Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання веб-орієнтованих технологій у роботі з молодшими школярами

Використання веб-орієнтованих технологій у роботі з молодшими школярами
Дата конвертації13.06.2017
Розмір40 Kb.

Коваленко В.В.,

аспірант Інституту інформаційних

технологій і засобів навчання НАПН України
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Нині, актуальним питанням являється використання веб-орієнтованих технологій у роботі загальноосвітніх навчальних закладів – це підвищить освітню продуктивність на якісно новий рівень, за рахунок оптимізації часу відведеного на класні та позакласні заняття.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

В основі веб-технологій лежать гіпертексти і сайти, що розміщуються в глобальній мережі Інтернет або в комп’ютерних локальних мережах.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Веб-орієнтовані технологій створені для підтримки різних веб-ресурсів в  мережі Інтернет, таких як: веб-форуми, блоги, віки-проекти (зокрема, вікипедія), інтернет-магазини, електронна пошта і списки розсилки, інтернет-аукціони, групи новин, файлообмінні мережі, електронні платіжні системи, дистанційне навчання, інтернет-радіо, інтернет-телебачення, ip-телефонія, месенжери, ftp-сервери, irc (реалізовано також як веб-чати), пошукові системи, інтернет-реклама тощо [1].

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Файлообмінна мережа - сукупна назва мереж для спільного використання файлів.

Список розсилки (англ. mailing list, англ. mail-list) - сервіс Інтернет, що надає можливість об'єднати певну кількість людей в єдину закриту групу розсилки. Це практично єдиний сервіс, який не має власного протоколу та програми-клієнта і працює винятково через електронну пошту.

Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Електронні платіжні системи (англ. Electronic Payment Systems) - призначені для здійснення платіжних операцій у інтернеті. За допомогою платіжної системи можна здійснювати розрахунок за товари та послуги проектів і сервісів.На сьогоднішній день у роботі з молодшими школярами популярними веб-ресурсами є:

- веб-форуми є одиним з різновидів спілкування в Інтернеті, створюються для тематичного спілкування;

- блоги  це веб-сайти, головним змістом яких є записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються авторами блогів/веб-сайтів;

- електронна пошта і списки розсилки Інтернет сервіс, який надає можливість об'єднати певну кількість людей в єдину закриту групу розсилки даних;

- файлообмінні мережі – це мережа або декілька мереж створених для колективного використання файлів;

- технології дистанційного навчання – сукупність технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ, від тих, хто навчає (вчителів), до тих, хто навчається (учнів);

- інтернет-радіо – транслює музичні радіостанції;  

- інтернет-телебачення що транслює телеканали;

- ip-телефонія це технологія, яка дозволяє використовувати будь-яку IP-мережу як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відеозображень та факсів у режимі реального часу;

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.- месенжери телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через Інтернет). Зазвичай це передавання невеликих текстових повідомлень, файлів, зображень, звукових сигналів та відео, а також здійснення спільних дій, таких як малювання або ігри;

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.- irc (реалізовано також як веб-чати)  Інтернет сервіс, який надає користувачам можливість спілкування шляхом надсилання текстових повідомлень багатьом людям з усього світу одночасно (в режимі реального часу);

- пошукові системи база даних (програмно-апаратний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті [1].

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.За допомогою веб-орієнтованих технологій вчителі і батьки зможуть внести в навчально-виховний процес нові цікаві матеріали, підвищуючи інтерес молодших школярів до навчання.  Крім того, веб-орієнтовані технології надають можливість урізноманітнити зміст і методику навчання та виховання.

Також, використовуючи веб-орієнтовані технології у роботі з молодшими школярами потрібно вдало підбирати веб-ресурси враховуючи психо-фізичні особливості учнів, чітко продумати і дозувати поданий матеріал.Вивчаючи, аналізуючи і використовуючи веб-орієнтованих технологій у роботі з молодшими школярами вчителі і батьки повинні вміти оцінювати якість веб-орієнтованих ресурсів на уроках та поза класних заняттях, також аналізувати їх змістове та технічне наповнення [2].

Список використаних джерел:

1. Веб-технології. Їх різновиди та функції [Електронній ресурс] / Режим доступу : http://www.znannya.org/?view=web2-intro-it.


2. Лаврентьєва Г.П. Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ в початковій школі / Г.П. Лаврентьєва // [Електронній ресурс] Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. №3 (29).

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

– Режим доступу до журналу : http://www.journal.-iitta.gov.ua.  • Список використаних джерел