечувалась координація роботи структурних підрозділів відомства та його територіальних органів зі зверненнями громадян, які звертались з одними і тими ж запитаннями на урядову «гарячу лінію» та сервіс «Пульс», шляхом підготовки відповідних проектів резолюцій керівництва ДФС до таких звернень.

Контроль за розглядом звернень структурними та територіальними підрозділами ДФС здійснювався з дотриманням термінів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня


2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та ДУ «Урядовий контактний центр» (далі – Постанова № 898).

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

З метою забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на звернення громадян, що надходять від ДУ «Урядовий контактний центр», щоденно, з використання АІС «Управління документами», здійснювався контроль за виконанням доручень керівництва ДФС щодо розгляду звернень та інформування (нагадування) у телефонному режимі працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо закінчення терміну розгляду звернень.

Крім того, у зв’язку із тим, що на час проведення службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб ДФС, ініційованого Прем’єр-міністром України Яценюком А.П., урядова «гаряча лінія» була одним із шляхів, за допомогою якого підприємці та представники бізнесу мали можливість передавати Уряду інформацію щодо фактів зловживань в органах ДФС За результатами поінформовано:

в.о. Голови ДФС Мокляка М.В., ГУ ДФС у Харківській області та Департамент оподаткування юридичних осіб про зміну термінів розгляду звернень ДУ «Урядовий контактний центр»
(листи від 02.03.2015 № 292/99-95-42-04-25;

Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.


від 11.03.2015 № 155/7/99-95-42-04-17 та
від 11.03.2015 № 346/99-95-42-04-18);

керівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів про забезпечення своєчасного та якісного розгляду звернень, що надходять до ДФС з ДУ «Урядовий контактний центр» (листи від 03.03.2015 № 309/99-95-42-04-18 та № 147/7/99-95-42-04-17).

Також, з метою забезпечення своєчасного розгляду звернень структурними підрозділами ДФС, направлено 3 відповідних листи до Департаменту розвитку ІТ (від 21.01.2015 № 53/99-95-42-04-18, від 12.02.2015 № 196/99-95-42-04-18, від 26.02.2015 № 268/99-95-42-04-18)


4.2

Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на звернення громадян, що надходять від державної установи «Урядовий контактний центр»

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду опрацьовано
308 звернень громадян, що надійшли від ДУ «Урядовий контактний центр», та надано відповіді на них

4.3

Інформування державної установи «Урядовий контактний центр» про результати розгляду звернень

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом півріччя щоденно, у встановленому порядку, забезпечувалось інформування
ДУ «Урядовий контактний центр» про результати розгляду звернень, надісланих до ДФС.

З метою виконання вимог пункту 7


Постанови № 898 підготовлено листи за підписом першого заступника Голови ДФС Білана С.В. з повідомленням про оновлення інформації про відповідальних і контактних осіб, які забезпечують оперативний розгляд звернень, що надійшли на урядову "гарячу лінію" (від 13.05.2015 № 10087/99-95-42-04-15 та від 22.06.2015 № 12957/6/99-95-42-04-15)

5. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

5.1

Організація роботи Комісії №2 з підготовки пропозицій щодо оптимізації адміністрування податків за напрямом «Адміністрування – поточний контроль» відповідно до розпорядження ДФС від 04.11.2014 № 101-р «Про утворення Робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення податкової системи»

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

На виконання п.п. 5.2 п. 5 розпорядження ДФС від 04.11.2014 № 101-р «Про створення Робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення податкової системи» двічі в місяць надсилалась Секретарю Робочої групи інформація про проведену роботу Комісією № 2 із підготовки пропозицій щодо оптимізації адміністрування податків за напрямом «Адміністрування – поточний контроль» (12 листів)

5.2

Підготовка звітів щодо виконання Плану роботи ІДД Міндоходів на друге півріччя 2014 року та Плану роботи ІДД Міндоходів на 2014 рік

