Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні

Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
Сторінка2/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.57 Mb.
1   2   3


3. Забезпечення ефективного функціонування сервісу «Пульс»

3.1

Прийняття та опрацювання інформації від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, та направлення її до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Прийнято 6230 та опрацьовано 6157 (з них 352 за попередній період) інформаційних карток від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, проблем, які виникають під час здійснення контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, та направлено їх до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів (відповідно до компетенції).

Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Платників податків поінформовано щодо результатів розгляду звернень в режимі call-back3.2

Координація роботи органів ДФС щодо забезпечення опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДФС, у т.ч. проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

З метою координації роботи структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо забезпечення опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс» від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, в тому числі проблем, які виникають під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України, направлено листи:

Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів (5 листів);

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Державний кордон України - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, визначає межі державної території, - суші, вод, надр, повітряного простору - тобто межі державної території України, просторові рубежі дії державного суверенітету України.

Департаменту розвитку ІТ (2 листи);

Головному оперативному управлінню (2 листи;

Головному управлінню власної безпеки (1 лист);

Департаменту оподаткування юридичних осіб (2 листи);

Усім структурним підрозділам ДФС (1 лист);

Митницям ДФС (1 лист);

ГУ ДФС в областях, м. Києві, Межрегіональному ГУ ДФС − Центральному офісу з обслуговування великих платників (1 лист);

ГУ ДФС в областях, митницям та спеціалізованим департаментам (1 лист)3.3

Здійснення моніторингу та супроводження опрацювання органами ДФС інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян, інформування заявників про результати її розгляду

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Здійснювався моніторинг та координація опрацювання структурними підрозділами відомства та його територіальними органами інформації, яка надходила на сервіс «Пульс»; 6159 заявників поінформовані про результати її розгляду, що відображено в програмному модулі «Пульс» системи CRM IDD

4. Організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр»

4.1

Забезпечення координації роботи органів ДФС зі зверненнями, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр», та контролю за їх розглядом в установлені законодавством терміни

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Забезпечено прийняття до розгляду
1916 звернень юридичних, фізичних осіб та громадських організацій, які надійшли від
державної установи «Урядовий контактний центр» (далі ДУ «Урядовий контактний центр»), їх реєстрацію та постановку на автоматизований контроль у АІС «Управління документами».

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Крім того, забезпечено прийняття та облік у встановленому порядку 6 аналітично-статистичних звітів ДУ «Урядовий контактний центр».

За результатом попереднього їх розгляду підготовлено 1919 проектів резолюцій та забезпечено їх передачу на підпис керівництву ДФС.

Забезпечувалась координація роботи структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів зі зверненнями громадян, які звертались з одними і тими ж запитаннями на урядову «гарячу лінію» та сервіс «Пульс», шляхом підготовки відповідних проектів резолюцій керівництва ДФС до таких звернень, що давало можливість виконавцям отримати максимальний обсяг інформації для більш детального з’ясовування суті запитань заявників та надання обґрунтованих відповідей.

Контроль за розглядом звернень структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами здійснювався з дотриманням термінів, визначених Порядком взаємодії органів виконавчої влади та ДУ «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову «гарячу лінію» та Урядову телефонну довідку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня


2009 року № 898 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 898).

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

З метою забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на звернення громадян, що надходять від
ДУ «Урядовий контактний центр», щоденно, з використанням АІС «Управління документами», здійснювався контроль за виконанням доручень керівництва ДФС щодо розгляду звернень та інформування (нагадування) у телефонному режимі працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо закінчення терміну розгляду звернень

4.2

Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на звернення громадян, що надходять від державної установи «Урядовий контактний центр»

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Опрацьовано та надано відповіді на 159 звернень громадян, що надійшли від ДУ «Урядовий контактний центр»

4.3

Інформування державної установи «Урядовий контактний центр» про результати розгляду звернень

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Щоденно, у встановленому порядку, забезпечувалось інформування ДУ «Урядовий контактний центр» про результати розгляду звернень, надісланих до ДФС.

Крім того, надано пропозиції ДУ «Урядовий контактний центр» щодо взаємодії під час надходження звернень, що стосуються роботи Контакт-центру ДФС.

З метою виконання вимог пункту 7 Порядку
№ 898 підготовлено листи за підписом керівництва ДФС з повідомленням про оновлення інформації про відповідальних і контактних осіб, які забезпечують оперативний розгляд звернень, що надійшли на урядову "гарячу лінію"


5. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

5.1

Організація роботи Комісії № 2 з підготовки пропозицій щодо оптимізації адміністрування податків за напрямом «Адміністрування – поточний контроль» відповідно до розпорядження ДФС від 04.11.2014 № 101-р «Про утворення Робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення податкової системи»

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

На виконання розпорядження ДФС від 04.11.2014 № 101-р «Про створення Робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення податкової системи» двічі в місяць надсилалась Секретарю Робочої групи інформація про проведену роботу Комісією № 2 із підготовки пропозицій щодо оптимізації адміністрування податків за напрямом «Адміністрування – поточний контроль» (12 листів)

