Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва

Скачати 72.99 Kb.

Використання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва
Скачати 72.99 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір72.99 Kb.

Використання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва


(Слайд № 1) Добрий день, шановні гості! ( Слайд № 2) Я є керівником кафедри вчителів фізично-естетичного циклу. Тема, над якою працює наша кафедра: ( Слайд № 3) « Розвиток творчих та фізичних здібностей, формування пізнавальної активності учнів під час викладання предметів фізично-естетичного циклу в умовах впровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»


( Слайд № 4) Тому тема, яку я обрала для себе, над якою я працюю та познайомлю Вас сьогодні – це « Сучасна музично-пізнавальна діяльність на уроках музичного мистецтва в умовах впровадження нових державних стандартів з використанням ІКТ».
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

( Слайд № 5) Двадцять перше століття-це століття інформаційних технологій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Інформаційні технології зараз активно проникають в різні сфери життя, серед них є й народна. В наш час велика кількість інформаційних технологій застосовується в навчальному процесі.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Використання інформаційних технологій в освітньому процесі дає вчителеві великі можливості під час проведення уроку, робить урок більш цікавішим, незабутнім, наочним, дозволяє по-новому використовувати текстову, звукову, й відеоінформаційну частину, збагачує методичні можливості уроку музики, надають йому сучасний рівень. ( Слайд № 6) На уроці музики використання інформаційних технологій вирішує низку важливих завдань, насамперед - це підвищення інтересу до музики й до навчально-пізнавальної діяльності на уроці, сприяє засвоєнню навчального матеріалу, активізації пізнавальної діяльності, реалізації творчого потенціалу учнів.

Найбільш доступний спосіб застосування інформаційних технологій на уроці музичного мистецтва - ( Слайд № 7) це використання мультимедійної установки. Одним із інструментів упровадження інформаційних технологій є педагогічна програма " Музичне мистецтво" в 1-8 класах, комп'ютерна програма Power Point, яку дуже ефективно та творчо можна використовувати у викладанні музики.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
( Слайд № 8) В даній програмі складаються презентації, які дозволяють створити інформаційну підтримку при проведенні уроків музики, також, з більшим успіхом, цю програму можна використовувати і в позакласній роботі. Презентація дозволяє учителеві ілюструвати свою розповідь, робить її більш цікавою, а головне, концентрує увагу учнів на учителя, що дуже важливо.

Презентації можна застосовувати на різних етапах уроку, зорове сприйняття матеріалу, що вивчається, дозволяє учням ефективніше сприймати матеріал, що викладається. Під час створення слайдів можна використовувати анімацію, це зручно для послідовного викладу матеріалу. За допомогою анімації можна сконцентрувати увагу учнів на головному у матеріалі, що викладається, проводити групове та індивідуальне опитування дітей

( тестування, кросворди).

В багатьох школах уроки музичного мистецтва проводяться в актовій залі, де немає відповідних умов для проведення уроку музичного мистецтва, в такому випадку дуже виручає використання кмп'ютерних технологій, а особливо мультимедіа проектора.

Можна застосовувати мультимедіа в різних видах навчально-пізнавальної діяльності на уроці музики. ( Слайд № 9) Це так звані структурні компоненти: слухання музики, вокально-хорова діяльність, гра на дитячих музичних інструментах, творча діяльність, вивчення нотної грамоти, ігрова діяльність.

Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Но́та - (лат. nota, «знак») - умовний графічний знак, що розташовується на нотному стані (нотоносці) та вказує висоту та відносну тривалість якого-небудь звуку (в окремих випадках також і спосіб відтворення).( Слайд № 10)

Сприйняття музики:

 • Учитель створює фонотеку до уроку;

 • Оновлення якості звуку;

 • Учні допомагають поповнювати фонотеку;

( Слайд № 11)

Пісенна творчість:

 • Використання караоке;

 • Самим створювати фонограми;

 • Регулювати темп і тональність пісні;

( Слайд № 12)

Музикування на музичних інструментах:

 • Виконання ритмічних вправ на ударних музичних інструментах;
  Уда́рні музи́чні інструме́нти - музичні інструменти, звук на яких видобувається ударом (руками, паличками, молоточками і т. д.) по тілу, що стає його джерелом. Найчисленніше і найстародавніше сімейство серед усіх музичних інструментів.


 • Фортепіанна клавіатура може звучати як будь-який інструмент симфонічного оркестру ;
  Симфоні́чний орке́стр - великий колектив музикантів (оркестр), що виконують симфонічні музичні твори.


( Слайд № 13)

Розкриття творчого потенціалу учнів:

 • Учні створюють музичні твори із готових семплів;

 • Створюють власні відеокліпи;

 • Можуть бути діджеями;

( Слайд № 14)

Ознайомлення з елементами музичної грамоти:

- Учитель друкує нотні завдання до уроку;

- Діти вивчають ноти, використовуючи спеціальні програми;
( Слайд № 15)

Ігрова діяльність:

- Проведення гри “Караоке в класі”;

- Проведення гри “Вгадай мелодію”;

- Інтерактивні музичні ігри;

Персональні комп'ютери давно вже стали повсякденним і звичним інструментом в житті людини, широке розповсюдження мережі Інтернет надає нам можливості широко її використовувати в освітньому процесі.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Сучасний учитель, завдяки мережі Інтернет, має можливість знайти той матеріал, який знадобиться для нього і надасть широку інформацію школярам щодо його предмету.

Таким чином, якщо проаналізувати різні підходи до застосування комп'ютерних технологій в галузі музичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, ( Слайд № 16) можна виділити декілька напрямків, серед них:

– прослуховування і аналіз музичних творів (слухацька діятельність) ;

Музи́чна осві́та - процес засвоєння знань, вмінь та навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінь та навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

– вокально-хорова робота (використання мінусовок, візуального ряду для розучування пісень) 
– вивчення історії та теорії музичного матеріалу
– позакласна робота
– отримання різної музичної інформації з використанням мережі Інтернет.