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиСічень

На виконання пункту 4.11 розділу IV «Підготовка і затвердження Річного та Піврічного планів роботи та звітів про їх виконання» Примірного порядку поточного планування діяльності головних управлінь, митниць, спеціалізованих департаментів та спеціалізованих органів ДФС, затвердженого наказом ДФС
від 10.10.2014 № 180 (зі змінами), направлено
Звіт про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на друге півріччя 2014 року та Звіт про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на 2014 рік Організаційно-розпорядчому департаменту листом від 30.01.2015 № 90/99-95-40-02-18

5.3

Розробка Плану роботи ІДД ДФС на друге півріччя 2015 року та надання ДФС для затвердження у встановленому порядку

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиТравень – червень

На виконання пунктів 4.5 та 4.7 розділу IV «Підготовка і затвердження Річного та Піврічного планів роботи та звітів про їх виконання» Примірного порядку поточного планування діяльності головних управлінь, митниць, спеціалізованих департаментів та спеціалізованих органів ДФС, затвердженого наказом ДФС
від 10.10.2014 № 180 (зі змінами), направлено План роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на друге півріччя 2015 року Організаційно-розпорядчому департаменту листом від 15.05.2015 № 670/99-95-42-02-18, підписано в.о. директора ІДД ДФС Кушніром А.О. 16.06.2015 та затверджено Головою ДФС Насіровим Р.М. 30.06.2015

5.4

Організація та здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ІДД ДФС завдань, визначених розпорядчими документами
ІДД ДФС, дорученнями директора ІДД ДФС, протоколами виробничих нарад ІДД ДФС, нарад під головуванням керівництва ІДД ДФС та дотриманням термінів розгляду, опрацювання та погодження підготовлених ІДД ДФС проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, що відсутні в Базі знань, та звернень, які надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр», структурними підрозділами ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знаньПротягом півріччя

Контроль за виконанням структурними підрозділами ІДД ДФС завдань, визначених розпорядчими документами ІДД ДФС, дорученнями директора ІДД ДФС, протоколами виробничих нарад ІДД ДФС, нарад під головуванням керівництва ІДД ДФС здійснювався протягом звітного періоду постійно.

Підготовлено та надано директору ІДД ДФС службові записки «Про виконання контрольних завдань»:

від 26.01.2015 № 3/99-95-40-02-25;

від 24.02.2015 № 12/99-95-40-02-25;

від 25.03.2015 № 20/99-95-40-02-25.

З метою забезпечення своєчасного розгляду звернень структурним підрозділам ДФС направлялась випереджувальна інформація щодо перебування на розгляді звернень, що надійшли з ДУ «Урядовий контактний центр» (11 листів)5.5

Забезпечення виконання завдань, визначених наказами, розпорядженнями, дорученнями керівництва ДФС та ІДД ДФС, зокрема щодо доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Відповідно до Закону України від 16.09.2014
№ 1682-VII «Про очищення влади» (із змінами) та керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (із змінами та доповненнями) підготовлено:

131 запит про проведення перевірки претендентів на заміщення вакантних посад працівників


ІДД ДФС;

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

495 запитів про проведення перевірки працівників ІДД ДФС;

30 повідомлень про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»;

на виконання доручень Прем’єр-Міністра України А.П. Яценюка від 28.11.2014


№ 40218/1/1-14 до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», від 28.11.2014 № 40227/1/1-14 до Закону України від 14 жовтня 2014 року
№ 1700-VII «Про запобігання корупції» та
від 02.12.2014 № 41448/1/1-14 до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», опрацьовано зазначені закони та повідомлено Департамент правової роботи, Головне управління власної безпеки та Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про відсутність розроблених ІДД ДФС нормативно-правових актів, що потребують приведення у відповідність до цього Закону листами від 23.01.2015 № 65/99-95-40-02-18 та № 66/99-95-40-02-18; від 25.02.2015
№ 265/99-95-40-02-18;

на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 04.11.2012


№ 37418/69/1-10 (до листа Адміністрації Президента України від 26.10.2011 № 24-01/522) щодо реалізації п.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Адміністрація Президента України (неофіційно: Банкова) - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