5.2

Підготовка Звіту щодо виконання Плану роботи ІДД ДФС на перше півріччя 2015 року

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиЛипень

На виконання пункту 4.11 розділу IV «Підготовка і затвердження Річного та Піврічного планів роботи та звітів про їх виконання» Примірного порядку поточного планування діяльності головних управлінь, митниць, спеціалізованих департаментів та спеціалізованих органів ДФС, затвердженого наказом ДФС
від 10.10.2014 № 180 (зі змінами), направлено Звіт про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на перше півріччя 2015 року Організаційно-розпорядчому департаменту

5.3

Розробка планів роботи ІДД ДФС на І півріччя 2016 року та 2016 рік, забезпечення направлення їх ДФС для затвердження у встановленому порядку

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиЛистопад – грудень

На виконання пунктів 4.5 та 4.7 розділу IV «Підготовка і затвердження Річного та Піврічного планів роботи та звітів про їх виконання» Примірного порядку поточного планування діяльності головних управлінь, митниць, спеціалізованих департаментів та спеціалізованих органів ДФС, затвердженого наказом ДФС
від 10.10.2014 № 180 (зі змінами), направлено плани роботи ІДД ДФС на перше півріччя
2016 року та на 2016 рік Організаційно-розпорядчому департаменту листом від 19.11.2015 № 1592/99-95-40-02-18, підписані керівництвом ІДД ДФС та затверджені керівництвом ДФС 30.12.2015

5.4

Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань, визначених розпорядчими документами ІДД ДФС, дорученнями директора ІДД ДФС, протоколами виробничих нарад ІДД ДФС, нарад під головуванням керівництва ІДД ДФС та дотриманням термінів розгляду, опрацювання та погодження структурними підрозділами ДФС, підготовлених ІДД ДФС проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, що відсутні в Базі знань, та звернень, які надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр»

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знаньПротягом півріччя

Контроль за виконанням структурними підрозділами ІДД ДФС завдань, визначених розпорядчими документами ІДД ДФС, дорученнями директора ІДД ДФС, протоколами виробничих нарад ІДД ДФС, нарад під головуванням керівництва ІДД ДФС здійснювався протягом звітного періоду постійно − щотижнево надавались структурним підрозділам ІДД ДФС переліки нагадування.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Підготовлено та надано керівництву ІДД ДФС


4 доповідні записки щодо стану виконавської дисципліни структурними підрозділами ІДД ДФС контрольних завдань.

З метою забезпечення своєчасного розгляду звернень структурним підрозділам ДФС та її територіальним органам направлялась випереджувальна інформація щодо перебування на розгляді проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, що відсутні в Базі знань, та звернень, що надійшли з


ДУ «Урядовий контактний центр»: структурним підрозділам ДФС (22 листи) та територіальним органам ДФС (8 листів).

Крім того, у зв’язку із тривалим порушенням термінів розгляду проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, що відсутні в Базі знань, та відсутністю інформації про результат розгляду звернень, що надійшли з ДУ «Урядовий контактний центр», направлялись листи про неналежний стан виконавської дисципліни до:

Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування (від 22.09.2015 № 1269/99-95-42-04-18 та від 31.12.2015 № 1790/99-95-42-04-18);

Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (від 24.09.2015 № 1292/99-95-42-04-18 та


від 04.11.2015 № 1498/99-95-42-04-18);

Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання (лист від 16.10.2015 № 1405/99-95-42-04-18);

Митний платіж - це різновид обов'язкових платежів, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на митні органи.

Департаменту організації митного контролю та оформлення (лист від 28.10.2015 № 1463/99-95-42-04-18)


5.5

Забезпечення виконання завдань, визначених наказами, розпорядженнями ДФС та ІДД ДФС, дорученнями Голови ДФС тощо

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Відповідно до Закону України від 16.09.

Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.

2014
№ 1682-VII «Про очищення влади» (із змінами) та керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (із змінами та доповненнями) підготовлено:

13 запитів про проведення перевірки претендентів на заміщення вакантних посад працівників


ІДД ДФС;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

9 повідомлень про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України


«Про очищення влади»;

складено 67 довідок про результати перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади»;

відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від
25 січня 2012 року № 33/2012, та відповідно до наказу Міндоходів України від 30.12.2013 № 875 «Про взаємодію ГУВБ та його територіальних підрозділів з іншими структурними підрозділами та територіальними органами Міністерства доходів і зборів України» та наказу ДФС України від 02.10.2015 № 747 «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення безпеки в органах Державної фіскальної служби України», надіслано 114 запитів до відповідних органів державної влади та 31 запит до Головного управління власної безпеки ДФС;

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Державна фіскальна служба України Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 1994 року № 377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників» (із змінами) та наказу ІДД ДФС від 31.10.2014 № 26 «Про призначення відповідального за стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних» підготовлено та направлено:

59 запитів до військових комісаріатів для проведення звірок особових карток форми П-2;

Військо́вий комісаріа́т (Військкомат) - орган місцевого військового управління в СРСР, а потім у республіках колишнього СРСР, відповідальний за військово-мобілізаційну та обліково-призовну роботу.

