Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання хмарних технологій в навчальному процес

Використання хмарних технологій в навчальному процес
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір28.8 Kb.
  1   2

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сучасне інформаційне суспільство характеризується як суспільство, в якому широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології.

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) призвів до того, що сучасному педагогу вже недостатньо мати професійні компетентності, що спрямовані на використання традиційних технологій навчання, а необхідно знати й оптимально використовувати можливості Інтернету для професійної діяльності, орієнтуватися в педагогічних мережних співтовариствах, розумітися в інноваційних педагогічних технологіях дистанційного навчання, уміти навчати свого предмета за допомогою різних засобів для комунікації і співпраці. Сучасні учні все частіше користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими гаджетами, проводячи багато часу спілкуючись у соціальних мережах або граючи  в ігри, хоча можливості у використанні даних сучасних засобів набагато ширші.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Саме тому перед нами вчителями  постає завдання забезпечити навчально-виховний процес якісними електронним засобами навчання, призначеними не лише для комп’ютерів, а й для інших сучасних пристроїв, які можна було б використовувати як під час уроків, так і будучи поза межами навчального закладу. Використання такого навчального середовище, яке було б насичене різноманітними електронними ресурсами, значно підвищує інтерес учнів до навчання в цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує пізнавальну діяльність школярів. Сьогодні важко уявити собі процес навчання без використання сучасних технологій. І перш за все мова йде про застосування в навчальному процесі інформаційно-комп'ютерних технологій.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
У багатьох школах України на сьогодні розроблена і успішно втілюється «Програма інформатизації та комп'ютеризації навчального процесу». Цілком природно, що така програма передбачає оснащеність навчального закладу сучасним апаратним обладнанням (комп'ютерною та цифровою технікою) і програмним забезпеченням.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Які обчислювальні характеристики у сучасного апаратного забезпечення? Ці характеристики змінюються і удосконалюються практично щодня, і не для кого не секрет, що ніяка українська школа не в змозі оновлювати свою технічну базу з такою швидкістю, щоб забезпечити навчальний процес останніми новинками комп'ютерної техніки.


Така ж, якщо не гірша ситуація і з програмним забезпеченням. Оснащення шкіл ліцензійним програмним забезпеченням вимагає чималих матеріальних витрат. І на мій погляд саме впровадження технологій «хмарних обчислень» в освітній процес може стати відмінним рішенням вищезазначених проблем.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Цю ж думку підтверджує досвід розвинених зарубіжних країн.Але, чи готові ми , педагоги до впровадження і використання ІКТ – інформаційно-комунікаційних технологій? Опитування про готовність їх до впровадження хмарних рішень продемонструвало, що 70 відсотків вчителів певною мірою використовують засоби віртуалізації , тобто фактично педагоги готові прийняти хмарні технології.
Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) - це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера.
Інша справа, що поки існує певна недовіра, сумніви та незнання, як їх використовувати.

То, що ж таке хмарні технології і як їх можна використовувати в освітній, методичній і особистій діяльності? Сьогодні ми спробуємо розібратись в цьому і, навіть, скористатись деякими послугами «хмар».У сучасній системі освіти використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента, що підвищує ефективність управління навчальним закладом, річ незаперечна.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
У процесі розбудови єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) проникає в усі підсистеми, відбувається накопичення корисного досліду, вироблення системного підходу в процесі управління школою. Інформаційні технології настільки міцно увійшли в освіту, що вже не потрібно нікого переконувати в їх необхідності, а тим більше в перевазі їх застосування. Головне – своєчасне інформування про новинки, подальше оволодіння та застосування нових технологій на практиці.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Сьогодні комп’ютер став незамінним помічником у роботі чи то керівника, чи то вчителя. Ми створюємо чималу кількість документів, роздруковуємо їх, обмінюємося електронними листами з колегами, а проблем не меншає. Серед них можна визначити такі:

  • накопичення значної кількості інформацію потребує структуризації даних, швидкого пошуку потрібних документів тощо;

  • своєчасність доступу до інформації усіх учасників навчально-виховного процесу ;

  • організація спільної роботи над проектами з іншими учасниками навчально-виховного процесу;

  • синхронізація даних, які обробляють;

  • екологічність та багато іншого.

Наявність проблеми – це точка старту до її розв’язання. Для адміністрації школи панацеєю під час розв’язання цих проблем стали сервіси хмарного провайдера гугл. Без перебільшення можна стверджувати, що це саме ті технології, про можливості яких сучасна освічена людина вже має уявлення, мають розвантажити нас від паперової рутини та безкінечних нарад із окремих управлінських питань. Тому адміністрацію школи та педагогічний колектив зацікавили ці технології. У школі хмарну технологію використовують як інструмент створення інформаційної структури управління у закладі. Для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів управління, створення, функціонування інформаційних ресурсів застосовують безкоштовні сервіси хмарного провайдера гугл: поштовий сервіс gmail.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
com, гугл-диск, групи, blogger , спільноти google . Окрім того, використовують програмне забезпечення «КУРС: Школа» , поштову програму ed. Завдяки хмарним технологіям для директора школи, приміром, з’являються нові можливості в управлінні навчальним процесом. Позитивним чинником у використанні хмарних технологій є те, що з’являється можливість швидкого доступу до всієї інформації (а саме документів спільного використання – різноманітних звітів, статистичних даних; звітів за семестри та навчальний рік; різних інформаційних електронних таблиць із відомостями про діяльність школи; документів для ознайомлення, до виконання), яку зберігає, збирає, оновлює, систематизує та контролює на гугл-диску керівник навчального закладу. Слід зазначити, що досвід використання хмарних технологій надає можливість забезпечити гнучкість управління навчально-виховним процесом; безпечного зберігання даних і електронного обміну ними; для створення віртуальних технологій управління; забезпечення відкритості освітнього середовища; для залучення до єдиного інформаційного простору всіх учасників навчально-виховного процесу.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Отже,використання хмарних технологій в управлінні допомагає використання марних технологій в управлінні допомагає вирішити питання інформаційного хаосу в межах школи, забезпечити якісну взаємодію всіх суб’єктів управління для вирішення основних завдань.

Спочатку звернемося до всіма улюбленої Вікіпедії:


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2