Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданні А. П. Чехова «Хамелеон». Роль художньої деталі. Символічність назви

Скачати 93.37 Kb.

Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданні А. П. Чехова «Хамелеон». Роль художньої деталі. Символічність назви
Скачати 93.37 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір93.37 Kb.

Тема: Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданні А.П.Чехова «Хамелеон». Роль художньої деталі. Символічність назви

Цілі:

навчальні: зацікавити учнів аналізом оповідання А.П.Чехова;

навчити висловлювати особисте ставлення до проблем,порушених в оповіданні:розвивальні:

розвивати увагу, логічне мислення, вміння наводити приклади висміювання в творі негативних рис характеру людини;

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Художник Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
аналізувати та порівнювати літературні образи;
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
працювати над розвитком творчої уваги,асоціативного мислення;виховні: виховувати в учневі зацікавленість творчістю А.П.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Чехова;мати власну позицію щодо людських вад, сприяти самоствердженню учнів, виробленню в них моральних якостей.
Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.


Форми організації навчання: групові, індивідуальні.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.


Тип уроку: урок засвоєння знань, умінь, навичок.

Прийоми інтерактивних технологій: дослідницька робота, презентація, інтерактивні вправи, прийоми асоціювання.

Обладнання: підручник “Cвітова література для 6 класу.” Оповідання А.П.Чехова «Хамелеон», сигнальні картки, пам’ятки, мультимедійна презентація, тестувальна комп’ютерна програма, комп’ютер, проектор.

Теорія літератури: оповідання, художня деталь, композиція, гумор, сатира.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Художня деталь - засіб словесного та малярського мистецтва, який полягає у виділенні особливо значущого елементу художнього образу. Через художню деталь виявляється спосіб художнього мислення письменника, поета.

В человеке должно быть всё прекрасно:

И лицо, и одежда, и душа, и мысли

А.П.Чехов

Плохо, когда меняются люди

А.П.Чехов

Хід уроку


 1. Організація класу

Привітання.

Слово вчителя: • Будьте уважні та старанні всі!

Сідайте тихенько на місця свої!

 • Діти, з яким настроєм ви при шли сьогодні на урок? Підніміть свої сигнальні картки !

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: - Діти,зверніть увагу на епіграфи до уроку.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Як ви гадаєте, чому я обрала саме такі?Слайд №1 Портрет А.П.Чехова

Учитель:


-Як ви вважаєте, діти, чому автор на портреті такий сумний?

-Як саме можуть змінитися люди?

-Якби людина змінювалася лише в позитивному напрямку, чи сумував би письменник?

Приблизні відповіді:

(Чехов привертає нашу увагу до тих людей, змінами яких він незадоволений)

III. Оголошення теми, мети та завдань.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Учитель:

-Маю надію, що ви допоможете мені провести цей урок на високому рівні. Записуємо тему.Слайд №2Тема уроку

Учитель:


- Тепер, діти, давайте разом сформулюємо мету нашого уроку. Як ви думаєте, що ми повинні сьогодні для себе з’ясувати?

(Що таке підлабузництво,чиношанування)

- Якими засобами Чехов висловлює це ?

- Чи знадобляться знання, отримані сьогодні на уроці, вам у житті? Спробуймо знайти відповіді на ці запитання. Побажаю вам натхненної успішної співпраці!

IV. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

а) Експрес-опитування за біографією А.П.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Біогра́фія (грец. βιος - життя, грец. γραφω - пишу), персоналія, життєпис - опис життя якої-небудь людини. В основі біографії - описання життя, творчості тощо.
Чехова.

Закінчіть речення:

1. А.П.Чехов народився (в місті Таганрозі (Росія) 29 січня 1860 року).

Таганрог або Таганріг (рос. Таганро́г; у 1775–1784 роках - Троїцьк) - місто обласного підпорядкування в Ростовській області Російської Федерації, порт на північно-східному березі Таганрозької затоки Азовського моря.
Народження - з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для яйцеживородних, але не для яйцекладиних тварин.

2. Перші твори написав (під час навчання в гімназії).

3. Перші оповідання видавав під псевдонімом (Антоша Чехонте).

4. Через хворобу Чехов деякий час жив (у Криму,в Ялті).

5. Які оповідання письменника вам відомі?

6.Скільки років минуло від для народження Чехова?

