Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні

Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
Сторінка3/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

6. Організація правової роботи

6.1

Забезпечення представництва інтересів ІДД ДФС у органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах усіх форм власності з питань правового характеру

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Протягом звітного періоду здійснено процедуру припинення ІДД Міндоходів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління у
м. Києві та управлінні статистики у Шевченківському районі Головного управління статистики у м. Києві (Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи від 25.03.2015 № 548); реєстрацію ІДД ДФС як юридичної особи; внесення змін до положення ІДД ДФС; зміна керівництва ІДД ДФС

6.2

Забезпечення своєчасного вжиття заходів за протестами та поданнями органів прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних та контролюючих органів

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Протести та подання органів прокуратури, окремі ухвали суду, рішення, постанови, ухвали судів, відповідні документи інших правоохоронних та контролюючих органів до ІДД ДФС не надходили

6.3

Своєчасність врегулювання спорів, розбіжностей у разі невиконання зобов’язань по договорах з іншою стороною

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Спори, розбіжності у разі невиконання зобов’язань по договорах з іншою стороною протягом звітного періоду не виникали

6.4

Контроль за своєчасним пред’явленням претензій, позовів у разі недосягнення згоди щодо виконання зобов’язань по договорах

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Виконання зобов’язань сторонами здійснювалось відповідно до умов договорів

7. Організація роботи з платниками податків та зборів, забезпечення їх прав і законних інтересів

7.1

Забезпечення прийняття повідомлень від суб’єктів господарювання та громадян щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, сплати єдиного внеску та роботи офіційного веб-порталу ДФС і направлення їх до відповідних структурних підрозділів ДФС

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Прийнято 510 повідомлень від суб’єктів господарювання та громадян щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, сплати єдиного внеску та роботи офіційного веб-порталу ДФС і направлено їх до відповідних структурних підрозділів ДФС

7.2

Забезпечення прийняття інформації щодо осіб,
на яких поширюється дія Закону України
від 16 вересня 2014 року №1682-VII
«Про очищення влади»

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду прийнято
2 Інформації щодо осіб, на яких поширюється дія Закону України від 16 вересня 2014 року
№ 1682-VII «Про очищення влади»

7.3

Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року
№ 393/96-ВР «Про звернення громадян»
(із змінами та доповненнями)

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Управлінням адміністрування Бази знань
ІДД ДФС забезпечено своєчасний та у повному обсязі розгляд 5 письмових звернень громадян.

Крім того, підготовлено шість звітів про розгляд письмових звернень громадян ІДД ДФС за період


з 01.01.2015 по 26.06.2015, які направлені до Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів (листи від 04.02.2015 № 113/99-95-42-
01-18, від 05.03.2015 № 320/99-95-42-01-18,
від 26.03.2015 № 438/99-95-42-01-18, від 05.05.2015 № 617/99-95-42-01-18, від 05.06.2015 № 758/99-95-42-01-18, від 26.06.2015 № 842/99-95-42-01-18).

АЦСК ІДД ДФС розглянуто 11 звернень та надано відповіді:

суб’єктам господарювання та громадянам
(7 листів);

структурним підрозділам ДФС(4 листи)7.4

Підготовка матеріалів для розміщення на офіційному веб-порталі ДФС і проведення інвентаризації таких матеріалів на актуальність

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиПротягом півріччя

Інвентаризація матеріалів, розміщених на офіційному веб-порталі ДФС, на актуальність здійснювалась протягом звітного періоду постійно.

Відповідно до Закону України від 16.09.2014 №1682-VII «Про очищення влади» (із змінами), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (із змінами і доповненнями) та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України


від 15 лютого 2002 року № 169 (із змінами), підготовлено та направлено до Департаменту комунікацій:

30 повідомлень про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України


«Про очищення влади»;

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

27 копій заяв претендентів на заміщення вакантних посад працівників ІДД ДФС, про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

431 копія декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий період претендентів на заміщення вакантних посад працівників ІДД ДФС та працівників ІДД ДФС.

Направлено листи «Щодо розміщення об’яви»:

до Департаменту комунікацій:

від 03.02.2015 № 101/99-95-04-18;

від 23.03.2015 № 413/99-95-04-18;

від 12.05.2015 № 651/99-95-04-18;

від 09.06.2015 № 770/99-95-04-18;

до ДП «СВЦ Міндоходів України»:

від 12.05.2015 № 113/6/99-95-04-16;

від 09.06.2015 № 134/6/99-95-04-16.