оформлено 5 відстрочок від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час;

підготовлено та надано звіт про чисельність працюючих та військовобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій від 24.12.2015 та звіт про хід звірок особових карток ф.П-2 на військовозобов’язаних, працюючих в ІДД ДФС з райвійськкоматами
м. Києва та в областях станом на 24.11.2015;

на виконання ст. 10 Закону України «Про відпустки» сформований та затверджений Графік відпусток працівників ІДД ДФС на 2016 рік від 28.12.2015;

відповідно до факсограми Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16.07.2015 № 3911-05/23292-06 (вх.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

ДФС
від 49822/5 від 20.07.2015) щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2003 року № 779 надано до Координаційно-моніторингового департаменту інформацію щодо отриманих у І півріччі 2015 року звернень інвесторів листом від 07.08.2015
№ 1040/99-99-42-01-18;

на виконання пункту 5 доручення Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка від 10.08.2015


№ 31620/2/1-15 щодо вжиття заходів із забезпечення прийняття усних звернень громадян надіслано лист директору ДУ «Урядовий контактний центр» Плохію В.С. та службову записку Директору Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів
Калєніченко Н.Г.;

на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.08.2015 № 14272/0/2-15 (вх. № 3036/3 від 25.08.2015) та відповідно до службової записки Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 26.08.2015 № 3478/99-99-11-02-04 надано інформацію Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів щодо виконання окремих завдань, визначених Анкетою представника органу виконавчої влади, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, листом від 26.08.2015 № 1117/99-95-40-02-18;

на виконання пункту 3 та підпункту 2.4 доручення Голови ДФС Насірова Р.М.
від 29.07.2015 № 1177/99-99-06-02-03-18 Департаменту комунікацій надано:

перелік контактних осіб, відповідальних за підготовку та погодження інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному веб-порталі ДФС та в ЗМІ, листом від 30.07.2015


№ 994/99-95-40-02-18;

відповіді на актуальні звернення платників податків та громадськості (22 листи);

на виконання пункту 6 доручення Голови ДФС Насірова Р.М. від 17.08.2015 № 1162/99-99-03-01-25 щодо організації якісного обслуговування суб’єктів господарювання та громадян надано:

пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС від 21.08. 2014 № 65 (зі змінами), листом від 28.08.2015 № 1138/99-95-40-02-18;

Департаменту розвитку ІТ надано копії графіків роботи працівників ІДД ДФС, відряджених до ДФС для прийняття документів, доставлених суб’єктами господарювання та громадянами особисто (надіслано 7 листів);

Департаменту інфраструктури та Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів направлено на погодження форми тимчасових реєстрів отриманої кореспонденції від суб’єктів господарювання та громадян листом від 31.08.2015 №1147/99-95-41-18;

на виконання доручень Голови ДФС України Насірова Р.М. та Заступника Голови ДФС України Лікарчука К.І. щодо розгляду скарг та звернення суб’єктів господарювання та фізичної особи надано інформацію:

Департаменту організації митного контролю та оформлення листом від 13.07.2015 №917/99-95-41-18;

Головному оперативному управлінню листом
від 13.07.2015 №918/99-95-44-18;

Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування листом від 06.08.2015 № 1025/99-95-41-18;

Головному оперативному управлінню листом від 29.09.2015 №1315/99-95-41-18;

на виконання резолюцій Голови ДФС України Насірова Р.М. та Першого заступника Голови ДФС України Білана С.В. щодо розгляду скарг та звернення суб’єктів господарювання та фізичних осіб надано інформацію:

Головному оперативному управлінню листом від 20.10.2015 №1419/99-95-44-18;

Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів (4 листи);

Департаменту правової роботи листом
від 30.11.2015 №1641/99-95-41-18;

Головному міжрегіональному управлінню оперативного забезпечення в зоні АТО листом


від 03.12.2015 №1665/99-95-44-18;

Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням листом від 08.12.2015 № 1689/99-95-41-18;

на виконання резолюції Голови ДФС України Насірова Р.М. від 05.10.2015 до листа Головного контрольного департаменту Адміністрації Президента України від 02.10.2015 № 25-07/962 Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання надано інформацію для підготовки обґрунтованих висновків і пропозицій для доповіді Президенту України листом від 05.10.2015 №1351/99-95-41-18;

Адміністрація Президента України (неофіційно: Банкова) - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

на виконання підпунктів 1.1 та 1.2 доручення Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. від 17.12.2015 № 2156/99-99-14-02-02-18 «Щодо складання звіту за формою №1-ДВА» (далі – Доручення) надано Департаменту внутрішнього аудиту та контролю інформацію щодо стану організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ІДД ДФС та відповідальної особи за формування інформації, зазначеної у підпункті 1.1 пункту 1 Доручення, листами:

від 17.12.2015 № 1732/99-95-40-02-18;

від 28.12.2015 № 1778/99-95-40-02-18;

