Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні

Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3


ЗВІТ

про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

на друге півріччя 2015 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Надання письмових консультацій та інформаційно-довідкових послуг

1.1

Надання суб’єктам господарювання та громадянам телефоном, факсом і електронною поштою інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Державну фіскальну службу України (далі – ДФС), у т.ч. щодо електронного цифрового підпису, за допомогою Бази знань та інших офіційних джерел інформації

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

За допомогою Бази знань надано 591 748 інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, у тому числі:

телефоном – 573 858 (у т.ч. 1727 щодо електронного цифрового підпису (далі − ЕЦП));

електронною поштою та факсом – 17 806;

по голосових повідомленнях – 84.

За заявами у телефонному режимі було скасовано 2385 посилених сертифікатів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.1.2

Надання консультацій суб’єктам господарювання та громадянам у письмовій формі за допомогою Бази знань з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Суб’єктам господарювання та громадянам за допомогою Бази знань надано 243 письмових консультації з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.3

Інформування в електронному вигляді суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знаньПротягом півріччя

Проведено 32 розсилки (надіслано 543 681 повідомлення) платникам, які виявили бажання отримувати інформацію в електронному вигляді про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.4

Інформування суб’єктів господарювання та громадян за допомогою інтерактивного голосового автовідповідача щодо режиму роботи Контакт-центру та отримання додаткової інформації з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, у т.ч. щодо електронного цифрового підпису

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Тексти інтерактивного голосового автовідповідача було оновлено 12 разів.

Кількість прослуховувань суб’єктами господарювання та громадянами довідкової інформації з інтерактивного голосового автовідповідача становить 173 524 рази1.5

Формування та підтримка в актуальному стані Бази знань ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

До Бази знань Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДФС внесено 980 уніфікованих відповідей на запитання, з них:

погоджені в структурних підрозділах ДФС – 478;

напрацьовані на підставі прямих норм законодавства – 502.

Проводилась інвентаризація Бази знань, за результатами якої змінено статус на «Не чинний» у 831 запитанні-відповіді.

Проведено аналіз 229 звернень з типом «Незадоволений» до 171 запитання-відповіді, про що поінформовано керівництво ІДД ДФС (6 листів).

Відповідно до розділу ХІ Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку, затвердженого наказом ІДД ДФС від 07.05.2015 № 38 зі змінами (далі – Порядок № 38), та на виконання усного доручення керівництва ІДД ДФС проведено інвентаризацію запитань-відповідей Бази знань на відповідність її структурі, чинним нормативно-правовим документам, листам ДФС та для уникнення дублювання (4 листи керівництву ІДД ДФС)1.6

Складання звітності, аналітичних довідок, презентаційних матеріалів стосовно напрямків роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – ІДД ДФС), у т. ч. щодо:

кількості звернень, що надійшли від суб’єктів господарювання та громадян,

у т.ч. від державної установи «Урядовий контактний центр» та на сервіс «Пульс»;

кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання та громадян, які виявили бажання отримувати повідомлення про прийняття нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи та сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та зміни до них;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

стану підготовки проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян та їх погодження у встановленому порядку;

виконавської дисципліни при розгляді структурними підрозділами ДФС відповідей на запитання платників податків, підготовлених ІДД ДФСУправління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

На виконання розпорядження ІДД ДФС
від 12.05.2015 № 5-р «Про підготовку інформації щодо діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» звітність формувалась щомісячно у встановлені терміни.

За результатами аналізу оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ІДД ДФС надано 4 доповідні записки керівництву ІДД ДФС1.7

Здійснення контролю за дотриманням вимог Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Відповідно до наказу ІДД ДФС від 18.04.2015
№ 41 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку» (далі – наказ № 41), проведено контроль якості відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян, які були надіслані факсом і електронною поштою та надано 2 доповідні записки керівництву ІДД ДФС.