Я в своїй практиці часто даю учням завдання знайти певний матеріал в Інтернеті. Зараз є багато сайтів, де представлені біографії композиторів та багато класичної музики, музики різних стилів та напрямків, а також тексти, історія створення, аудіо-записи різних пісень.

Наприклад, якщо учням сподобалася та чи інша пісня, я даю їм завдання зайти на певний сайт, де вони можуть послухати кілька варіантів виконання цієї пісні, скачати її текст, і даю завдання вдома порівняти декілька варіантів виконання цієї пісні. Подібне завдання даю і на прослуховування класичної музики. Отримання і обробка через Інтернет різноманітної музичної інформації стає новим напрямком в розвитку пізнавального інтересу учнів до музики, а також однієї з форм вивчення світового музичного мистецтва.

( Слайд № 17)

Для подібних завдань я рекомендую наступні сайти: http://www.sovmusic.ru/; \www.classic-music.ru; www.tchaikov.ru;   www.vkontakte.ru, та інші.

Подібні завдання я вважаю важливими тому що, потік інформації, що виходить зараз з усіх засобів масової інформації, серед яких й Інтернет, необмежений.

Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
І я вважаю важливим, що задача учителя – спрямувати цей потік в потрібне русло, звернути увагу учнів на корисні сайти, навчити правильно добувати та обробляти інформацію.

Все вищеперераховане дозволило мені органічно включити ІКТ у всі уроки музичного мистецтва. Це й демонстрація на уроках презентацій, розроблених мною до тем, що вивчаються та використання CD, DVD, MP3-дисків із записами кращих зразків класичної музики, оперних і балетних спектаклів, мюзиклів і рок-опер.

Балет (італ. ballare - танцювати) - 1.) вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, у якій музика поряд з танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створенні відповідного настрою; 2.
Інформація, яка надається на комп'ютерных дисках, дозволяє проводити віртуальні екскурсії по музею музичних інструментів, мандрувати по країнам і епохам, знайомлячись зі зразками музичного мистецтва, з кращими виконавцями світу, з різноманітними стилями й напрямками в музичному мистецтві.
Віртуа́льна екску́рсія - організована підбірка фото та відео зображень про видатні місця, іноді з текстовим або аудіо супроводом та засобами навігації; також - перегляд такої підбірки.
Все це допомагає реалізувати на практиці ті ідеї, які сприяють ефективному вирішенню освітніх завдань, досягненню нової якості навчання.

Одним із видів домашнього завдання є підготовка повідомлень за певними темами, іноді прошу підкріпити своє повідомлення презентацією. За повідомлення з використанням презентації я ставлю дві оцінки. Такий вид завдань дуже корисний, тому що, для підготовки презентації учні залучаються до індивідуальної творчості. В процесі демонстрації презентаці учні здобувають досвід публічних виступів, який буде в нагоді в їх подальшому житті, т.я. уміння працювати з комп'ютером є одним з елементів сучасної молодіжної культури.

( Слайд № 18) Оцінювання знань на уроках музичного мистецтва може проводитися також з використанням ІКТ:

- Використання спеціальних тестерів для створення тестових завдань;

- Розробка кросвордів і тестів за вже вивченим матеріалом за допомогою офісних програм;

- Використання ігри " Пазли".


Слайд № 19

Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва дає можливість досягненню наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових і індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп'ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення інтересу учнів до творчої і пізнавальної діяльності;

 • забезпечення диференційованого підходу до вичення предмету;

 • структуризація змісту навчання і активізація опорних знань;

 • формування в учнів основ теоретичного мислення;

 • особистісний розвиток учнів;

 • виховання активності і самостійності.

Заключення

Сучасна школа не повинна відставати від потреб часу, а значить, сучасний учитель повинен використовувати комп'ютер в своїй діяльності. Застосовуючи інформаційні технології на уроці музичного мистецтва, не можна забувати про те, що це урок спілкування з мистецтвом. Дуже важливо не перетворити урок музики в спілкування з комп'ютером, не зробити урок музики схожим на будь-який інший урок. Використовуючи інформаційні технології необхідно використовувати тільки ті їхні досягнення, які допоможуть розкрити, розвити та реалізувати здібності учнів. Застосовуючи інформаційні технології на уроці необхідно пам'ятати про здоров'язберігаючі технології, т.я. під час використання відео-інформації йде велике зорове навантаження.Слайд № 20

Я хочу показати презентацію, яку я використовую як наочність при вивченні " Дитячого альбому П.І. Чайковського в початковій школі в розділі " Слухацька діяльність".

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.Показ презентации.Скачати 72.99 Kb.

 • « Розвиток творчих та фізичних здібностей, формування пізнавальної активності учнів під час викладання предметів фізично-естетичного циклу в умовах впровадження нових державних стандартів
 • ( Слайд № 4)
 • ( Слайд № 5)
 • ( Слайд № 9)
 • ( Слайд № 10) Сприйняття музики
 • ( Слайд № 11) Пісенна творчість
 • ( Слайд № 12) Музикування на музичних інструментах: Виконання ритмічних вправ на ударних музичних інструментах
 • ( Слайд № 13) Розкриття творчого потенціалу учнів
 • ( Слайд № 14) Ознайомлення з елементами музичної грамоти
 • ( Слайд № 15) Ігрова діяльність
 • ( Слайд № 17)
 • Слайд № 19 Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва дає можливість досягненню наступних педагогічних цілей
 • Слайд № 20