2 доручення Президента України від 21.06.2010 № 1-1/1212 стосовно скарг, поданих представниками засобів масової інформації на належний розгляд їх інформаційних запитів, поінформовано Департамент комунікацій
(лист від 20.03.2015 № 480/99-99-06-01-02-18);

на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 18022/0/2-14 стосовно вивчення стану роботи структурних підрозділів або посадових осіб органів виконавчої влади, відповідальних за організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», надано інформацію Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів листом від 06.01.2015 №2/99-95-40-02-18;

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Секретаріат Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України - постійний орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

на виконання пункту 3 доручення Голови ДФС від 05.02.2015 № 181/99-99-13-02-01-09 та відповідно до листа Організаційно-розпорядчого департаменту від 23.02.2015 № 287/99-99-13-02-01-18 надано інформацію про результати інвентаризації циклічних контрольних завдань листом від 04.03.2015 № 315/99-95-40-02-18;

на виконання пункту 34 протоколу засідання Колегії ДФС від 17.02.2015 №1-к розглянуто презентаційні матеріали ГУ ДФС у Дніпропетровській та Черкаській областях та надано Організаційно-розпорядчому департаменту пропозиції листом від 13.03.2015 № 367/99-95-40-02-18;

Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.

на виконання пункту 3 наказу ДФС
від 13.01.2015 № 5 «Про затвердження Порядку формування та підтримки в актуальному стані Бази знань», з метою підвищення ефективності консультативно-роз’яснювальної роботи при наданні відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, електронного цифрового підпису та інших питань законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС,
11 та 12 лютого 2015 підготовлено та направлено всім структурним підрозділам ДФС та її територіальним органам 82 листи про надання прав доступу (логін та пароль) до ЗІР, розміщеного на серверах ІДД ДФС, з підключенням до корпоративної мережі ДФС та Інтернет мережі;

Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

на виконання пункту 1.2 розділу І «Загальні положення» Порядку взаємодії структурних підрозділів центрального апарату Державної фіскальної служби України та її територіальних органів при визначенні прогнозних надходжень платежів до бюджету, затвердженого наказом ДФС від 11.11.

Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

2014 № 262 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із прогнозування та забезпечення надходжень платежів» зі змінами (далі – наказ № 262), надано Координаційно-моніторинговому департаменту матеріали про результати роботи за основними напрямами роботи у січні – грудні 2014 року та з початку 2015 року (6 листів);

на виконання пункту 1.6 розділу І Порядку визначення показників прогнозних надходжень та підготовки проекту наказу ДФС про індикативні показники доходів та єдиного внеску, затвердженого наказом № 262, надано Координаційно-моніторинговому департаменту пропозиції до відповідних проектів наказів:

на лютий 2015 року листом від 23.01.2015


№ 67/99-95-40-02-18;

на березень 2015 року листом від 04.02.2015


№ 109/99-95-40-02-18;

на квітень-червень 2015 року листом


від 27.03.2015 № 441/99-95-40-02-18;

на ІІІ квартал 2015 року листом від 22.06.2015


№ 829/99-95-40-02-18;

на виконання підпункту 2.1.2 пункту 2 Положення про проведення органами доходів і зборів єдиної інформаційної політики щодо взаємодії із засобами масової інформації, затвердженого наказом Міндоходів від 02.09.2013 № 438, та теми «Результати діяльності Міндоходів» Порядку надання структурними підрозділами Міндоходів, Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Міндоходів інформації Інформаційно-комунікаційному департаменту для оприлюднення у ЗМІ, затвердженого наказом Міндоходів


від 05.11.2013 № 655, Положення про проведення ДФС та її територіальними органами єдиної інформаційної політики щодо взаємодії зі ЗМІ, та теми «Результати діяльності ДФС» Порядку надання структурними підрозділами ДФС, Інформаційно-довідковим департаментом ДФС, Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Міндоходів інформації Департаменту комунікацій для оприлюднення у ЗМІ, затверджених наказом ДФС від 09.04.2015
№ 261 «Про забезпечення єдиної інформаційної політики щодо взаємодії із засобами масової інформації», надано Департаменту комунікацій інформаційні матеріали щодо підсумків діяльності за основними напрямами роботи з початку року
(6 листів);