На виконання підпунктів 4.1 та 4.3 пункту 4 наказу Міндоходів від 27.06.2013 № 197
«Про підтримку в актуальному стані офіційного веб-порталу Міндоходів» надано Департаменту комунікацій інформаційні матеріали для заміни та розміщення на офіційному веб-порталі ДФС
(11 листів);

Департаменту комунікацій надано пропозиції щодо:зміни адреси офіційної електронної поштової скриньки у розділі «Контакти» офіційного веб-порталу листом від 27.01.2015 №75/99-95-40-02-18;

Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;

розміщення банера ІДД ДФС на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС листом


від 16.03.2015 №375/99-95-40-02-18;

Департаменту комунікацій надавалися матеріали для оприлюднення інформації у розділі «Державні закупівлі» на офіційному веб-порталі ДФС листом від 19.03.2015 №398/99-95-10-18.

у зв’язку з оновленням надійного засобу
ЕЦП «ІІТ Користувач ЦСК-1», який безоплатно надається в користування клієнтам АЦСК
ІДД ДФС, надано Департаменту комунікацій листом від 08.04.2015 №496/99-95-44-18 відповідну інформацію для розміщення у розділі «Новини» веб-порталу ДФС;

у зв’язку з підготовкою інформативних відеоматеріалів для роз’яснення клієнтам


АЦСК ІДД ДФС окремих функціональних можливостей надійного засобу електронного цифрового підпису «ІІТ Користувач ЦСК-1», надано Департаменту комунікацій листом
від 14.05.2015 №662/99-95-44-18 зазначені відеоматеріали для розміщення на веб-сайті Youtube

8. Забезпечення упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизації процедур

8.1

Супроводження Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду роботи виконувались постійно

8.2

Супроводження програмного забезпечення клієнтських місць

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Роботи проводились при виникненні технічних проблем

8.3

Реєстрація користувачів, керування доступом для користування CRM IDD, моніторинг та супроводження черг завдань, забезпечення захисту системи від несанкціонованого доступу

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

У звітному періоді надано доступ до Інформаційної системи ІДД ДФС 22 працівникам

8.4

Підтримка локальної та корпоративної системи CRM IDD

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом півріччя роботи виконувались постійно, зокрема внесено зміни до розділу «Статистика» в системі CRM IDD

8.5

Технічна підтримка Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду забезпечувалась підтримка ЗІР в актуальному стані

8.6

Доопрацювання та впровадження нових сервісів Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом півріччя проведено такі заходи щодо доопрацювання та впровадження нових сервісів ЗІР:

завершено зміну структури Бази знань в ЗІР;

внесено зміни до розділів «Посібник користувача» та «Про ресурс»;

на головній сторінці ЗІР додано розділ «Необхідно знати» та інформаційне вікно з останніми новинами;

проводились роботи переносу функціоналу
CRM IDD в ЗІР для створення Єдиної інформаційної системи


8.7

Удосконалення програмного модуля «Пульс» Інформаційної системи CRM IDD

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду було здійснено внесення змін в модуль «Критерії» сервісу «Пульс»

8.8

Організація роботи щодо підтримки функціонування автоматизованої Інформаційної системи Управління (центру) сертифікації ключів

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом півріччя здійснювалось супроводження тестової експлуатації програмного забезпечення «Система обліку платників»

8.9

Удосконалення програмного модуля «Люстрація», який виконує функції збору та консолідації інформації відповідно до Закону України
від 16 вересня 2014 року №1682-VII
«Про очищення влади»

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду не надходили заявки щодо внесення змін та удосконалення програмного модуля «Люстрація»

9. Організація фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток

9.1

Складання та подання на затвердження до ДФС пропозицій щодо змін до кошторису з детальними обґрунтуваннями, довідок про зміни до кошторису та довідок про зміни до плану асигнувань

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя


У звітному періоді підготовлено та надано на затвердження до ДФС кошторис на 2015 рік, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2015 рік з детальними обґрунтуваннями.

Надіслано довідки про зміни до кошторису:

від 17.03.2015 № 2 ідд;

від 27.05.2015 № 201;

довідка про зміни до плану асигнувань:

від 13.03.2015 № 9/19.2

Складання та подання до Головного управління Державної казначейської служби України
у м. Києві та до ДФС фінансової та бюджетної звітності

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Місячна і річна фінансова та бюджетна звітність складена та надана до ГУ ДКСУ у м. Києві та до ДФС:

Баланс та форми річної звітності на 01 січня


2015 року здано 22.01.2015;

Передавальний Баланс та форми річної звітності до Передавального Балансу на 20 лютого


2015 року здано 12.03.2015;

Ліквідаційний Баланс та форми річної звітності до Ліквідаційного Балансу на 20 лютого 2015 року здано 20.03.2015;

Баланс та форми річної звітності на 01 квітня 2015 року здано 17.04.2015


9.3

Складання та подання щомісячних звітів до органів Державної служби статистики України, ДФС, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Річні, квартальні звіти за 2014 рік, квартальні та місячні звіти за І та ІІ квартали 2015 року складено та надано до відділення ФСС з ТВП, органів статистики, ДФС, Пенсійного фонду України у наступні терміни:

Звіт з праці (річний, квартальна та місячні форми здано до органу статистики 05.01.2015, 03.02.2015, 06.03.2015, 03.04.2015, 06.04.2015, 05.05.2015, 05.06.