Контроль за дотриманням вимог Порядку № 38 здійснено з використанням даних системи CRM IDD1.8

Здійснення контролю за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та консультаційних послуг з питань отримання і використання електронного цифрового підпису, а також інформації, яка надходить на сервіс «Пульс»

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Відповідно до наказу № 41 здійснено контроль за якістю наданих інформаційно-довідкових послуг та інформації, отриманої сервісом «Пульс», за результатами якого надано 18 доповідних записок керівництву ІДД ДФС.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

На виконання підпункту 2.1.5 розділу 2 Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку, затвердженого наказом № 41, проведено аналіз визначення рівня використання працівниками Контакт-центру наведених у листах ДФС та повідомленнях структурних підрозділів ДФС роз’яснень з питань функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, розміщених у Центрі інформації системи CRM IDD, та надано 3 доповідні записки керівництву ІДД ДФС.

Систематично здійснювався контроль адміністраторів реєстрації відділів реєстрації користувачів при ГУ ДФС у областях та м. Києві за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань отримання ЕЦП через вибірку даних «Оцінка якості» відділу безпеки, захисту інформації та адміністрування ПТК.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Окрім того, контроль за якістю надання відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, прийняттям і опрацюванням інформації, яка надходить від заявників щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб ДФС, здійснювався шляхом прослуховування розмов за допомогою системи


RS Supervizor та з використанням даних системи CRM IDD

1.9

Наповнення Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, який розміщено в корпоративній мережі та Інтернеті, запитаннями – відповідями, письмовими консультаціями на типові звернення суб’єктів господарювання та громадян, нормативно-правовими актами з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та підтримка його в актуальному стані

Управління адміністрування Бази знань

Управління ІТ та аналітичної роботиПротягом півріччя

На виконання розділів ХІ та ХІІ Порядку № 38 здійснювалась підтримка в актуальному стані та наповнення розділів «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та «Центру інформації» інформаційної системи ІДД ДФС за погодженням з керівництвом ІДД ДФС (71 службовий лист на ім’я керівництва ІДД ДФС).

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Окрім того, у розділ «Останні зміни в законодавстві» ЗІР було внесено 14 повідомлень про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, які також були направлені на електронні адреси суб’єктів господарювання та громадян відповідно до вимог ХІІІ Порядку № 381.10

Збір та аналіз інформації, отриманої від користувачів, щодо вдосконалення роботи Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та його наповнення

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Від користувачів ЗІР за допомогою «форми зворотного зв’язку» надійшло 33 повідомлення, які не містили пропозицій щодо вдосконалення роботи ЗІР, а стосувались застосування норм податкового законодавства та технічної роботи інших електронних сервісів офіційного веб-порталу ДФС.

Опрацьовано 3 коментарі користувачів ЗІР, які надавались до запитань-відповідей, розміщених у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань». Зазначені коментарі доступні для перегляду авторизованим користувачам також у розділі «Коментарі та пропозиції» ЗІР1.11

Надання органам ДФС, суб’єктам господарювання та громадянам інформації щодо використання Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу на офіційному веб-порталі ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Керівникам структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів направлено 2 листи з інформацією щодо порядку використання ЗІР

2. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису

2.1

Адміністрування та обслуговування програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС (далі − АЦСК
ІДД ДФС)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя

Постійно надавались консультації в телефонному режимі адміністраторам реєстрації віддалених пунктів реєстрації та здійснювалась координація їх дій стосовно роботи зі спеціальним програмним забезпеченням «ІІТ ЦСК-1.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Віддалений адміністратор реєстрації».

Здійснювався моніторинг функціонування програмно-технічного комплексу АЦСК ІДД ДФС та перевірка його компонентів, журналів аудиту тощо.

Здійснювалось резервне копіювання актуальної бази даних сертифікатів та системних журналів ПТК АЦСК ІДД ДФС. Проведено роботи щодо блокування небажаного вхідного мережного трафіку ПТК АЦСК ІДД ДФС. Проведено антивірусну перевірку робочих станцій та серверів ПТК.

Актуалізовано базу даних сертифікатів


LDAP-каталогу на внутрішньому інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (IP - 10.80.42.164), розміщеного в корпоративній мережі ДФС.