на виконання підпунктів 4.1 та 4.3 пункту 4 наказу Міндоходів від 27.06.2013 №197 «Про підтримку в актуальному стані офіційного веб-порталу Міндоходів» надано інформаційні матеріали для заміни та розміщення на офіційному веб-порталі ДФС листами від 12.01.2014 № 9/99-95-40-02-18 та від 09.02.2015 № 143/99-95-40-


02-18;

на виконання підпункту 2.4 пункту 2 наказу ДФС від 16.09.2014 № 7-г надано Департаменту інфраструктури звіт про виконання Плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період листом від 06.01.2015 № 6/99-95-40-01-18;

на виконання наказу Міндоходів від 16.01.2014 № 24 надано Департаменту інфраструктури звіт про обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів та води листом від 13.01.2015 № 17/99-95-40-01-18;

відповідно до наказу ДФС України


від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України» направлено повідомлення платників податків щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного соціального внеску, які надійшли до ІДД ДФС:

Департаменту комунікацій (13 листів);

Митний платіж - це різновид обов'язкових платежів, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на митні органи.

Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Головному оперативному управлінню
(9 листів);

Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (12 листів);

Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб
(11 листів);

Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів (8 листів);

Департаменту податкового та митного аудиту
(10 листів);

Департаменту розвитку ІТ (5 листів);

Департаменту розвитку митної справи (лист
від 19.02.2015 № 233/99-95-41-18);

Департаменту персоналу (лист від 04.02.2015


№ 121/99-95-41-18);

Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (листи


від 04.02.2015 № 123/99-95-41-18; від 24.04.2015 № 573/99-95-41-18; від 05.05.2015 № 606/99-95-41-18);

Департаменту погашення заборгованостей


(7 листів);

Департаменту оподаткування юридичних осіб (листи від 24.04.2015 № 581/99-95-41-18;


від 05.05.2015 № 611/99-95-41-18);

Головному управлінню власної безпеки (листи від 03.04.2015 № 475/99-95-41-18; від 24.04.2015


№ 579/99-95-41-18; від 05.05.2015 № 613/99-95-
41-18; від 12.05.2015 № 656/99-95-41-18);

Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання (лист


від 12.06.2015 № 799/99-95-41-18);

Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням (лист від 03.04.2015


№ 477/99-95-41-18);

на виконання пункту 15 наказу ДФС


від 14.11.2014 № 276 «Про індикативні показники доходів на листопад та грудень 2014 року» надано Організаційно-розпорядчому департаменту в межах компетенції інформацію про стан забезпечення індикативних показників територіальними органами ДФС щодо залучення платників податків до послуг ЕЦП та пропозиції до проекту наказу ДФС про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у грудні
2014 року листом від 13.01.2015 № 19/99-95-40-
02-18;

на виконання пункту 18 наказу ДФС


від 13.01.2015 № 3 «Про індикативні показники доходів на січень 2015 року» надано Організаційно-розпорядчому департаменту інформацію про стан забезпечення індикативних показників територіальними органами ДФС щодо залучення платників податків до послуг ЕЦП та пропозиції до проекту наказу ДФС про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у січні 2015 року листом від 04.02.2015
№ 111/99-95-40-02-18;

на виконання пункту 23 наказу ДФС


від 09.02.2015 № 69 «Про індикативні показники доходів на лютий та березень 2015 року» надано Організаційно-розпорядчому департаменту інформаційну довідку про стан забезпечення індикативних показників у березні 2015 року територіальними органами ДФС щодо залучення платників податків до послуг електронного цифрового підпису, визначених наказом № 69, та пропозиції до проекту наказу ДФС про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у березні 2015 року листом від 06.04.2015 № 486/99-95-40-02-18;

на виконання підпунктів 1.2, 1.3, 1.6 п. 1 наказу ДФС від 25.03.2015 № 204 «Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» надано інформацію Департаменту інфраструктури про виконання заходів:

