Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикриття та попередження корупції під час проведення державних закупівель: як виявити та кому повідомити. Вступ

Скачати 189.58 Kb.

Викриття та попередження корупції під час проведення державних закупівель: як виявити та кому повідомити. Вступ
Скачати 189.58 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір189.58 Kb.
  1   2

Викриття та попередження корупції під час проведення державних закупівель: як виявити та кому повідомити.
Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

ВСТУП

Центр протидії корупції вже 3 роки займається аналізом державних закупівель та виявленням порушень та зловживань. За Цей період ми направили більше 100 заяв про злочин та більше 1000 звернень.

В результаті нам вдалося ініціювати понад 90 кримінальних проваджень та сотні перевірок, зупинити неправомірних державних контрактів на суму майже 3 млрд. гривень. Сьогодні ми вже маємо навіть перші вироки в порушених нами справах.

Детальну інформацію про роботу Центру в цьому напрямку можна знайти на веб-сайті http://ukr.aw.

Досвід роботи Центру демонструє, що з корупцією реально боротися звичайним громадянам. Отже, метою сьогоднішньої лекції є ознайомлення з інструментами, за допомогою яких можна виявити корупційні та інші порушення в сфері закупівель, а також методи протидії таким порушенням.

Перш, ніж говорити про інструменти, потрібно чітко визначити, що таке державна/публічна закупівля.

Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», публічна закупівля (далі — закупівля) — це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, установленому цим Законом.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).Поняття закупівлі та замовника

Поняття замовника в розумінні закону (ст. 1) чітко визначене, хоча і досить складне. Фактично це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (щодо підприємств, то прикладами є підприємства Укрзалізниці, комунальні підприємства з благоустрою)

З метою забезпечення функціонування державного апарату та інституцій, виконання усіх своїх функцій держава повинна купувати певні товари, послуги або роботи.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Державний апарат - центральна частина механізму держави, юридично оформлена система всіх державних органів, які здійснюють управління суспільством, виконують завдання та функції держави.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Для цього замовники закупівель повинні використовувати певні чітко визначені законом процедури і слідувати принципам максимально ефективного використання коштів та прозорості.

Законодавство

Конкретні види процедур закупівель та алгоритм дій замовників визначаються спеціалізованим законом.

В цьому контексті варто зауважити, що Україна на сьогоднішній день перебуває на етапі реформування сектору державних закупівель. З цією метою у грудні 2015 року ВРУ прийнято новий Закон «Про публічні закупівлі». Закон започатковує фактично нову еру в сфері закупівель – а саме електронні закупівлі. Електронні закупівлі будуть впроваджуватися поетапно.

До 1 квітня 2016 року в Україні закупівлі здійснюються відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» із застосуванням процедур визначених цим законом в паперовій формі та з обов’язковим оприлюднення інформації про такі закупівлі на єдиному веб-порталі.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

З 1 квітня вступає в силу ЗУ «Про публічні закупівлі» для центральних органів влади (міністерств, інших ЦОВів та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання – в основному великі державні підприємства).

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

І з 1 серпня електронні процедури закупівель стають обов′язковими для усіх без виключення замовників. Інформація про усі електронні публічні закупівлі доступна на веб-сайті http://prozorro.org.

Крім того, сьогодні кожен замовник зобов′язаний застосовувати визначені законом процедури закупівель з відповідних грошових порогів, які встановлені ст. 2 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

Такими порогами сьогодні є 200 тис. грн. для товарів та послуг та 1, 5 млн. гривень для робіт. Всі закупівлі до встановлених сум іще називають допороговими. Законодавство не встановлює жодних вимог щодо допорогових закупівель.

Проте, Ряд замовників уже сьогодні здійснюють допорогові закупівлі за допомогою електронних процедур в електронній системі закупівель «Prozzorro».

Обсяг ринку та структура коштів

Щороку за процедурами державних закупівель витрачаються мільярди коштів. Так, протягом 2014 року за офіційними даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі витрачено 113 млрд. грн. державних коштів, у 2015 році – 126 млрд.

До структури цих коштів входять кошти державного та місцевих бюджетів (50 %- 64 млрд. грн.), а також кошти державних та комунальних підприємств.

Фактично, це кошти, які кожного дня громадяни України сплачують державі у вигляді податків та інших обов′язкових внесків.

Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Громадя́нство - юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки . Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін.

Через процедури державних закупівель замовники щороку купують товари необхідні військовим, ліки необхідні для смертельно хворих дітей та дорослих. Через державні тендери витрачаються кошти на великі інфраструктурні проекти, як то будівництво метрополітену або великого стадіону та навіть на закупівлю продуктів харчування для дітей в дитячих садочках та школах.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Законом встановлені також певні винятки, тобто випадки, коли тендерні процедури не доцільно проводити - це наприклад товари і послуги, закупівля яких становить державну таємницю або здійснюється закордонними дипломатичними установами.

Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.Інституційна структура

Система закупівель функціонує за допомогою своєї інституційної структури. Це звичайно, Замовники, яких сьогодні налічується близько 15 тис., учасники – суб’єкти господарювання, які беруть участь або мають намір брати участь в закупівлях, а також державні органи, які забезпечують координацію та контроль у сфері публічних закупівель (Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Державна фінансова інспекція/аудиторська служба, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство та інші)

Окрему роль слід відвести громадянам та громадянському суспільству, яке найчастіше і кінцевими споживачами тих товарів, послуг та робіт, які купуються на державних тендерах.

Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.


Етапи закупівель

Отже алгоритм моніторингу державних закупівель слід розглядати в розрізі кожного етапу закупівлі. Адже незалежно від конкретного виду закупівлі, всі закупівлі мають певні стандартні умовні етапи.


Основним джерелом інформації про державні закупівлі сьогодні є веб-портал з питань - https://tender.me.gov.ua,

На якому обов′язково оприлюднюється наступна інформація про кожну закупівлю (ст. 10 Закону):
1

оголошення про проведення процедури закупівлі2

обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі3

документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію4

зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї5

оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)6

протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій7

інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу8

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції9

оголошення про результати процедури закупівлі10

звіт про результати проведення процедури закупівлі11

повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5та 8 частини п’ятої статті 40 Закону12

звіт про виконання договоруІще більше інформації про закупівлі буде публічною з введенням електронних торгів на веб-порталі http://prozorro.org/. З 1 серпня 2016 року кожен громадянин зможе он-лайн спостерігати за тим як відбуваються будь-які торги та бачити пропозиції усіх учасників.


Планування закупівель: оцінка потреб та формування кошторису

Корупційні ризики на цій стадії процесу особливо пов'язані з: затвердженням непотрібних, занижених або завищених, низькоякісних або занадто розкішних покупок; закупівлями, які насправді не потрібні в найближчому майбутньому; або закупівлею товарів, які можуть бути доставлені тільки тоді, коли вони більше будуть не потрібні.

Оцінку потреб замовник здійснює задалеко до початку самої процедури закупівлі. Зазвичай цей етап не є публічним. Вперше інформацію про майбутні закупівлі замовника повинна бути відображена у Річному плані, який і є основним плановим документом для кожного замовника і повинен бути оприлюднений на веб-порталі https://tender.me.gov.ua протягом 5 робочих днів з моменту його затвердження (або ж змін до нього).

Річний план складається на основі кошторису бюджетної установи або фінансового плану чи плану використання бюджетних коштів для державних підприємств.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Замовник не має права здійснювати державні закупівлі не передбачені планом.

Аналізуючи річний план закупівель слід звернути увагу на наступні обставини:


  • які види процедур закупівлі використовує замовник

Основною процедурою закупівлі є конкурентна процедура відкритих торгів, яка повинна переважати

  • чи не було поділено на частини предмет закупівлі у річному плані з метою уникнення проведення визначених законом процедур;

Наприклад, замовник планує 4 рази протягом року закуповувати різні види канцелярських товарів.
Канцелярські товари - вироби та приладдя, що використовуються для листування та оформлення документації. Канцелярські товари складають окрему статтю в витратах будь-якого підприємства.
Очікувана вартість кожної закупівлі заплановано менше 200 тис. грн. Це є порушенням Закону та може мати наслідком адміністративну чи кримінальну відповідальність

  • чи були вчасно відображені у річному плані зміни процедур закупівлі проведені комітетом з конкурсних торгів;

Усі проведені закупівлі повинні відповідати плану. Зміни до Річного плану повинні бути внесені до проведення самої процедури закупівлі, а не постфактум.

  • періодичність та доцільність закупівлі одних і тих самих предметів закупівлі замість інших, необхідних замовнику;

Під час аналізу плану закупівель слід звертати увагу на предмети закупівель, їх обсяги та характеристики, а також на минулорічні закупівлі. Так, «Наші гроші» в ході аналізу закупівельної процедури Луганськавтодору було виявлено, що обсяг робіт з ремонту доріг на Луганщині було включено ремонтні роботи на окупованих територіях.
Ремонт Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).


  • очікувана вартість. Закупівлі з очікуваною вартістю на сотні мільйонів гривень автоматично підпадають в зону ризику. Важливим є розуміння принципів формування очікуваної вартості замовником, адже недобросовісні замовники часто заздалегідь формують завищену вартість до предмету закупівлі.

  1   2


Скачати 189.58 Kb.

  • Поняття закупівлі та замовника
  • Обсяг ринку та структура коштів
  • Антимонопольний комітет України , Державне казначейство
  • Планування закупівель: оцінка потреб та формування кошторису
  • Аналізуючи річний план закупівель слід звернути увагу на наступні обставини