Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні

Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
Сторінка3/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.57 Mb.
1   2   3

6. Організація правової роботи

6.1

Забезпечення представництва інтересів ІДД ДФС у органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах усіх форм власності з питань правового характеру

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Здійснено: отримання виписок у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району головного територіального управління юстиції у м. Києві, внесення змін до положення ІДД ДФС, зміна керівництва ІДД ДФС

6.2

Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями органів прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, відповідними документами інших правоохоронних та контролюючих органів

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Протести та подання органів прокуратури, окремі ухвали суду, рішення, постанови, ухвали судів, відповідні документи інших правоохоронних та контролюючих органів до ІДД ДФС не надходили

6.3

Своєчасність врегулювання спорів, розбіжностей у разі невиконання зобов’язань по договорах з іншою стороною

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Спори, розбіжності у разі невиконання зобов’язань по договорах з іншою стороною протягом півріччя не виникали

6.4

Контроль за своєчасним пред’явленням претензій, позовів у разі недосягнення згоди щодо виконання зобов’язань по договорах

Юридичний сектор

Протягом півріччя


Виконання зобов’язань сторонами протягом звітного періоду здійснювалось відповідно до умов договорів

7. Організація роботи з платниками податків та зборів, забезпечення їх прав і законних інтересів

7.1

Забезпечення прийняття повідомлень від суб’єктів господарювання та громадян щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, сплати єдиного внеску та роботи офіційного веб-порталу ДФС і направлення їх до відповідних структурних підрозділів ДФС

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Прийнято 526 повідомлень від суб’єктів господарювання та громадян щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, сплати єдиного внеску та роботи офіційного веб-порталу ДФС і направлено їх до відповідних структурних підрозділів ДФС

7.2

Забезпечення прийняття інформації щодо осіб, на яких поширюється дія Закону України
від 16 вересня 2014 року №1682-VII «Про очищення влади», та направлення її до відповідних структурних підрозділів ДФС

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Протягом звітного періоду прийнято
та направлено до Головного управління власної безпеки та Департаменту персоналу повідомлення від фізичної особи для перевірки та вжиття заходів згідно вимог Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-VII «Про очищення влади»

7.3

Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року
№ 393/96-ВР «Про звернення громадян» (із змінами та доповненнями)

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Розглянуто 8 звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» (із змінами та доповненнями.

Підготовлено та направлено до Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів 6 звітів про розгляд ІДД ДФС письмових звернень громадян.

Крім того, з метою організації роботи зі зверненнями громадян:

підготовлено пропозиції керівництву ІДД ДФС щодо проведення особистого прийому громадян;

розроблено Схему взаємодії структурних підрозділів ІДД ДФС під час організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами ІДД ДФС, погоджену керівництвом ІДД ДФС 27.11.2015;

підготовлено Графік особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами ІДД ДФС на 2016 рік, затверджений керівництвом ІДД ДФС 30.12.20157.4

Підготовка матеріалів для розміщення на офіційному веб-порталі ДФС і проведення інвентаризації таких матеріалів на актуальність

Управління ІТ та аналітичної роботи

Структурні підрозділиПротягом півріччя

Моніторинг матеріалів, розміщених на офіційному веб-порталі ДФС, на актуальність здійснювався протягом півріччя постійно.

Відповідно до Закону України від 16.09.2014 №1682-VII «Про очищення влади» (із змінами), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (із змінами і доповненнями), та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (із змінами), підготовлено та направлено до Департаменту комунікацій:

9 повідомлень про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

13 копій заяв претендентів на заміщення вакантних посад працівників ІДД ДФС про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

13 копій декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий період претендентів на заміщення вакантних посад працівників ІДД ДФС та працівників ІДД ДФС;

розміщено 67 довідок про результати перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади».

Направлено до Департаменту комунікацій та до ДП «СВЦ Міндоходів України» 5 листів «Щодо розміщення об’яви».

На виконання підпункту 4.1 пункту 4 наказу Міндоходів України від 27.06.2013 №197 «Про підтримку в актуальному стані офіційного веб-порталу Міндоходів» та на виконання пункту 4 наказу ДФС від 17.09.2015 № 709 «Про підтримку в актуальному стані офіційного веб-порталу ДФС» (далі – наказ № 709) надано Департаменту комунікацій оновлені інформаційні матеріали для заміни та розміщення на офіційному веб-порталі ДФС (23 листи).