на виконання пунктів 2.1 та 2.2 доручення до Протоколу № 1 від 27.11.2015 робочої наради структурних підрозділів ДФС стосовно реалізації виконання вимог положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» надано паспорти набору даних та структуру набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних листом від 25.12.2015
№ 1772/99-95-40-02-18 «Про виконання доручення до Протоколу № 1 від 27.11.2015»;

на виконання наказу Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів) від 04.11.2013 № 639 «Про затвердження форм звітів та зведених інформацій з кадрових питань» до Департаменту персоналу у встановлені терміни подано наступні форми звітів:

звітність за формами Національного агентства проходження державної служби 01.07.2015;

звіти про чисельність, склад і переміщення працівників ІДД ДФС (форма 1-К, форма 2-К): станом 01.07.2015 та станом на 01.10.2015;

на виконання наказу Нацдержслужби
від 24.07.2015 № 161 «Про затвердження форми звітності КСДС (квартально) «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення» до Департаменту персоналу поданий звіт про кількісний склад державних службовців станом на 01.10.2015;

на виконання наказу ДФС від 23.10.2014 № 207 «Про службові посвідчення працівників органів Державної фіскальної служби» сформовано та передано до Департаменту персоналу інформацію для виготовлення 8 посвідчень, направлено до ГУВБ та оперативного управління 5 листів для надання доступу до адмінбудівлі за адресою Львівська площа, 8;

Льві́вська площа - площа у Шевченківському районі міста Києва, місцевість Старий Київ. Розташована між вулицями Великою Житомирською, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявською і Ярославів Вал.

на виконання пункту 1.2 розділу І «Загальні положення» Порядку взаємодії структурних підрозділів центрального апарату Державної фіскальної служби України та її територіальних органів при визначенні прогнозних надходжень платежів до бюджету, затвердженого наказом ДФС від 11.11.2014 № 262 «Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із прогнозування та забезпечення надходжень платежів» зі змінами, надано Координаційно-моніторинговому департаменту матеріали про результати роботи за основними напрямами роботи початку 2015 року (6 листів);

на виконання підпункту 2.1.2 пункту 2 Положення про проведення ДФС та її територіальними органами єдиної інформаційної політики щодо взаємодії зі ЗМІ, та теми «Результати діяльності ДФС» Порядку надання структурними підрозділами ДФС, Інформаційно-довідковим департаментом ДФС, Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Міндоходів інформації Департаменту комунікацій для оприлюднення у ЗМІ, затверджених наказом ДФС від 09.04.2015 № 261 «Про забезпечення єдиної інформаційної політики щодо взаємодії із засобами масової інформації», надано Департаменту комунікацій інформаційні матеріали щодо підсумків діяльності за основними напрямами роботи з початку 2015 року (6 листів);

на виконання підпунктів 1.1, 1.4 пункту 1 наказу ДФС від 15.06.2015 № 412 «Про надання форми державного статистичного спостереження
№ 1-торги» Департаменту інфраструктури направлено лист від 02.07.2015 № 863/99-95-10-18 «Про надання звіту» щодо здійснення державних закупівель за січень-червень 2015 року;

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

на виконання абзацу другого пункту 25 наказу ДФС від 14.04.2015 № 271 «Про індикативні показники доходів на ІІ квартал 2015 року» надано Організаційно-розпорядчому департаменту інформаційні довідки про стан виконання індикативних показників територіальними органами ДФС щодо залучення платників податків до послуг ЕЦП і пропозиції до проекту наказу ДФС про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів: у червні 2015 року листом від 06.07.2015 №880/99-95-40-02-18;

на виконання пункту 19 та абзацу другого пункту 25 наказу ДФС від 10.07.2015 № 495 «Про індикативні показники доходів на ІІІ квартал 2015 року», вимог наказів ДФС від 12.08.2015 № 597 «Про індикативні показники доходів на жовтень 2015 року та внесення змін до наказу ДФС від 10.07.2015 № 495» та від 16.09.2015 № 701 «Про індикативні показники доходів на листопад 2015 року та внесення змін до наказів ДФС від 10.07.2015 № 495 та від 12.08.2015 № 597» та пункту 2.1 Порядку підготовки матеріалів щодо стану організації роботи ДФС та її територіальних органів та відповідного проекту наказу ДФС, затвердженого наказом ДФС від 20.07.2015 № 515, надано Організаційно-розпорядчому департаменту інформаційні довідки про стан виконання індикативних показників територіальними органами ДФС щодо залучення платників податків до послуг ЕЦП, пропозиції до проекту наказу ДФС про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів, інформацію щодо надання структурним підрозділам ДФС повідомлень щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску, яка надходить від громадян до Контакт-центру ДФС (5 листів);

на виконання пп. 3.3 п.3 Порядку взаємодії структурних підрозділів ДФС щодо отримання кореспонденції, яка доставляється до ДФС особисто, затвердженого наказом ДФС від 11.09.2015 № 687, Департаменту розвитку ІТ надано копії графіків роботи працівників ІДД ДФС, відряджених до ДФС для прийняття документів, доставлених суб’єктами господарювання та громадянами особисто (надіслано 14 листів);

