Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики Розділ

Скачати 347.34 Kb.

Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики Розділ
Скачати 347.34 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 347.34 Kb.
  1   2   3

Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики
Розділ: Математика

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти використання програмних засобів та мережі Інтернет у початковому курсі математики ………………6

1.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
1 Аналіз існуючих навчальних програм та методів їх використання


у початковому курсі математики……………………………………… 6

1.2 Аналіз Інтернет-ресурсів та методів їх використання на уроках


математики в початкових класах…………………………………… .9

1.3 Роль програмних засобів у вивченні математики у


початковій школі ……………………………………………………………………11

РОЗДІЛ 2. Методика використання комп’ютерної техніки в
час вивчення математики у початковій школі
………………………16

2.1.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Використання комп’ютера в час вивчення нового матеріалу ……… .16

2.2. Використання комп’ютерної техніки в час узагальнення та
систематизації знань…………………………………………………. 18

2.3. Використання комп’ютерної техніки для контролю знань……… 23РОЗДІЛ 3. Аналіз результатів досліджень………………………………… 25

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 27

БІБЛІОГРАФІЯ……………………………………………………………… . 29

ДОДАТКИ………………………………………………………………………. 30

ВСТУП

Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Не секрет, що купуючи персональний комп’ютер батьки тішать себе надією на розширення можливостей домашньої освіти для дитини – добре, що сьогодні достатньо навчальних ігрових програм. На дитину впливає сам процес роботи на комп’ютері: чи то навчальний, чи то ігровий. Насамперед – ритм і темп подачі інформації. Якщо він нав’язаний комп’ютерною програмою (програма вимагає від дитини, щоб вона швидше й інтенсивніше діяла, швидко приймала рішення тощо), така робота виснажлива і для центральної нервової системи, і для організму дитини загалом.

Центра́льна нерво́ва систе́ма (ЦНС) - система органів, побудована з нервових клітин, яка координує функціонування та взаємозв'язок всіх інших органів та систем органів організму. Центральна нервова система може бути вузлового та трубчастого типів.
Діти стомлюються і їх працездатність поновлюється лиш за тривалий час, а у деяких дітей навіть до кінця дня наступного дня відчувається втома – наслідок роботи за комп’ютером. Зміст – другий важливий чинник. Чи відповідає зміст комп’ютерних програм віковим психофізіологічним можливостям дитини, чи здатна вона сприйняти і зрозуміти те, що вимагає від неї комп’ютерна програма? На жаль, поки що в Україні комп’ютерні програми не проходять педагогічної, психологічної та гігієнічної експертизи. Тому вони не завжди відповідають морфологічним, функціональним та психологічним особливостям дітей певного віку.

На даний момент існує безліч комп’ютерних програм, які розвивають дитячий інтерес до навчання. Наприклад, «Сходинки до інформатики», “Cкарбниця знань» «Таблиця множення» і т. д. Обидві системи базуються на вікових обмеженнях і оцінюють ігри з огляду на їхню загальну прийнятність для дітей. Абсолютно на всі ігри наноситься спеціальне маркування, так званий рейтинг, що означає мінімальний вік, для якого цей продукт підходить. Власне, різницю між двома підходами видно навіть неозброєним оком.

Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики

Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

Є підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Об’єкт дослідження – вивчення математики в початкових класах за допомогою програмних засобів навчання.

Предмет дослідження – програмні засоби навчання та Інтернет ресурси як форма інтерактивного навчання школярів.

Методи дослідження.

- теоретичні: аналіз наукової, психолого-педагогічної літератури та інформаційних джерел з обраної теми;

- практичні: спостереження, бесіда, результат діяльності.Мета: провести аналіз форм використання програмних засобів навчання та використання Інтернет ресурсів у початковому курсі математики; запропонувати найбільш ефективні форми і методи навчання математики молодших школярів із використанням комп’ютерної техніки.

Завдання курсової роботи:

1) аналіз інформаційних джерел з питань використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі

2) з’ясувати роль програмних засобів навчання в процесі вивчення початкового курсу математики

3) розглянути теоретичні аспекти програмних засобів навчання для інтерактивного навчання школярів

4) вивчити можливі форми використання програмних засобів навчання школярів;

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

5) визначити ефективність Інтернет-ресурсів для вивчення початкового курсу математики

6) запропонувати ефективні форми роботи з дітьми та використання програмних засобів навчання на різних етапах уроку при вивченні окремих тем початкового курсу математики

7) підготувати конспекти занять із використанням програмних засобів навчання на уроках математики


Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Не секрет, що купуючи персональний комп’ютер батьки тішать себе надією на розширення можливостей домашньої освіти для дитини – добре, що сьогодні достатньо навчальних ігрових програм. На дитину впливає сам процес роботи на комп’ютері: чи то навчальний, чи то ігровий. Насамперед – ритм і темп подачі інформації. Якщо він нав’язаний комп’ютерною програмою (програма вимагає від дитини, щоб вона швидше й інтенсивніше діяла, швидко приймала рішення тощо), така робота виснажлива і для центральної нервової системи, і для організму дитини загалом. Діти стомлюються і їх працездатність поновлюється лиш за тривалий час, а у деяких дітей навіть до кінця дня наступного дня відчувається втома – наслідок роботи за комп’ютером. Зміст – другий важливий чинник. Чи відповідає зміст комп’ютерних програм віковим психофізіологічним можливостям дитини, чи здатна вона сприйняти і зрозуміти те, що вимагає від неї комп’ютерна програма? На жаль, поки що в Україні комп’ютерні програми не проходять педагогічної, психологічної та гігієнічної експертизи. Тому вони не завжди відповідають морфологічним, функціональним та психологічним особливостям дітей певного віку.

На даний момент існує безліч комп’ютерних програм, які розвивають дитячий інтерес до навчання. Наприклад, «Сходинки до інформатики», “Cкарбниця знань» «Таблиця множення» і т. д. Обидві системи базуються на вікових обмеженнях і оцінюють ігри з огляду на їхню загальну прийнятність для дітей. Абсолютно на всі ігри наноситься спеціальне маркування, так званий рейтинг, що означає мінімальний вік, для якого цей продукт підходить. Власне, різницю між двома підходами видно навіть неозброєним оком.

Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики

Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.Об’єкт дослідження – вивчення математики в початкових класах за допомогою програмних засобів навчання.

Предмет дослідження – програмні засоби навчання та Інтернет ресурси як форма інтерактивного навчання школярів.

Методи дослідження.

- теоретичні: аналіз наукової, психолого-педагогічної літератури та інформаційних джерел з обраної теми;

- практичні: спостереження, бесіда, результат діяльності.Мета: провести аналіз форм використання програмних засобів навчання та використання Інтернет ресурсів у початковому курсі математики; запропонувати найбільш ефективні форми і методи навчання математики молодших школярів із використанням комп’ютерної техніки.

Завдання курсової роботи:

1) аналіз інформаційних джерел з питань використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі

2) з’ясувати роль програмних засобів навчання в процесі вивчення початкового курсу математики

3) розглянути теоретичні аспекти програмних засобів навчання для інтерактивного навчання школярів

4) вивчити можливі форми використання програмних засобів навчання школярів;

5) визначити ефективність Інтернет-ресурсів для вивчення початкового курсу математики

6) запропонувати ефективні форми роботи з дітьми та використання програмних засобів навчання на різних етапах уроку при вивченні окремих тем початкового курсу математики

7) підготувати конспекти занять із використанням програмних засобів навчання на уроках математикиСтруктура дослідження:

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, бібліографії та додатків. Загальний обсяг курсової роботи 46 сторінок. Основний зміст викладено на 30 сторінках.РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти використання програмних засобів та мережі Інтернет у початковому курсі математики

1.1. Аналіз існуючих навчальних програм та методів їх використання у початковому курсі математики

Комп'ютерні технології навчання - сукупність методів, прийомів, способів, засобів створення педагогічних умов на основі комп'ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв'язку і інтерактивного програмного продукту, що моделюють частину функцій педагога за уявленням, передачею і збором інформації, організацією контролю і управління пізнавальною діяльністю.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінювати весь процес викладання, реалізовувати модель особово-орієнтованого навчання, інтенсифікувати заняття, а головне - удосконалювати самопідготовку тих, що навчаються. Безумовно, сучасний комп'ютер і інтерактивне програмно-методичне забезпечення вимагають зміни форми спілкування викладача і що навчається, перетворюючи навчання на ділову співпрацю, а це підсилює мотивацію навчання, приводить до необхідності пошуку нових моделей занять, проведення підсумкового контролю (доповіді, звіти, публічні захисту групових проектних робіт), підвищує індивідуальність і інтенсивність навчання.

Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua


Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5537-1.html

Засоби формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

Анотація

Учитель інформатики здійснює свою професійну діяльність в умовах, що постійно змінюються і модифікуються, тому його професійна підготовка вимагає урізноманітнення не лише форм, методів, підходів і педагогічних технологій, а й засобів навчання, що сприятимуть формуванню професійної компетентності студентів – майбутніх учителів інформатики.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
У статті описано розроблені автором інформаційні ресурси мережі Інтернет, електронний підручник, мультимедійні навчальні програми для забезпечення процесу вивчення фахових дисциплін у контексті формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.Ключові слова: учитель інформатики, засоби навчання, електронний підручник, ресурси Інтернет, мультимедійні навчальні програми.

Освіта відіграє дуже важливу роль у соціальному, економічному і моральному розвитку суспільства, особливо сьогодні, коли відбуваються процеси його глобалізації та інформатизації. Навчання та компетенції людей стають найважливішим цінностями сучасної цивілізації та інформаційного суспільства, заснованого на знаннях. Ці тенденції висувають на перше місце постать учителя інформатики, професійна підготовка і компетентність якого є важливими чинниками розвитку інформаційного суспільства. Учитель інформатики, чий рівень кваліфікації та відкритість до нововведень надають йому значущу роль у суспільстві, має надихати молоде покоління на реалізацію свого потенціалу, щоб вони могли стати повноцінними громадянами, що готові здійснювати як свої особисті та професіональні завдання, так і стати активним учасниками розвитку інформаційного суспільства.

Сьогодні очевидним є те, що учителі інформатики стають новою формацією педагогів, що покликані задовольнити постійно зростаючі вимоги інформаційного суспільства до навчання підростаючого покоління.

Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.
Учитель інформатики як ніхто інший з учителів-предметників, працює в умовах, що постійно змінюються і модифікуються, тому його професійна підготовка вимагає урізноманітнення не лише форм, методів, підходів і педагогічних технологій, а й засобів, навчання, що сприятимуть формуванню професійної компетентності студентів – майбутніх учителів інформатики.

Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій за рубежем та поступовому їх проникненню в Україну вітчизняними вченими, серед яких В.Ю. Биков, Л.В. Брескіна, Я.І. Вовк, А.М. Гуржій, В.М Дем'яненко, М.І. Жалдак, Г.О. Козлакова, Ю.І. Машбиць, Н.В. Морзе, С.М. Овчаров, В.П. Олексюк, С.М. Прийма, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, Т.В. Тихонова, Г.В. Шугайло та ін., було актуалізовано проблему професійної підготовки вчителів інформатики. Важливими аспектами у підготовці майбутніх учителів інформатики вчені вважають методичну підготовку (Н.В. Морзе); модульну технологію та кредитно-модульну систему навчання (О.М. Спірін); системно-діяльнісний підхід до організації вивчення спеціальних навчальних дисциплін (В.М.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
 Дем'яненко); використання сучасних мережевих інформаційних технологій (Л.В. Брескіна); індивідуальний і диференційований підходи (Г.В. Шугайло, С.М. Овчаров); формування готовності до професійного саморозвитку (Т.В. Тихонова) та до оцінювання навчальних досягнень учнів (Л.М. Кутепова); розвиток технологічної культури (С.М. Прийма); застосування засобів інформаційно-педагогічного моделювання з метою формування професійної компетентності (Г.В. Монастирна).Метою статті є опис розроблених засобів формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, а саме: електронного підручника, мультимедійних навчальних програм, ресурсів мережі Інтернет.

Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за короткий час досягається визначена ціль навчання [1, c. 339]. За сукупністю об’єктів засоби навчання поділяються на матеріальні та ідеальні. До матеріальних належать: підручники й навчальні посібники;

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
таблиці, моделі, макети та інші засоби наочності; навчально-технічні засоби; навчально-лабораторне обладнання; приміщення, меблі, мікроклімат, розклад занять, режим харчування, інші матеріально-технічні умови навчання [2, 185-188]. В.
Розклад занять - документ, що регламентує трудовий ритм і впливає на творчу віддачу вчителів (викладачів); розглядається як фактор оптимізації навчального процесу.
 Оконь розташовує засоби навчання відповідно до наростання можливості змінювати дії учителя й автоматизувати дії учня, виділяючи прості та складні дидактичні засоби. До простих педагог відносить словесні (підручники, навчальні посібники) та візуальні засоби (реальні предмети, моделі, картини). До складних – механічні візуальні пристрої (діаскоп, мікроскоп, кодоскоп), аудіальні засоби (програвач, магнітофон, радіо), аудіовізуальні (звуковий фільм, телебачення, відео), засоби, які автоматизують процес навчання (лінгвістичні кабінети, комп’ютер, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі) [1, 339].
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Виділяють також сучасні засоби навчання, до яких відносять ті, які створені на основі сучасних, електронних технологій, тобто електронні засоби навчання [4, 173].

