Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання хмарних технологій – як створення інформаційного середовища для управління навчально-виховним процесом в летичівській гімназії

Скачати 187.83 Kb.

Використання хмарних технологій – як створення інформаційного середовища для управління навчально-виховним процесом в летичівській гімназії
Скачати 187.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір187.83 Kb.
  1   2


ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ЯК СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В ЛЕТИЧІВСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ
Автори: Івасюк Г.І.

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

, Бачинська Н.М.

Летичівський НВК № 2 « ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів –гімназія»Анотація. У статті представлено результати пошуку та розроблення нових шляхів та засобів в управлінні якістю освіти в Летичівському НВК № 2 « ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів –гімназія» через застосування хмарних технологій.

Ключові слова: Office 365 , Outlook, компанія Microsoft , хмарні технології, учителі,учні, гімназія.

Annotation The article deals with the results of the research and developing new ways and methods in educational management at Letychiv school-gymnasium #2 using cloud technologies.

Keywords Office 365, Outlook, Microsoft Company, cloud technologies, teachers staff, pupils of gymnasium

Сьогодення вимагає від усіх учасників навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу нового типу в першу чергу знання, вміння та активного використання сучасних технологій, щоб забезпечити учнів високоякісною освітою і дати їм шанс на краще життя. Нагальні потреби часу, а саме: невпинний розвиток освіти в Україні, підвищення якості та доступності освіти, інтеграція в європейський простір із збереженням своїх національних традицій,досягнень, звичаїв,менталітету вимагають впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах новітніх методів навчання, що ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних технологій.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

В останні роки все більшої популярності набувають так звані « хмарні технології» та формування мотиваційних потреб використання цього середовища усіма учасниками навчально-виховного процесу і в першу чергу застосування хмарних технологій в управлінській діяльності з метою удосконалення, оновлення, підвищення якості освіти.

Створення єдиного інформаційного простору в окремому навчальному закладі дає змогу забезпечити доступ до хмарного сервісу усіх класів, які створили свої класні сайти або «хмари»;

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

до інформації педагогічних працівників, учнів і навіть батьків. Це в першу чергу повинно забезпечити впровадження у навчально-виховний процес віртуальних технологій навчання та управління в Летичівському НВК №2 « ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназії».

Одними із важливих проблем та питань управління в гімназії є підвищення рівня методичної роботи, роботи із обдарованою учнівською молоддю ,збір та своєчасна обробка інформації та її активне розповсюдження серед учасників хмарного середовища, а саме: педагогічних працівників, учнів та їх батьків.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати із використанням хмарних технологій, які надає компанія Microsoft Україна. У гімназії для впровадження нових форм проведення уроків, збереження даних, різноманітних інформацій та обміну ними серед учасників навчально-виховного процесу використовується хмарний сервіс Office 365.

З метою створення єдиного інформаційного простору було забезпечено доступ до хмарних технологій усіх педагогічних працівників гімназії, учнів та батьків, що дало можливість впровадити у навчально-виховний процес віртуальні технології навчання та управління. Хмарні технології не можна віднести до достатньо вивчених та апробованих. Але ця новинка і досить цікава та корисна, водночас впливає на мотивацію до навчання учнів, покращує їх успішність і дає можливість розвивати правильну самооцінку.

Для школяра відкривається можливість мати власний простір – електронний щоденник, створення вчителем – предметником індивідуальних домашніх завдань при виникненні необхідності як з боку вчителя, так і з боку учня, можливість віртуального спілкування із класним керівником в позаурочний час,канікулярний період, під час карантину, будь-коли і будь-де. Для учнів,які по хворобі чи по поважній причині не відвідували навчальні заняття певний період у школі створюються у хмарі спеціальні завдання для індивідуального навчання.

У «хмарі» міститься чимало корисних сервісів, які з часом створюються і збираються разом . Електронна пошта, адресна книга, календар, сховище файлів, доступне для всіх користувачів, система керування групами користувачів( педагоги, учні,батьки ) - « хмара над школою» здатна замінити локальну мережу, не потребуючи сервера.

Навча́льні заня́ття (аудито́рні заня́ття) - лекції, лабораторні , практичні, семінарські заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Такі заняття називають «парами», оскільки вони є спареними.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

При бажанні навчатися немає ніяких перепон, проблем чи навіть обмежень віку. Тому при використанні хмарних технологій вчителі гімназії можуть не займатися традиційними формами і методами навчання, не стояти біля дошки,не задавати домашнє чи випереджувальне завдання через щоденники, а можна навчати скрізь: в домашніх умовах,на прогулянці, під час подорожей. Для цього повинна бути лише одна зручність та умова - підключення до

  1   2


Скачати 187.83 Kb.

  • Ключові слова
  • Електронна пошта