на виконання п.196.16 наказу ДФС України від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України» направлено повідомлення платників податків щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного соціального внеску, які надійшли до ІДД ДФС:

Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (лист від 04.09.2015 №1182/99-95-41-18);

Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (10 листів);

Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (10 листів);

Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів (7 листів);

Департаменту погашення заборгованостей


(7 листів);

Департаменту персоналу (лист від 10.09.2015


№ 1209/99-95-41-18);

Департаменту організації митного контролю та оформлення (листи від 17.09.2015 № 1240/99-95-41-18; від 05.10.2015 № 1340/99-95-41-18;


від 31.12.2015 №1801/99-95-41-18);

Департаменту комунікацій (6 листів);

Департаменту розвитку ІТ (10 листів);

Департаменту податкового та митного аудиту


(10 листів);

Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням (листи від 17.09.2015 №1240/99-95-41-18; від 05.10.2015 № 1340/99-95-41-18;


від 12.11.2015 №1552/99-95-41-18);

Департаменту оподаткування юридичних осіб (лист 11.11.2015 №1545/99-95-41-18);

Департаменту інфраструктури (листи від 26.11.2015 №1626/99-95-41-18; від 31.12.2015 №1793/99-95-41-18);

Головному міжрегіональному управлінню оперативного забезпечення в зоні АТО (лист від 10.09.2015 №1215/99-95-41-18);

Головному оперативному управлінню (10 листів);

Головному управлінню власної безпеки (листи від 10.09.2015 №1209/99-95-41-18 та від 28.10.2015 №1462/99-95-41-18);

на виконання пункту 1 наказу ДФС від 22.07.2015 № 529 «Про підготовку об’єктів інфраструктури ДФС до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 рр.» надано інформацію Департаменту інфраструктури листом «Про підготовку об’єктів інфраструктури ДФС до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 рр.»
від 05.10.2015 № 1349/99-95-40-01-18;

на виконання пункту 2.4 наказу Міндоходів від 23.04.2014 № 32-г «Про затвердження Плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний весняно-літній період» повідомлено Департамент інфраструктури про проведені заходи для забезпечення протипожежної безпеки листами від 08.07.2015 № 901/99-95-40-01-18 та від 08.10.2015 № 1366/99-95-40-01-18 «Про надання звіту про виконання Плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний весняно-літній період»;

на виконання наказу ДФС від 29.10.2015 № 824 розроблено та надано проект наказу «Про внесення змін до Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» листом від 04.11.2015 № 1499/99-95-05-18 «Про розгляд проекту»;

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

на виконання наказу ДФС від 12.11.2015 № 897 «Про внесення змін до наказу ДФС від 10.07.2015 № 488» розроблено та надано проект наказу «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.08.2015


№ 65» листом від 18.11.2015 № 1579/99-95-05-18 «Про розгляд проекту»;

на виконання підпункту 1.3 пункту 1 наказу ДФС від 02.10.2015 № 747 «Про організацію роботи, спрямованої на запобігання корупції та забезпечення безпеки в органах Державної фіскальної служби України» Головному управлінню власної безпеки були направлені листи від 03.11.2015 № 1494/99-95-10-18 та від 24.11.2015 № 1615/99-95-10-18;

на виконання пункту 2 розпорядження ДФС
від 21.12.2015 № 383-р «Про розміщення структурних підрозділів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» до Департаменту інфраструктури направлений лист про надання необхідних документів від 22.12.2015 № 1747/99-95-10-18;

на виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 розпорядження ДФС від 15.10.2015 № 313-р «Про підготовку та проведення засідання Колегії ДФС» (зі змінами) надано матеріали Координаційно-моніторинговому та Організаційно-розпорядчому департаментам щодо питань 1 та 2 проекту Порядку денного проведення засідання Колегії ДФС 28 жовтня 2015 року для підготовки відповідного проекту наказу за результатами засідання, листами від 20.10.2015 № 1412/99-95-40-02-18 та № 1412/99-95-40-02-18 «Про надання матеріалів»;

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

на виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 розпорядження ДФС від 01.12.2015 № 361-р «Про підготовку та проведення засідання Колегії ДФС» надано Департаменту забезпечення діяльності Служби та Координаційно-моніторинговому департаменту матеріали щодо питання 1 проекту Порядку денного проведення засідання Колегії ДФС 10 грудня 2015 року для підготовки відповідного проекту наказу за результатами засідання листами від 04.12.2015 № 1672/99-95-40-02-18 та № 1673/99-95-40-02-18;

на виконання п.3.1 та п.4.4 розпорядження ДФС від 08.12.2015 № 367-р «Про організацію роботи із виконання положень Антикорупційної програми» розроблено наказ від 24.12.2015 № 113 «Про затвердження Плану заходів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС із реалізації Антикорупційної програми».