Значною допомогою у організації, методичному забезпеченні та контролі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики виступають виділені нами засоби формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін, а саме: мультимедійні засоби навчання (мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, персональний комп’ютер, відео, аудіо); інформаційно-комунікаційні засоби навчання (мережі передачі зв’язку; комп’ютерні мережі; освітньо-інформаційне (дистанційне) середовище; ресурси мережі Інтернет та Інтранет); програмні педагогічні засоби навчання (локальні електронні ресурси персонального комп’ютера, програмні педагогічні засоби).

Серед мультимедійних засобів навчання можна виділити такі сучасні засоби підвищення якості знань як мультимедійний проектор та інтерактивна дошка.

Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.
Використання мультимедійного проектора та створення комп’ютерних презентацій допомагають викладачеві привнести ефект додаткової наочності в заняття, що сприяє більш швидкому і глибокому засвоєнню студентами. Презентації дають можливість подати у привабливому вигляді навчальну інформацію. Головна дидактична функція презентації зумовлена тим, що реалізована в ній послідовність подання візуальних компонентів визначає порядок сприйняття навчального матеріалу, що у свою чергу дисциплінує студентів, істотно зменшуючи можливі відволікання від процесу засвоєння лекції. Інтерактивну дошку доцільно використовувати як на лекційних заняттях так і на лабораторних. Інтерактивна дошка відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління студентів, що виросли на телебаченні, комп'ютерах і мобільних телефонах, у якого набагато вище потреба в яскравій візуальній інформації та зоровій стимуляції.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Працюючи з інтерактивною дошкою, викладач має можливість створювати нестандартні наочні образи, необхідні для певного етапу на конкретному занятті, яких немає в жодному іншому джерелі. Інтерактивна дошка дозволяє відтворювати інформацію у форматі, яку бачать всі студенти. Працюючи на дошці електронним маркером як мишею, викладач може швидко і наочно показати той чи інший прийом роботи. Коли вчитель у центрі уваги, всі бачать його дії, і сам він звернений до аудиторії  - пояснення розуміється набагато краще, ніж коли він сидить за своїм комп'ютером, а студенти намагаються відстежити його дії.

Важливе значення у педагогічній технології формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики мають такі інформаційно-комунікаційні засоби навчання як ресурси мережі Інтернет, що представлені кількома Інтернет-сервісами: блог (www.pcti-ketrin.blogspot.com), група обговорення (www.groups.google.com/group/science-teacher), он-лайн версія електронного підручника „Основи Інтернет” (www.lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/official/index.htm), онлайн-словник з комп’ютерних технологій (www.ts.profi.net.ua), відео-канал (www.youtube.com/user/Alarika7), онлайн-презентації (www.slideshare.net/katyryna), мікроблог (www.twitter.com/twketrin), RSS-стрічка (http://www.google.com/reader/shared/08411799547059392973). Основною їх функцією є забезпечення зворотного зв’язку викладача зі студентами й організація середовища для самоосвіти у процесі вивчення фахових дисциплін та ціложиттєвого навчання після закінчення вищого навчального закладу.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Серед комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання слід зупинитися на такому засобі навчання як електронний підручник (ЕП), який загалом є навчально-методичним засобом, що дає можливість користувачу самостійно вивчати теми змістовних модулів навчальної дисципліни засобами персонального комп’ютера, який повинен забезпечити ефективність навчального процесу завдяки режиму самоосвіти. Нами розроблено ЕП з дисципліни „Основи Інтернет” для використання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Кінцевим користувачем програми є студент тобто користувач, тому залежно від цього була сформована структура електронного підручника і його функції.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Основна мета користувача – опанування даною дисципліною, що включає вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт з метою напрацювання відповідних навичок, контроль у виді програмованого тестування, самостійна робота, яка має на меті поглиблення набутих знань і навичок. Розроблений ЕП з дисципліни „Основи Інтернет” відповідає таким вимогам щодо структури та інтерфейсу:

1) інтерфейс лише для користувача, що включає завантажник і власне робочу програму;

2) інтерфейс завантажника простий і невибагливий;

3) інтерфейс програми зручний, інтуїтивно зрозумілий;

4) інтерфейс програми легкозавантажуваний, невибагливий, не перевантаженим зайвими графічними елементами, текст легко прочитується;

5) структура програми відповідає вимогам до структурування навчально-методичних комплексів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і робочому плану дисципліни.

Богда́н (Зино́вій-Богда́н) Миха́йлович Хмельни́цький (27 грудня 1595 (6 січня 1596)(15960106), - 27 липня (6 серпня) 1657) - український військовий, політичний та державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманату (1648–1657).