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.

2015);

Звіт про чисельність працівників ІДД ДФС, зведена інформація по заробітній платі, оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за грудень 2014 року та січень, лютий, квітень, травень, червень 2015 року здано до ДФС 05.01.2015, 02.02.2015, 02.03.2015, 02.04.2015, 05.05.2015, 02.06.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2015;

Форма 1-ДФ за ІV квартал 2014 року здана 09.02.2015;

Форма 1-ДФ за І квартал 2015 року здана 22.04.2015;

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за грудень 2014 року та січень, лютий квітень, травень, червень 2015 року здано до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва 20.01.2015, 20.02.2015, 16.03.2015, 08.04.2015, 19.05.2015, 19.06.20159.4

Підготовка проектів штатного розпису ІДД ДФС та змін до нього

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя


Підготовлено проект штатного розпису на
2015 рік Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на 01.01.2015.

Підготовлено проект змін № 1 штатного розпису на 2015 рік Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та подано до Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку листом від 19.05.2015 № 680/99-95-05-18 «Про надання переліку змін до штатного розпису»9.5

Проведення роботи щодо укладення договорів закупівлі товарів та послуг, супроводження їх виконання

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління (центр) сертифікації ключів

Юридичний сектор

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського облікуПротягом півріччя

У звітному періоді підготовлено та укладено 9 договорів та 17 додаткових угод:

від 01.01.2015 № 215 УДППЗ «Укрпошта» (доставка відправлень);

від 10.03.2015 № 1/21917/В ДП «Державний автотранспортний НДПІ» (виконання науково-технічних робіт);

від 27.03.2015 № 1500371 АТ «ПРОСТО страхування» (послуги з добровільного страхування майна);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 23.12.2014 № 14-2014 ТОВ «СМАРТ СІНЕРДЖИ» (послуги з ремонту офісної техніки);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 23.12.2014 № 15-2014 ТОВ «СМАРТ СІНЕРДЖИ» (послуги з ремонту мережевого обладнання CISCO);

Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 23.12.2014 № 16-2014 ТОВ «АМІ» (ТО системи безперебійного живлення серверного приміщення);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 03.12.2014 № 12-2014 ТОВ «АМІ» (ТО системи безперебійного живлення серверного приміщення);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 03.12.2014 № 11-2014 ТОВ «АМІ» (ТО внутрішніх блоків обладнання охолодження серверного приміщення);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 03.12.2014 № 10-2014 ТОВ «АМІ» (ТО зовнішніх блоків обладнання охолодження серверного приміщення);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 29.12.2014 № 17-2014 ФОП «Комащенко Дмитро Анатолійович» (послуги щодо видання ліцензій на право користування ПЗ);

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 28.10.2014 № 7-2014 ТОВ «АМІ» (ТО системи безперебійного живлення серверного приміщення);

додаткова угода від 03.03.2015 № 1 до договору від 23.12.2014 № 583 НАСК «Оранта» (послуги зі страхування авто);

додаткова угода від 03.03.2015 № 2 до договору від 24.04.2014 № 3-2014 ДП «СВЦ Міністерства доходів і зборів України» (посл. з утримань службових приміщень);

додаткова угода від 05.03.2015 №1 до договору від 29.12.2014 № 18-2014 ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (послуги щодо управління автопарком);

додаткова угода від 06.03.2015 № 4 до договору від 10.11.2014 № K.U.-5870 ПАТ «Укртелеком» (послуги щодо передавання даних і повідомлень);

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

додаткова угода від 06.03.2015 № 2 до договору від 03.02.2014 № K.U.-7879 ПАТ «Укртелеком» (Укртелеком. Послуги Бізнес-мережі (інтернет);

додаткова угода від 06.03.2015 № 1 до договору від 03.02.2014 № 004-С/1977 ТОВ «Корпоративні телекомунікації» (за ТО з’єднувального тракту);

додаткова угода від 20.02.2015 № 1 до договору від 30.01.2014 № 1-2014 ТОВ «Інтелект-Софт» (супроводження програмного комплексу);

додаткова угода від 17.03.2015 № 1 до договору від 26.08.2014 № 5-2014 ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (посл. щодо загального очищення будівель);