лист від 06.04.2015 № 488/99-95-40-01-18;

лист від 20.04.2015 № 535/99-95-40-01-18;

лист від 27.04.2015 № 585/99-95-40-01-18;

лист від 05.05.2015 № 616/99-95-40-01-18;

на виконання п. 2.4 наказу ДФС від 16.09.2014 № 7-г «Про затвердження Плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період» надано інформацію Департаменту інфраструктури про виконання заходів листом від 09.04.2015
№ 499/99-95-40-01-18;

на виконання п. 2 наказу ДФС від 18.02.2015


№ 2-г «Про затвердження форм звітності ДФС та Порядку їх складання» надано інформацію Департаменту інфраструктури:

лист від 09.04.2015 № 500/99-95-40-01-18;

лист від 06.05.2015 № 626/99-95-40-01-18;

на виконання підпункту 2.2 пункту 2 наказу ДФС від 30.04.2015 №323 «Про затвердження Примірного положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у територіальних органах ДФС», надано інформацію Організаційно-розпорядчому департаменту щодо відповідальної особи за стан виконавської дисципліни в ІДД ДФС листом від 07.05.2015 № 631/99-95-40-02-18;

на виконання абзацу другого пункту 25 наказу ДФС від 14.04.2015 № 271 «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2015 року» надано Організаційно-розпорядчому департаменту інформаційні довідки про стан виконання індикативних показників територіальними органами ДФС щодо залучення платників податків до послуг ЕЦП і пропозиції до проекту наказу ДФС про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів:

у квітні 2015 року листом від 08.05.2015


№ 635/99-95-40-02-18;

у травні 2015 року листом від 04.06.2015


№ 744/99-95-40-02-18;

на виконання п.п. 3.2 пункту 3 наказу ДФС


від 20.05.2015 № 364 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису у Державній фіскальній службі України» надано інформацію листом від 16.06.2015 № 76/99-95-40-01-18-01;

на виконання розпорядження ДФС


від 23.01.2015 №19-р «Про скасування наказів, виданих ДПА України, ДПС України, Міндоходів та ДФС, що втратили актуальність» надано Організаційно-розпорядчому департаменту пропозиції щодо скасування наказів ДПА України, ДПС України, Міндоходів та ДФС, що втратили актуальність, листом від 29.01.2015 № 85/99-95-40-02-18;

на виконання підпункту 2.2 пункту 2 розпорядження ДФС від 31.01.2015 № 25-р


«Про підготовку та проведення засідання Колегії ДФС», пункту 2 розпорядження Голови ДФС
Насірова Р.М. від 09.06.2015 № 152-р
«Про підготовку та проведення засідання Колегії ДФС», підпункту 2.1 пункту 2 розпорядження ДФС від 09.02.2015 № 37-р «Про підготовку та проведення засідання Колегії ДФС» надано матеріали листами:

Координаційно-моніторинговому департаменту:

від 04.02.2014 № 104/99-95-40-02-18;

від 10.02.2015 № 146/99-95-40-02-18;

від 10.06.2015 № 774/99-95-40-02-18;

Організаційно-розпорядчому департаменту:

від 04.02.2014 № 105/99-95-40-02-18;

від 10.02.2015 № 145/99-95-40-02-18; № 147/99-95-40-02-18;

від 10.06.2015 № 773/99-95-40-02-18;

на виконання усного доручення директора


ІДД ДФС Романова І.Л. та в.о. директора ІДД ДФС Кушніра А.О. щомісячно проводився аналіз актуальних звернень до Контакт – центру, за результатами якого окремим структурним підрозділам ІДД ДФС надавалась інформація щодо питань, з якими найчастіше звертались клієнти до Контакт – центру за відповідний період, та перелік питань, відповіді на які відсутні в Базі знань за останні 30 днів (листи до структурних підрозділів від 02.04.2015 № 464/99-95-42-02-18, від 07.05.2015 № 629/99-95-42-02-18, від 03.06.2015 № 735/99-95-42-02-18);