До вашої уваги презентація за біографією А.П.Чехова (Презентація самостійно підготовлена двома учнями)

V. Застосування знань з теорії літератури.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Псевдоні́м (грец. ψευδής - «помилковий, брехливий, вигаданий» і грец. όνομα - «ім'я») - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах) в тій або іншій публічній діяльності.
Письменник Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.
Тео́рія літерату́ри (з грецької - спостереження, дослідження) - це галузь літературознавства, яка науково осмислює, узагальнює закономірності та особливості розвитку художньої творчості, розробляє та систематизує літературні поняття.

Учитель : -А.П.Чехов відомий як майстер короткого оповідання. З деякими з них ви знайомі.

Слайд №3 «Оповідання А.П.Чехова» (назви творів)

Учитель: - Що означає сам термін оповідання?Слайд № 4. «Оповідання»

(Після відповіді учнів)

Учитель : - Чи відомо вам, діти, значення слова композиція? Визначте її елементи.

Слайд №5 « Композиція літературного твору».

Учитель : - Зачитайте план до прочитаного оповідання, складений вами вдома.

VI. Фізкультхвилинка.

Нумо, дітки, швидко встали,

Свої рученьки підняли!

Спочатку вбік, вперед, назад,

Повернулись вправо, вліво-

І на місце тихо сіли,

І взялися всі за діло!

VII. Робота з текстом

Поділ класу на групи

Завдання

I група виконує на комп’ютері тестування за змістом оповідання (після виконання приєднується до обговорення)

II група відповідає на запитання вчителя

Евристична бесіда

1.Де відбувається дія оповідання?

2.Назвіть головних персонажів .

3.Яка пригода сталася на площі?

4.Чи сміялися ви,коли читали твір?

5.Що саме викликало сміх?

6.Якими засобами комічного користувався автор?

Комічне - категорія, що характеризує той аспект естетичного освоєння світу, який супроводжується сміхом без співчуття, страху і пригнічення. У комічній ситуації людина інтуїтивно осягає невідповідність між неповноцінним, недосконалим змістом явища і його формою, яка претендує на повноцінність і значущість, між високою метою і негідними засобами її досягнення.
Що вам відомо про засоби комічного?

Слайди №6, 7 «Засоби комічного»

7.Чому оповідання має таку назву ?Слайди №8-10 «Значення слова «хамелеон»(пряме та переносне)

VIII. Перегляд відеофрагменту з кінофільму «Хамелеон»

IX. Інсценізація учнями початку твору

X. Виразне читання уривків з тексту

XI .Дослідницька робота

Завдання:

Дослідити особливості поведінки героїв твору .

Поділ класу на групи:

I група досліджує образ натовпу

II – образ Очумєлова

III – образ Хрюкіна

IV – образ собаки

Орієнтовний результат дослідження: усі герої твору, окрім образу собаки- «хамелеони».

Інсценізація або Інсценівка (лат. in - на і лат. scaena - сцена) - переробка літературного твору (прозового, поетичного) для постановки його на сцені або для радіо- чи телевистави. Інсценізація має на меті засобами драматургії передати ідейно-художній зміст твору, тут можлива і його інтерпретація.
Кінофі́льм, також фільм, кіно, кінострічка - аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.


Слайд №11 « Прізвища, що говорять»

XI. Індивідуальне завдання .

Прийом «Валіза», Гроно «Очумєлов»(З даного ряду слів треба вибрати потрібні іменники та прикметники для характеристики Очумєлова (доброзичливий, грубий, нерозумний, щирий, ввічливий, правдивий, підлабузник, «хамелеон», відкритий, чиношанувальник).

Прикме́тник - самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?


Слайд № 12 « Поведінка Очумєлова»

Проблемне запитання:

-Хто з героїв оповідання поводить себе так, як Очумєлов?

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Якої характеристики вони заслуговують?

XIII. Робота з поняттям художня деталь

Учитель:


 • Як письменникові вдалося так майстерно змалювати своїх персонажів? За допомогою чого?(Розкрити значення художньої деталі)

 • Слайд № 13 «Художня деталь»

Приклади з тексту: аґрус, вузол, палець Хрюкіна, голос із натовпу та ін.

Учитель:


 • Це єдиний засіб розкриття характерів героїв?(Звичайно,ні)

Слайд № 14 « Антитеза»

Учні приводять приклади антитези з твору.

XIV. Підбиття підсумків уроку

Слово вчителя.

Отже, за допомогою антитези, художньої деталі, засобам комічного письменник зумів стисло, але так майстерно передати зміст оповідання, досконало характеризуючи образи, підводячи читачів до провідної думки твору. Сформулюйте її (визначення ідеї).

