Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВимоги до реалізації проекту впровадження системи електронного документообігу цнап м. Маріуполь

Скачати 50.95 Kb.

Вимоги до реалізації проекту впровадження системи електронного документообігу цнап м. Маріуполь
Скачати 50.95 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір50.95 Kb.


Вимоги до реалізації проекту впровадження системи електронного документообігу ЦНАП м. Маріуполь.
Зміст вимог

Деталі

1

Базові технічні вимоги до програмного забезпечення СЄДО

 1. Система повинна мати повнофункціональний Веб-інтерфейс з підтримкою браузерів Internet Explorer 8.0 і вище, Google Chrome 49.0 і вище, Mozilla Firefox 45.0 і вище;

 2. В системі повинна забезпечуватись можливість доступу користувачів через мережу Іnternet з використанням захищеного з’єднання SSL/TLS.

 3. Серверна частина системи повинна підтримувати можливість розгортання в віртуальному середовищі Microsoft Hyper-V 2012R2;

 4. Серверні додатки системи повинні розгортатися на базі ОС Microsoft Windows Server 2008 R2 або Windows Server 2012;

 5. У системі повинен бути забезпечений механізм інтеграції з Microsoft Active Directory установи, забезпечуватися автоматична аутентифікація користувачів;

 6. Бажано, но не обов’язково щоб система підтримувала роботу з повнофункціональними вільно поширюваними СУБД (наприклад, PostgreSQL);

 7. Архітектура системи повинна передбачати можливість кластеризації серверів додатків і БД;

 8. Система повинна містити потужний інструмент для налаштування і адміністрування системи;

 9. У системі має виконуватися регулярне резервне копіювання даних, забезпечуватися повне відновлення в разі збою;

 10. Відносно конкурентних користувальницьких ліцензій (за наявності) в системі обов'язково повинен налаштовуватися таймаут часу бездіяльності користувача, після якого його ліцензія вивільняється і може буди використана іншими користувачами.

 11. Повинен забезпечуватися аудит дій користувача при операціях, коригування даних;

 12. Виконавець повинен вказати обмеження по серверному ПО (наприклад, використання суворо визначених операційних систем, версій ПО, необхідність обов'язкової установки програмних компонентів третіх виробників і т.п.), якщо така є.

2

Короткий опис необхідних послуг

Компанія повинна забезпечити виконання всього комплексу робіт «під ключ»:

 1. Уточнення вимог Замовника;

 2. Інсталяція та налаштування програмного забезпечення;

 3. Навчання користувачів (3 групи по 20 осіб) та адміністраторів системи (2 особи);

 4. Проведення дослідної, промислової експлуатації системи, підтримка користувачів під час експлуатації, виправлення зауважень Замовника;

 5. Розробка комплекту проектної документації;

 6. Надання послуг з гарантійної підтримки та супроводу системи упродовж одного року після запуску сайту у продуктивну експлуатацію (враховуючи виправлення помилок, зміну налаштувань, доробку у рамках 25 відсотків від початкових вимог);

3

Вимоги до складу команди проекту Підрядника

Команда проекту має складатися з досвідченого персоналу з наявним досвідом участі у проектах впровадження СЕД аналогічного, або більшого масштабу та складу. До команди мають бути включені, проектний керівник і мінімум 3 IT спеціалістів з ролями:

- Аналітик (проведення обстеження, аналіз інформації, розробка схем, підтримка користувачів, розробка ТЗ та користувальницької документації, тестування системи);

- Програміст (доробка необхідної додаткової функціональності системи, первинне тестування доробленої функціональності);

- Бізнес-адміністратор (налаштування функціональності СЕД, тестування функціональності);- Технічний адміністратор (інсталяція і технічне налаштування серверного ПЗ, надання технічної підтримки).

4

Частота надання звітів про хід та результати робіт за впровадження та гарантійної підтримки

 1. Виконавець затверджує виділеного керівника проекту та членів робочої групи, письмово інформує замовника.

 2. Виконавець надає щотижневі звіти зі статусу реалізації задач проекту відповідно до узгодженого плану реалізації (об’єм реалізованих задач за минулий тиждень, плани на наступний, демонстрація досягнених результатів, виявлені проблеми та заплановані/реалізовані заходи щодо їх усунення)

 3. Комунікація між керівниками проекту, членами команди проекту Замовника і Виконавця проводиться за допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку, засобів відео-конференцій, та за вимогою Замовника – очно.

5

Вимоги до складу документування проекту

 1. Виконавець готує довідкові матеріали (українською або російською мовою) з питань користування системою для адміністратора та користувачів системи за ролями, за вимогою Замовника також надає відео-інструкції з користування функціональністю системи;

 2. Виконавець готує та погоджує з Замовником план тестування функціональності системи, згідно якого приймаються результати розробки.

 3. Виконавець готує технічний проект (уточнені вимоги до СЕДО, опис налаштувань, розроблених компонентів прикладного рішення).

6

Права власності на розроблену додаткову функціональність

Після завершення проекту виконавець зобов’язаний передати Замовнику усі початкові коди, бібліотеки, права доступу та інші матеріали відносно розробленої додаткової функціональності системи.

7

Додаткові документи та інформація, які необхідні для подання пропозиції

 1. На вимогу замовника надати відео ролик, або провести веб-демонстрацію функціональності, вимоги до якої наведені у Технічних вимогах до автоматизації процесів документообігу Маріупольської міської ради;

 2. Навести перелік впроваджень Веб орієнтованої-версії системи за останні 2 роки (назва установи, кількість користувачів, процеси, які автоматизовані, ФІО, посада, номер телефону посадової особи установи для підтвердження інформації);

 3. Вимоги до кількості серверів із зазначенням ролі кожного сервера, апаратних і програмних вимог до кожного сервера. Мінімальні вимоги до апаратного та програмного забезпечення комп’ютера користувача системи;

 4. Вимоги до параметрів мережевого з’єднання клієнтів системи з сервером;

 5. Опис підходу до розрахунку вартості стандартної підтримки, після закінчення гарантійної підтримки системи на умовах вимог цього документу з вказанням наявності, чи відсутності обов’язковості придбання підтримки Замовником.

 6. Загальна кількість фахівців, які гарантовано можуть буди залучені до участі в проекті з вказанням їх ролі у проекті;

 7. Підтвердження того, що Виконавець згоден підписати угоду про нерозголошення інформації (NDA) в редакції Замовника.

8

Фіксування вартості додаткових складових рішення

 1. Вказати вартість однієї людино-години роботи спеціаліста Учасника (рівень кваліфікації вище середнього) при розробці додаткової функціональності СЕДО.

 2. Зазначені у поточному пункті вартості мають бути наведені у пропозиції окремими пунктами за межами загальної вартості пропозиції і можуть буди задіяні при заключенні додаткових угод до основного договору.


Скачати 50.95 Kb.

 • Зміст вимог Деталі