Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови

Скачати 138.17 Kb.

Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови
Скачати 138.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір138.17 Kb.
  1   2

Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до заняття починається з викладача. « Чи цікавий він (вона)?».

Але зараз для розвитку інтересу учнів до навчання на занятті недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання.

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Тому бажано звернути увагу на використання новітніх інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови.

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Досвід організації навчально-виховного процесу в школі свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів (у тому числі й іноземної мови) та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на парі, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальноі обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі  вищої освіти. Їх можна представити наступним чином:

 • використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в груповій роботі;

 • використання електронних підручників;

 • використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);

 • створення власних уроків(інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

 Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід.

Звукові ефекти (англ. Sound effects або англ. audio effects) - штучно створені або підсилені звуки, або обробка звуку, що застосовуються для підкреслення художнього або іншого змісту в кіно, відео іграх, музиці або інших медіа.

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

Ще до появи технології мультимедіа, експерти з маркетингу, за результатами численних експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю відтворити набуті знання через якийсь час. Якщо матеріал було подано у звуковому вигляді, то людина запам’ятовувала близько 1/4  інформації. Якщо інформація була подана візуально – близько 1/3. При комбінуванні  впливу зорового і слухового запам’ятовування підвищувалося до 1/2.

Отже, застосування технолгії мультимедіа може значно підвищити   ефективність навчання.

Мультимедійні технології дають  низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість ( сучасного студента дуже важко чимось здивувати, тим  більше зацікавити, особливо враховуючи можливості викладача по відношенню до студента), індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей ( залучення до створення курсів, уроків, презентацій), скорочення видів роботи, що стомлюють студента, використання різних аудіовізуальних засобів ( музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки  та створення умов для самостійної роботи.

У своїй практичній роботі ми найчастіше  використовували презентації, створені за допомогою програми Power Point.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

  При цьому, ми використовували різні типи презентацій:

1) комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації;

2) презентації для повторювально – узагальнюючих занять;

3) класичні комп’ютерні  презентації.

Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, студенти під час підготовки домашнього завдання можуть широко використовувати презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.

         Мультимедійні уроки варто будувати за такою структурою:

1. Мотивація заняття – це короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів заняття.

3. Основна частина – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію. Часто можна об’єднувати учнів в малі творчі групи і протягом певного часу знайти відповіді на поставлене питання. Питання можна пропонувати як усім групам так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку учні можуть користуватися посібниками, або звертатися за допомогою до вчителя, яка надається у вигляді уточнюючих запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час пари до готового результату – до повного засвоєння.

Мультимедійні технології дозволяють «втиснути» в заняття практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна частина пари може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.

4. Підбиття підсумків– включає рефлексію почуттів ( наприклад, що сподобалось найбільше), способів діяльності учнів ( наприклад, що робили) та відтворення учнями  основних понять. Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову продемонструвати на дошці.

Може виникнути питання – а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи  можна  запланувати й для звичайного уроку?

Мультимедіа Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтексифікується процес навчання, стимулюється інтерес студентів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, призводить до:


 • підвищення якісного рівня використання наочності;

 • підвищення продуктивності заняття;

 • установлення міжпредметних зв’язків;

 • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів;

 • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнівів;

 • змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від англійської мови, особливо тих, хто захоплюється комп’ютерною технікою;

  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування. • змінюється відношення до комп’ютера – учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

Учні можуть створювати проекти з обраної теми, web – сторінки, писати тези наукових робіт у вигляді презентації, оформляти реферати. Зрозуміло, що пари з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки. Вчитель повинен вміти користуватися різноманітними  програмами: графічними, flesh-анімації, web-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, у якому вигляді ви вирішили подати інформацію. Це може бути відео, презентація, web-сторінка з різноманітними роликами. Взагалі, вибір дуже великий. Для унаочнення навчального матеріалу можна  використовувати ресурси Інтернету.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному занятті неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість студентів. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, як ми проводимо заняття.  1   2


Скачати 138.17 Kb.

 • Мультимедіа