Розглянуто такі проекти наказів ДФС:

«Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у червні 2015 року», який надійшов листом Організаційно-розпорядчого департаменту від 15.07.2015 №1093/99-99-13-03-01-18, та надано зауваження і пропозиції Організаційно-розпорядчому департаменту листом від 16.07.2015 № 939/99-95-40-02-18;

«Про уточнення індикативних показників доходів на ІІІ квартал 2015 року, жовтень 2015 року та індикативні показники доходів на листопад 2015 року», надісланий листом Координаційно-моніторингового департаменту від 02.09.2015
№ 2830/99-99-20-06-01-18, та надано пропозиції Координаційно-моніторинговому департаменту листами від 02.09.2015 № 1152/99-95-40-02-18 та від 28.09.2015 1306/99-95-40-02-18

«Про затвердження Положення про Систему обліку публічної інформації в Державній фіскальній службі України», надісланий листом Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 17.09.2015 № 3788/99-99-11-02-04-18 та надано, у межах компетенції, пропозиції листом


від 18.09.2015 № 1259/99-95-40-02-18;

«Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у вересні 2015 року», який надійшов листом Організаційно-розпорядчого департаменту від 27.10.2015 № 1659/99-99-13-03-01-18, надано зауваження та пропозиції Організаційно-розпорядчому департаменту листом від 27.10.2015 № 1451/99-95-40-02-18;

«Про стан організації роботи ДФС та її територіальних органів у жовтні 2015 року», який надійшов листом Департаменту забезпечення діяльності Служби від 24.11.2015 № 1659/99-99-13-03-01-18, і надано зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу листом від 24.11.2015 № 1617/99-95-40-02-18;

«Про підсумки роботи органів ДФС за січень – листопад 2015 року та листопад зокрема», який надійшов листом Департаменту забезпечення діяльності Служби від 25.12.2015 № 1836/99-99-13-03-01-18 і надано пропозиції до зазначеного проекту наказу листом від 25.12.2015 № 1774/99-95-40-02-18;

для забезпечення надання послуг ЕЦП посадовим особам Адміністрації Президента України, враховуючи вимоги Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року
№ 1180/2002, розроблено наказ ІДД ДФС
від 11.09.

Держа́вне управлі́ння спра́вами (ДУС) - спеціальний державний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території держави (наразі понад 130).

2015 № 57 «Про надання послуг електронного цифрового підпису Адміністрації Президента України»;

у зв'язку з виробничою необхідністю, на виконання вимог законів України від 05 липня 1994 року №80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,


від 22 травня 2003 року №852 «Про електронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року №373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»
(зі змінами), відповідно до вимог нормативної документації розроблено наказ ІДД ДФС
від 28.09.2015 № 79 «Про підключення віддаленого пункту реєстрації у м. Ковелі»

відповідно до листа ДФС від 23.07.2015


№ 26941/7/99-99-05-02-01-17 «Про облікову політику в Державній фіскальній службі України» надано Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку на погодження проект наказу «Про облікову політику в Інформаційно-довідковому департаменті ДФС» листом від 29.07.2015 № 990/99-95-05-18 «Про надання інформації»;

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

відповідно до листа Координаційно-моніторингового департаменту від 04.08.2015


№ 2465/99-99-20-06-01-18 «Про надання пропозицій до уточнення показників на ІІІ квартал 2015 року та індикативних показників на жовтень 2015 року» надано пропозиції щодо кількості клієнтів, які повинні бути залучені до отримання послуг ЕЦП у жовтні листом від 04.08.2015
№ 1014/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 07.08.2015 № 1239/99-99-06-01-01-18 надано Департаменту комунікацій інформацію щодо новацій у роботі, запроваджених з травня 2015 року, позитиву від їх запровадження, перспективних напрямів подальшого вдосконалення діяльності ІДД ДФС до кінця поточного року та підсумків діяльності за основними напрямами роботи у травні-липні 2015 року листом від 18.08.2015 № 1084/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування
від 21.08.2015 № 31210/7/99-99-19-01-01-18 підготовлено та надано Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування інформацію щодо розгляду звернень платників податків та надання податкових консультацій у 2014 році та у першому півріччі 2015 року листом від 25.08.2015 № 1104/99-95-42-03-18;

на виконання підпункту 3.2 пункту 3 доповідної записки директора Департаменту інфраструктури Лазарєва О.М. від 17.08.2015 № 1162/99-99-03-02-25 надано Департаменту інфраструктури список осіб, відповідальних за прийняття документів, доставлених суб’єктам господарювання або громадянам особисто листом від 28.08.2015


№ 1135/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 01.09.2015 № 1344/99-99-06-01-02-18 надано Департаменту комунікацій інформацію щодо кроків, здійснених у напрямі реформування ДФС з травня по вересень 2015 року, листом


від 02.09.2015 № 1154/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 15.09.2015 № 1439/99-99-06-01-02-18 надано інформацію щодо отриманих у ІІІ кварталі 2015 році скарг представників масової інформації на неналежний розгляд їх інформаційних запитів листом від 17.09.2015 № 1249/99-99-42-01-18;

