Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконавчий комітет Луцької міської ради

Скачати 436.49 Kb.

Виконавчий комітет Луцької міської ради
Скачати 436.49 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір436.49 Kb.
  1   2   3

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Послуги


ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол від 01.07.2015 № 27


ГОЛОВА КОМІТЕТУ З
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Вербич Ю.Г. ___________

М.П.

вх №


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі:


ДК 016:2010 код 31.01.1 - меблі конторські/ офісні та меблі для підприємств торгівлі

(Меблі конторські офісні металеві, інші, заввишки більше ніж 80 см. (металеві стелажі та шафи для архіву) код 31.01.11.70.00)

Процедура закупівлі: відкриті торгим. Луцьк – 2015


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.


2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Виконавчий комітет Луцької міської ради

місцезнаходження 

43025, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 19

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Горай Світана Георгіївна, начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Луцької міської ради

м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 19 каб.224

тел.: 0332 777 944

електронна адреса: misklutsk@gmail.com
3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

ДК 016:2010 код 31.01.1 - меблі конторські/ офісні та меблі для підприємств торгівлі

(Меблі конторські офісні металеві, інші, заввишки більше ніж 80 см. (металеві стелажі та шафи для архіву) код 31.01.11.70.00)вид предмета закупівлі 

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів, м.Луцьк,

53 секціїстрок поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

протягом 2015 року.


4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Форма цінової пропозиції – Додаток 1.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, викладаються українською мовою.II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник має право з власної ініціативи, чи за результатами звернень, внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше, ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст.10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявністю печатки)* в запечатаному конверті.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом зазначеного в документації конкурсних торгів строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується наказом про призначення керівника або довіреністю уповноваженого представника чи іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 07.08.2015 11:00» (дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

– пропозиції (форма наведена в додатку 1);

– документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

– інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідне технічне завдання;

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

– документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям;

– інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї, які повинні бути оформлені та подані учасником згідно з цією документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів зазначається у формі «Пропозиція конкурсних торгів», згідно з додатком №1 документації конкурсних торгів.

Учасник визначає ціну за товар, який він пропонує, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, запропонованих на торги, та не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, які сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

Не врахована учасником вартість не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються включеними до загальної вартості його пропозиції конкурсних торгів.

Витрати учасника на підготовку пропозиції конкурсних торгів не впливають на ціну пропозиції.

Усі документи у складі пропозиції повинні бути пронумерованими, зшитими і прошнурованими у такий спосіб, що унеможливлює вилучення або додавання документа.

На звороті зшиті документи скріплюються підписом уповноваженої посадової особи і відтиском печатки учасника із зазначенням кількості зшитих аркушів або сторінок.

Документом у розумінні цієї документації конкурсних торгів є будь-яка інформація у вигляді слів, цифр, знаків, зображень тощо або будь-якої їх сукупності, яка зафіксована на окремому папері та входить (має входити) до складу пропозиції конкурсних торгів учасника відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених п.2 розділу ІІІ цієї документації та додатку №2, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам документації. У випадку якщо учасник не подав у складі пропозиції документи, які не передбачені законодавством для нього, але вимагаються документацією з конкурсних торгів, він повинен надати письмове пояснення щодо цього.

Вимога щодо скріплення пропозиції конкурсних торгів та документів, що подаються у її складі, печаткою учасника не стосується учасника процедури закупівлі учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Пропозиції, які не відповідають умовам цієї документації відхиляються.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів

є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 6. Кваліфікаційні критерії до учасників Учасники повинні документально підтвердити:  

– наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

– наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

– наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

– наявність фінансової спроможності;

- довідка з обслуговуючих банку(ів) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Перелік документів на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника викладені у Додатку №2.

Учасники повинні надати документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписує пропозицію та завіряє копії документів (для керівника юридичної особи – наказ та/або протокол зборів; для фізичної особи – копію паспорта;

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
для представника – довіреність та копія паспорту).

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції   конкурсних торгів учасника якісним вимогам до предмета закупівлі. 


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі конкурсних пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником (вимоги у технічному завданні) - Додаток №7.


8.Інформація про субпідрядника (субпідрядників)Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Окремі частин предмета закупівлі (лоти) не передбачено

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Повідомлення Учасника про зміни або відкликання конкурсної пропозиції у письмовій формі готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 2 у запечатаному конверті, додатково позначається “Зміни” або “Відкликання” відповідно.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

Конверти, позначені “Зміни”, відкриваються та прочитуються в першу чергу.

Конкурсні пропозиції, по яким подане відповідне повідомлення про відкликання згідно із цим Розділом, не відкриваються.


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою. Спосіб доставки пропозиції конкурсних торгів Учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.місце подання пропозицій конкурсних торгів 

м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, каб.120

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Кінцевим строком подання пропозиції конкурсних торгів є 07.08.2015 час 10.00.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 


м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, зал засідань.дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата 07.08.2015 час 11.00.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Повноваження представника учасника підтверджується наказом про призначення керівника або довіреністю уповноваженого представника чи іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.Критерії оцінки:

ціна.Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм «ціна» визначається таким чином. Пропозиції, значення критерію «ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів.

У випадку однакових цін пропозицій різних учасників переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

– при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Величина, визначена в пропозиції конкурсних торгів, коригується замовником відповідно до вищевикладених правил виправлення помилок за письмовою згодою учасника і вважається обов’язковою для дотримання учасником.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції під час проведення процедури, за умови отримання ним письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію на такі виправлення.

Якщо учасник не погоджується на виправлення арифметичних помилок, виявлених у його пропозиції конкурсних торгів, така пропозиція відхиляється.3. Інша інформація 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено, та визначає переможця торгів згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому Законом.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та ч. 7 статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги в разі:

- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.

Торги може бути відмінено частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Замовник приймає рішення про відмову в участі учаснику і може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

– учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

– учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю: предмет, ціна та строк дії договору про закупівлю. Учасник процедури закупівлі у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає Основні умови договору про закупівлю, що наведені у Додатку 7, завірені підписом та печаткою(за наявністю печатки) учасника.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.

Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
 

  1   2   3


Скачати 436.49 Kb.