відповідно до листа ДФС від 25.12.2014


№ 16796/7/99-99-03-07-17 надано Департаменту інфраструктури інформацію про стан цивільного захисту листом від 14.01.2015 24/99-95-40-01-18;

відповідно до листа ДФС від 15.01.2015


№ 941/7/99-99-03-01-03-17 «Про надсилання електронних документів до ДФС України» надано номери телефонів працівників департаменту, які відповідають за оперативне вирішення питань із виправлення реєстраційно-контрольних карток, адресованих до центрального апарату ДФС, що не підлягають реєстрації, листом від 17.01.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

2014
№ 43/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Організаційно-розпорядчого департаменту від 05.02.2015


№ 179/99-99-13-01-01-18 надано інформацію щодо закріплення за ІДД ДФС наказом ДФС
від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України» функцій та процедур листом від 06.02.2015 № 135/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Головного управління власної безпеки від 29.01.2015 № 249/99-99-08-04-02-18 надано пропозиції до проекту антикорупційної програми ДФС на 2015 рік листом від 11.02.2015 № 188/99-95-40-02-18;

відповідно до листа ДФС від 10.02.2015
№ 4288/7/99-99-18-02-17 проведено інвентаризацію програмного забезпечення та надано Департаменту розвитку ІТ інформацію листом від 27.02.2015
№ 286/99-95-40-01-18;

відповідно до листа Департаменту інфраструктури від 04.03.2015 № 7461/7/99-99-03-03-02-17 надано інформацію щодо майна ІДД ДФС листом від 05.03.2015 № 319/99-95-40-01-18;

відповідно до листа Департаменту правової роботи від 11.03.2015 № 294/99-99-10-01-05-18 розглянуто проекти Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами державної фіскальної служби та Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, та підготовлено пропозиції (лист від 13.03.2015 № 368/99-95-42-03-18);

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

відповідно до листа Департаменту інфраструктури від 09.04.2015 № 12628/7/99-99-03-03-02-17 надано інформацію листом від 23.04.2015 № 562/99-95-40-01-18;

відповідно до листа ДФС від 09.04.2015
№ 15530/7/99-99-03-02-03-17 надано інформацію Департаменту інфраструктури листом
від 29.04.2015 № 597/99-95-40-01-18;

відповідно до листа ДФС від 07.05.2015


№ 16346/7/99-99-03-02-03-17 надано інформацію Департаменту інфраструктури листом
від 14.05.2015 № 660/99-95-40-01-18;

відповідно до листа Координаційно-моніторингового департаменту від 28.05.2015 №1589/99-99-20-02-18 надано інформацію листами від 29.05.2015 №723/99-95-40-02-18 та №725/99-95-40-02-18;

на виконання Плану заходів щодо напрямків вдосконалення функціонування ІДД ДФС, розробленого з метою виконання вимог наказу ДФС від 16.02.2015 № 89 «Про забезпечення економії бюджетних коштів» надіслано доповідну записку Голові ДФС України Насірову Р.М. щодо проведення тестування і доцільності переходу на
GSM-телефонію від 09.06.2015 № 772/99-95-40-02-18;

надано доповідну записку в.о. директора ІДД ДФС Кушніру А.О. щодо результатів опитування клієнтів Контакт-центру та відвідувачів (громадян та суб’єктів господарювання) офіційного веб-порталу ДФС, від 18.06.2015 № 80/99-95-40-02-25;

відповідно до листа Департаменту інфраструктури від 19.06.2015 № 22210/7/99-99-03-03-01-17 надано інформацію листом від 24.06.2015 № 834/99-95-40-01-18;

відповідно до листа Департаменту інфраструктури від 26.06.2015 № 23158/7/99-99-03-03-02-17 надано інформацію листом від 30.06.2015 № 844/99-95-40-01-18;5.6

Участь у підготовці матеріалів для участі керівництва ДФС у засіданнях та нарадах Кабінету Міністрів України, а також прес-конференціях, брифінгах, прямих телефонних «гарячих» лініях та інших публічних заходах із актуальних питань діяльності органів ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиПротягом півріччя