Проводився аналіз бази даних на наявність помилок у сертифікатах клієнтів АЦСК ІДД ДФС. Надавались керівництву зведені статистичні дані щодо кількості сформованих сертифікатів та зареєстрованих клієнтів АЦСК ІДД ДФС.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Проведено налагоджувальні роботи по запуску кліматичної системи для серверного приміщення 2110 адмінбудинку за адресою Львівська пл. 8.

Проведено налагоджувальні роботи по запуску системи безперебійного живлення APC Symmetra PX.

Проведено оновлення програмного забезпечення та налаштування мережних криптомодулів “Гряда-301”


2.2

Реалізація заходів щодо забезпечення електронного документообігу центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідним об’ємом послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя


Підготовлено та надано:

24 роз’яснення щодо надання послуг ЕЦП органам державної влади, підприємствам та організаціям;

16 листів щодо блокування та скасування посилених сертифікатів ГУ ДФС у областях та м. Києві;

19 листів з копіями документів, на підставі яких надавались послуги ЕЦП органам державної влади, ГУ ДФС у областях та м. Києві, підприємствам та організаціям;

98 відповідей на листи ГУ ДФС у областях та
м. Києві, підприємствам та організаціям.

За результатами розгляду листа Міністерства юстиції України від 06.07.2015 № 13.0.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

1-17/751 надіслано лист Міністерству юстиції щодо надання інформації згідно практичного досвіду АЦСК


ІДД ДФС від 17.07.2015 № 17312/5/99-95-44-15;

за результатами розгляду листа Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03.08.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

2015 № ДС-6-28-0 14-7384/23-15 надіслано лист Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.08.2015


№ 490/5/99-95-44-15 «Про отримання послуг електронного цифрового підпису»;

за результатами розгляду листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


від 06.08.2015 № 17/16839/нк надіслано лист Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 13.08.2015 № 1065/5/99-95-44-15 «Про надання послуг ЕЦП»;

за результатами розгляду листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25.08.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Секретаріат Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України - постійний орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

2015


№ 14388/0/2-15 надіслано лист Департаменту розвитку ІТ від 26.08.2015 № 1115/99-95-44-18 «Про надання послуг ЕЦП міністерствам та іншим органам державної влади»;

за результатами розгляду листа Слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Києві та Київській області від 27.08.2015


№ 51/12-7721 надіслано лист Слідчому відділу Головного управління Служби безпеки України у м.

Ки́ївська о́бласть - область на півночі України. Обласний центр - місто Київ - адміністративно до її складу не входить.

Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

Києві та Київській області від 09.09.2015
№ 519/5//99-95-44-15 «Про надання інформації щодо особливості надання послуг ЕЦП згідно Тимчасового порядку»;

за результатами розгляду доповідної записки Департаменту розвитку ІТ від 07.09.2015


№ 2249/99-99-18-00-25 надіслано листи Департаменту розвитку ІТ «Про надання документів необхідних для отримання послуг ЕЦП» від 09.09.2015 № 1199/99-95-44-18 та
Голові ДФС Насірову Р.М. «Про надання послуг ЕЦП керівникам структурних підрозділів»
від 14.09.2015 №1224/99-95-44-25;

за результатами розгляду листа прокуратури Харківської області від 03.11.2015 № 04/5-186/1-15 надіслано лист прокуратурі Харківської області


від 13.11.2015 №26195/5/99-95-44-15 «Про надання інформації щодо подання електронних митних декларацій ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ;

Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

за результатами розгляду листа Виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності від 10.10.2015 № 03-14/1686 надіслано лист Виконавчій дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності від 25.11.2015 № 679/5/99-95-44-15 «Про надання інформації щодо отримання послуг ЕЦП»;

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.

за результатами розгляду листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 04.12.2015 № 8/1/3-17333 надіслано лист Головному управлінню контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 29.12.2015 № 29800/5/99-95-44-15 «Про надання інформації щодо отримання послуг ЕЦП»

  1   2   3  • 1. Надання письмових консультацій та інформаційно-довідкових послуг
  • 2. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису
  • Міністерства юстиції України
  • Секретаріату Кабінету Міністрів України
  • Київській області
  • Чернігівського обласного