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 22.09.2015 № 1478/99-99-06-02-01-18 надано Департаменту комунікацій інформацію щодо інформаційних, презентаційних матеріалів стосовно можливостей та переваг використання ЗІР для виготовлення і розміщення соціальної реклами листом від 23.09.2015 № 1270/99-95-40-02-18;

відповідно до листа ДФС від 22.09.2015


№ 34938/7/99-99-05-02-03-17 «Щодо надання інформації» надано Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку інформацію щодо чисельності працівників листом від 23.09.2015 № 1271/99-95-05-18;

відповідно до листа Департаменту внутрішнього аудиту та контролю від 06.10.2015 № 1853/99-99-14-02-02-18 надано пропозиції до Плану діяльності з внутрішнього аудиту ДФС на І півріччя 2016 року листом «Про надання пропозиції»


від 12.10.2015 № 1383/99-95-40-18;

з метою ефективного використання кошторисних призначень, оптимального розподілу функціональних повноважень між посадовими особами ІДД ДФС надано пропозиції Голові ДФС Насірову Р.М. щодо внесення змін до структури ІДД ДФС листом від 15.10.2015 № 1396/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту інфраструктури від 06.11.2015 № 41012/7/99-99-03-03-02-17 «Про надання інформації» надано інформацію Департаменту інфраструктури про нерухоме майно, яке використовується ІДД ДФС у своїй службовій діяльності, листом від 09.11.2015 № 1530/99-95-40-01-18;

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 05.11.2015 № 1745/99-99-06-02-02-18 надано Департаменту комунікацій пропозиції до Орієнтовного плану проведення ДФС України консультацій з громадськістю на 2016 рік листом від 09.11.2015 № 1534/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 18.11.2015 № 1793/99-99-06-01-02-18 надано Департаменту комунікацій інформацію щодо: інформаційно-довідкових послуг та електронних сервісів для платників податків, які функціонують та впроваджуються в ІДД ДФС; користування наявними сервісами у січні – жовтні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року, − листом від 18.11.2015 № 1580/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту забезпечення діяльності Служби від 20.11.2015 № 1796/99-99-13-03-02-18 надано Департаменту забезпечення діяльності Служби інформацію щодо основних показників діяльності ІДД ДФС від 24.11.2015


№ 1616/99-95-40-02-18;

на виконання Плану роботи відповідального координатора за функціональним напрямом «Забезпечення функціонування ДФС» - директора Департаменту внутрішнього аудиту та контролю А.П. Видиборця надано Голові ДФС Насірову Р.М. інформацію щодо реалізації заходів станом на 01.12.2015 листом від 25.11.2015 № 1620/99-95-40-01-18;

відповідно до листа ДФС від 14.12.2015
№ 45062/7/99-99-14-03-17 надано інформаційні матеріали до ДФС щодо позитивних зрушень та новацій в роботі ІДД ДФС станом на 01.12.2015 листом від 14.12.2015 № 1716/99-95-40-02-18;

відповідно до листа Департаменту правової роботи від 17.11.2015 №2842/99-99-10-04-02-18 направлена узагальнена інформація щодо стану правової роботи ІДД ДФС за 2015 рік листом


від 16.12.2015 № 1730/99-95-10-18;

з метою відновлення втраченої інформації в АІС «Управління документами» надано інформацію Департаменту розвитку ІТ щодо втрачених електронних документів листом від 23.12.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

2015


№ 1755/99-95-40-02-18;

відповідно до службової записки Координаційно-моніторингового департаменту від 28.12.2015


№ 4068/99-99-20-06-01-18 «Про надання пропозицій до індикативних показників на І квартал 2016 року» надано пропозиції Координаційно-моніторинговому департаменту до проекту наказу ДФС «Про індикативні показники доходів на І квартал 2016 року» листом
від 29.12.2015 № 1783/99-95-40-02-18;

з метою виконання підпунктів 3.2 та 3.4 пункту 3 Протоколу виробничої наради ІДД ДФС від 31.07.2015 № 7-п щодо розробки та впровадження у ЗІР системи обліку відвідувань розділу «Актуальні запитання» та додаткового розділу з інформацією для користувачів про поточні зміни у законодавстві повідомлено в.о. директора ІДД ДФС Кушніра А.О. листами від 21.08.2015 № 109/99-95-40-01-25 та від 26.08.2015 № 110/99-95-40-01-25 відповідно;

на виконання пункту 5 Протоколу виробничої наради від 18.09.2015 № 8-п щодо виконання вимог Закону України від 2 липня 2015 року
№ 577-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» надано пропозиції Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів та Організаційно-розпорядчому департаменту листами: від 01.10.2015 № 1325/99-95-40-02-18 та від 15.10.2015 № 1395/99-95-40-02-18.