Надано в робочому порядку заступнику директора ІДД ДФС Кушніру А.О. аналітичні та презентаційні матеріали для участі 20.03.2015 у прямій телефонній лінії Кабінету Міністрів України

5.7

Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів відповідно до Плану діяльності ДФС з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності. Забезпечення виконання Плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом півріччя доручення з даного питання до ІДД ДФС не надходили

5.8

Опрацювання законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, розроблених суб’єктами законодавчої ініціативи, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Забезпечення, у разі необхідності, супроводження таких проектів при їх розгляді в урядових комітетах та комітетах Верховної Ради УкраїниУправління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду доручення з даного питання до ІДД ДФС не надходили

5.9

Участь у розробці нормативно-правових актів, інструктивних та методичних документів з питань застосування норм податкового та митного законодавства та вдосконалення механізмів адміністрування податків, зборів, митних платежів та сплати єдиного внеску

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

З метою забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли до ДФС від ДУ «Урядовий контактний центр» підготовлено та затверджено наказ ДФС від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження Порядку організації роботи з розгляду звернень, що надійшли до Державної фіскальної служби України від державної установи «Урядовий контактний центр»;

з метою забезпечення якісного надання відповідей на запитання суб’єктів господарювання і громадян Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, а також надання інформаційно-довідкових послуг


ІДД ДФС щодо оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС, за допомогою Бази знань, підготовлено та затверджено наказ ДФС
від 13.01.2015 № 5 «Про затвердження Порядку формування та підтримки в актуальному стані Бази знань»;

відповідно до листа Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування


від 13.01.2015 № 26/99-99-19-01-01-18 надано пропозиції щодо доопрацювання та надання переліку проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України від 28 грудня 2014 року (лист
від 13.01.2015 № 18/99-95-42-03-18);

відповідно до листа Інформаційно-комунікаційного департаменту від 02.02.2015


№ 199/99-99-06-01-01-18 стосовно підготовки інформаційного повідомлення щодо результатів введення в дію Закону України «Про податковий компроміс» надано інформацію щодо кількості надходження дзвінків до Контакт-центру та інформаційно-довідкових послуг (лист
від 02.02.2015 № 99/99-95-42-03-18);

відповідно до службової записки відділу персоналу ІДД ДФС від 28.01.2015 №6/28/99-95-04-18-01 підготовлено перелік тестових запитань для підвищення кваліфікації і проведення вхідного тестування кандидатів на заміщення вакантних посад працівників (лист від 05.02.2015 № 66/99-95-42-03-18-01).Підготовлено актуальні запитання-відповіді з Бази знань для розміщення в рубриці «База знань» журналу «Вісник. Право знати все про податки і збори» (лист до ДП «СВЦ Міндоходів України»
від 30.06.2015 № 176/6/99-95-42-03-16)

5.10

Забезпечення своєчасного та якісного розгляду звернень і запитів народних депутатів України та підготовка відповідей на них

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Направлено лист Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 03.02.2015
№ 103/99-95-44-18 для підготовки відповіді на звернення народного депутата України
Яценка А.В. від 21.01.2015 № 139/01/97нд
щодо наданих послуг ЕЦП у 2014 році

5.11

Надання структурним підрозділам ДФС пропозицій стосовно вдосконалення законодавства щодо оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску, зокрема щодо видання узагальнюючих консультацій з питань, з якими звертається до ІДД ДФС значна кількість суб’єктів господарювання та громадян

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Управлінням адміністрування Бази знань
ІДД ДФС підготовлено 24 пропозиції стосовно вдосконалення законодавства, які направлено до структурних підрозділів ДФС

5.12

Надання отриманої від суб’єктів господарювання та громадян інформації щодо неузгодженості у нормативно-правових актах з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску до відповідних структурних підрозділів ДФС на опрацювання

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Протягом кварталу інформація до департаменту не надходила
1   2   3  • 5. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
  • Кабінету Міністрів України
  • Секретаріату Кабінету Міністрів України
  • Державної фіскальної служби України