Електронний підручник з дисципліни „Основи Інтернет” має такі основні компоненти:

І. Основні структурні елементи навчальної дисципліни:

1. Зміст – містить перелік тем і підтем теоретичних, практичних і самостійних робіт, їх розподіл за модулями, посилання на тестування та відеоматеріали за відповідними темами, на літературу та предметний покажчик.

2. Анотація – зазначено актуальність, завдання вивчення дисципліни, знання та вміння, якими повинен оволодіти студент, після вивчення змісту даної дисципліни.

3. Лекції – міститься теоретичний матеріал з навчальної дисципліни „Основи Інтернет”.

4. Практичні роботи – містяться завдання для лабораторно-практичних занять із зазначенням мети, потрібного устаткування і порядку виконання роботи.

5. Самостійна робота – містить як теоретичний матеріал для додаткового ознайомлення так і практичні завдання, для самостійного опрацювання відповідних умінь і навичок.

6. Тестування – форми для проведення програмованого тестового контролю за темами.

ІІ. Додаткові елементи навчальної дисципліни:

7. Відеоматеріали – що містять відео фрагменти для ілюстрування теоретичного матеріалу.

8. Література – містить перелік використаної для розробки електронного підручника літератури, додаткової літератури з навчальної дисципліни та посилань на ресурси мережі Інтернет.

9. Глосарій – визначення основних понять навчальної дисципліни.

10. Форма пошуку за ключовими словами по тексту електронного підручника.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

ІІІ. Елементи навігації (кнопки, посилання).

Уся інформація, що використовується у електронному підручнику, структурована і розподілена відповідно до модулів.

На нашу думку, використання розробленого ЕП сприяє підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як за рахунок відібраного навчального матеріалу так і завдяки застосуванню власне технології електронного видання, про що свідчить зростання інтересу та мотивації до вивчення дисципліни (висновок зроблений на основі спостереження за поведінкою та усного опитування студентів).

Електро́нне видання́ - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.

Одним із засобів індивідуалізації роботи є такі програмні педагогічні засоби як мультимедійні навчальні програми. Вони мають кілька особливостей: поєднання текстової, графічної, звукової та відеоінформації у програмі робить викладення матеріалу наочним, динамічним, яскравим, що зацікавлює студентів і активізує їх пізнавальну діяльність; за допомогою мультимедійних засобів та моделювання наочно демонструються процеси роботи з програмним забезпеченням; мультимедійні програми, крім використання безпосередньо у навчальному процесі у комп'ютерних класах, можуть розповсюджуватися як на дисках так і у мережі Інтернет, що важливо для студентів заочного відділення та дистанційного навчання;

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
розгалужена навігація мультимедійних програм дозволяє індивідуалізувати процес навчання; мультимедійні програми можна широко використовувати у процесі самостійної роботи студентів та з метою самоосвіти. Для дисциплін „Операційні системи” та „Програмне забезпечення ПЕОМ” нами було розроблено мультимедійні навчальні комп’ютерні програми: три мультимедійні програми для знайомства з операційною системою Linux („Установка операційної системи ALT Linux Master 2.4”, „К3b”, „Установка ALT Linux Compact 3.0”) та п’ять мультимедійних керівництв для вивчення офісної системи OpenOffice.org.

Розроблені нами мультимедійні навчальні програми являють собою не просто документ (паперовий або електронний), а програму, в якій текстова інформація про певний етап роботи, наприклад, з одним із додатків офісного пакету OpenOffice.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
org, дублюється звуковим супроводом і поєднується із відеофрагментом, який демонструє технологію роботи з програмою. У мультимедійних навчальних програмах передбачено інтерактивну взаємодію користувача з програмою, під якою розуміється можливість відображення уявлення про поняття, яке у тексті керівництва виділено кольором, а також можливість повторення дій, про які написано (озвучено) в текстовому матеріалі. У мультимедійних керівництвах для вивчення офісної системи OpenOffice.org додано контрольні питання для самоперевірки, які дозволяють студентам перевірити якість засвоєння матеріалу.

Слід зазначити, що електронні засоби навчання істотно впливають на цілі та очікуванні результати навчання, і їх використання у процесі викладання фахових дисциплін для майбутніх учителів інформатики є доцільним для удосконалення їх професійної компетентності. У перспективі подальших розвідок планується розробка електронних підручників, мультимедійних навчальних програм, ресурсів Інтернет з інших фахових дисциплін.


  1   2   3


Скачати 347.34 Kb.

2021