З метою забезпечення реалізації норм п. 52.4 ст. 52 Податкового кодексу України та на виконання підпункту 2.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

2 пункту 2 наказу № 709 забезпечено своєчасне надання Департаменту комунікацій для розміщення на офіційному веб-порталі ДФС письмових консультацій, наданих ІДД ДФС (46 листів);

для розміщення в рубриці «База знань» журналу «Вісник. Право знати все про податки і збори» надано до ДП «Сервісно-видавничого центру» актуальні запитання відповіді з Бази знань (2 листи)8. Забезпечення упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизації процедур

8.1

Супроводження Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Роботи виконувались постійно

8.2

Супроводження програмного забезпечення клієнтських місць

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Роботи проводились при виникненні технічних проблем

8.3

Реєстрація користувачів, керування доступом для користування CRM IDD, моніторинг та супроводження черг завдань, забезпечення захисту системи від несанкціонованого доступу

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Надано доступ до Інформаційної системи ІДД ДФС 22 працівникам


8.4

Підтримка локальної та корпоративної системи CRM IDD

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Роботи виконувались постійно


8.5

Технічна підтримка Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Забезпечувалась підтримка ЗІР в актуальному стані

8.6

Доопрацювання та впровадження нових сервісів Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Проведено такі заходи щодо доопрацювання та впровадження нових сервісів ЗІР:

розроблено та опубліковано нові розділи на головній сторінці: “Актуальні запитання”, “Останні зміни в законодавстві”, “Контакт-центр ДФС” та “Антикорупційний центр ДФС”;

розроблено та впроваджено систему обліку відвідувань ЗІР по всім розділам окремо;

розроблені Інтерактивні мапи (митна справа та єдиний соціальний внесок)8.7

Удосконалення програмного модуля «Пульс» Інформаційної системи CRM IDD

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Здійснено внесення змін в модуль «Критерії» сервісу «Пульс»

8.8

Організація роботи щодо підтримки функціонування автоматизованої Інформаційної системи управління (центру) сертифікації ключів

Управління ІТ та аналітичної роботи

Протягом півріччя

Здійснювалось супроводження тестової експлуатації програмного забезпечення «Система обліку платників»

9. Організація фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток

9.1

Складання та подання на затвердження до ДФС пропозицій щодо змін до кошторису з детальними обґрунтуваннями, довідок про зміни до кошторису та довідок про зміни до плану асигнувань

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя


Підготовлено та надано на затвердження до ДФС:

8 довідок про зміни до плану асигнувань та 8 довідок про зміни до кошторису

2 пропозиції щодо змін до кошторису з детальними обґрунтуваннями


9.2

Складання та подання до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві та до ДФС фінансової та бюджетної звітності

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Складено та надано до ГУ ДКСУ у м. Києві та до ДФС:

Баланс та форми квартальної звітності на 01 липня 2015 року здано 16.07.2015;

Баланс та форми квартальної бюджетної та фінансової звітності станом на 01 жовтня 2015 року здано 19.10.2015.

Місячна бюджетна звітність складена та надана до ДФС 02.10.2015, 03.11.2015, 01.12.20159.3

Складання та подання щомісячних звітів до органів Державної служби статистики України, ДФС, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Квартальні звіти за ІІ та ІІІ квартали 2015 року та місячні звіти складено та надано до відділення ФСС з ТВП, органів статистики, ДФС, Пенсійного фонду України у наступні терміни:

Звіт з праці (квартальні та місячні форми здано до органу статистики 01.07.2015, 04.08.2015, 02.09.2015, 07.10.2015, 03.11.2015, 01.12.

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.

2015);

Звіт щодо структури фонду оплати праці (форма №1-о, №2-о до ДФС 01.07.2015, 04.08.2015, 02.09.2015, 10.10.2015, 10.11.2015, 10.12.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2015);

Форма 1-ДФ за ІІ та ІІІ квартали 2015 року − здано 30.07.2015, 19.10.2015;

до ДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва:

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року здано 20.07.2015, 18.08.2015, 04.09.2015, 12.10.2015, 17.11.2015, 07.12.20159.4

Підготовка проектів штатного розпису ІДД ДФС та змін до нього

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя


Подано на затвердження до ДФС 4 Переліки змін до штатного розпису ІДД ДФС.

Підготовлено 20 наказів ІДД ДФС з питань оплати праці9.5

Проведення роботи щодо укладення договорів закупівлі товарів та послуг, супроводження їх виконання

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління (центр) сертифікації ключів

Юридичний сектор

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського облікуПротягом півріччя

Підготовлено та укладено 20 договорів, 1 додаткова угода, 1 видаткова накладна.

Проведено одну закупку згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель», підготовлено 8 протоколів засідання комітету з конкурсних торів ІДД ДФС та 6 документів, пов’язаних з проведенням закупки10. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів та підвищення кваліфікації персоналу

10.1

Проведення комплексу заходів щодо укомплектування кадрами структурних підрозділів ІДД ДФС

Відділ персоналу

Протягом півріччя

Розглянуто документи 45 кандидатів на заміщення вакантних посад, 35 претендентам було оформлено стажування. Звільнено 34 працівники, переведено 12 працівників, прийнято 25 працівників. Підготовлено 148 наказів по особовому складу та 165 наказів про надання відпусток працівникам ІДД ДФС.

