Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Використання інформаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови»

Скачати 338.91 Kb.

«Використання інформаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови»
Скачати 338.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.06.2017
Розмір338.91 Kb.
  1   2   3


«Використання інформаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови»

Зміст


Вступ…………………………………………………………………………….
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
…2

Розділ I. Теоретичні основи використання нових інформаційних

технологій у навчальному процесі……….………………………………...41.1.Інформаційні технології в освіті………….…..………………………….4

1.2. Використання нових інформаційних технологій під час викладання англійської мови……………………………………………………….….8

1.3.Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови……..…11

1.4.Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на

уроках іноземної мови………………………………………...…….….14Розділ II. Особливості використання ІКТ, як засобу мотивації

при вивчення іноземної мови ……………………………………………..17

2.1. Поняття мотивації у сучасній методиці викладання іноземної

мови………………………………………………………………..….… 17

2.2. Переваги та недоліки використання інформаційно- ком’пютерних технологій на уроках англійської мови………………...……….…..22
Висновки…………………………………………………………………………26

Список використаної літератури……………………………………………….28

Додатки…………………………………………………………………………..30 Вступ

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д. [24].

Змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, пов’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р.

Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.
Вільямс і К. Маклі у своїй статті „Комп’ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання”[5].

На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі;

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів;
Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.
формувати в школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови [6].

Таким чином, актуальність даної теми визначається важливістю проблеми використання ІКТ і у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сучасної як міської так і сільської школи.

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).


Об’єктом дослідження виступає процес навчання іноземної мови як цілісна система, а предметом дослідження відповідно постають нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання.

Мета даного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій у школі через посилення мотивації вивчення іноземної мови.

Виходячи з предмета і цілей даного дослідження нами були висунуті наступні завдання : 1. Опрацювати науково-методичну літературу з даного питання.

 2. Розглянути сутність інформаційних технологій.

 3. Довести доцільність використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 4. Вивчити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.

 5. Дослідити позитивні та негативні моменти практичного застосування ІКТ на уроках англійської мови.

Слід зазначити, що наразі інформаційні технології сприяють посиленню навчальної мотивації учнів до вивчення іноземних і паралельно удосконалюють їх знання, у чому власне і полягають елементи наукової новизни даної випускної роботи.
Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну): (від 250 млн до 350 млн людей).

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1   2   3


Скачати 338.91 Kb.

 • Розділ I.
 • Вступ
 • Об’єктом дослідження
 • Мета даного дослідження
 • РОЗДІЛ I . ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.