(Засудження чиношанування, пристосуванства, підлабузництва)Слайд № 14 « Ідея твору»

Учитель:


-Так коротко відповісти своїм сміхом на підлещування перед начальством, на відсутність у персонажів людської гідності має здібність лише талановита людина. Саме таким був Антон Павлович Чехов!
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Гі́дність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.
Анто́н Па́влович Че́хов (рос. Анто́н Па́влович Че́хов; 17 (29) січня 1860(18600129), Таганрог - 2 (15) липня 1904, Баденвайлер, Німеччина) - російський драматург і прозаїк, лікар за фахом. Батько письменника (1823-1898) - Павло Ігорович Чехов.
Спробуйте скласти сенкан як символ нашої великої пошани видатному письменникові.

Слайд № 15 « Сенкан»

Приклад сенкану:

Чехов

Інтелігентний, працьовитий, талановитий,Повчає, творить, плекає.
Талант - високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.

Лікує словами людські душі.

Геній.

Робота над розвитком творчого мислення« Словесне малювання»

Завдання. Відтворити літературні образи образами-символами.

Пофантазуйте, поміркуйте, кого можуть нагадати герої Чехова, якби вони були:


 • тваринами;

 • рослинами;

 • фруктами;

 • природними явищами.

Одночасно дається завдання художникам намалювати ілюстрації до твору.
Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.


Слайд №16 « Образи-символи»

Слово вчителя:

-Юні друзі, чи на всі запитання ви отримали відповіді? Чи знадобляться знання, отримані на сьогоднішньому уроці, вам у житті? Які саме?

Рефлексія

Інтерактивна вправа « Мікрофон»

Закінчіть речення:

1.Я відкрив (ла) найважливіші істини…

2.Я зрозумів(ла),що…

3.Я дізнався(лась), що…

4.Я відчув…

5.Я здивувався…

Очікувані відповіді:

«Не можна втрачати гідність за будь – яких обставин, треба залишатися людиною достойною…Чехов сподівався і вірив у людей, своїми творами намагався змінити їхню рабську психологію, був впевнений, що так і буде.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Він вірив у перемогу найкращих людських цінностей».

- Діти, чи відомо вам, що А.П.Чехов був автором свого «морального кодексу честі»? Познайомтеся з ним.

Учитель зачитує кодекс Чехова:

Виховані люди відповідають таким вимогам:

1. Вони поважають кожну людину як особистість і тому ввічливі, поступливі, доброзичливі.

2. Вони співчувають іншим.

3. Вони поважають інших людей,завжди віддають борги.

4. Вони стримані в спілкуванні, не здатні говорити неправду.

5. Вони не принижують себе, щоб інші їм співчували.

6.Вони поважають те, що дала їм природа(талант).

7. Вони виховують у собі внутрішню красу.

Щоб бути вихованим, треба багато працювати, читати, пізнавати світ.

Розвиток образного мислення

Прийом «Дерево сумління»

Завдання. Дітям треба «одягти» намальоване на дошці дерево листячком, на яке вписані найкращі побажання миру, злагоди, добра, щастя…

Слово вчителя:

-Діти, нехай це дерево стане для вас кодексом високої моральності.

Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.
Від того, якими ви станете, залежить, яким буде наше суспільство. Це буде суспільство хамелеонів чи суспільство людей, які чинять тільки добрі справи?

Учитель зачитує свій власний вірш на морально-етичну тематику.

Оцінювання.

Слайд № 17 « Домашнє завдання»

1.Прочитати оповідання А.П.Чехова «Толстый и тонкий», знайти художні деталі.

2.Завдання на вибір:

а) написати листа вдячності до Чехова;

б) дати письмову відповідь на запитання: «В чому небезпечність хамелеонства?»

в) написати твір-мініатюру «Чи актуальні сьогодні проблеми, висвітлені автором «Хамелеона»?

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

Учитель:

-Діти, з яким настроєм ви покидаєте урок? Розчаровані чи задоволені?

Покажіть це мені ( підіймають сигнальну картку)

Перед тим, як ви покинете клас, я подарую вам скарбничку пам’яті. Вдумливо прочитайте її та запам’ятайте. До побачення!


Скачати 93.37 Kb.

 • Форми організації навчання
 • Тип уроку
 • Обладнання : підручник
 • Теорія літератури
 • Застосування