додаткова угода від 23.03.2015 № 3 до договору від 29.08.2014 № 6-2014 ДП «СВЦ Міністерства доходів і зборів України» (послуги щодо експлуатування таксі);

від 03.04.2015 № 006-С/2181 ТОВ «Корпоративні телекомунікації» (ТО з’єднувального тракту);

від 20.04.2015 б/н ФОП «Михайлов О.В.» (палітурні роботи);

від 20.04.2015 № 1-2015 ТОВ «Інтелект-софт» (послуги супроводження ПК);

від 06.05.2015 № KU-5870 ПАТ «Укртелеком» (послуги щодо передавання даних і повідомлень);

від 12.05.2015 № 2-2015 ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ТО промислових блоків системи охолодження серверного приміщення);

від 09.06.2015 № 3-2015 ТОВ «Кліненерджі» (Послуги щодо загального очищування будівлі)


10. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів та підвищення кваліфікації персоналу

10.1

Проведення комплексу заходів по комплектуванню структурних підрозділів
ІДД ДФС

Відділ персоналу

Протягом півріччя

Розглянуто документи 36 кандидатів на заміщення вакантних посад, з яких
27 претендентам було оформлено стажування. Звільнено 36 працівників, переведено
30 працівників, прийнято 30 працівників. Підготовлено 152 накази по особовому складу та 136 наказів про надання відпусток працівникам ІДД ДФС. Внесено 238 записів в трудові книжки працівників ІДД ДФС

10.2

Підготовка матеріалів до проведення конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців ІДД ДФС

Відділ персоналу

Голова комісіїПротягом півріччя

Розглянуто документи 9 кандидатів на прийняття участі у конкурсі на заміщення вакантних посад, про що складено Протокол № 1 від 05.03.2015 та Протокол № 2 від 29.04.2015

10.3

Організація та проведення підвищення кваліфікації працівників ІДД ДФС, які надають відповіді на запитання суб’єктів господарювання та громадян

Відділ персоналу

Управління Контакт-центр

Управління адміністрування Бази знань

Відділ контролю за якістю

Управління ІТ та аналітичної роботи


Протягом півріччя

Навчання працівників ІДД ДФС проводилось постійно, відповідно до планів проведення професійно-економічного навчання для працівників управління Контакт-центр на І та
ІІ квартали, зокрема проведено 39 лекцій.

Відповідно до листа ДФС від 22.05.2015 № 18193/7/99-99-04-01-01-17 «Про виконання Закону України «Про запобігання корупції», з метою проведення профілактичних заходів щодо запобігання корупційним проявам серед працівників ІДД ДФС проведено професійно-економічне навчання шляхом ознайомлення під підпис із Попередженням про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання вимог фінансового контролю, що підшито було в особові справи працівників.

Фіна́нсовий контро́ль - це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових фондів.

Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.

Протягом звітного періоду загалом складено 8 індивідуальних планів підвищення кваліфікації працівників ІДД ДФС, оформлено 24 розкладів занять


10.4

Складання щоквартальних планів проведення професійно-економічного навчання для працівників, які надають відповіді на запитання суб’єктів господарювання та громадян

Відділ персоналу

Протягом півріччя

Підготовлено План проведення професійно-економічного навчання для працівників, які надають відповіді на запитання суб’єктів господарювання та громадян, на ІІ квартал
2015 року, затверджений директором ІДД ДФС Романовим І.Л. 26.03.2015

10.5

Організація та проведення он-лайн перевірок дотримання працівниками відділів (сектору) реєстрації користувачів при ГУ ДФС в областях та м. Києві регламентних процедур АЦСК при наданні послуг ЕЦП

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя

Керівництвом АЦСК ІДД ДФС проводились он-лайн перевірки працівників відокремлених пунктів реєстрації засобами програмно-технічного комплексу АЦСК ІДД ДФС.

Окрім того, протягом півріччя проводилось оцінювання знань нормативної бази адміністраторів реєстрації користувачів при


ГУ ДФС в областях та м. Києві, що, в свою чергу, впливає на якість надання послуг ЕЦП. Кожен начальник відділу (сектору) проводив особисто оцінювання працівників свого відділу. Для начальників відділів (сектору) у квітні 2015 року проводили оцінювання працівники відділу реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФСВ.о. директора Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

А.О. Кушнір


1   2   3  • 7. Організація роботи з платниками податків та зборів, забезпечення їх прав і законних інтересів
  • 8. Забезпечення упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизації процедур
  • 9. Організація фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток
  • Пенсійного фонду України
  • 10. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів та підвищення кваліфікації персоналу