Підготовлено та надано доповідні:

Голові ДФС Насірову Р.М.:

від 18.08.2015 № 1089/99-95-40-02-25 щодо запровадження альтернативного засобу надання інформаційно-довідкових послуг Контакт-центром ДФС з використанням мобільного зв’язку GSM;

від 11.09.2015 № 1220/99-95-40-02-25 щодо популяризації Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу серед платників податків;

від 19.10.2015 № 1411/99-95-40-02-25 «Про погодження розміру премії»;

від 03.11.2015 № 1495/99-95-40-02-25 щодо надання пропозицій стосовно оптимізації штатної чисельності працівників ІДД ДФС;

директору ІДД ДФС Романову І.Л.:

від 09.10.2015 № 137/99-95-40-02-25 щодо зменшення паперового документообігу між структурними підрозділами ІДД ДФС шляхом використання можливостей системи АІС «Управління документами»;

службову записку від 03.11.2015 № 147/99-95-40-02-25 «Про створення в ЗІР розділу «Навчання і практика»;

службову записку від 05.11.2015 № 148/99-95-40-02-25 на виконання пункту 2 Плану взаємодії структурних підрозділів ІДД ДФС щодо наповнення та підтримки в актуальному стані розділу «Навчання і практика» ЗІР;

від 06.11.2015 № 150/99-95-40-02-18-01 щодо популяризації ІДД ДФС у всесвітній соціальній мережі Facebook;

Facebook - найпопулярніша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 року як мережа для студентів деяких американських університетів. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг. За даними Alexa, сайт Facebook.

від 25.11.2015 161/99-95-40-02-25 щодо виконання завдання, викладеного у підпункті 1.1 пункту 1 протоколу виробничої наради ІДД ДФС від 12.11.2015 № 11-п стосовно оптимізації структури, штатної чисельності та функціональних обов’язків управління ІТ та аналітичної роботи, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 840;

від 01.12.2015 № 163/99-95-40-25 щодо незавантаження до розділу «Письмові консультації» ЗІР текстів відповідей на письмові звернення платників;

від 02.12.2015 № 166/99-95-40-02-25 щодо дотримання порядку роботи з документами та виконання доручень керівництва ІДД ДФС.

в.о. директора департаменту Кушніру А.О.:

від 20.07.2015 № 95/99-95-40-02-25 щодо популяризації діяльності ІДД ДФС серед громадськості;

від 24.07.2015 № 99/99-95-40-01-25 щодо проведення тестового впровадження в


Контакт-центрі ДФС комутування GSM-зв’язку від різних операторів мобільного зв’язку за єдиним номером;

від 29.07.2015 № 101/99-95-40-02-25 щодо якості підготовки розпорядчих документів структурними підрозділами ІДД ДФС;

від 12.08.2015 № 106/99-95-40-01-25 щодо виконання завдань відповідно до підпунктів 3.1, 3.2 та 3.4 пункту 3 Протоколу виробничої наради ІДД ДФС від 31.07.2015 № 7-п


5.6

Участь у підготовці матеріалів для участі керівництва ДФС у засіданнях та нарадах Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, а також прес-конференціях, брифінгах, прямих телефонних «гарячих» лініях та інших публічних заходах із актуальних питань діяльності органів ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиПротягом півріччя

Підготовлено та надано аналітичні матеріали керівництву ІДД ДФС для участі у проведенні прямої телефонної лінії КМУ 08.12.2015

5.7

Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів відповідно до Плану діяльності ДФС з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності. Забезпечення виконання Плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Доручення з даного питання до ІДД ДФС не надходили


5.8

Опрацювання законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, розроблених суб’єктами законодавчої ініціативи, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Забезпечення, у разі необхідності, супроводження таких проектів при їх розгляді в урядових комітетах та комітетах Верховної Ради УкраїниУправління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації», внесеного народними депутатами України (реєстраційний номер 3357 від 26.10.2015) та надано пропозиції Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування

5.9

Участь у розробці нормативно-правових актів, інструктивних та методичних документів з питань застосування норм податкового та митного законодавства та вдосконалення механізмів адміністрування податків, зборів, митних платежів та сплати єдиного внеску

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Відповідно до листа Європейської Бізнес Асоціації від 04.08.2015 № 840/2015/21 (вх. ДФС № 24051/6 від 10.08.2015) надано пропозиції щодо формування електронних систем податкових консультацій та скарг платників податків Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування;

відповідно до листа Департаменту комунікацій від 07.09.2015 № 1384/99-99-06-01-03-18 розглянуто та надано пропозиції до проекту Банеру «Податкові консультації»5.10

Забезпечення своєчасного та якісного розгляду звернень і запитів народних депутатів України та підготовка відповідей на них

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Забезпечено розгляд та надання відповідей на 5 звернень народних депутатів.

5.11

Надання структурним підрозділам ДФС пропозицій стосовно вдосконалення законодавства, інформації, отриманої від суб’єктів господарювання та громадян щодо неузгодженості у нормативно-правових актах з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску, зокрема щодо видання узагальнюючих консультацій

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Управлінням адміністрування Бази знань
ІДД ДФС підготовлено 36 пропозицій стосовно вдосконалення законодавства, які направлено до структурних підрозділів ДФС

1   2   3  • 4. Організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр»
  • 5. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
  • Кабінету Міністрів України
  • Указом Президента України
  • Державної фіскальної служби
  • Адміністрації Президента України
  • Державне управління справами