Присвоєні спеціальні звання 43 працівникам


ІДД ДФС.

Внесено 127 записів в трудові книжки працівників ІДД ДФС10.2

Підготовка матеріалів до проведення конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців ІДД ДФС

Відділ персоналу


Протягом півріччя

Підготовлено наказ ІДД ДФС від 14.09.2015
№ 74 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Інформаційно-довідковому департаменті ДФС».

Підготовлені та підписані Головою Конкурсної комісії екзаменаційні білети.

Розглянуто документи 22 кандидатів на взяття участі у конкурсі на заміщення вакантних посад, про що складено 4 протоколи.

Розраховано стажі роботи 24 працівникам, про що складено 5 протоколів та видано 5 наказів10.3

Організація та проведення підвищення кваліфікації працівників ІДД ДФС, які надають відповіді на запитання суб’єктів господарювання та громадян

Відділ персоналу

Управління Контакт-центр

Управління адміністрування Бази знань

Відділ контролю за якістю

Управління ІТ та аналітичної роботи


Протягом півріччя

Навчання працівників ІДД ДФС проводилось відповідно до планів проведення професійно-економічного навчання для працівників управління Контакт-центр на ІІІ та ІV квартали, зокрема проведено 44 лекції.

Протягом звітного періоду загалом складено


9 індивідуальних планів підвищення кваліфікації працівників ІДД ДФС, оформлено 17 розкладів занять для працівників та претендентів на заміщення вакантних посад працівників ІДД ДФС. Фахівці ІДД ДФС провели 26 занять, в яких прийняли участь 200 працівників управління Контакт-центр.

Проведено тестування 19 працівників ІДД ДФС для визначення рівня знань та орієнтованості в законодавстві з питань оподаткування.

Проведено навчання з 15 особами, які проходили стажування в ІДД ДФС.

З метою виконання пункту 5 доручення


Голови ДФС України Насірова Р.М до доповідної записки Департаменту інфраструктури
від 17.08.2015 № 1162/99-99-03-01-25 відповідальними працівниками ІДД ДФC взято участь у навчанні з питань обліку звернень громадян в АІС «Управління документами».

На короткострокові семінари до Національної академії державного управління при Президентові України було направлено 16 працівників ІДД ДФС10.4

Організація та проведення підвищення кваліфікації працівників ІДД ДФС, які надають інформаційно-довідкові послуги

Відділ персоналу

Управління Контакт-центр

Управління адміністрування Бази знань


Протягом півріччя

Підготовлено:

План проведення професійно-економічного навчання для працівників, які надають інформаційно-довідкові послуги, на ІV квартал 2015 року, затверджений керівництвом ІДД ДФС 22.09.2015;

План проведення професійно-економічного навчання для працівників, які надають інформаційно-довідкові послуги на І квартал
2016 року, затверджений керівництвом ІДД ДФС 30.12.2016


10.5

Формування кадрового резерву для державної служби на 2016 рік

Відділ персоналу

Грудень

Сформований та затверджений в установленому порядку кадровий резерв для державної служби на 2016 рік (наказ ІДД ДФС від 29.12.2015 № 115 «Про кадровий резерв Інформаційно-довідкового департаменту ДФС»).

10.6

Організація та проведення перевірок дотримання працівниками відділів (сектору) реєстрації користувачів при ГУ ДФС в областях та м. Києві регламентних процедур АЦСК ІДД ДФС при наданні послуг ЕЦП

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя

На виконання пункту 4.7 Порядку підвищення кваліфікації працівників ІДД ДФС, затвердженого наказом ІДД ДФС від 16.03.2015 проведено тестування працівників відділів (сектору) реєстрації користувачів при ГУ ДФС в областях та м. Києві за III та IV квартал 2015 року та надано
2 доповідні записки керівництву ІДД ДФС.

На виконання п.п. 1.1 п. 1 доручення керівництва ІДД ДФС від 04.12.2015 № 5-Д «Про проведення перевірки відділів реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Черкаській області та м.

Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.

Києві» було проведено перевірку особових справ клієнтів на правильність заповнення даних у реєстраційних картках та наявність усіх необхідних реєстраційних документів відповідно до Регламенту АЦСК ІДД ДФС та за результатами перевірки надано доповідну керівництву ІДД ДФС.

Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.

За результатами перевірки особової справи, за неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до порушення вимог пункту 5.9 розділу 5 Регламенту АЦСК ІДД ДФС, надано доповідну записку керівництву ІДД ДФС
Директор Інформаційно-

довідкового департаменту ДФС


І.Л. Романов


1   2   3  • 7. Організація роботи з платниками податків та зборів, забезпечення їх прав і законних інтересів
  • Податкового кодексу України
  • 8. Забезпечення упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизації процедур
  • 9. Організація фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток
  • Пенсійного фонду України
  • 10. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів та підвищення кваліфікації персоналу
  • Черкаській області